Opisy warsztatów i tutoriali

I. Narzędzia administracyjne dla bazy danych Oracle i administrowanie bazą danych

[WP Backup] Gdzie są moje dane? Backup and restore w bazie 10g

Marcin Przepiórowski

Abstrakt:

Warsztat ma na celu pokazanie użytkownikom jakie są możliwe scenariusze backupowania i odtwarzania bazy danych Oracle 10g. Oprócz podstawowych właściwości narzędzia Recovery Manager zostaną omówione i pokazane nowości 10g, tj.: Flashback database, Flashback transaction, backupy przyrostowe. Omówione zostaną przykładowe konfiguracje bazy danych pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa danych i przyspieszenia odtwarzania danych po awarii.

Informacja o prowadzącym:

Autor brał udział w wielu projektach dotyczących backup&recovery oraz analizy wydajności bazy danych, w środowiskach heterogenicznych oraz w środowiskach dostępnych 24/7. Bazami danych Oracle zajmuje się od 7 lat. Najbardziej interesują mnie tematy związane z backup and recovery oraz strojeniem baz danych i wykrywaniem wąskich gardeł na poziomie bazy danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana dobra znajomość administracji i podstaw backupowania.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: uczestnik pozna nowe możliwości w zakresie backup&recovery bazy Oracle 10g .

Czas trwania: 3 godziny

[WN Central] Quest Central for Oracle – najkrótsza droga do zapewnienia funkcjonowania bazy danych zgodnie z najlepszymi praktykami

Paweł Żuchowski
Quest Polska

Abstrakt:

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli szansę wspólnie z prowadzącym prześledzić ścieżkę prowadzącą do zapewnienia optymalnego funkcjonowania systemu bazodanowego poprzez optymalizację opcji konfiguracyjnych bazy, tuning zapytań SQL i szczegółową diagnostykę przyczyn spadków wydajności.

Proces optymalizacji systemu zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu najnowszych opcji dostępnych w Quest Central Performance Analysis obejmujących m.in. wyjściowy Health Check stanu bazy, system wysoko specjalizowanych porad i możliwość profilowania wydajności oraz w oparciu o głęboką diagnostykę oferowaną przez Spotlight on Oracle i Spotlight on RAC. Dla zapewnienia maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych posłuży moduł Space Manager.

Warsztat umożliwi uczestnikom zarówno zapoznanie się z zasadami i wymaganiami stawianymi wobec efektywnego zarządzania systemami bazodanowymi, jak i na przykładzie Quest Central for Oracle pozwoli na zapoznanie się z oprogramowaniem narzędziowym zapewniającym spełnienie tych wymagań.

Informacja o prowadzącym:

Paweł Żuchowski jest Dyrektorem Handlowym w firmie Quest Polska w której pracuje od czerwca 2004 r. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał jako administrator Novell i Microsoft w firmie TETA SA w której pracował od 1998. Od początku związany z bazami danych Oracle. Pracując jako produkt manager i kierownik działu administratorów baz danych w roku 2000 uzyskał tytuł MCSE oraz OCP. Paweł Żuchowski ukończył Uniwersytet Wrocławski, uzyskując tytuł magistra na wydziale Informatyki. Wiedzę swoją pogłębiał dalej na licznych kursach w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, osoby zainteresowane problematyką optymalizacji funkcjonowania systemów baz danych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: uczestnik pozna metody i narzędzia służące do optymalizacji bazy danych przy wykorzystaniu pakietu Quest Central for Oracle.

Czas trwania: 4 godziny

[WN Klaster] Standaryzacja rozwiązań DRC, zarządzania wydajnością i dostępnością dla rozwiązań firmy Oracle oferowane przez firmę Symantec na wiodących platformach sprzętowych

Piotr Nogaś
Symantec

Abstrakt:

Warsztaty mają na celu wskazać na możliwości jakie daje oprogramowanie Symantec VERITAS Cluster Server w budowie rozwiązań zabezpieczających środowiska Oracle w zakresie wysokiej dostępności i procesie DR. Uczestnicy będą mieli możliwość skonfigurowania wielonodowego klastra VCS i zaimplementować wymaganą biznesowo logikę przełączeń.

