Warsztaty i tutoriale XII Konferencji PLOUG

Jak co roku, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle zaprasza Państwa do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, umożliwiających zapoznanie się z nowymi produktami, aplikacjami i technologiami w dziedzinie systemów informatycznych opartymi o oprogramowanie firmy Oracle lub współpracującymi z produktami Oracle. Zajęcia te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą odbywały się równolegle z sesjami wykładowymi konferencji. Tegoroczna oferta obejmuje 15 różnych zajęć z następujących dziedzin tematycznych:

  • narzędzia administracyjne dla bazy danych Oracle i administrowanie bazą danych,
  • nowe możliwości serwera bazy danych Oracle,
  • hurtownie danych i eksploracja danych,
  • bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością,
  • tworzenie aplikacji dla bazy danych Oracle.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie tutorialu lub warsztatu. Tutorial to wykład wspomagany demonstracjami. Warsztat to wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi przy komputerach. Udział w niektórych zajęciach jest bezpłatny, warunkiem udziału w pozostałych jest wniesienie opłaty za uczestnictwo. W przypadku zajęć płatnych cena uczestnictwa obejmuje komplet materiałów szkoleniowych, typowo w postaci wydrukowanych slajdów. W przypadku zajęć niepłatnych dostępność materiałów szkoleniowych jest uzależniona od prowadzącego.

Aby ułatwić Państwu orientację co do charakteru zajęć, poszczególnym kategoriom zajęć zostały przypisane następujące oznaczenia: TP – tutorial płatny, TN – tutorial niepłatny, WP – warsztat płatny i WN – warsztat niepłatny.

Mamy nadzieję, że tegoroczne propozycje spełnią Państwa oczekiwania i przyczynią się do pogłębienia Państwa wiedzy w zakresie systemów informatycznych opartych o Oracle.

Marek Wojciechowski
koordynator zajęć praktycznych XII Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle
Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl

Ramowy harmonogram warsztatów i tutoriali XII Konferencji PLOUG

wt. 17.10 8:00 – 12:00 wt. 17.10 15:00 – 19:00 śr. 18.10 9:00 – 13:00 śr. 18.10 15:00 – 19:00 czw. 19.10 15:00 – 19:00 pt. 20.10 9:00 – 13:00 pt. 20.10 15:00 – 19:00
I. Narzędzia administracyjne dla bazy danych Oracle i administrowanie bazą danych
[WP Backup] Gdzie są moje dane? Backup and restore w bazie 10g Marcin Przepiórowski [ ] [ ]
[WN Central] Quest Central for Oracle – najkrótsza droga do zapewnienia funkcjonowania bazy danych zgodnie z najlepszymi praktykami Paweł Żuchowski (Quest Polska) [ ] [ ]
[WN Klaster] Standaryzacja rozwiązań DRC, zarządzania wydajnością i dostępnością dla rozwiązań firmy Oracle oferowane przez firmę Symantec na wiodących platformach sprzętowych Piotr Nogaś (Symantec) [ ] [ ]
[WN Toad] Toad for Oracle – uniwersalne narzędzie deweloperskie i administracyjne Maciej Pogorzelski (Quest Polska) [ ] [ ]
II. Nowe możliwości serwera bazy danych Oracle
[TP Search] Secure Enterprise Search oraz Oracle Text – czyli jak efektywnie przeszukiwać oraz indeksować dane Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski) [ ] [ ]
[TP Streams] Streams Advanced Queuing w Oracle 10g Bartłomiej Jabłoński [ ] [ ]
[WP Struktury] Zaawansowane struktury składowania danych w bazie danych Oracle 10g Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
III. Hurtownie danych i eksploracja danych
[WP Hurtownia] Baza danych Oracle jako wydajna hurtownia danych Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[TN Mining] Oracle Data Mining 10g – zastosowanie algorytmu „Support Vector Machine” do problemów biznesowych Piotr Hajkowski (Oracle Polska) [ ] [ ]
IV. Bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością
[WN Identity] Zarządzanie tożsamością Wacław Harchut (Oracle Polska) [ ] [ ]
[TN Vault] 10G Oracle Database Vault Jarosław Jóźwiak (Oracle Polska) [ ] [ ]
V. Tworzenie aplikacji dla bazy danych Oracle
[TP ADF] Tworzenie zaawansowanego interfejsu użytkownika w technologiach ADF Businsess Components / ADF Faces Jakub Pawłowski (Zakład Informatyki Lasów Państwowych) [ ] [ ]
[TP ASP.NET] Tworzenie aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle w ASP.NET Marek Wojciechowski (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[TP Dev10g] Developer Suite 10g: Forms & Reports – krótki kurs dla administratorów i deweloperów Jarosław Gramacki, Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski) [ ] [ ]
[TP Portal] Oracle Portal 10g: implementacja portali korporacyjnych Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]

Warsztaty odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Liczba miejsc dla uczestników na poszczególnych zajęciach jest ograniczona. W miarę możliwości, organizatorzy konferencji będą się starali przydzielić dodatkowe terminy dla zajęć, dla których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc.