Oracle E-Business Suite – wszystko czego chcieć może nowoczesna firma

część II

Jadwiga Gnybek
Jadwiga_Gnybek@nofer.lodz.pl

Ostatnie lata historii Oracle Corp. to powolna, lecz
konsekwentna zmiana profilu z firmy dostarczającej technologie bazodanowe i
deweloperskie w korporację oferującą szeroką gamę aplikacji dla wszelkiej
maści biznesu. Próbujemy więc choćby pobieżnie przyjrzeć się funkcjonalności
tej klasy produktów. Tytułem przypomnienia: Oracle E-Business Suite na dzień
dzisiejszy to aż 55 modułów! Znajdziemy wśród nich oczywiście klasyczne
aplikacje typu ERP, rozwiązanie klasy CRM, system do obsługi zaopatrzenia
przez Internet oraz liczne moduły analityczne.

W pierwszej części tego artykułu zakończyliśmy przegląd
EBS na zarządzaniu łańcuchem dostaw, teraz czas na kolejne moduły.

Zamówienia

Oracle Order Fulfillment to kompleksowa integracja usprawniająca
proces „od zamówienia do gotówki”. Poprzez gromadzenie zamówień,
konfigurowanie, kalkulację cen oraz globalne określanie terminu realizacji,
moduł ten automatyzuje przepływ operacji od złożenia zamówienia do
otrzymania gotówki. Jednocześnie klienci i przewoźnicy mają pełny wgląd w
cały cykl realizacji zamówienia. Dzieje się tak dzięki obsłudze całego
przepływu operacji – od złożenia zamówienia do otrzymania gotówki; do
tego dochodzi wielokanałowość konfiguracji i kalkulacji cen oraz globalne
określanie terminu realizacji. Innymi słowy Oracle Order Fulfillment to
zintegrowana logistyka łańcucha dostaw, zarządzanie magazynem, kolektywne
zarządzanie przewozem, samoobsługa.

Oracle Order Management

Oracle Order Manager to moduł oferujący gromadzenie zamówień
z wielu kanałów poprzez przyjmowanie do systemu wiadomości o zamówieniach
poprzez interfejsy XML/EDI, faks, pocztę, witryny WWW, XML/EDI
w wersji dla działalności produkcyjnej i konfigurowanie procesów
gospodarczych zgodnie ze specyfiką działalności firmy. W rezultacie
otrzymujemy integrację pomiędzy logistyką
i modułem łańcucha dostaw. Oracle Order Manager zintegrowany jest również z
systemami WMS, Transportation i Oracle Finanse.

Oracle Configurator

Oracle Configurator to oprogramowanie integrujące poszczególne
moduły systemów, oferujące możliwość interaktywnego konfigurowania, połączonego
ze sprawdzaniem poprawności działania łączonych modułów. Do jego
podstawowych funkcjonalności zaliczamy zdolność integracji z aplikacjami CRM
i ERP poprzez współużytkowanie informacji o produktach za pośrednictwem wspólnego
modelu danych. Inne funkcje, to: konfigurowanie produktów w celu zaspokojenia
specyficznych wymagań klientów, śledzenie sprzedaży, dynamiczne sprawdzanie
poprawności wyboru użytkownika.

Advanced Pricing

Oracle Advanced Pricing to moduł umożliwiający
definiowanie modeli kalkulacji cen. Realizując ten cel moduł integruje się z
aplikacjami CRM i ERP w celu współużytkowania informacji o produktach za pośrednictwem
wspólnego modelu danych. Pozwala to na definiowanie zróżnicowanych modeli
kalkulacji cen umożliwiających zdobycie pożądanego rynku zbytu. Innymi równie
przydatnymi funkcjami są: obsługa kontraktów i promocji, kalkulacja cen zarówno
dla transakcji z firmami, jak i klientami indywidualnymi.

