Wielka Oraclowa rodzina

Jadwiga Gnybek

Tematem wiodącym dyskusji na ubiegłorocznej konferencji PLOUG były niekończące się akwizycje Oracla i pytania związane z przyszłością tak licznej, ale i różnorodnej „rodziny”. Mimo co rusz składanych deklaracji, że właśnie ta akwizycja jest zupełnie ostatnią, od czasu do czasu pojawiają się wzmianki o kolejnych „drobnych” zakupach Larry’ego.

Spoglądając na strony webowe Oracle widzimy długą listę mniejszych, większych i całkiem dużych firm. Firm dostarczających gotowe produkty, bądź ciekawe technologie, których wcielenie do istniejących już dużych komercyjnych rozwiązań może poprawić kondycję tych drugich, ale również unicestwić samodzielność młodej technologii. Sprawdźmy zatem, ile firm liczy obecnie „rodzina Oracla”. Na stronach webowych obecnie figuruje ich ponad 20!

Oczywiście, sztandarowym produktem korporacji jeszcze długo, długo będzie zbiór aplikacji zwanych kiedyś Oracle Applications, a sprzedawany obecnie pod nazwą E-Business Suite. Oracle E-Business Suite, to ponad pięćdziesiąt modułów. Od klasycznych elementów ERP poprzez CRM i system do obsługi zaopatrzenia przez Internet, aż do modułów analitycznych. Na bazie EBS zbudować więc można nieskończenie wiele implementacji, odpowiadających przeróżnym profilom biznesu. Przypomnijmy co ciekawsze moduły tego zestawu.

Marketing

Oracle Marketing Online to moduł zaprojektowany z myślą o kompleksowym wspomaganiu działania nowoczesnego działu marketingu. Począwszy od planowania kampanii marketingowych wraz z ich budżetowaniem, poprzez zarządzanie działaniami towarzyszącymi, po realizację kampanii i analizy efektów jakie przyniosła. Idąc dalej: Oracle Advanced Marketing to marketing w liczbach – narzędzie zintegrowane z Oracle Discoverer i Data Mining. Czego dotyczyć mogą marketingowe analizy? Choćby cyklu życia produktu. Wpływu na jego rentowność zmian marży i kolejnych prób obniżenia kosztów produkcji. Od strony działań czysto marketingowych otrzymujemy analizy kosztów kampanii marketingowych w funkcji wzrostu sprzedaży danego produktu. I na koniec szpiegostwo gospodarcze w majestacie prawa, czyli analizy danych dotyczących podobnych produktów na naszym rynku, mające na celu szybkie reagowanie na zmiany wprowadzane przez konkurencję.

Oracle iStore to propozycja dla firm handlowych umożliwiająca tworzenie, wdrażanie i zarządzanie skalowalnymi systemami sprzedaży w Internecie. Połączenie tego modułu z funkcjonalnością eMerchandising modułu Oracle Marketing Online umożliwia wyświetlanie zindywidualizowanych ofert i reklam dla klientów. Oracle iStore to: obsługa różnych języków i różnych walut, zintegrowane zarządzanie i realizacja zamówień, obsługa posprzedażna, szybka instalacja i wdrożenie oraz prosta i tania administracja produktem.

Oracle Trade Management to ciekawa propozycja dla producentów i dystrybutorów towarów sprzedawanych detalicznie. Rozwiązanie klasy „firma-firma” pomagające w planowaniu, organizowaniu, alokacji, wdrażaniu, śledzeniu i ocenie działań marketingowych, promocji handlowych, reklamacji i budżetów. Podstawowe funkcjonalności modułu Oracle Trade Management, to planowanie i analiza sprzedaży produktów detalicznych, zmniejszenie kosztów reklamacji dzięki systemowi zarządzania reklamacjami i bonifikatami, zarządzanie badaniami technicznymi, uzgadnianie i sprawdzanie poprawności bonifikat, zwrotów kosztów i reklamacji, czy przeglądanie bieżących i potencjalnych zobowiązań w tym obszarze.

Marketing Intelligence umożliwia szacowanie różnych aspektów skuteczności działań marketingowych. Moduł ten, to ponad 200 raportów umożliwiających analizowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego i pomiary skuteczności kampanii, wydatków budżetowych i tendencji kosztów.