[WN Toad] Toad for Oracle – uniwersalne narzędzie deweloperskie i administracyjne

Maciej Pogorzelski
Quest Polska

Abstrakt:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania pakietu Toad for Oracle do zróżnicowanych zadań związanych z administracją, oprogramowaniem i funkcjami analitycznymi dotyczącymi baz Oracle.

Toad for Oracle jako jedno z najbardziej popularnych narzędzi Quest Software ułatwia zarówno programistom, analitykom, jak i administratorom baz danych zautomatyzowanie codziennych operacji. Jest zintegrowanym środowiskiem developerskim do pisania kodu, modyfikacji schematów i skryptów SQL, pozwala jednocześnie przy wykorzystaniu przyjaznego graficznego interfejsu na dokonywanie podstawowych i zaawansowanych czynności administracyjnych, zaś analitykom dostarcza zaawansowanych możliwości konstruowania raportów i korzystania z informacji zawartych w bazach danych. Toad oferuje wyspecjalizowane moduły DBA, Debugger, SQL Tuning, Oracle E-Business oraz Knowledge XPert for Oracle, których funkcjonalność poprzez wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń zostanie przybliżona uczestnikom warsztatu.

W trakcie spotkania oprócz szczegółowego przedstawienia zakresu możliwości pakietu Toad, omówiona zostanie funkcjonalność najnowszej dostępnej wersji oraz korzyści wynikające ze współpracy Toada z oprogramowaniem Quest Central for Oracle.

Informacja o prowadzącym:

Maciej Pogorzelski jest Produkt Managerem zajmującym się oprogramowaniem Quest Software dedykowanym dla baz danych, w tym dla platformy Oracle. W Quest Polska od 1 czerwca 2005. Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją inżynieria komputerowa, uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu optymalizacji systemów bazodanowych w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: analitycy, administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, osoby zainteresowane problematyką optymalizacji funkcjonowania systemów baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość poleceń SQL.

Forma zajęć: pokaz przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie uczestników z możliwościami i zaawansowaną obsługą Toad for Oracle.

Czas trwania: 4 godziny

II. Nowe możliwości serwera bazy danych Oracle

[TP Search] Secure Enterprise Search oraz Oracle Text – czyli jak efektywnie przeszukiwać oraz indeksować dane

Artur Gramacki
Uniwersytet Zielonogórski

Abstrakt:

W połowie 2006 roku firma Oracle udostępniła nowy produkt o nazwie Secure Enterprise Search (SES). Zastępuje on znany od dłuższego już czasu moduł Ultra Search (US) dostępny w wersjach 9i oraz 10g serwera bazodanowego Oracle. Produkty te umożliwiają budowę efektywnych systemów przeszukujących i indeksujących zgromadzone dane. Mogą to być zarówno dane przechowywane w bazie Oracle, jak również w innych miejscach, jak np. pliki dyskowe, zasoby internetowe, archiwa pocztowe, pliki PDF, DOC, PostScript i wiele, wiele innych. SES w odróżnieniu od US stanowi niezależny produkt instalowany w oddzielnym ORACLE_HOME. Zgodnie z oficjalnymi informacjami podawanymi przez firmę Oracle moduł US będzie nadal dołączany do aktualnej wersji serwera 10g oraz wersji nowszych, jednak nie będzie już wprowadzana do niego żadna nowa funkcjonalność (utrzymywanie w tzw. trybie bug fix). Z czasem prawdopodobnie zostanie on całkowicie zastąpiony przez system SES.

W ramach tutorialu dokonane zostanie szczegółowe przedstawianie systemu SES oraz porównanie go z modułem US. SES (oraz US) oparte są na module Oracle Text, który sam w sobie jest niezwykle silnym systemem umożliwiającym łatwe i efektywne indeksowanie wszelkiego rodzaju danych. Z tego też powodu zostanie on dokładnie omówiony oraz zaprezentowane zostaną przykłady jego wykorzystania (kody źródłowe zostaną udostępnione uczestnikom).

