XI Konferencja PLOUG Użytkowników i Deweloperów OraclePodsumowanie

Sponsorzy XI Konferencji i Warsztatów PLOUG

Patron medialny
XI Konferencji i Warsztatów PLOUG

W dniach 18-21.10.2005 w Zakopanem odbyła się XI
Konferencja Użytkowników i Deweloperów Oracle. Program konferencji obejmował
32 referaty plenarne oraz 22 tematy warsztatów i tutoriali. W programie imprezy
dominowała tematyka dotycząca m.in.: administrowania systemami
informatycznymi, technologii internetowych, nowych cech produktów Oracle,
projektów informatycznych, problematyki konstrukcji systemów, bezpieczeństwa
systemów, hurtowni danych, a także – po raz pierwszy – produktów
pakietu Oracle E-Business Suite. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył
się wykład zaproszony p. Sławomira Wojczuka nt. Business Inteligence
Architecture a także dyskusja panelowa na temat globalizacji rynku
oprogramowania.

W konferencji wzięło udział 230 osób. Zajęcia
szkoleniowe odbywały się równocześnie w 8 salach. W zajęciach praktycznych,
przeważnie 4-godzinnych, wykorzystano 465 miejsc.

Konferencji towarzyszyły liczne imprezy dodatkowe, w tym góralskie
ognisko połączone z licznymi konkursami z nagrodami, górskie wycieczki,
koncert zespołu Boba Jazz Band, bankiety.

Sukces tegorocznej konferencji nie byłby możliwy bez
wsparcia, jakie otrzymaliśmy ze strony sponsorów.
W związku z tym szczególne podziękowania należą się firmom Oracle Polska,
Quest Software, Sun Microsystems, Borland, Symantec.

Maciej Zakrzewicz