Migracja Oracle Database do 12c

ByPLOUG

Migracja Oracle Database do 12c

Migracja baz danych Oracle do wersji 12c stała się w pełni uzasadniona biznesowo w styczniu 2016 r., ponieważ w grudniu 2015 r. wygasła przedłużona o rok asysta techniczna Oracle dla wersji 11R2 na poziomie Premier Support.
button

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!