Oracle Release Management

Oracle Release Management (Zarządzanie zmianami) umożliwia
szybką orientację w zmianach wymagań klientów. Release Management wraz z
Oracle e-Commerce Gateway i Oracle Order Management stanowią narzędzia
automatyzujące cykl zarządzania wersjami i zamówieniami. Moduł ten zawiera w
sobie wbudowane mechanizmy przetwarzania przychodzących i wychodzących
transakcji EDI i XML oraz przetwarzania zmian
w harmonogramach klientów wymagających modyfikacji wymagań względem
produkcji i realizacji zamówień.

Transportation

Oracle Transportation to propozycja dla nowoczesnego działu
logistyki, oferująca przyspieszenie komunikacji między klientem a przewoźnikiem
poprzez wykorzystanie łączności
w czasie rzeczywistym (EDI, XML, poczta elektroniczna) oraz zapewnienie wglądu
w statusy zamówień, automatyzację planowania i realizacji transportu poprzez
konsolidowanie przewozów, planowanie harmonogramu odbiorów i dostaw, płynną
integrację z logistyką łańcucha dostaw (integracja z Order Management, WMS
i Oracle Finanse) i na koniec ekonomiczną obsługę przewozów na skalę
globalną, zapewniającą przestrzeganie przepisów krajów tranzytowych
i docelowych.

Magazyny

Warehouse Management

Oracle Warehouse Mananagement System jest wielofunkcyjnym
modułem automatyzującym i optymalizującym procesy obrotu składowanymi
materiałami. Oracle WMS zintegrowany ściśle z Oracle Mobile Supply Chain
Applications obsługuje zarządzanie zasobami magazynowymi – od
konfigurowania rozkładu magazynów po planowanie ich obsługi. Moduł wspiera
oczywiście wszystkie nowoczesne metody optymalizacji operacji magazynowych
oparte na obsłudze kodów paskowych z wykorzystaniem łączności radiowej.

Zakupy

Oracle Procurement

Oracle Procurement to system stawiający sobie za zadanie
automatyzację procesu zakupu od wyszukania oferty do zapłaty. Oferuje on
pracownikom działów zaopatrzenia szereg narzędzi – począwszy od
analizy wydatków globalnych, zaopatrzenia w materiały strategiczne, poprzez
interfejs składania i odbierania zamówień, system powiadomień działający w
czasie rzeczywistym z możliwością wymiany komunikatów standardzie XML,
aż po elektroniczne wystawianie faktur i dokonywanie płatności. Tak
kompleksowe potraktowanie problemu zakupów pozwala na zoptymalizowanie procesu
znajdowania dostawców i negocjowania warunków zamówień w oparciu o analizy
wydatków oraz śledzenie wydajności dostawcy.

Oracle iProcurement

Oracle iProcurement to jak łatwo zgadnąć, samoobsługowe
składanie zamówień przy użyciu prostego
w obsłudze interfejsu sklepu internetowego. To witryna webowego procesu obsługi
zakupów umożliwiająca szybkie przetwarzanie dokumentów związanych z
zapotrzebowaniem, zamówieniem zakupu, składaniem ofert oraz potwierdzeniem
odbioru towaru. Zastosowanie samoobsługowego modelu obsługi procesu ma w
przypadku obsługi zakupów zwiększyć efektywność przetwarzania danych.
Jednocześnie na optymalizację czasu realizacji zakupu pozytywnie wpływa
zastosowanie mechanizmów wyszukiwania produktów wraz z obsługą katalogu
dostawców. Oracle iProcurement to sklep internetowy wewnątrz firmy pozwalający
łatwo znaleźć właściwe produkty i usługi, włożyć je do koszyka, a następnie
przeprowadzić prostą procedurę rozliczenia w celu zapłaty i zakupu.

Oracle iSupplier Portal

Oracle iSupplier Portal to część składowa Oracle Internet
Procurement umożliwiająca dostawcom pełny wgląd w proces zakupu, od zamówienia
do zapłaty. Podstawowe operacje dostępne w tym module to przeglądanie umów
zakupu, śledzenie sald zapasów oraz kontrolowanie potwierdzeń odbioru.
Elementy samoobsługi procesu zakupu umożliwiają dostawcom bezpośredni i
bezpieczny dostęp do systemów firmy, oferując informacje dotyczące zasad
realizacji umów długoterminowych, zmian
w zamówieniach czy ogłoszeń informujących o możliwości składania ofert.

