Nowy sposób monitorowania opłat licencyjnych?

ByPLOUG

Nowy sposób monitorowania opłat licencyjnych?

Czy zaglądaliście kiedyś do perspektywy DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS? Jej zadaniem jest wyświetlanie informacji dotyczących użytkowania funkcjonalności bazy danych. Dla przykładu, jeśli wykonujemy zapytanie do perspektyw V$ACTIVE_SESSION_HISTORY w DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS odnotowuje się fakt użycia Oracle Diagnostic Pack and Tuning Pack. DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS zawiera informacje o nazwie funkcjonalności, liczbie zdetektowanych jej użyć, dacie pierwszego i ostatniego wywołania danej funkcjonalności.

Użycie jakich funkcjonalności może być zarejestrowane? Na przykład: Audit Options, Automatic Database Diagnostic, Automatic Segment Space Management, Automatic SQL Execution Memory, Automatic Storage Manager, Automatic Undo Management, Automatic Workload Repository, Change-Aware Incremental Backup, Locally Managed Tablespaces, SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor.

Bądźmy czujni, Larry wie wszystko!

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!