Oracle Database Express Edition 11g Release 2

ByPLOUG

Oracle Database Express Edition 11g Release 2

Na początku września została udostępniona produkcyjna wersja darmowej edycji Express Edition serwera bazy danych Oracle 11g Release 2. Więcej informacji oraz pliki instalacyjne dla systemów operacyjnych Windows i Linux pod adresem: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!