Dokąd zmierza Oracle Business Intelligence?

Jadwiga Gnybek

 

Śledząc uważnie doniesienia zarówno biznesowe jak i technologiczne, wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie: dokąd zaprowadzą poszczególne grupy produktów ubiegłoroczne akwizycje korporacji Oracle. Pytanie to nie do końca jest podyktowane niezdrową ciekawością – wielu z nas jest przecież (lub potencjalnie być może) użytkownikami tych rozwiązań. Zbierzmy zatem informacje o tym, co nas czeka w Oracle BI.

Na początek uwaga generalna i zwykle prawdziwa dla każdej grupy produktów: nasza ulubiona korporacja jest liderem na rynku tych rozwiązań i w najbliższym czasie zamierza jeszcze bardziej zwiększyć dystans dzielący ją od konkurencji. To tak na dobry początek. A co w szczegółach?

Nowa generacja rozwiązań Oracle Business Intelligence jest oparta o znany i lubiany motor bazy, warstwę pośrednią (middleware) oraz zawiera zbiór fantastycznie użytecznych narzędzi analitycznych. Narzędzi pozwalających z równą łatwością eksplorować dane historyczne, co budować prognozy na przyszłość. Równie łatwo poruszać się po danych transakcyjnych, co budować zaawansowane struktury analityczne.

A tak naprawdę co się zmieni?

Czego dobrego możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Otóż pakiet Oracle Business Intelligence zawiera już Siebel Business Analytics – nowoczesne narzędzie nowej generacji aplikacji analitycznych. A co się już zmieniło? Oracle Business Intelligence Suite zawiera dziś kompletny zestaw narzędzi analitycznych obejmujący całe spektrum narzędzi i technologii określanej mianem BI. A wszystko to przyjazne środowisku, czyli otwarte na integrację z innymi rozwiązaniami. Bogato wyposażone w interfejsy do istniejących zbiorów aplikacji biznesowych. No i wreszcie nie dość że świetnie, to jeszcze tanio.

Tak precyzyjnie i trafnie przygotowany produkt z pewnością znaczną część swojego sukcesu zawdzięcza trafnie określonemu segmentowi odbiorców, wśród których rozwiązanie to jest lansowane. Z pewnością zaliczyć do nich można szerokie rzesze analityków biznesowych i zaawansowanych użytkowników narzędzi analitycznych oraz twórców rozwiązań heterogenicznych, które biorą się z istniejącej historycznie infrastruktury technologicznej klienta. Odbiorcami tego rozwiązania są również deweloperzy rozwiązań, stawiających sobie za cel wytyczanie nowych kierunków dla przedsięwzięć biznesowych oraz aplikacji wspierających realizację i nadzór nad tymi procesami. No i na koniec tradycyjnie wszystkich tych, którzy szukają rozwiązań dobrych ale również rozsądnie tanich.

Dlaczego Oracle BI?

Trzeba obiektywnie przyznać, że od lat kształtowana strategia budowy narzędzi analitycznych owocuje obecnie wysokimi notowaniami rozwiązań Oracla na tle rynku podobnych funkcjonalnie rozwiązań. Oracle wypromował się na jednego z najpoważniejszych dostawców rozwiązań hurtownianych, a od niedawna jest również poważnym graczem na rynku produktów warstwy middleware. Oczywiście każdy, kto próbował dokonać wyboru narzędzi jakiejkolwiek grupy wie doskonale, jak niełatwe to zadanie. Jak niewielkie różnice dzielą czasem rozwiązania poszczególnych dostawców.

Cóż jest więc wyróżnikiem Oracle BI? Tu najczęściej wymieniane cechy to otwartość, elastyczność i łatwość obsługi aplikacji w dowolnym środowisku. Jednym słowem – narzędzie miłe, ładne i przyjemne. Ale powracając do technologicznych realiów powiedzmy szczerze, że wybór takiej bądź innej firmy dostarczającej nam narzędzi analitycznych rzadko opierany jest o estetykę opakowania płyt instalacyjnych. Każdy, kto obserwował z zainteresowaniem szeroko zakrojone akwizycje Oracle zadaje sobie z pewnością pytanie: w jakim technologicznym kierunku wszystko to będzie zmierzało. Nie wszystkie bowiem zakupione przez korporację Oracle rozwiązania dadzą się zintegrować i wtopić w istniejące już grupy produktów. W przypadku połączenia narzędzi analitycznych Oracle i Siebla wybieramy to, co najlepsze z obu rozwiązań i łączymy w jedno. Takie połączenie opiszemy w kolejnym rozdziale tego artykułu.