Oracle Purchasing

Oracle Purchasing czyli Zakupy to kluczowy składnik zbioru
modułów zakupowych. Automatyzacja i uproszczenie rutynowych operacji pozwala
pracownikom działu zakupów skupić się na zadaniach strategicznych –
takich jak negocjowanie korzystnych kontraktów, zaopatrzenie w materiały
strategiczne oraz zaawansowane analizy opłacalności. Niewątpliwą zaletą
tego modułu jest jego zdolność do integracji z niemal dowolnym systemem ERP
oraz obsługa działalności na skalę międzynarodową, obejmująca obsługę
wielu walut i języków. Oracle Purchasing to nie tylko obsługa dokumentów
– to również możliwość implementacji przepływów pracy
w zaopatrzeniu pośrednim i bezpośrednim.

Oracle Sourcing

Oracle Sourcing to rozwiązanie wspomagające zarządzanie złożonymi
negocjacjami z dostawcami. Fakty są bezdyskusyjne: bezpośrednia konkurencja
powstająca wskutek prowadzenia negocjacji w czasie rzeczywistym prowadzi do
obniżenia cen jednostkowych nawet o 15-20%; jednocześnie czas, jakiego wymaga
zamknięcie cyklu pozyskiwania dostawcy przy zastosowaniu metod webowych skrócić
można o 25-30%. Możliwe jest to jednak jedynie przy zastosowaniu takich rozwiązań
jak aukcje typu „kto oferuje najniższą cenę”, oferty i
kontroferty oraz zaproszenia do składania ofert. Nie bez znaczenia jest tu również
zastosowanie funkcji licytacji wieloczynnikowej z systemem punktacji i modułem
analizy. Umożliwia to szybką
i obiektywną ocenę ofert pod względem jakości, warunków dostawy, serwisu i
właściwości produktów, a nie tylko jako funkcję ceny. Ważną zaletą tego
rozwiązania jest również obsługa pełnego procesu, polegająca na integracji
Oracle Sourcing z systemami zaopatrzenia, planowania i wykonywania projektów.

Oracle Purchasing Intelligence

Oracle Purchasing Intelligence to kolejny moduł z
przymiotnikiem „inteligentny”. Tym razem jest to inteligentna
analiza danych dotyczących zakupów, będąca składnikiem Oracle Internet
Procurement. Celem powstania tego modułu jest poszukiwanie oszczędności
poprzez globalną analizę wydatków całego przedsiębiorstwa. Analizując dane
o zaopatrzeniu przedsiębiorstwa pod kątem zwiększania zysków, moduł
podpowiada sposoby obniżania kosztów oraz dostarcza skutecznych mechanizmów
ich kontroli. Monitoruje wydajność pod kątem dokonywania zakupów opartych o
kontrakty firmowe. Konsoliduje dane o wydatkach, dając podstawy do negocjacji.
Ocenia wydajność kontraktów firmowych. Ulepsza zarządzanie kontaktami z
dostawcą. Jednym słowem, dostarcza wszystko, czego moglibyśmy zapragnąć i
jeszcze trochę więcej. Purchasing Intelligence to narzędzie dla każdego. Mogą
się nim posługiwać zarówno członkowie zarządu firmy jak i kadra
kierownicza średniego szczebla oraz analitycy; zawiera w sobie szablony
gotowych analiz, liczne opcje konfiguracji oraz kilka narzędzi analitycznych.

Produkcja

Oracle Manufacturing

Oracle Manufacturing to szeroki zbiór funkcjonalności związanych
z wszelkimi aspektami procesu produkcji. Mamy tu więc projektowanie na zamówienie,
produkcję dyskretną, produkcję seryjną, procesową, przepływową i
projektową. Podstawowe atuty Oracle Manufacturing to możliwości wytwarzania
produktów według zamówienia klienta, usprawnienie współpracy z dostawcami i
podwykonawcami poprzez portal udostępniający dostawcy informacje
o przepływie pracy z możliwością wymiany komunikatów XML i z powiadamianiem
w czasie rzeczywistym. Oracle Manufacturing to również śledzenie kosztów,
wyrywkowa kontrola jakości, narzędzia analityczne i wspomaganie śledzenia
braków.