Sprzedaż pod znakiem on-line

Oracle Sales Online to kontrola kosztów sprzedaży w terenie. System zestawia informacje o klientach i sprzedaży, co umożliwia zwiększenie liczby zawieranych transakcji i budowanie trwalszych więzi z klientem. Oracle Sales Online oferuje zatem dostęp do informacji o sprzedaży i klientach, umożliwiając maksymalne wykorzystanie każdej okazji handlowej, prognozowanie i planowanie na podstawie globalnych prognoz sprzedaży w czasie rzeczywistym. Dla sprzedawców mobilnych moduł ten przewiduje funkcję Oracle Mobile Sales, która daje dostęp do Oracle Sales Online za pośrednictwem laptopów, palmtopów oraz bezprzewodowych urządzeń kieszonkowych. Dzięki Oracle Mobile Sales pracujący w terenie sprzedawcy uzyskują stały dostęp do wszystkich niezbędnych im informacji oraz łatwe w obsłudze aplikacje, przyspieszające procedurę zakupów.

Oracle Partners Online to pierwszy z modułów sytemu PRM (Partner Relationship Management), obsługującego przedsiębiorstwa i ich partnerów przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sprzedaży. Obsługa ta rozpoczyna się od utworzenia profilu partnera i wyszukiwania okazji handlowych dla dostawcy. Z drugiej strony daje dostęp do informacji o najnowszych produktach oraz obsługę i sprzedaż w trybie online dla partnera. Oracle Partners Online będąc częścią zintegrowanego systemu EBS umożliwia korzystanie z danych gromadzonych w systemach CRM i ERP. Oracle Partners Online to udoskonalone metody tworzenia profili partnerów oraz wyszukiwania okazji do sprzedaży i minimalizacja kosztów zarządzania kanałem dystrybucyjnym, dzięki automatyzacji przepływu informacji.

Oracle Incentive Compensation to system zarządzania motywatorami. Umożliwia szybkie, łatwe i dokładne opracowywanie, zatwierdzanie i udostępnianie planów motywacji, a następnie śledzenie ich wydajności. Jest to narzędzie służące budowie motywatorów biznesowych w firmach o zasięgu globalnym w obszarach sprzedawców, partnerów, dilerów i klientów.

Oracle Collections to źródło informacji na temat zaległych należności, płatności, sporów i zobowiązań. Ułatwia szybką identyfikację klientów zalegających z płatnościami oraz zastosowanie prewencyjnych metod kontaktów w celu odzyskania jak największej części należnych pieniędzy.

Oracle Sales Intelligence stanowi infrastrukturę, umożliwiającą planowanie celów sprzedaży, mierzenie wyników a następnie porównywanie ich z zamierzonymi wielkościami. Moduł ułatwia podejmowanie decyzji pracownikom zajmującym się sprzedażą – od analityków i menedżerów, aż po członków Zarządu firmy.

Oracle Sales Intelligence dostarcza codziennie informacji o tym, co zostało i co ma być sprzedane oraz ile wyniosą koszty danej sprzedaży. Pomaga w szybszym wyszukiwaniu okazji handlowych i osiągnięciu przewagi nad konkurencją.

Kontrakty w usługach

Oracle Service Contracts (Zarządzanie kontraktami usługowymi) wspomaga przedsiębiorstwo w prowadzeniu działalności usługowej poprzez usprawnienie procesów tworzenia i przedłużania kontraktów z klientami. Moduł umożliwia zarządzanie umowami o świadczenie usług, rozliczanie tych umów oraz wspiera proces związany z ich kontynuacją.

Oracle Sales Contracts (Zarządzanie kontraktami sprzedaży) umożliwia zarządzanie wolumenem kontraktów rocznych, a także planowanie i realizację transakcji up-sell i cross-sell. Oracle Sales Contracts wspiera też proces tworzenia kontraktów i faktur, oraz perspektywiczne zarządzanie warunkami i postanowieniami umów. Korzyści związane z wdrożeniem tego modułu, to przede wszystkim skrócenie cykli negocjacji kontraktów sprzedaży dzięki automatyzacji prac nad umowami – między innymi poprzez definiowanie wytycznych dotyczących zgodności nowo tworzonych umów z warunkami i przepisami.

