Konferencja PLOUG Jesień’97

Systemy informatyczne –
– nowe trendy
i technologie

Uwaga! W stosunku do wersji drukowanej (a zatem również tej przedstawionej poniżej) nastąpiły zmiany w programie

Program Konferencji:

Wtorek, 21.10.97

13.00 Obiad
14.00-14.15 Rozpoczęcie konferencji
14.15-15.15 wykład inauguracyjny
Obiektowość w bazach danych-koncepcje, nadzieje i fakty

Kazimierz Subieta (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa)

Technologie OLAP, Internet
prowadzący: Zdzisław Szyjewski

15.15-16.15 Technologia magazynów danych
Tomasz Koszlajda (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań)
16.15-16.30 coffee break
16.30-17.15 Technologia OLAP
Maciej Matysiak (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań)
17.15-17.45 Internet
Tomasz Kokowski
(Prezes Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu)
17.45-18.00 coffee break
18.00-18.30 Aplikacje handlowe napisane z wykorzystaniem
technologii ORACLE Web Application Server

Robert Odrowąż-Sypniewski
19.00 kolacja
20.00 Spotkanie polskiej grupy ODP
(tylko dla członków ODP !!!)

Środa, 22.10.97

8.00 śniadanie
9.00-10.00 Inauguracja Konferencji
(wystąpienie dyr. gen. Oracle Polska oraz prezesa PLOUG)

Technologia OLAP
prowadzący: Tomasz Koszlajda

10.00-10.45 Oracle OLAP-zastosowania w biznesie
Rafał Słyk (Oracle Polska)
10.45-11.30 Data mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych
Maciej Zakrzewicz (Instytut
Informatyki Politechniki Poznańskiej
11.30-11.45 coffee break

Zarządzanie przepływem pracy
prowadzący: Tomasz Koszlajda

11.45-12.15 Zarządzanie przepływem
pracy

Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński, PTI)
12.15-12.45 Możliwości aplikacji Oracle InterOffice
ze szczególnym uwzględnieniem Oracle Workflow Cartridge

Robert Odrowąż –
Sypniewski (Softman, Warszawa)

Zarządzanie systemami i projektami informatycznymi
prowadzący: Juliusz Jezierski

12.45-13.15 Systemy Informowania
Kierownictwa-propozycja Oracle

Joanna Szewczyk (Oracle Polska)
13.30-15.00 obiad
15.30-16.00 Projektowanie ciągłości działania systemu
teleinformatycznego na przykładzie GPW

Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Giełda Papierów Wartościowych)

Zarządzanie systemami i projektami informatycznymi
prowadzący: Tomasz
Traczyk

16.00-16.30 Wspomaganie prac biurowych w CIECH S.A.
Marek Cieciura, Antoni Szabunio (Centrum Teleinformatyki
CIECH S.A., Warszawa)
16.30-17.00 Kierunki rozwoju firmy SUN a nowe sposoby
zarządzania przedsiębiorstwem

Andrzej Jaskulski (SUN
Polska)
17.00-17.30 Zastosowanie narzędzia Process Modeller do
oceny adekwatności modeli organizacji

Jerzy Stanik (MAXSOFT,
Warszawa)
17.30-17.45 coffee break
17.45-18.15 DESIGNER/2000: Wspomaganie zarządzania
projektem systemu informatycznego

Stefan Rozmus (MAXSOFT,
Warszawa)
18.15-18.45 Raportowanie danych z Oracle RDBMS
Gizela Skarżyńska (Oracle Polska)
19.00 uroczysta kolacja

Czwartek, 23.10.97

8.00 śniadanie
9.00-12.30 wycieczka
13.30-15.00 obiad

Aplikacje WWW
prowadzący: Maciej Zakrzewicz

15.00-15.30 Porównanie produktów
do tworzenia
aplikacji WWW z wykorzystaniem bazy danych Oracle

Jarosław Rajek, Maciej
Mizgajski (Instytut Technik
Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
15.30-16.00 System Informacji Towarowej jako przykładowa
aplikacja wykorzystująca technologię WWW

Jarosław Rajek, Maciej Mizgajski (Instytut Technik
Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
16.00-16.30 Masowy autoryzowany dostęp do bazy danych
w aplikacji generowanej przez Oracle WebServer Generator

Tomasz Traczyk, Włodzimierz Macewicz (Instytut Automatyki i
Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej)
16.30-16.45 coffee break
16.45-18.45 Panel: Narzędzia CASE-nadzieje i rzeczywistość
prowadzący: Tadeusz Morzy
19.00 kolacja

Piątek, 24.10.97

8.00 śniadanie

Efektywne zarządzanie dużymi zbiorami danych
prowadzący: Maciej Matysiak

9.00-9.30 Pielęgnacja danych w magazynach danych
Juliusz Jezierski (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej)
9.30-10.00 Nowe struktury indeksów
dla magazynów danych

