Bilingowa propozycja ORACLE, czyli najnowsza akwizycja: Portal Software

Jadwiga Gnybek

 

Mimo ubiegłorocznych zapowiedzi, że okres wzmożonych akwizycji produktów aplikacyjnych korporacja Oracle ma już za sobą, w czerwcu 2006 roku do grona aplikacji dołączony został kolejny produkt – tym razem z sektora komunikacji i mediów.

Portal Software to jeden z czołowych produktów kierowanych do sektora telekomunikacyjnego. Podstawową jego funkcjonalnością jest naliczanie bilingu i obsługa wszystkich aktywności związanych z zapewnieniem przychodów.

Rynek operatorów telekomunikacyjnych od dawna jest jednym najwierniejszych klientów technologii Oracle. Jest to bowiem biznes generujący wyjątkowo dużo danych operacyjnych. Dlatego właśnie dołączenie do oferty technologicznej również rozwiązania aplikacyjnego tworzy w efekcie dość naturalny i oczywisty zestaw.

Jak podają statystyki, 17 z 20 największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie swoje systemy informatyczne oparło już o technologię Oracle, co stanowi 90% tego sektora rynku. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że należąca do grupy kapitałowej Oracle firma Oracle Siebel Telecom posiada w swojej ofercie aplikację do obsługi call center i bardzo ceniony system CRM. Łatwo zatem zgadnąć, że z połączenia wszystkich tych elementów wyłoni się w pełni funkcjonalne i zintegrowane rozwiązanie, na które czeka wciąż rozwijający się sektor telekomunikacji. W tym zróżnicowanym i dynamicznie zmiennym obszarze rynku Oracle ma ambicje spełniać wszystkie wymogi swoich klientów. Począwszy od standardowych rozliczeń i windykacji, poprzez budowanie ofert cenowych, analiz rynku i zarządzania kontaktami z klientem, aż do wsparcia realizacji usług telekomunikacyjnych.

Czego zatem mogą się spodziewać odbiorcy takich rozwiązań?

(1) Wzbogacenia funkcjonalności skierowanej na obsługę klienta w wszystkich aspektach jego kontaktów z firmą.

(2) Rozbudowy narzędzi mających na celu zapewnienie przychodów, czyli wszelkich funkcjonalności zwiększających kontrolę nad wierzytelnościami klientów firmy i rzetelnością prowadzonych rozliczeń. Większa integracja aplikacji tworzących infrastrukturę informatyczną z pewnością podniesie skuteczność zarządzania działaniami mającymi na celu poprawę skuteczności naliczania należności klientów.

(3) Innym wyzwaniem jest presja czasu, w jakim rozwiązania informatyczne nadążają za wymaganiami biznesu. Im szybciej zmieniający się biznes, tym wyzwanie to jest większe. Nowi klienci, nowe produkty, nowe technologie i to wszystko na wczoraj – oto dzień powszedni sektora telekomunikacji. Dlatego też wszystko co tylko można, należy upraszczać i automatyzować, standaryzować i przygotowywać do ciągłych zmian. Innym – równie istotnym co już przedstawione – aspektem dołączenia do grona klientów Oracle odbiorców Portal Software jest umożliwienie im korzystania ze światowego serwisu Oracle, zapewniającego niezawodną pomoc techniczną siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wsparcie to realizuje ponad 7 tysięcy pracowników. Dodać do tej liczby należy około czternastotysięczną rzeszę programistów i developerów oraz ponad szesnaście tysięcy firm partnerskich.

Z punktu widzenia partnerów Oracle, poszerzenie oferty aplikacyjnej w tę właśnie stronę daje powody przypuszczać, że spójna i kompleksowa oferta jaką stanowić będą biling, CRM i ERP, nie tylko pozwoli na znalezienie nowych klientów na cały ten jakże okazały pakiet. Każdemu z dostawców, czy implementatorów wdrożeń tych aplikacji wzrośnie liczba potencjalnych klientów przez choćby proste połączenie baz danych o klientach.

Wracając do samego produktu: w sprzedaży jest obecnie Portal 7 – w pełni profesjonalny system do rozliczeń, windykacji, zapewniania przychodów spółki, utrzymywania kontaktów z klientami oraz informatycznej obsługi nowych produktów.

Wspólne plany firm Portal i Oracle, to dalsze wspieranie produktów i klientów Portal Software. Planowane jest również zwiększenie nakładów na rozbudowę i integrację tego oprogramowania. Oczywiście, każda kolejna wersja tego produktu w coraz to większym stopniu będzie się opierała o wspólną platformę technologiczną czyli RAC, TimesTen In-Memory Database, czy DataHub. W ten sposób po kilku latach Siebel CRM i Analytics, Oracle Financials, Oracle Order Management i Customer Data Hub stworzą jedną wielką, w pełni kompatybilną rodzinę.

Czy aby na pewno kompatybilną?

Tak, to prawda. Portal – podobnie jak wiele innych zakupionych aplikacji – poddawany będzie wszelkim działaniom programu Oracle Fusion. Już teraz Portal 7 w głównych założeniach kierunków technologicznych zbieżny jest z architekturą aplikacji Oracle. Charakteryzuje się więc wspieraniem standardów otwartych, otwartością na rozwiązania architektoniczne SOA oraz dużą elastycznością konfiguracji i kooperacji z innymi produktami. Portal 7 już przed wejściem do rodziny aplikacji Oracle często łączony był z produktami Siebel CRM. W perspektywie najbliższych miesięcy zostanie on objęty programem, mającym na celu wcielenie go do grupy Oracle Fusion Applications.

Oracle od dawna przykładał duże znaczenie dla segmentu rynku telekomunikacyjnego. Polityka ta w świetle ostatnich poczynań będzie kontynuowana, a co za tym idzie nasza ulubiona korporacja umocni się na pozycji niekwestionowanego lidera wśród dostawców oprogramowania dla telekomów. W ten sposób z firmy kształtującej swoją ofertę na bazie produkowanej technologii, przekształca się powoli w firmę dostosowującą się do potrzeb biznesu swoich klientów.

W przypadku telekomów zbiór aplikacji do zarządzania klientami, naliczania rachunków i egzekucji należności bardzo często zdecydować może o pozycji firmy na rynku. Jest to bowiem jedna z najistotniejszych części maszyny generującej zyski. Oczywiście, jednym z istotnych warunków przydatności takiej oferty jest jej otwartość na integrację z innymi rozwiązaniami bilingowymi. Stąd wcielając Portal do wielkiej Oraclowej rodziny, korporacja nie zaprzestaje utrzymywania interfejsów z innymi rozwiązaniami tej grupy takimi jak Intec, Amdocs, BSCS, Conyergys, czy Comyerse. Tak więc klient Oracle nie będzie całkiem skazany na Portal. Jeśli z przyczyn historycznych zaszłości lub szczególnych zalet, ktoś używa rozwiązań bilingowych innych niż Portal, będzie je mógł łatwo zintegrować z resztą Oraclowej infrastruktury aplikacyjnej.

Podobne propozycje Oracle przygotowuje dla klientów innych sektorów rynkowych. Stąd właśnie zakup szeregu specjalizowanych aplikacji takich jak Oracle Retail (Retek) czy Oracle Financial Services (i-flex solutions). Są to wszystko aplikacje mogące przydać się firmie bazującej na naszej ulubionej technologii. Wszak do każdego rozwiązania przydać może się łatwość integracji z Oracle Database, TimesTen In-Memory Database, Oracle Fusion Middleware czy Oracle Business Intelligence Suite.