Oracle Rights Contracts (Kontrakty dotyczące praw własności intelektualnej) udostępnia zestaw narzędzi służących do zarządzania własnością intelektualną podczas działalności marketingowej i licencyjnej. Dzięki centralnemu katalogowi własności intelektualnej oraz integracji z zestawem aplikacji Oracle E-Business Suite, firma może szybko zidentyfikować i wyszukać wszelkie informacje dotyczące licencji i ewentualnych zobowiązań finansowych dotyczących tego obszaru. Oracle Rights Contracts umożliwia katalogowanie własności intelektualnej i zarządzanie zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z ich sprzedaży.

Oracle Contracts Intelligence (Analiza danych dotyczących kontraktów) to narzędzie, umożliwiające zestawianie danych o kontraktach przedsiębiorstwa w informację biznesową o wartości strategicznej. Wartością dodaną jest tu niewątpliwie integracja z aplikacjami Oracle Contracts, co umożliwia zarządzanie informacją w czasie rzeczywistym. Oracle Contracts Intelligence, to również możliwość szybkiego wglądu w umowy sprzedaży i umowy serwisowe oraz analizy przedłużania kontraktów przez klientów, wyliczanie zyskowności umów w rozbiciu na dostawców i produkty oraz tworzenie prognoz przychodów.

Oracle Project Contracts to unikalne narzędzie wspierające zarządzanie kontraktami zarówno o charakterze komercyjnym jak i zamówień rządowych. Narzędzie to pozwala zebrać w jednym miejscu informacje o planie działań, specyfikacji zaplanowanych prac, liście poddostawców i kontrahentów oraz kompleksowo zapanować nad korespondencją w obszarze zarządzania. Oracle Project Contracts, jako część aplikacji Oracle Projects zintegrowany jest oczywiście z pozostałymi elementami Oracle
E-Business Suite takimi jak Oracle Financials, Oracle Supply Chain Management, Oracle Human Resources Management, Oracle Customer Relationship Management, Oracle Sales, Oracle Advanced Procurement oraz Oracle Collaboration Suite. Zebranie wszystkich tych danych pozwala prowadzić przedsięwzięcia naszej firmy ze znacznie większym poziomem zarządzania ryzykiem. Zmniejsza również koszty obsługi projektu i ułatwia proces nadzoru nad postępem prac.

Finanse z wysokiej półki

Oracle Global Consolidation System to narzędzie do konsolidacji danych finansowych pochodzących z różnych źródeł. Kluczowym słowem charakteryzującym ten moduł jest dowolność, gdyż pozwala on na konsolidację opartą na dowolnym planie kont, przeprowadzaną na dowolnym poziomie szczegółowości i odpowiednią dla dowolnego rodzaju bilansu. Co więcej, przeprowadzoną w oparciu o dowolny kalendarz i w dowolnej walucie z możliwością definiowania raportów używanych na dowolnym poziomie.

Oracle Internet Expenses to aplikacja samoobsługowa, umożliwiająca pracownikom składanie rozliczeń swoich wydatków (w tym zaliczek) oraz ich dalsze zatwierdzanie i zarządzanie nimi. Oczywiście wszystkie operacje mogą być wykonywane w wielu walutach, uwzględniając przepisy podatkowe obowiązujące w wielu krajach oraz umożliwiając pobieranie wyciągu z konta karty debetowej i dokonywanie bezpośrednich płatności na konto takiej karty.

Oracle iReceivables to nic innego, jak internetowy system obsługi należności. Bezpieczna aplikacja sieciowa, pozwalająca klientom na sprawdzanie informacji dotyczących ich kont, regulacji należności i zgłaszanie reklamacji w sprawie faktur. Oracle iReceivables umożliwia znaczne uproszczenie działalności działu sprzedaży i usprawnienie obsługi klienta.

Oracle Treasury to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa. Jego główne atuty to wspieranie procesu polepszania efektywności, rentowności i kontroli poprzez dostarczanie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym. Na poziomie operacyjnym moduł odpowiada za monitorowanie płynności, kursów walut i wysokości stóp procentowych oraz odpowiednie reagowanie na zmiany, usprawnianie wpisywania dokonanych transakcji, oraz zarządzanie ich rozliczaniem poprzez przejęcie kontroli nad operacjami bankowymi.

