Platforma Java EE 7 oficjalnie dostępna

ByPLOUG

Platforma Java EE 7 oficjalnie dostępna

12 czerwca Oracle ogłosił dostępność Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7). Wśród nowych cech i istotnych zmian wprowadzonych w ramach siódmej wersji platformy Java EE należy wymienić: wsparcie dla aplikacji opartych na HTML5 (w tym zupełnie nowa technologia komunikacyjna WebSockets oraz uproszczenie przetwarzania i wymiany dokumentów JSON), rozwinięcie specyfikacji JAX-RS dotyczącej RESTful Web Services oraz uproszczenie technologii JMS i jej integracja ze współczesnymi rozwiązaniami dostępnymi na platformie Java. Więcej na ten temat: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!