Process Manufacturing

Oracle Process Manufacturing czyli moduł produkcji
procesowej to system stojący na straży przestrzegania formuł w działalności
produkcyjnej. To propozycja skierowana do zakładów zajmujących się produkcją
procesową w branżach takich jak farmaceutyczna, chemiczna, biotechnologiczna,
spożywcza, metalowa, czy papiernicza. Oracle Process Manufacturing oferuje
wiele różnorodnych funkcji, a wśród nich: wbudowane procesy wspomagania
tworzenia i zatwierdzania formuł, opracowanie MSDS
i śladów rewizji, modelowanie przepływów procesów, kontrola statusu
i jakości serii produktów, optymalizacja formuł i planu produkcji, interfejsy
API do integracji z urządzeniami produkcyjnymi i kontrolnymi, kalkulacja kosztów
standardowych i bieżących, wyrywkowe badanie jakości wyrobu, kontrola przepływu
pracy i związanych z nią procesów zatwierdzania, analizy wariancyjne i nadzór
nad specyfikacją klienta.

Flow Manufacturing

Oracle Flow Manufacturing czyli moduł nadzoru nad produkcją
procesową to wielofunkcyjne oprogramowanie nadzorujące poziom zapasów
magazynowych, dążące do uproszczenia procesu produkcji przy jednoczesnej
poprawie jakości produktów. Moduł ten próbuje pogodzić ogień
z wodą. Z jednej strony dba o poprawę wydajności operacyjnej z jednoczesnym
wskazaniem na tworzenie produktów wysokiej jakości poprzez budowę
zintegrowanych planów jakości. Gwarancją sukcesu – podobnie jak
w innych obszarach zintegrowanego zbioru aplikacji Oracle, jest bezpośrednia
komunikacja z modułami odpowiedzialnymi za wspieranie łańcucha dostaw, zarządzanie
relacjami z klientami, finansami, projektami
i zasobami ludzkimi oraz z modułami analitycznymi.

Oracle Manufacturing Intelligence

Oracle Manufacturing Intelligence to inteligentna analiza
danych dotyczących produkcji. Funkcjonalność tego modułu skierowana jest głównie
do menedżerów i kadry kierowniczej. Webowy spersonalizowany interfejs
dostarcza im w wyrafinowany sposób przetworzonej informacji, związanej z bieżącym
monitorowaniem i analizowaniem kondycji firmy.

Oracle Shop Floor Management

Oracle Shop Floor Management to moduł dedykowany zarządzaniu
zakładem produkcyjnym; stanowi kolejny etap rozwoju systemów zarządczych, będący
rozwiązaniem pośredniczącym pomiędzy tradycyjnymi systemami wspomagającymi
produkcję Manufacturing Execution Systems (MES) a oprogramowaniem używanym na
poziomie przedsiębiorstwa, które zarządza operacjami firmy. OSFM to między
innymi zarządzanie skomplikowanymi transakcjami seryjnymi, modelowanie i śledzenie
kosztów uzależnionych od opłacalności operacji dla produktów, identyfikacja
problemów z jakością i nadzór nad realizacją działań prewencyjnych
i naprawczych, śledzenie procesów produkcyjnych od poziomu surowców i możliwość
dynamicznego ustalania kolejności operacji w procesie produkcyjnym.

Opracowywanie produktu

Oracle Product Development

Oracle Product Development czyli moduł wspomagający
opracowywanie produktu to propozycja usprawniająca współpracę oraz zarządzanie
produktami i usługami. Narzędzia jakie moduł oddaje w ręce swoich użytkowników,
to zarządzanie zmianami, zarządzanie informacjami o produkcie, zarządzanie
dokumentacją, programami i projektami, przeglądanie i rozpoznawanie instrukcji
CAD oraz inteligentne analizowanie rozwoju produktów (również
konkurencyjnych). A wszystko to oczywiście po to, by szybciej i taniej
wprowadzić na rynek nowy, lepszy i tańszy produkt.