Informacja o prowadzącym:

dr inż. Artur Gramacki – pracuje w Instytucie Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z bazami danych, w szczególności firmy Oracle. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych stara się wykorzystywać swoją wiedzę uczestnicząc w różnych projektach informatycznych z tego zakresu. Brał udział w czterech projektach, których celem było przygotowanie systemów wspomagających działalność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profil uczestnika: projektanci baz danych oraz aplikacji, wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania, indeksowania i przeszukiwania zasobów z danymi (wszelkich typów: tabele bazodanowe, pliki dyskowe, zasoby internetowe itd.).

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość bazy danych Oracle oraz języka Java. Mile widziana podstawowa znajomość PL/SQL.

Forma zajęć: wykład ze slajdami wspomagany prezentacją.

Cel uczestnictwa: uczestnik pozna wnikliwie system Secure Enterprise Search oraz moduł Oracle Text, na którym bazuje ten pierwszy.

Czas trwania: 4 godziny

[TP Streams] Streams Advanced Queuing w Oracle 10g

Bartłomiej Jabłoński

Abstrakt:

Mechanizm Advanced Queueing (AQ – zaawansowane kolejkowanie) stanowi doskonałe rozwiązanie dla aplikacji, w których występuje obieg dokumentów, rozkazów, zdarzeń. Serwer Oracle 10g poprzez rozbudowany interfejs API pozwala na deklaratywne tworzenie kolejek, buforowanie, przechwytywanie/generowanie komunikatów pochodzących nawet z zewnątrz serwera. Komunikat może być dowolnym zdarzeniem bądź dokumentem, może być przekazywany automatycznie z jednej kolejki do drugiej, w trakcie czego wiadomość może zostać przetransformowana zgodnie z zadeklarowaną wcześniej regułą. Obieg wiadomości można integrować z innymi serwerami (niekoniecznie Oracle) lub innymi popularnymi rozwiązaniami (np. JMS, CICS, AS/400, MQ Series).

AQ wykorzystuje najważniejsze cechy serwera Oracle: skalowalność, bezpieczeństwo, niezawodność.

Tutorial będzie składał się z trzech części:

1) programistycznej, w trakcie której zostaną omówione sposoby tworzenia i konfigurowania kolejek AQ;
2) administratorskiej – z omówieniem zasad bieżącej obsługi kolejek;
3) strojenie – czyli sposoby na zapewnienie żądanej wydajności.

Informacja o prowadzącym:

Bartłomiej Jabłoński od 1999 roku pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zajmuje się głównie bazami danych Oracle oraz standardem XML ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w bazach danych. Od 1994 roku wielokrotnie uczestniczył w projektach informatycznych związanych z bazami danych Oracle jako konsultant. Od 1995 prowadzi szkolenia w Centrum Edukacyjnym Oracle Polska. Jest autorem 3 i tłumaczem 4 książek z zakresu informatyki.

Profil uczestnika: np. administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL, PL/SQL i architektury serwera Oracle 10g.

Forma zajęć: wykład ze slajdami.

Cel uczestnictwa: po zakończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił zdefiniować kolejki, określić wzajemne relacje między nimi, określić uprawienia poszczególnych użytkowników, zarządzać systemem kolejkowym oraz wpływać na wydajność tego systemu.

Czas trwania: od 2 do 4 godzin

[WP Struktury] Zaawansowane struktury składowania danych w bazie danych Oracle 10g

Mariusz Masewicz
Politechnika Poznańska

Abstrakt:

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zaawansowane struktury składowania danych. Zostaną tu szczegółowo omówione takie struktury, jak klastry indeksowe i hashowe, tabele zorganizowane jako indeksy, tabele partycjonowane, indeksy partycjonowane (globalne i lokalne), indeksy drzewiaste (w różnych konfiguracjach) i bitmapowe, bitmapowe indeksy połączeniowe, indeksy funkcyjne, perspektywy materializowane i inne.