Dobrana para

Jak łatwo się domyślić, motorem bazy danych dla Oracle BI będzie baza danych Oracle, choć wcale nie wyklucza to użycia motorów baz danych innych dostawców. Pakiet Siebel Business Analytics zintegrowany zostanie z funkcjonalnościami oferowanymi dziś przez Oracle Fusion Middleware czyli Oracle Portal i Oracle Application Server. Tak więc powstanie twór zawierający swoistą mieszankę produktów. Siebel Business Analytics oparty o platformę Oracle Business Intelligence zawierał będzie: Siebel Intelligence Dashboards, Siebel Answers, Siebel Delivers, Siebel Mobile Analytics i Siebel Advanced Reporting Engine.

Idąc dalej przez produkty obu firm, do przetwarzania danych analitycznych wymagających szczególnie wydajnej obróbki dużych wolumenów danych wykorzystywany będzie Oracle Data Mining, do którego dostęp możliwy będzie również za pośrednictwem platformy Siebel Business Analytics. Podstawowym narzędziem do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) dla tworzonych na potrzeby użytkowników aplikacji analitycznych będzie Oracle Warehouse Builder. Za to w roli rozwiązania w obszarze analiz real-time self-learning będzie Siebel Real-Time Decisions. Dla równowagi narzędziem monitorującym w czasie rzeczywistym procesy biznesowe będzie Oracle Business Activity Monitoring (BAM). Za formatowanie i raportowanie wyników analiz prowadzonych na platformie Oracle Business Intelligence odpowiadał będzie Oracle XML Publisher.

Co jeszcze w Oracle BI?

Jednocześnie kontynuowane będą prace mające na celu zwiększenie integracji produktów zarówno Oracle Business Intelligence jaki i Siebel Business Analytics z pakietami Microsoft Office. W dalszych planach jest rozbudowa mechanizmów ułatwiających prowadzenie przy pomocy pakietu Siebel Business Analytics analiz biznesowych dla użytkowników Oracle E-Business Suite i PeopleSoft Enterprise. To co pozostanie niezmienne, to promowanie pakietu Oracle Daily Business Intelligence jako najbardziej ekonomicznego rozwiązania tej klasy na rynku narzędzi analitycznych. Jego wyjątkowo niski TCO w połączeniu z ofertą szybkiego wdrożenia Oracle E-Business Suite stanowić ma zachętę do możliwie łatwego i niedrogiego wkraczania w świat produktów korporacji.

Idąc dalej, użytkownicy PeopleSoft Enterprise Performance Management przekonywani będą o zaletach zastosowania Oracle Business Intelligence jako alternatywy dla często wykorzystywanych obecnie innych niż oraclowe pakietów BI. Miejmy nadzieję, że podstawową płaszczyzną perswazji będzie tu rozwój interfejsów i mechanizmów ułatwiających integrację obu rozwiązań. Na koniec dobra wiadomość dla użytkowników Oracle Corporate Performance Management. Produkt ten będzie nadal koncentrował się na analizach budżetowych i zagadnieniach związanych z prognozowaniem wydatków.

A teraz ważny komunikat dla szczęśliwych posiadaczy platformy Siebel Business Analytics (SBA), w skład której wchodzą Siebel Analytics Server, Siebel Dashboard i Siebel Answers oraz półprodukty aplikacji analitycznych takie jak mapy ETL, modele danych fizycznych, modele wymiarów biznesowych, propozycje mierników KPI, raporty OLAP itp. Wszystko to jest i nie zaniknie. Stanowić będzie nadal istotne narzędzie wspierające użytkowników Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP i innych rozwiązań tej klasy. Zaś rolę wiodącą będzie odgrywać niewątpliwie w obszarze analiz dla modułów o funkcjonalności CRM.

