Oracle 9i Application Server (9.0.2.x to 9.0.3.x)

ByPLOUG

Oracle 9i Application Server (9.0.2.x to 9.0.3.x)

Oracle ogłosił datę zakończenia wsparcia technicznego polegającego na poprawianiu błędów produktu (Error Correction Support) we wszystkich wersjach Oracle 9i Application Server.
Stanie się to faktem od 1 lipca 2005 roku. W praktyce oznacza to, że po tej dacie przestaną być wydawane patche naprawiające zgłaszane błędy (bug), nie będą również tworzone wersje tego oprogramowania na nowe wersje systemów operacyjnych, wstrzymany zostanie również mechanizm TAR Escalation.

Do 1 lipca 2008 roku działał będzie tzw. Extended Support obejmujący wsparcie telefoniczne i za pośrednictwem Metalinku, asysta przy migracji produktu na wspierane platformy systemów operacyjnych, asysta Developing Workarounds.

Użytkownikom Oracle 9i Application Server zaleca się migrację do Oracle Application Server 10g. Ten sam los czeka szczęśliwych posiadaczy E-Business Suite 11i.

Oracle Collaboration Suite oparty na Oracle 9iAS będzie wspierany zgodnie z harmonogramem wsparcia dla Collaboration Suite.

About the Author

PLOUG administrator

Comments Are Closed!!!