Zostaną tu także zaprezentowane sposoby zmiany organizacji składowania danych, w taki sposób, aby ta zmiana była najmniej uciążliwa dla użytkowników systemu.

W ramach ćwiczeń uczestnicy będą obserwowali wpływ wyboru różnych struktur składowania danych na wydajność wykonywanych zapytań.

Na zakończenie zostanie także pokazane wparcie części spośród omawianych struktur dla mechanizmu przepisywania zapytań.

Informacja o prowadzącym:

mgr inż. Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opartych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania zapytaniami SQL.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: dokonywać właściwego wyboru spośród różnorodnych sposobów składowania danych, dokonywać reorganizacji danych i zmiany sposoby ich składowania, wykorzystywać mechanizm przepisywania zapytań.

Czas trwania: 4 godziny

III. Hurtownie danych i eksploracja danych

[WP Hurtownia] Baza danych Oracle jako wydajna hurtownia danych

Mariusz Masewicz
Politechnika Poznańska

Abstrakt:

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z szeregiem technik pozwalających zwiększyć wydajność bazy danych Oracle 10g przeznaczonej do pracy w specyficznej architekturze, jaką jest hurtownia danych.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z możliwością zrównoleglenia wykonywania zapytań (a także innych operacji wykonywanych na bazie danych) oraz projektowanie struktur danych wspierających takie zrównoleglenie. Omówione zostaną tu także zasady odpowiedniego partycjonowania danych, tworzenia indeksów partycjonowanych.

Duży nacisk zostanie położony także na wydajne wykonywanie modyfikacji i ładowania danych przy pomocy narzędzia SQL*Loader oraz zrównoleglonych operacji DML, wykonywanych poprzez mechanizm ścieżki bezpośredniej (porównanej z mniej wydajną ścieżką konwencjonalną), wspomaganych odpowiednio napisanymi funkcjami w języku PL/SQL (funkcje strumieniowe, tabelaryczne, umożliwiające równoległe wykonywanie).

Informacja o prowadzącym:

mgr inż. Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opartych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania zapytaniami SQL

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: dokonywać właściwego sposobu partycjonowania tabel i indeksów, pisać zapytania SQL maksymalnie wykorzystujące zasoby sprzętowe i odpowiednio partycjonowane dane, przygotowywać efektywne mechanizmy ładowania i transformacji danych przy pomocy narzędzi zewnętrznych oraz wydajnych poleceń DML, tworzyć programy w języku PL/SQL pozwalając na ich wykonanie w sposób równoległy i mało obciążający dla serwera bazy danych

Czas trwania: 4 godziny

[TN Mining] Oracle Data Mining 10g zastosowanie algorytmu „Support Vector Machine” do problemów biznesowych

Piotr Hajkowski
Oracle Polska

Abstrakt:

Tutorial ma na celu zapoznanie uczestników z zasadą działania algorytmu SVM (Support Vector Machine) oraz jego implementacji w bazie Oracle10gR2. Omówione zostaną przykładowe zastosowania algorytmu SVM do rozwiązywania problemów biznesowych w wybranych branżach. Działanie algorytmu zostanie zobrazowane na przykładzie budowy modelu służącego do oceny ryzyka kredytowego w banku. Przykład pozwoli uczestnikom zapoznać się z pelną ścieżką procesu data miningowego od przygotowania danych, przez budowę modelu, a kończąc na scoringu, tj. zastosowaniu modelu do nowych danych w celu uzyskania prognozy. W czasie omawiania przykładu uczestnicy zostaną zapoznani także z narzędziem Oracle Data Miner oraz rozszerzeniami języka SQL służącymi do scoringu danych we własnych aplikacjach.

Informacja o prowadzącym:

Piotr Hajkowski jest konsultantem w Oracle Polska, gdzie zajmuje się systemami Business Intelligence oraz hurtowniami danych.

Profil uczestnika: analitycy biznesowi, analitycy systemowi, projektanci systemów IT.

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją slajdów, przykłady, ćwiczenia.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa wiedza z zakresu analizy danych.

