XIV Szkoła PLOUG „Oracle Database 12c: nowe rozwiązania”

ByPLOUG

XIV Szkoła PLOUG „Oracle Database 12c: nowe rozwiązania”

Wprowadzenie

Oracle Database 12c, to wprowadzona w połowie 2013 roku długo oczekiwana najnowsza wersja popularnego serwera bazy danych. Wśród wyróżniających ją rozwiązań znajdują się m.in.: konsolidacyjna architektura baz danych Multitenant, mechanizmy automatycznej optymalizacji składowania danych opartej na mechaniźmie Heat Map, rozwinięte funkcje ochrony dostępu i maskowania danych wrażliwych, nowe metody optymalizacji zapytań.

W obliczu zbliżającego się zakończenia przez Oracle obsługi wsparcia technicznego wersji Oracle Database 11.2, wielu administratorów jest zmuszonych do migracji posiadanych systemów baz danych do nowej wersji oprogramowania. Warto przy takiej okazji rozważyć nie tylko proste przeniesienie istniejących funkcjonalności własnych systemów, ale także ich rozszerzenie właśnie w oparciu o nowe mechanizmy serwera Oracle Database 12c.

Celem XIV Szkoły PLOUG jest omówienie i praktyczne zaprezentowanie najważniejszych nowych rozwiązań serwera bazy danych Oracle Database 12c. Uczestnicy zapoznają się z architekturą baz danych Multitenant, nowymi metodami wykorzystywania Resource Managera, zasadami wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania baz danych po awarii, automatycznymi rozwiązaniami Information Lifecycle Management, nowymi funkcjami i mechanizmami optymalizatora zapytań, rozwiązaniami bezpieczeństwa, rozszerzeniami języków SQL i PL/SQL.

XIV Szkoła PLOUG przeznaczona jest dla administratorów i programistów posiadających podstawowe doświadczenie w pracy z wcześniejszymi wersjami serwera Oracle Database.

Program

23 marca 2015 r.
10:00-11:30 Otwarcie, wprowadzenie do Oracle Database 12c, Multitenant Container Database
przerwa na kawę
11:45-13:15 Multitenant Container Database, ćwiczenia praktyczne
przerwa na lunch
14:30-16:00 Konfiguracja i wykorzystywanie Resource Managera, ćwiczenia praktyczne
przerwa na kawę
16:15-17:45 Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii, ćwiczenia praktyczne
24 marca 2015 r.
9:00-10:30 Information Lifecycle Management, ćwiczenia praktyczne
przerwa na kawę
10:45-12:15 Wydajność i optymalizacja zapytań
przerwa na lunch
13:30-15:00 Wydajność i optymalizacja zapytań, ćwiczenia praktyczne
przerwa na kawę
15:15-16:45 Data Redaction, ćwiczenia praktyczne
25 marca 2015 r.
9:00-10:30 Rozszerzenia języków SQL i PL/SQL, ćwiczenia praktyczne
przerwa na kawę
10:45-12:15 Zarządzanie uprawnieniami i obserwacja użytkowników, ćwiczenia praktyczne
przerwa obiadowa
13:30-15:00 Pozostałe ułatwienia administracyjne, zakończenie

Lokalizacja:
BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa

Wykładowcy:
Maciej Zakrzewicz, Marek Wojciechowski, Juliusz Jezierski (PLOUG, Politechnika Poznańska)

Ceny i logistyka:
Cena 2 400 zł netto.
Noclegi we własnym zakresie. Przerwy kawowe i lunch w cenie. Słuchacze otrzymają prezentacje w postaci elektronicznej PDF plus zadania warsztatowe w postaci elektronicznej. Sprzęt zapewniamy. Rejestracja i pytania: pawel.chomicz@biztech.pl.

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!