XIX Konferencja PLOUG pt. „Oracle Database 12c: nowe rozwiązania” – 3 grudnia 2015

ByPLOUG

XIX Konferencja PLOUG pt. „Oracle Database 12c: nowe rozwiązania” – 3 grudnia 2015

Zeszłoroczna konferencja „20-lecie PLOUG i Oracle 12c” cieszyła się dużą popularnością. Uczestniczyło w niej około 130 osób. Tematyka nie straciła nic na popularności, a wręcz przeciwnie. XIX Konferencja PLOUG pt. „Oracle Database 12c: nowe rozwiązania” odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015r. w Golden Floor al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

Partner merytoryczny konferencji: Oracle
Partner konferencji: BizTech Konsulting
Patronat medialny: ITWIZ

WPROWADZENIE:

Oracle Database 12c to wprowadzona w połowie 2013 roku długo oczekiwana najnowsza wersja popularnego serwera bazy danych. Wśród wyróżniających ją rozwiązań znajdują się m.in.: konsolidacyjna architektura baz danych Multitenant, mechanizmy automatycznej optymalizacji składowania danych opartej na mechaniźmie Heat Map, rozwinięte funkcje ochrony dostępu i maskowania danych wrażliwych, nowe metody optymalizacji zapytań.

Wielu administratorów jest zmuszonych do migracji posiadanych systemów baz danych do nowej wersji oprogramowania. Jest wiele strategii migracji. Warto przy takiej okazji rozważyć nie tylko proste przeniesienie istniejących funkcjonalności własnych systemów, ale także ich rozszerzenie właśnie w oparciu o nowe mechanizmy serwera Oracle Database 12c. Wybór jest ważny również z punktu widzenia licencji, a więc istotnych kosztów.

Poruszymy również zagadnienia chmury Oracle, ocenę wydajności i strojenie DB12c, podstawy WebLogic Portal 12c i wiele innych. Uzupełnieniem Konferencji będzie Dyskusja panelowa przy piwie.

Wszyscy Prelegenci są ekspertami w zakresie swoich wykładów i warsztatów. Jednocześnie są osobami znanymi i lubianymi w świecie PLOUG i szerzej Oracle.

AGENDA:

Uwaga: prezentacje i warsztaty mogą być zmienione – czekamy na sugestie.)
09:15 – 09:45 Rejestracja
09:45 – 10:00 Otwarcie konferencji
Referaty:
10:00 – 10:45 M.Zakrzewicz „Statystyki dla optymalizatora zapytań Oracle Database 12c.”
10:45 – 11:30 M.Przepiórowski „Automatyzacja pracy DBA – Jak pracować, żeby się nie narobić.”
11:30 – 12:00 R.Szafulera (Oracle) „Standard Edition 2 – O co chodzi – co się zmienia?”
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 R.Szafulera (Oracle) „DB12c oraz WL12c w chmurze publicznej Oracle.”
13:15 – 14:00 M.Zakrzewicz „Klastry Oracle WebLogic 12c: wydajność i niezawodność.”
14:00 – 14:45 M.Przepiórowski „Konsolidacja Automatic Workload Repository (z wykorzystaniem AWR Warehouse 12c i bez).”
14:45 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 K.Stawiarski (ten z siekierą) „Zagrożenia chmury 12c – Niech będzie i chmura – byle nie burzowa.”
16:00 – 16:45 B.Jabłoński „Global Data Services – organizacja wysokiej dostępności w chmurze.”
16:45 – 17:30 P. Chomicz „Zarządzanie kontami systemowymi vs Oracle – bezpieczeństwo i licencje.”
18:00 – 20:00 Dyskusja panelowa przy piwie – „Czy chmura jest odpowiednikiem mainframe w sinusoidzie duży, mały. Czy chmura to usługi?”
20:00 – 20:15 Zamknięcie Konferencji

Warsztaty:

Kod Godziny Grupa tematyczna Tematyka Trener
W1 10:00 – 12:00 Database Oracle Database In-Memory, czyli jak skonfigurować bazę, aby chodziła 100x szybciej! B.Jabłoński
W2 12:00 – 14:00 Aplikacje WebCenter Portal – platforma do budowy złożonych aplikacji intranetowych klasy Enterprise 2.0. J.Pawłowski
W3 14:00 – 16:00 Database Transformator SQL i nowe transformacje w bazie 12c. P. Chyliński
W4 16:00 – 18:00 Database Techniki niskopoziomowego śledzenia w bazie 12c. K.Stawiarski
W5 18:00 – 20:00 Database Case study upgrade bazy danych i migracji systemów z wersji 10g i 11g do 12c. R.Leontjew

CENA I LOGISTYKA:

Cena za uczestnictwo:
Członkowie PLOUG z opłaconymi składkami za rok 2015: 900 PLN netto
Pozostałe osoby: 990 PLN netto

Po raz pierwszy warsztaty w cenie uczestnictwa!
Noclegi we własnym zakresie. Przerwy kawowe i lunch w cenie. Słuchacze otrzymają prezentacje w postaci elektronicznej PDF plus zadania warsztatowe w postaci elektronicznej. Sprzęt zapewniamy.
Zgłoszenia i uwagi proszę kierować na ploug@biztech.pl.

Abstrakty wykładów i warsztatów:

M. Zakrzewicz, „Statystyki dla optymalizatora zapytań Oracle Database 12c.”

Odpowiednio dobrane oraz odpowiednio gromadzone zestawy modeli statystycznych (potocznie: statystyk) opisujących bazę danych i jej obiekty są kluczowe dla precyzyjnego funkcjonowania kosztowego optymalizatora zapytań. Referat omawia rodzaje modeli statystycznych stosowanych w środowisku Oracle Database 12c (statystyki podstawowe, statystyki złożone, histogramy, statystyki dynamiczne, statystyki systemowe, statystyki dla tabel, partycji i indeksów), ilustruje ich zastosowania oraz sposoby użycia przez optymalizator zapytań.
Zademonstrowane zostaną przykłady błędów popełnianych przez optymalizator zapytań podczas wyboru optymalnego planu wykonania, które są skutkiem niewłaściwie dobranych lub wygenerowanych modeli statystycznych. Referat jest adresowany do programistów oraz administratorów baz danych.

B. Jabłoński, „Global Data Services – organizacja wysokiej dostępności w chmurze.”

Abstract:
Dostępność, w sensie odporności na awarie i zapewnienie wydajności, uzyskuje się współcześnie poprzez multiplikację zarówno instancji (RAC) jak i storage-a (DG, GG) oraz geograficzne ich rozproszenie w dwóch lub więcej serwerowniach. Wszelkie zmiany w tej konfiguracji wymagają zastosowania poprawek w aplikacjach podnosząc koszt i ryzyko przedsięwzięcia. Lub odwrotnie, chęć ograniczenia ryzyka wpływa hamująco na zmiany. Global Data Services to produkt pozwalający na sprawną organizację etapu nawiązywania połączenia pomiędzy klientem a rozbudowaną chmurą bazodanową.

P. Chomicz „Zarządzanie kontami systemowymi vs Oracle – bezpieczeństwo i licencje.”

Organizacje dobrze sobie radzą z zarządzaniem kontami użytkowników. Najczęściej są one trzymane w usługach katalogowych, takich jak Active Directory. Bazy danych Oracle dysponują bardzo rozbudowanym systemem zabezpieczeń i kontroli dostępu do danych. Niestety systemy zabezpieczeń Oracle zazwyczaj nie są powiązane z usługami katalogowymi. Co więcej, zazwyczaj konta w AD nie odpowiadają kontom w Oracle. Brak synchronizacji kont i uprawnień pomiędzy AD i Oracle niesie za sobą wiele zagrożeń.

System licencyjny Oracle zawiera wiele niespodzianek. Licencje NUP, czyli Named User Plus nie zawsze są identyfikowane w sposób właściwy i optymalny dla Organizacji. Pytanie jest takie: czy jeśli Jan Nowak jest tym samym Janem Nowakiem w kilku różnych bazach danych, ale loguje się do nich na różne konta, to czy z punktu widzenia Oracle jest to jeden NUP czy nie? A jeśli jest to pojedynczy NUP, to jakie kryteria muszą zostać spełnione.