Czas trwania: 2 godziny

IV. Bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością

[WN Identity] Zarządzanie tożsamością

Wacław Harchut
Oracle Polska

Abstrakt:

Warsztat będzie dotyczyć produktów Oracle wspomagających i realizujących proces kontroli dostępu do aplikacji oraz proces zarządzania tożsamością.

W czasie warsztatu w środowisku heterogenicznym modelowego przedsiębiorstwa zostanie uruchomione oprogramowanie Oracle realizujące proces kontroli dostępu do zasobów oraz proces zarządzania użytkownikami. Uwzględnione zostaną zagadnienia integracji z istniejącymi systemami, rejestracji nowych pracowników, kontroli dostępu do zasobów korporacyjnych oraz funkcjonalności audytu i raportowania.

Warsztat podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej mającej charakter wykładu, zaprezentowane zostaną produkty rodziny Oracle COREid, Oracle Xellerate, komponenty OracleAS Application Server realizujące zadania z zakresu Identity Management.

W części praktycznej, uczestnicy pod okiem prowadzącego uruchomią własne mini środowisko heterogeniczne z wykorzystaniem wymienionych wyżej komponentów Oracle.

Warsztat stanowi uszczegółowienie treści prezentacji seminarium majowego – ale nie zakłada się od uczestników że uczestniczyli w tym seminarium.

Informacja o prowadzącym:

Wacław Harchut jest pracownikiem Oracle Polska. Początkowo jako inżynier działu Asysty Technicznej, obecnie jako konsultant zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem oprogramowania OracleAS Application Server.

Profil uczestnika: konsultanci techniczni, projektanci i administratorzy.

Forma zajęć: wykład wprowadzający (1 godzina), ćwiczenia praktyczne (3 godziny).

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem tożsamością oraz kontrolą dostępu.

Czas trwania: 4 godziny

[TN Vault] 10G Oracle Database Vault

Jarosław Jóźwiak
Oracle Polska

Abstrakt:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z instalacją, konfiguracją i możliwościami narzędzia Oracle Database Vault. Pokazanie metod zabezpieczenia dostępu do danych przez DBA, sposobów kontroli dostępu do aplikacji i zabezpieczenia bazy danych przed nieautoryzowanymi zmianami oraz metod raportowania.

Informacja o prowadzącym:

Jarosław Jóźwiak jest konsultantem w Oracle Polska. Wcześniej pracował jako DBA.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, wszyscy zainteresowani problematyką ochrony dostępu do danych.

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją slajdów, przykłady, ćwiczenia.

Czas trwania: 2 godziny

V. Tworzenie aplikacji dla bazy danych Oracle

[TP ADF] Tworzenie zaawansowanego interfejsu użytkownika w technologiach ADF Business Components / ADF Faces

Jakub Pawłowski
Zakład Informatyki Lasów Państwowych

Abstrakt:

Pojawienie się i rozwój technologii JavaServer Faces jest kolejnym krokiem mającym na celu ułatwienie tworzenia aplikacji internetowych opartych o język Java. Jej zalety dostrzegła także firma Oracle, co zaowocowało pojawieniem się biblioteki komponentów ADF Faces. W połączeniu ze znaną już użytkownikom produktów Oracle warstwą ADF Business Components programista otrzymuje niezwykle wydajne środowisko pracy pozwalające na tworzenie w szybki sposób zaawansowanych aplikacji bazodanowych. Tutorial ma na celu przedstawienie w jaki sposób implementować w powyższych technologiach mechanizmy najczęściej wykorzystywane w tego typu aplikacjach.

Informacja o prowadzącym:

Jakub Pawłowski – absolwent Wydz. Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowych Studiów z Informatyki na Wydz. Matematyki UŁ oraz Podyplomowych Studiów „Bazy danych i sieci” tegoż wydziału. Autor jest programistą w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych gdzie zajmuje się tworzeniem bazodanowych aplikacji internetowych w jęz. Java i technologii ADF BC oraz współtworzeniem systemów opartych o bazę danych Oracle.