Projekty – motor rozwoju biznesu

Oracle Project Resource Management to moduł dedykowany zagadnieniu zarządzania zasobami projektu. Wspiera on zarządzanie wykorzystaniem kadr oraz dostosowywanie nakładu pracy niezbędnej do realizacji celów projektu. Podobnie jak w przypadku Oracle Internet Time, moduł ten bazuje na opracowanym przez Oracle modelu samoobsługi i umożliwia stały przegląd zaangażowania pracowników w poszczególne fazy projektu. Moduł Oracle Project Resource Management jest w pełni zintegrowany z innymi elementami zestawu Oracle E-Business Suite, a zwłaszcza z modułami takimi jak projekty, finanse, sprzedaż i kadry.

Oracle Project Costing służy do kalkulacji kosztów projektów. Jego głównym zadaniem jest stworzenie centralnego repozytorium zarządzania projektem. Repozytorium to gromadzi dane o zaangażowanych zasobach ludzkich, środkach finansowych i kontaktach z klientami. Moduł ten umożliwia zarządzanie projektami kontraktowymi, kapitałowymi i pośrednimi. Bez trudu konsoliduje informacje kosztowe pochodzące z różnych źródeł i podawane w wielu walutach. Pozwala na bieżący przegląd kosztów na poziomie całego przedsiębiorstwa. Poprawna praca tego modułu wymaga współdziałania z modułami sprzedaży, finansów i zasobów ludzkich.

Oracle Internet Time to oprogramowanie służące do rozliczania czasu pracy nad projektem. Oparte o opracowany przez Oracle model samoobsługi, zmniejsza obciążenie pracowników i kadry kierowniczej czynnościami administracyjnymi. Do najważniejszych idei leżących u podstaw działania tego narzędzia zaliczyć należy zastosowanie systemu zatwierdzania opartego na przepływie prac, tablic zawierających dane słownikowe projektów oraz udostępnienie narzędzia za pośrednictwem sieci WWW lub autonomicznie z użyciem arkusza kalkulacyjnego. Oczywiście, bieżące śledzenie czasu pracy i udziału pracowników w realizacji projektu oraz sprawne zarządzanie tymi danymi ma decydujące znaczenie w procesie terminowego wypłacania pracownikom prawidłowo obliczonych wynagrodzeń i wymaga integracji z modułami zarządzania kadrami, listą płac i finansami.

Oracle Project Billing to moduł rozliczania finansowego projektów. Będąc rozszerzeniem funkcjonalności modułu Oracle Projects, oprogramowanie to przetwarza bieżące koszty projektu, dokonuje odpowiednich zapisów księgowych i sporządza faktury dla klientów i firm w dowolnie wybranej walucie. Upraszcza to znacząco proces wystawiania faktur i usprawnia przepływ pieniędzy oraz umożliwia codzienną ocenę dochodowości projektów kontraktowych. Wymaga to oczywiście wzajemnego oddziaływania systemu zarządzania projektem i innych obszarów, takich jak sprzedaż, czy kadry.

Oracle Project Contracts służy zarządzaniu umowami i skierowany jest przede wszystkim do firm projektowych. To właśnie w firmach tego profilu najczęściej występują problemy związane z zarządzaniem umowami z kontrahentami. Funkcje tego modułu obejmują sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów, zarządzanie umowami z uwzględnieniem zasad obiegu dokumentów, zaawansowane śledzenie procesu realizacji dostaw oraz kompleksowe, oparte na wielu źródłach, rozliczanie umów w różnych walutach. Moduł Oracle Project Contracts jest całkowicie zintegrowany z innymi elementami zestawu Oracle E-Business Suite. Upraszcza to wiele operacji i zapewnia codzienny wgląd w bieżące dane dotyczące realizacji umów.

Planowanie, czyli co nas czeka

Oracle Inventory Optimization to moduł umożliwiający ocenę długofalowych decyzji o inwestowaniu w zapasy, biorący pod uwagę takie czynniki, jak obsługa klienta, zysk oraz zaopatrzenie strategiczne. Po wpisaniu do Oracle Inventory Optimization celów, do których dąży firma, narzędzie na podstawie posiadanych danych wskazuje optymalne rozwiązanie i wspomaga jego implementację biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki łańcucha dostaw takie, jak popyt, czas realizacji i zmienność dostaw. Główne zasady jakimi kieruje się Oracle Inventory Optimization to propozycje odroczenia zapasów, zmienne w czasie reguły zapasów bezpieczeństwa oraz inwestowanie w partnerów, produkty i klientów przynoszących zyski.