K. Stawiarski „Zagrożenia chmury 12c – Niech będzie i chmura – byle nie burzowa.”

Abstrakt:
W czasach, w których „chmura” częściej kojarzy się z usługą IT niż ze zjawiskiem atmosferycznym, warto zwrócić szczególną uwagę na to, jakie środowiska ze sobą konsolidujemy i jak może to wpłynąć na szeroko pojęte bezpieczeństwo naszej infrastruktury.

B. Jabłoński, „Oracle Database In-Memory, czyli jak skonfigurować bazę, aby chodziła 100x szybciej!”

Abstrakt [W1]:
Począwszy od wersji 12.1.0.2 Oracle proponuje nowy sposób organizacji danych w pamięci RAM. Dostęp do tej struktury obfituje w wiele optymalizacji pozwalających na znacznie szybsze, w stosunku do tradycyjnego, wyszukiwanie (łączenie, agregację) danych. Nowa opcja dedykowana jest specjalnie dla hurtowni danych. Zważywszy jednak na fakt, że może ona zastąpić część tradycyjnych indeksów, można oczekiwać też zwiększenia wydajności również w bazach typowo transakcyjnych. Na tutorialu zostaną przedstawione możliwości konfiguracji oraz monitorowania bazy. Przeanalizowany zostanie wpływ opcji na wykorzystanie zasobów, plany wykonań oraz wydajność typowych operacji bazodanowych.

J. Pawłowski, „WebCenter Portal – platforma do budowy złożonych aplikacji intranetowych klasy Enterprise 2.0.”

Abstrakt [W2]:
WebCenter Portal to jeden z produktów rodziny WebCenter, który co prawda nie doczekał się jeszcze wersji 12c, ale uległ w ostatnim czasie radykalnym zmianom. Czym jest naprawdę, jak działa, jak można go wykorzystać w naszej organizacji i czy warto w niego inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania słuchacze poznają w trakcie niniejszego tutorialu.

K.Stawiarski „Zagrożenia chmury 12c – Niech będzie i chmura – byle nie burzowa.”

Abstrakt:
W czasach, w których „chmura” częściej kojarzy się z usługą IT niż ze zjawiskiem atmosferycznym, warto zwrócić szczególną uwagę na to, jakie środowiska ze sobą konsolidujemy i jak może to wpłynąć na szeroko pojęte bezpieczeństwo naszej infrastruktury.

K.Stawiarski „Techniki niskopoziomowego śledzenia w bazie 12c.”

Abstrakt [W4]:
Plan wykonania zapytania to nie wszystko – dwa identyczne plany, mogą wykonywać się z różną szybkością, ze względu na użyte mechanizmy odczytu danych z urządzeń dyskowych – dlatego analiza wydajnościowa opiera się w dużej mierze na zdarzeniach oczekiwania. Jednak DIRECT PATH READ może na poziomie systemu operacyjnego również odbywać się w różny sposób. Na warsztacie postaramy się zgłębić techniki niskopoziomowego śledzenia z użyciem narzędzi systemu operacyjnego.

R. Leontjew, „Case study upgrade bazy danych i migracji systemów z wersji 10g i 11g do 12c.”

Abstrakt [W4]:
Abstrakt [W5]:
Nie da się uniknąć migracji baz 10g i 11g do wersji 12c. Można to zrobić na kilka sposobów. Oracle Database Migration Assistant rozwiązuje wiele problemów, pozwala zautomatyzować czynności i uchronić się przed błędami. Jednak całość migracji, to przede wszystkim projekt kolejnych kroków. Dla większych środowisk nie można pominąć roli Oracle Virtual Machine i Enterprise Manager 12c (Cloud Control). Warsztat prezentuje kompletny proces migracji, pozwala zapoznać się możliwymi problemami i stanowi dobry szablon do własnych działań.

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!