Oracle CADView-3D

Oracle CADView-3D, opatentowana architektura inteligentnego
przesyłania strumieniowego, bezpośrednio prezentuje trójwymiarowe modele
prototypów produktów przez Internet. Celem przyświecającym budowie tego modułu
było oczywiście zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu projektowania produktów
poprzez zredukowanie lub wyeliminowanie takich działań, jak zbędne przejazdy,
wyszukiwanie informacji, czy spotkania; działanie modułu jest ukierunkowane na
zmniejszenie liczby iteracji prototypowania i zwiększenie stopnia wielokrotnego
wykorzystania elementów i produktów. Prototypy to zwykle najbardziej chronione
dane w firmie. CADView-3D i Product Development zapewniają najwyższy poziom
bezpieczeństwa tych danych, dzięki opatentowanej architekturze przesyłania
strumieniowego, która umożliwia dostęp do danych strzeżonych jedynie osobom
do tego upoważnionym.

Oracle Product Development Intelligence

Product Development Intelligence czyli inteligentna analiza
danych dotyczących opracowywania produktów, to aplikacja służąca do
doskonalenia procesów projektowania produktów w celu jak najlepszego
wykorzystania struktury zarządzania wydajnością. Optymalizacja procesów
polega tu na definiowaniu metody doskonalenia projektowania produktów,
wyznaczaniu celów, definiowaniu odstępstw i modelowaniu działań naprawczych.
Producent modułu wyposaża nas w szereg gotowych wskaźników monitorowania
wydajności w kontekście terminowości realizacji produktu i czasu wprowadzania
go na rynek, czasu przetwarzania zleceń i zmian, długości cyklu rozwiązywania
problemów, liczby zleceń na zmiany, zgodności z metodyką, zdolności
produkcyjnej itd. Jest to w zasadzie gotowa do użycia modelowa mapa strategii i
karta wyników zalecana przez stowarzyszenie PDMA (Product Development
Management Association).

Oracle Product Development Exchange

Oracle Product Development Exchange – moduł wymiany
informacji o opracowywanych produktach – ułatwia współpracę i zapewnia
globalny dostęp do informacji o produktach i projektach przez cały cykl ich życia.
Informacje zbierane są w bazy dotyczące opracowywanych produktów, takich jak
opisy, projekty, dokumentacja, zarządzanie zmianami oraz personelem. Krótszy
czas wprowadzania produktów na rynek, bardziej konkurencyjne produkty, niższe
koszty projektowania i serwisu, a ponad wszystko profesjonalna ochrona zasobów
intelektualnych to korzyści, jakich możemy spodziewać się po wdrożeniu tego
modułu.

Oracle Sourcing

Oracle Sourcing to oprogramowanie wspomagające zarządzanie złożonymi
negocjacjami z dostawcami. Jego stosowanie zwykle obniża koszt pozyskiwania
produktów i usług poprzez pomoc w wyszukiwaniu oszczędności i znajdowaniu
sposobności do polepszenia warunków dostaw. Wiąże się to ze wsparciem
procesu negocjowania kontraktów z dostawcami
w celu obniżenia kosztów zaopatrzenia. Oracle Sourcing to kompleksowa obsługa
procesu gospodarczego, powiązana z systemami zaopatrzenia, planowania i
wykonywania projektów. To wsparcie w realizacji procesu od identyfikacji
potrzeb po zawarcie kontraktu. To efektywne zarządzanie złożonymi
negocjacjami, obsługa aukcji typu „kto oferuje najniższą cenę”,
obsługa procesu przyjmowania i składania ofert i kontrofert. A wszystko to, by
znaleźć najlepszego dostawcę poprzez stosowanie takich mechanizmów jak
licytacja wieloczynnikowa oraz systemów punktacji i analizy, umożliwiających
ocenę ofert pod względem jakości, warunków dostawy, serwisu i właściwości
produktów.