Program XII Konferencji PLOUG

Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie.

17-20.10.2006, Zakopane – Kościelisko

Uwagi organizacyjne:

Każdej z sesji przydzielimy w przeddzień konferencji jedną z sal konferencyjnych, w zależności od ilości zgłoszeń uczestników na poszczególne sesje. Tak więc, choć możliwe są niewielkie przesunięcia, nie zmieni się następstwo ani czas sesji oraz referatów. Harmonogram ułożono w sposób umożliwiający zmianę sali podczas przerwy. Po wydrukowaniu tego czasopisma możliwe jest wzbogacenie programu. Zajęcia odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Wtorek, 17.10
12:00 – 12:45 obiad
12:45 – 13:25 Otwarcie konferencji
13:30 – 14:45 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • Zapewnienie ciągłego i bezpiecznego funkcjonowania systemów baz danych Oracle oraz aplikacji Oracle E-Business Suite i PeopleSoft – przegląd najnowszych rozwiązań Quest Software (Paweł Żuchowski – Quest Polska)
 • Networking for Oracle (Zbigniew Skurczyński – F5 Networks)
 • Grid obliczeniowy w Oracle Austin Data Center – przykład zastosowania pamięci masowej NetApp (Krzysztof Celmer – Network Appliance)
14:50 – 15:00 przerwa
15:00 – 16:45 sesja „Aplikacje internetowe, XML”

 • Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi – Oracle XML Publisher (Tomasz Traczyk – Politechnika Warszawska)
 • Oracle XML Publisher – nowe narzędzie do raportowania Oracle (Barbara Reimschussel-Wąs – Softbank S.A.)
 • Co nowego w Java EE? (Marek Wojciechowski PLOUG, Politechnika Poznańska)
16:45 – 17:00 przerwa
17:00 – 19:00 sesja „Nowe technologie Oracle”

 • Baza danych Oracle jako otwarte i rozszerzalne środowisko obliczeniowe. Integracja Maszyny Wirtualnej Perla z jądrem Oracle (Piotr Jarmuż – ITTI)
 • „Małe jest funkcjonalne”, czyli porównanie bezpłatnych wersji systemów zarządzania bazą danych udostępnianych przez rynkowych potentatów – IBM, Microsoft, Oracle, Sybase (Mariusz Masewicz – Politechnika Poznańska)
 • Oracle Secure Enterprise Search – omówienie oraz ocena praktycznej przydatności (Artur Gramacki, Jarosław Gramacki – Uniwersytet Zielonogórski)
 • Oracle TimesTen – hiperszybka relacyjna baza danych (Marek Martofel – Oracle)
19:30 kolacja
Środa, 18.10
07:30 – 09:00 śniadanie
09:00 – 10:30 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • Oracle applications run better with F5 (Zbigniew Skurczyński – F5 Networks)
 • Symantec dla Oracle – zarządzanie serwisami tworzonymi z wykorzystaniem technologii firmy Oracle (Piotr Nogaś – Symantec)
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:45 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • Błyskawiczny backup i odtwarzanie baz Oracle w systemach pamięci masowej NetApp (Krzysztof Celmer – Network Appliance)
 • Klonowanie baz danych Oracle w systemach pamięci masowej NetApp (Krzysztof Celmer – Network Appliance)
13:00 – 15:00 obiad
15:00 – 16:00 sesja „Problemy konstrukcji i eksploatacji systemów”

 • Państwo jako system informatyczny, czyli dlaczego nasze prawo musi być złe (Tomasz Wyrozumski – BMS Creative)
 • Jak wzrost mocy obliczeniowej i postęp w badaniach matematycznych zagraża współczesnym rozwiązaniom bezpieczeństwa informatycznego (Piotr Kotlarz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
16:00 – 16:15 przerwa
16:15 – 17:45 sesja „Problemy konstrukcji i eksploatacji systemów”

 • Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy (Rafał Knapik, Rafał Renk, Andrzej Adamczyk, Witold Hołubowicz – ITTI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • ITIL w zastosowaniu – IBM Tivoli Unified Process (Jarosław Łagowski – IBM)
 • Jak sprzedać duży system małej firmie? (Małgorzata Radziejowska – BMS Creative)
17:45 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:00 sesja „Wydajność systemów informatycznych”

 • Planowanie wydajności w środowisku Oracle (Tomasz Kazimierski – Oracle Polska)
 • Czy wydajność oznacza niezawodność? Czy niezawodność oznacza wydajność? (Zbigniew Swoczyna – Sun)
19:30 kolacja przy ognisku
22:00 – 22:45 zawody „Mistrzostwa administratorów Oracle10g”
Czwartek, 19.10
07:30 – 09:00 śniadanie
09:00 – 13:00 wycieczki
13:00 – 15:00 obiad
15:00 – 17:00 sesja „Bezpieczeństwo systemów informatycznych”

 • Biuletyn Bezpieczeństwa PLOUG – Podsumowanie 2006 (Wojciech Dworakowski – Securing)
 • Polityka bezpieczeństwa organizacji „na miarę” (Andrzej Adamczyk, Jakub Radziulis, Rafał Renk, Witold Hołubowicz – ITTI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Neuronowy układ szyfrujący – analiza bezpieczeństwa (Piotr Kotlarz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji i baz danych zawarte w obowiązujących w Polsce aktach prawnych (Jakub Radziulis, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz – ITTI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
17:00 – 17:15 przerwa
17:15 – 18:45 sesja „Eksploracja danych, hurtownie danych”

 • Business Intelligence w rozwiązaniach Oracle – koncepcja, kluczowe możliwości, korzyści, obszary zastosowania (Agnieszka Beresińska – Oracle Polska)
 • Analiza narzędzia Data Mining ORACLE 10g do klasyfikacji komórek nowotworowych w cytometrycznym systemie skaningowym (Ewelina Szydłowska, Włodzimierz Stanisławski – Politechnika Opolska)
 • Automatyczna klasyfikacja instrumentów szarpanych w multimedialnych bazach danych (Krzysztof Tyburek, Waldemar Cudny – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)
19:30 uroczysta kolacja
Piątek, 20.10
07:30 – 09:00 śniadanie
09:00 – 10:30 sesja „Projekty informatyczne, implementacje, narzędzia”

 • Praktyczne doświadczenia w migracjach baz Oracle na platformę IBM AIX (IBM)
 • Aspekty narzędziowe w projekcie systemu do analizowania naruszeń prawa (Czesław Jędrzejek, Jarosław Bąk, Jolanta Cybulka, Jacek Martinek – Politechnika Poznańska)
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:15 sesja „Projekty informatyczne, implementacje, narzędzia”

 • Oracle Reports 9i/10g – raportowanie w Internecie (Jarosław Gramacki, Artur Gramacki – Uniwersytet Zielonogórski)
 • Implementacja indeksów dla analizy wyników eksploracji danych w Oracle 10g (Witold Andrzejewski – Politechnika Poznańska)
 • Rozproszona replikacja danych z wykorzystaniem Oracle Streams (Maciej Zakrzewicz – PLOUG, Politechnika Poznańska)
12:15 Zakończenie konferencji
13:00 – 15:00 obiad
17:00 – 17:15 przerwa
19:30 kolacja
Sobota, 21.10
07:30 – 09:00 śniadanie