Profil uczestnika: programiści internetowych aplikacji bazodanowych opartych o język Java.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość technologii ADF Business Components, JavaServer Faces oraz narzędzia JDeveloper.

Forma zajęć: prezentacja + omówienie załączonych do materiałów przykładów.

Cel uczestnictwa: zapoznanie z: pojęciami związanymi z technologiami ADF BC / ADF Faces; implementowaniem własnych funkcji w warstwie biznesowej aplikacji; możliwościami wykorzystania komponentów ADF Faces; specyfiką pracy ze środowiskiem JDeveloper.

Czas trwania: ok. 3 godzin

[TP ASP.NET] Tworzenie aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle w ASP.NET

Marek Wojciechowski
PLOUG, Politechnika Poznańska

Abstrakt:

ASP.NET to technologia tworzenia aplikacji internetowych (zarówno aplikacji WWW jak i Web Services) w ramach platformy Microsoft .NET. ASP.NET cechuje łatwość tworzenia interfejsu użytkownika dzięki architekturze Web Forms, wzorowanej na sposobie tworzenia aplikacji desktopowych i charakterystyczna dla .NET duża swoboda wyboru języka programowania.

Microsoft .NET w sposób szczególny wspiera tworzenie aplikacji dla baz danych Oracle, oferując moduł dostawcy danych dla Oracle, jako jeden z dwóch dostępnych standardowo dostawców danych dedykowanych dla konkretnego serwera (drugim jest oczywiście dostawca danych dla Microsoft SQL Server).

Celem tutorialu jest zapoznanie uczestników z koncepcją platformy Microsoft .NET, sposobem tworzenia aplikacji internetowych w technologii ASP.NET i możliwościami .NET w zakresie współpracy z bazą danych Oracle. Prezentowane w ramach tutorialu przykłady będą implementowane w języku C#, atrakcyjnym dla programistów doświadczonych w języku C++ lub Java.

Informacja o prowadzącym:

Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych i technologiach internetowych. Jest autorem ok. 70 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjnej dla .NET platformy Java.

Profil uczestnika: projektanci aplikacji i programiści, w tym osoby doświadczone w tworzeniu aplikacji na platformie Java EE, chcące zapoznać się z możliwościami konkurencyjnej platformy .NET oraz osoby chcące zająć się tworzeniem aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle, które dotychczas nie znalazły technologii oferującej odpowiednią łatwość tworzenia aplikacji i produktywność programisty.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość języka SQL, podstawowa znajomość architektury WWW i języka HTML, podstawowa znajomość języka C++ lub Java.

Forma zajęć: wykład ze slajdami wspomagany prezentacją.

Cel uczestnictwa: zapoznanie uczestników z koncepcją platformy Microsoft .NET, sposobem tworzenia aplikacji internetowych w technologii ASP.NET, możliwościami .NET w zakresie współpracy z bazą danych Oracle.

Czas trwania: 4 godziny

[TP Dev10g] Developer Suite 10g: Forms & Reports – krótki kurs dla administratorów i deweloperów

Jarosław Gramacki, Artur Gramacki
Uniwersytet Zielonogórski

Abstrakt:

Pakiet Oracle Developer Suite 10g jest popularnym narzędziem do tworzenia aplikacji użytkowych dla baz danych Oracle. Zawiera on dwa kluczowe moduły: Oracle Forms oraz Oracle Reports. Pierwszy służy do tworzenia formularzy użytkownika (tzw. formatki ekranowe), drugi natomiast jest narzędziem umożliwiającym szybkie i wygodne tworzenie funkcjonalnych i użytecznych raportów.

W ramach tutorialu zostaną zaprezentowane podstawowe cechy pakietu, sposób jego konfiguracji oraz podstawowe zasady tworzenia formularzy oraz raportów. W ramach zajęć duży nacisk zostanie położony na omówienie tych cech pakietu, które wyróżniają go od dość dobrze znanego w środowisku programistów systemu w wersji 6i. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z udostępnianiem oraz wykonywaniem formularzy i raportów w produkcyjnym środowisku Oracle Application Server 10g (moduł Forms and Reports Services). Omówione zostaną również bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia wykorzystywania technologii Java / JSP / Web Services oraz środowiska JDeveloper do tworzenia jeszcze bardziej funkcjonalnych aplikacji użytkowych, zawierających elementy raportujące oraz moduły wprowadzania / edycji danych.

