Nowości Oracle OpenWorld 2011

ByPLOUG

Nowości Oracle OpenWorld 2011

Oracle OpenWorld 2011 już za nami. Tegoroczna impreza była areną dla zapowiedzi wielu nowych rozwiązań Oracle. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: Oracle Public Cloud – rozwiązanie klasy Cloud computing będące kombinacją podejść Platform as a Service i Application as a Service; Oracle Social Network – narzędzie do współpracy w środowisku biznesowym oparte o koncepcję sieci społecznościowej; Oracle Exalytics In-Memory Machine – rozwiązanie sprzętowo-programowe dla zastosowań klasy Business Intelligence, oparte m.in. o pamięciową bazę danych Oracle TimesTen; Oracle Big Data Appliance – rozwiązanie sprzętowo-programowe dla dużych danych, dla których nieodpowiedni jest model relacyjny, oparte od strony oprogramowania m.in. o Apache Hadoop i bazę danych Oracle NoSQL Database, której model danych bazuje na parach klucz-wartość.

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!