Czy zatem SBA wyprze z rynku narzędzia takie jak PeopleSoft Warehouse and Dashbords czy Oracle Daily Business Inteligence? Na to się nie zanosi. Produkty te wcześniej czy później muszą spotkać się gdzieś w postaci jednego spójnego rozwiązania, zbierającego najlepsze praktyki wszystkich wymienionych wcześniej firm.

Akwizycje a Oracle BI

Jak widać, jedynym obszarem w którym w najbliższym czasie nie będzie panowała mordercza rywalizacja o prymat rozwiązań, jest obszar motorów baz danych. Tu na horyzoncie nie widać konkurenta czy następcy bazy danych pomysłu Larry’ego Ellisona. Co więcej, pomimo deklarowanej otwartości na współpracę Oracle Business Intelligence z bazami danych innych dostawców, nasza ulubiona korporacja nie zamierza ukrywać swoich w tym obszarze preferencji. Stąd planowany jest rozwój benefisów wynikających z budowy jednorodnego technologicznie środowiska infrastruktury aplikacyjnej. Stąd także będzie się zapewne zwiększała liczba obszarów funkcjonalnych, które mogą być optymalnie wykorzystane tylko poprzez jedynie słuszne połączenie oraclowego motoru bazy danych z oraclowymi narzędziami analitycznymi.

Innym zmartwieniem użytkowników produktów Siebel (i pewnie nie tylko ich) jest pytanie o trwałość wcześniej zawartych technologicznych aliansów. Wiadomo bowiem, że produkty Siebla szczególnie „lubiły się” z narzędziami raportującymi Actuate i pakietem ETL firmy Informatica. Wydaje się, że ubiegłoroczne akwizycje nie powinny negatywnie wpływać na te stare sympatie. Będą one podtrzymywane co najmniej tak długo, dopóki wzmocnione siły naszej jakże już olbrzymiej korporacji, nie zaproponują swoim klientom rozwiązań nie tylko alternatywnych funkcjonalnie ale również co najmniej tak dobrych, stabilnych i lubianych.

W tym kontekście nie od rzeczy jest pytanie o przyszłość starego dobrego Oracle Discoverera. Narzędzia mającego już sporą historię, ale wydaje się poddawanego silnej „próbie ognia” w konfrontacji z licznymi rozwiązaniami o podobnym profilu. Planując przyszłość tego narzędzia trzeba mieć na uwadze, że ma ono za sobą rzeszę dziesięciu tysięcy użytkowników. Wydaje się to stosunkowo niewiele, ale mówimy przecież o narzędziach analitycznych nie transakcyjnych, gdzie na tysiące użytkowników produkujących dane przypadają jednostki je analizujące. Wszystkim analitykom korporacja Oracle obiecuje, że narzędzie to będzie rozwijane i – co nie mniej ważne – wspierane technicznie do końca swojego (oby jak najdłuższego) żywota. Urzeczywistnieniem tych obietnic będzie włączenie w 2007 roku pakietów Oracle Discoverer i Oracle Reports do wersji 11i zestawu Oracle Fusion Middleware. W najbliższej przyszłości stworzony zostanie również zestaw narzędzi do migracji metadanych do platformy Oracle Business Intelligence.

Do czego to potrzebne?

W tym miejscu może nie od rzeczy jest zadanie sobie pytania: po co właściwie analitycy sięgają po Oracle Discoverer lub Siebel Business Analytics? Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko. Chociażby dlatego, że jest to jedyne narzędzie wspierające opcje Oracle OLAP. Narzędzie to uzupełnia również doskonale aplikacje Oracla, dając możliwość prowadzenia analiz ad-hoc. Stąd pozycja kluczowego elementu Oracle Business Intelligence Standard Edition przynależna temu produktowi, wydaje się niezachwiana.

Niezachwiana, ale nie monopolistyczna. Otóż bowiem Siebel Business Analytics, stanowiący również jeden z elementów bazowych Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, jest także ciekawą propozycją. Propozycją dla szczęśliwych posiadaczy środowisk heterogenicznych, czyli środowisk wymagających pobierania danych z oraclowych i nie oraclowych aplikacji i hurtowni.

A co z tego bogactwa narzędzi ma użytkownik? Oczywiście swobodę wyboru!

Idąc szeroką ławą w kierunku owej szerokiej oferty skierowanej do analityków, Oracle zapowiada dalszy rozwój zarówno Oracle Daily Business Intelligence jak i PeopleSoft Enterprise Performance Management.