Robert Wrembel (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej)
10.00-10.30 Elementy strojenia bazy danych
Krzysztof Mikołajczyk (Data Serwis, Warszawa)
10.30-11.00 Wybrane aspekty modelowania
wielowymiarowych struktur danych

Elżbieta Płonka-Szydłak i Grzegorz Kania (WINUEL Wrocław)
11.00-11.15 coffee break

Projektowanie aplikacji
prowadzący: Robert Wrembel

11.15-11.45 Przetwarzanie równoległe przy wykorzystaniu
standardowych pakietów Oracle7 Server

Jarosław Łagowski (IFS
Poland, Warszawa)
11.45-12.15 Migracja aplikacji znakowych
do srodowiska graficznego

Maciej Matysiak (Instytut
Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań)
12.15-12.45 Wykorzystanie Oracle Mobile Agent
oraz Oracle InterOffice w terminalach ruchomych
pracujących w sieci Telbank-R w systemie Mobitex do
realizacji dostępu do centralnych systemów komputerowych

Mariusz Zdunek (B.P.T. TELBANK S.A.)
13.00-14.30 obiad
14.30-15.00 Algorytmiczne podejście
do tworzenia strategii firmy

Wiesław Byrski (Wyższa
Szkoła Zarządzania, Kraków)
15.00-15.15 Inicjatywa ODP
(Oracle Developer Programme) firmy Oracle

Tomasz Rżysko (Oracle
Polska, Warszawa)
15.15-15.30 coffee break
15.30-17.30 Panel: Kontraktacja usług informatycznych-teraźniejszość
i przyszłość

prowadzący: Tadeusz Morzy

Sobota, 25.10.97

8.00 śniadanie

Harmonogram warsztatów

wtorek

15:00

środa

9:00

środa

15:00

czwartek

9:00

czwartek

15:00

piątek

9:00

piątek

15:00

W1 W1 T3 W1 T2 T3 T4
T2 T2 W7 T3 W7 T4 W5
W5 W5 T8 T4 T8 W6 W6
W9 W7 W10 W6 W10 T8 W7
T11 W9 T11 W9 T11 W10 T11

W1-Korzystanie z Oracle Data Mart Suite (Paweł Szymczak)
T2-Oracle Financial Analyzer (Władysław Poszywak)
T3-Sales Analyzer (Rafał Słyk)
T4-DEVELOPER 2000-generacja do weba, nowe cechy narzędzia (Andrzej Szczepkowski)
W5-INTEROFFICE-poczta, planowanie, zarządzanie (Mariusz Zabielski)
W6-Aplikacja w
Architekturze Przetwarzania Sieciowego (Tomasz
Kazimierski)

W7-Oracle8-nowe możliwości (Wiesław Grabowski)
T8-Oracle Express Objects (Filip Grabowski)
W9
Discoverer/2000-narzędzie do przeglądania danych z
dużych baz danych (Gizela Skarżyńska)
W10-Context Cartridge przez WWW (Marcin Jahn)
T11– Elementy
strojenia bazy danych Oracle (Krzysztof Mikołajczyk)

W powyższym harmonogramie symbol warsztatu odpowiada numerowi warsztatu ze spisu
rozpoczynającego się na stronie 10. Np. W5 to warsztat
„INTEROFFICE-poczta, planowanie
zarządzanie”, a T11 to tutorial „Elementy strojenia bazy danych Oracle”.
Tak więc w każdym momencie będzie do wyboru jeden z 5 odbywających się równolegle warsztatów. Na stronie 10 rozpoczynają się bardziej dokładne wyjaśnienia i opisy warsztatów.

