Orzeczenie Department of Justice

ByPLOUG

Orzeczenie Department of Justice

U.S. Department of Justice w 164-stronicowym dokumencie uzasadnił 9 września swoją decyzję oceniającą próbę przejęcia przez Oracle Corp. firmy PeopleSoft jako NIE zagrażającą zasadom konkurencji rynkowej. Od decyzji tej przysługuje odwołanie w terminie 60 dni, sprawa zatem z pewnością będzie miała ciąg dalszy.

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!