Jak więc wybierać z tego bogactwa?

Odpowiedź jest prosta: skupiając się na rzeczach dla nas ważnych! Jeśli szukamy produktu o wyjątkowo korzystnym wymiarze TCO nasz wybór paść powinien na Oracle Daily Business Intelligence. Pamiętać jednak należy, że choć jest to narzędzie sprzyjające szybkiej budowie aplikacji BI, to wymaga danych generowanych przez Oracle E-Business Suite.

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami PeopleSoft Enterprise lub JD Edwards, to najlepszym wyborem będzie dla nas PeopleSoft Enterprise Performance Management. W najbliższej przyszłości do tej grupy produktów dołączy Siebel Business Analytics, jako alternatywa dla Business Objects, Cognos i MicroStrategy, używanych jako warstwa prezentacyjna danych PeopleSoft Enterprise Performance Management. Dzięki temu wyborowi aplikacje JD Edwards i PeopleSoft uzupełnić można o rozwiązania pozwalające na planowanie, budżetowanie i prognozowanie, czyli pełny zestaw narzędzi analityka-wróżbity.

Jak już mówiłam dla posiadaczy środowisk heterogenicznych najlepszą ofertą jest Siebel Business Analytics. Na bazie tych narzędzi zbudować można hurtownię zbierającą dane z wielu źródeł takich jak PeopleSoft, SAP, Siebel czy Oracle E-Business Suite. Posiadacze zaś Oracle E-Business Suite i aplikacji Siebel najczęściej wybierają rozwiązania Oracle Corporate Performance Management. Z przyczyn mniej więcej takich, jak opisane wyżej…

Czy czeka nas zatem coś istotnie nowego?

Oczywiście! Nasza korporacja ma dokładnie nakreślony plan działań na bliższe lata. Nic nie stanie się przypadkiem. Wszystko kroczyć będzie po drodze wyznaczonej przez Oracle Fusion.

Na przykład rok 2007 przyniesie nam serię narzędzi analitycznych skierowanych do konkretnych sektorów gospodarki takich jak finanse, farmacja czy obsługa szkolnictwa wyższego.

A ile to nas będzie kosztować?

Jak zwykle sporo! Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition to koszt $1,500 za użytkownika nazwanego. Oracle Business Intelligence Suite Standard Edition to $400 za każdego nazwanego użytkownika. Zaś prawdopodobnie od przyszłego roku Oracle Business Intelligence Suite Standard Edition One kupić będzie można za $25,000.

Co w zamian? Mnóstwo ciekawych funkcjonalności. Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition integrujący Oracle Fusion Middleware i siebelowską technologię BI zawiera między innymi:

 • możliwość zadawania pytań zarówno do danych relacyjnych jak i olapowych bez względu, czy znajdują się w oraclowej czy nie oraclowej bazie danych;
 • narzędzie umożliwiające zadawanie analitycznych zapytań ad hoc;
 • łatwy w użyciu dashbord analityczny zrealizowany w technologii cienkiego klienta;
 • narzędzia do samodzielnej publikacji raportów przez użytkownika biznesowego;
 • mechanizmy alarmowe działające w trybie real-time i pozwalające na detekcję wszelkich niebezpieczeństw zagrażających nieprzerwanemu działaniu aplikacji BI;
 • Możliwość łączenia z systemami odbiorców mobilnych, mających możliwość zadawania zapytań analitycznych;
 • Mechanizmy integracji z produktami Microsoft takimi jak Excel, Word, Outlook czy Exchange.

Pamiętajmy przy tym, że poszukując zestawu narzędzi analitycznych, łatwo i przyjemnie jest sięgnąć po Oracle Business Intelligence Suite Standard Edition zawierający między innymi:

 • Oracle Business Intelligence Beans umożliwiające szybką budowę własnych aplikacji;
 • moduł budowy zapytań ad hoc oraz raportowania i analizowania danych biznesowych, czyli Oracle Business Intelligence Discoverer;
 • stare, dobre Oracle Reports;
 • bezpośredni dostęp do Oracle OLAP z Microsoft Excel poprzez Oracle Business Intelligence Spreadsheet Add-In.