Wykład będzie bogato ilustrowany dużą ilością przykładowych formularzy oraz raportów (kody źródłowe zostaną udostępnione uczestnikom).

Informacja o prowadzących:

dr inż. Jarosław Gramacki, dr. inż. Artur Gramacki – są pracownikami naukowymi w Instytucie Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmują się projektowaniem, wykonywaniem oraz wdrażaniem aplikacji bazodanowych usprawniających szeroko rozumiane zarządzanie Uczelnią. Od wielu lat prowadzą również zajęcia dydaktyczne dotyczące projektowania baz danych, działania i administrowania systemami zarządzania bazami danych oraz wykorzystania technologii Oracle w budowie aplikacji użytkowych.

Profil uczestnika: projektanci baz danych oraz aplikacji, developerzy aplikacji bazodanowych.

Poziom wiedzy uczestnika: Wymagana znajomość zasad pracy z bazą danych ORACLE oraz przynajmniej podstawowa znajomość języków PL/SQL, SQL oraz Java/JSP. Zalecana jest również znajomość zasad tworzenia formularzy i raportów oferowana w wersji 6i pakietu Oracle Developer.

Forma zajęć: wykład ze slajdami wspomagany prezentacją.

Cel uczestnictwa: uczestnik pozna zasady budowy oraz uruchamiania formularzy oraz raportów w architekturze trójwarstwowej poprzez przeglądarkę WWW.

Czas trwania: 4 godziny

[TP Portal] Oracle Portal 10g: implementacja portali korporacyjnych

Maciej Zakrzewicz
PLOUG, Politechnika Poznańska

Abstrakt:

Oracle 10g Portal (część Oracle Application Server 10g) to platforma wspomagająca tworzenie i eksploatowanie aplikacji internetowych klasy „portal korporacyjny” (ang. enterprise portal). Portale korporacyjne są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie wymagany jest personalizowany, dynamiczny dostęp za pośrednictwem przeglądarki WWW do zintegrowanych informacji pochodzących z rozproszonych systemów informatycznych. Oracle 10g Portal ułatwia pracę programisty oferując zautomatyzowane mechanizmy zarządzania treścią portalu, jego szatą graficzną oraz personalizacją zawartości. Do budowy portali służy graficzne narzędzie Portal Builder, pozwalające na łatwe komponowanie stron WWW portalu w trybie WYSIWYG. Budowane strony mają charakter modułowy – składają się z programowych generatorów treści nazywanych portletami (ang. portlets). Portlety mogą być implementowane w języku Java, PL/SQL lub jako komponenty Web Services.

Celem tutorialu jest przedstawienie architektury Oracle 10g Portal oraz omówienie procesu tworzenia aplikacji typu „portal korporacyjny”. Tutorial obejmie m.in. zagadnienia konstrukcji stron portalu, budowy szaty graficznej stron portalu, zarządzania uprawnieniami, wykorzystywania standardowej biblioteki portletów, tworzenia własnych portletów w języku Java, wdrażania portali.

Informacja o prowadzącym:

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz technologie internetowe. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, USA, Słowacja, Słowenia) prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych. Kieruje i doradza w projektach informatycznych realizowanych w architekturach internetowych. Autor ponad stu publikacji z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych. Współtwórca serii konferencji i seminariów PLOUG, służących transferowi wiedzy i technologii wśród krajowych przedsiębiorstw informatycznych.

Profil uczestnika: projektanci i programiści aplikacji internetowych, konsultanci.

Poziom wiedzy uczestnika: brak specyficznych wymagań, przydatna znajomość podstaw języka Java.

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją.

Cel uczestnictwa: zdobycie umiejętności tworzenia prostych portali korporacyjnych .

Czas trwania: 4 godziny