To co najważniejsze w 10g. Część 2.

Jadwiga Gnybek

Flashback Table – czyli sposób na niefortunnie skasowane tablice

Więcej niż często zdarza się, że nieopatrznie uprawniony do zarządzania swoimi danymi użytkownik skasuje sobie przypadkiem (!) bardzo istotne dane. W takiej sytuacji oczywiście od administratora bazy oczekiwane jest szybkie odtworzenie utraconej informacji. Już od wersji 9i w takich sytuacjach administratorowi w sukurs przychodził mechanizm Flashback Query. Mechanizm umożliwiający cofnięcie danych w bazie do określonego punktu w czasie. Mechanizm ten nie był jednak uniwersalny. Nie potrafił bowiem usuwać skutków poleceń DDL. Innymi słowy, jeśli dane utracone zostały na skutek usunięcia tabeli poleceniem DROP, wówczas Flashback Query nie było w stanie ich odtworzyć. Jedynym sposobem odzyskania takich danych było znalezienie ich w innych bazach lub odzyskanie z backupu takiej archiwalnej wersji bazy, z której dane takie można pozyskać i następnie drogą exportu – importu przenieść do aktualnej wersji.

%0