Oracle Manufacturing Scheduling czyli harmonogramowanie produkcji, to unikatowe internetowe narzędzie służące tworzeniu harmonogramów, które umożliwia pracownikom graficzną prezentację zleceń i ew. przestawianie ich kolejności z uwzględnieniem ograniczeń. Moduł przedstawia zlecenia korzystając z konwencji zapisu wykresu Gantta, umożliwiając ręczne wprowadzanie zmian w harmonogramach. Narzędzie przewiduje również dwa tryby wprowadzania priorytetów: ręczny lub automatyczny, zależny od ograniczeń zasobów i komponentów.

Oracle Advanced Planning to forum oceny ograniczeń dostaw i popytu klientów, którego celem jest stworzenie planu łańcucha dostaw. Oracle Advanced Planning to zbiór takich funkcjonalności, jak: wgląd w przebieg kluczowych procesów, automatyzacja procesów i czynności rozstrzygania wyjątków przy użyciu zintegrowanego systemu przepływu pracy, ocena wydajności łańcucha dostaw, zmniejszenie opóźnień w komunikacji przez jednoczesne powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron, udostępnienie dostawcom wglądu w aktualny stan zapasów, automatyzacja procesu uzupełniania zapasów przy współpracy z partnerami handlowymi. Moduł ten umożliwia również szybkie ustalanie terminów dostaw w trybie 24 godziny na dobę z uwzględnieniem dostępności materiałów, a także potencjału produkcyjnego oraz możliwości dostawców i transportu.

Opracowywanie produktu

Oracle Product Development czyli moduł wspomagający opracowywanie produktu to aplikacja usprawniająca współpracę oraz zarządzanie produktami i usługami. Podstawowe funkcjonalności tego narzędzia to zarządzanie zmianami, zarządzanie informacjami o produkcie, zarządzanie dokumentacją, programami i projektami, przeglądanie i rozpoznawanie instrukcji CAD oraz inteligentne analizowanie rozwoju produktów (również konkurencyjnych).

Oracle CADView-3D, opatentowana architektura inteligentnego przesyłania strumieniowego, bezpośrednio prezentuje trójwymiarowe modele prototypów produktów przez Internet. Celem przyświecającym budowie tego modułu było oczywiście zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu projektowania produktów poprzez zredukowanie lub wyeliminowanie takich działań jak zbędne przejazdy, czy spotkania; działanie modułu jest ukierunkowane na zmniejszenie liczby iteracji prototypowania i zwiększenie stopnia wielokrotnego wykorzystania elementów i produktów. Prototypy, to zwykle najbardziej chronione dane w firmie. CADView-3D i Product Development zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych, dzięki opatentowanej architekturze przesyłania strumieniowego, która umożliwia dostęp do danych strzeżonych jedynie osobom do tego upoważnionym.

Product Development Intelligence czyli inteligentna analiza danych dotyczących opracowywania produktów, to aplikacja służąca do doskonalenia procesów projektowania produktów w celu jak najlepszego wykorzystania struktury zarządzania wydajnością. Optymalizacja procesów polega tu na definiowaniu metody doskonalenia projektowania produktów, wyznaczaniu celów, definiowaniu odstępstw i modelowaniu działań naprawczych. Producent modułu wyposaża nas w szereg gotowych wskaźników monitorowania wydajności w kontekście terminowości realizacji produktu i czasu wprowadzania go na rynek, czasu przetwarzania zleceń i zmian, długości cyklu rozwiązywania problemów, liczby zleceń na zmiany, zgodności z metodyką, zdolności produkcyjnej itd. Jest to w zasadzie gotowa do użycia modelowa mapa strategii i karta wyników zalecana przez stowarzyszenie PDMA (Product Development Management Association).

Rodzina Oracla

 • 360Commerce
 • Context Media
 • Demantra
 • G-Log
 • HotSip
 • i-flex
 • Innobase
 • Net4Call
 • Oblix
 • OctetString
 • PeopleSoft
 • Portal Software
 • ProfitLogic
 • Retek
 • Siebel
 • Sleepycat
 • Telephony@Work
 • TempoSoft
 • Thor Technologies
 • TimesTen
 • Triple Hop