Szanowni Państwo,

Zbliża się kolejna trzecia już konferencja użytkowników i programistów ORACLE. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, konferencja odbędzie się w Zakopanem w dniach 21-25 października w przepięknie położonym ośrodku WDW Kościelisko. Konferencja jest okazją do spotkania dla osób chcących, z jednej strony, podzielić się swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu ORACLE, metod i sposobów budowania aplikacji, swoich złych i dobrych doświadczeń w zakresie budowy i pielęgnacji systemów informatycznych. Z drugiej strony, jest to również okazja do zapoznania się z nowymi trendami i technologiami budowy systemów informatycznych, nowymi aplikacjami, nowymi tendencjami i kierunkami rozwoju oprogramowania firmy ORACLE.
W tym roku wiodącymi tematami konferencji są: technologia OLAP, Internet i Intranet, technologia obiektowa w bazach danych, aplikacje sterowane przepływem pracy, zarządzanie projektami i systemami informatycznymi. Jak co roku prezentowane będą również ciekawe i oryginalne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych budowanych w naszym kraju.
Technologia OLAP jest technologią opisującą aplikacje i systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji, a wymagające wielowymiarowej analizy danych. Umożliwia
użytkownikom na zagregowane widzenie danych oraz ich różnorodną analizę. Uzupełnieniem technologii OLAP jest technologia magazynów danych wspierająca OLAP, ale umożliwiająca również integracje danych pochodzących z różnych heterogenicznych źródeł. Uzupełnieniem obu wspomnianych technologii jest eksploracja danych-technologia umożliwiająca głębszą analizę danych w celu znalezienia prawidłowości i zależności pomiędzy danymi (od czego zależy sprzedaż produktów, jakie produkty są kupowane najczęściej wspólnie, itp.). W programie konferencji znalazły się referaty przedstawiające wymienione technologie, ostatnie osiągnięcia badawcze w zakresie tych technologii oraz produkty komercyjne dostępne na rynku ze szczególnym
uwzględnieniem narzędzi firmy ORACLE. Tematem, którego nie mogło zabraknąć na naszej konferencji jest hasło: Internet, Intranet i aplikacje WWW. Przedstawione zostaną narzędzia do tworzenia aplikacji WWW, przykładowe aplikacje i problemy związane z autoryzacją dostępu do WWW. W programie znalazł się również referat prezentujący aktualny stan rozwoju Internet-u w Polsce i na świecie. W ostatnich latach obserwujemy silną ekspansję technologii systemów baz danych na nowe obszary zastosowań: systemy GIS, CASE, CAD, CIM, multimedia, itd. Wspólną cechą tych systemów jest niestandardowość przetwarzanych danych. Odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie jest rozwój metodyki i technologii obiektowej, zarówno w sferze narzędzi CASE jak i samych systemów baz danych. Odpowiedzią firmy ORACLE jest nowa wersja SZBD ORACLE 8. W programie konferencji znalazł się więc referat omawiający aktualny stan i perspektywy rozwoju systemów obiektowych i obiektowo-relacyjnych baz danych. Mamy nadzieję, że z przyjemnością i ciekawością przyjmiecie Państwo prezentację i omówienie odpowiedzi firmy ORACLE na nowe wyzwanie-ORACLE 8. Użytkownicy stają się coraz bardziej wymagający-stawiają coraz większe wymagania w stosunku do systemów informatycznych i aplikacji. Oczekują, że system informatyczny nie tylko wspomoże ich bieżącą działalność, ale również usprawni całość procesu funkcjonowania przedsiębiorstwa: obieg dokumentów, wymianę informacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa, itp. Stąd, w programie konferencji znalazła się sesja poświęcona aplikacjom i narzędziom do budowy aplikacji sterowanych przepływem pracy. Jak co roku, w programie konferencji znalazło się również szereg referatów i prezentacji poświęconych zarządzaniu projektami i systemami informatycznymi, szczegółowym problem technicznym związanych z replikacją danych, pielęgnacją
indeksów, zapewnieniem ciągłości działania systemu informatycznego, strojeniem bazy danych, itp. Prezentowane będą również oryginalne rozwiązania systemów informatycznych opracowanych w Polsce: ORACLE, Ciech, Giełda Papierów Wartościowych, Maxsoft, Softman. Ważnym elementem konferencji są dyskusje panelowe, które, jak pokazała ubiegłoroczna konferencja, są miejscem gorących sporów, dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz integracji uczestników. W tym roku tematami dyskusji są narzędzia CASE oraz kontraktacja usług informatycznych.
Jak co roku, prezentacji
artykułów technicznych w głównym programie konferencji towarzyszy cykl „tutoriali” i warsztatów pozwalający praktycznie zapoznać się z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami. W tym roku program „tutoriali” i warsztatów jest wyjątkowo bogaty i liczy 40-godzin zajęć.
Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: osób odpowiedzialnych za kreowanie strategii rozwoju IT w przedsiębiorstwach i instytucjach, administratorów systemów baz danych, analityków systemowych, projektantów systemów informatycznych, programistów i użytkowników aplikacji. Program konferencji, ze względu na wachlarz omawianych tematów, został podzielony na dwie części: część pierwsza ogólniejsza, poświęcona prezentacji nowych
technologii, narzędzi i aplikacji, jest adresowana
głównie, ale nie tylko, do osób odpowiedzialnych za
kreowanie strategii rozwoju IT w przedsiębiorstwach czy
instytucjach. Część druga, poświęcona bardziej
szczegółowym zagadnieniom technicznym, jest adresowana
do administratorów systemów baz danych, analityków
systemowych, projektantów systemów informatycznych,
programistów i użytkowników aplikacji.
Mamy gorącą nadzieję, że tematyka i program konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji.

Tadeusz
Morzy
Poznań, 29.08.1997 r.