Chodźmy na stronę…

Oracle System Sizer for Compaq Windows NT

http://www.oracle.com/platforms/compaq/html/sizerfaq.html

Ten zestaw P&O (Pytań i Odpowiedzi) przedstawia odpowiedzi na powszechnie zadawane pytania dotyczące „Oracle System Sizer for Compaq Windows NT Systems”

Krzysztof Mikołajczyk

Indeks pytań:

Jak mogę określić ilość czytań i zapisów w transakcji?
Jak wybrać okno czasowe (Time Window)?
Jak Oracle System Sizer pracuje ze sprzętem innym niż Compaq’a?
Czy Oracle System Sizer pracuje z systemami operacyjnymi innymi, niż Windows NT?
Czy mogę użyć tego narzędzia do modelowania systemów wspomagania decyzji?
Z kim mogę się skontaktować w sprawie Oracle System Sizer?

Pytania i odpowiedzi:

Jak mogę określić ilość czytań i zapisów w transakcji?
Są dwie metody określenia ilości odczytów i zapisów w transakcji. Możesz je oszacować lub utworzyć bazę testową w celu śledzenia transakcji. Dokładniejszą metodą jest oczywiście utworzenie bazy testowej, co niestety zajmuje sporo czasu. Nie jest to zawsze w 100 procentach dokładne, ponieważ ze wzrostem rozmiaru tabeli optymalizator może zmienić sposób wykonania transakcji. Spójrzmy na dwa sposoby oszacowania obciążenia od transakcji.

Oszacowanie na podstawie kosztu
Jest to podejście wyczerpujące, w którym tabele i indeksy są w pełni
zdefiniowane a transakcje są uważnie symulowane poprzez liczenie każdego bloku danych, do którego sięga
transakcja. Wybierz ten sposób dla większych, bardziej skomplikowanych baz danych, szczególnie aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji. To podejście jest całkiem dość i wymaga całkiem sporej ilości zasobów.

Praktyczna zasada OLTP
Dla prostszych transakcji typu OLTP istnieje łatwiejszy sposób, który możesz wykorzystać – praktyczna zasada OLTP (Rule of Thumb). W „Tips and Tricks Reads and Writes Rule of Thumb” znajdziesz więcej informacji, jak wykorzystać tę regułę oraz o jej ograniczeniach.
Niezależnie od wybranego sposobu, ważne jest, abyś prawidłowo oszacował obciążenie, włączając w to ilość i typ transakcji.

Jak wybrać okno czasowe (Time Window)?

Istnieją dwa ważne czynniki decydujące o wyborze okna. Musisz oszacować ilość i typ transakcji, które wystąpią podczas trwania okna. Okno to musi być na tyle długie, aby zawrzeć wystarczającą ilość reprezentatywnych próbek z czasu normalnej pracy.
Okno czasowe musi zawierać moment szczytowego obciążenia, aby system był poprawnie określony dla warunków maksymalnego obciążenia.
Najpowszechniej używanym oknem czasowym są 1 godzina, 8 godzin i 24 godziny. Odpowiada to godzinie szczytowego obciążenia, typowej pracy ośmiogodzinnej oraz pełnemu dniu pracy serwera przy stałym obciążeniu przez 24 godziny.

Jak Oracle System Sizer pracuje ze sprzętem innym niż Compaq’a?

Model ten pracuje częściowo dla innych systemów. Statystyka procesora pracuje, gdy zostały wprowadzone właściwe parametry (szczególnie czasy dostępu dla zapisu i odczytu). Architektura Compaq’a, pamięć i obliczenia I/O nie zawsze są prawidłowe dla innych komputerów.
Unikalna architektura
Compaq’a (Triflex Architecture) pozwala systemowi na jednoczesne przetwarzanie transakcji i dostęp do dysku dzięki zarządcy przepływu i kilku szerokopasmowym szynom danych. Zarządca przepływu synchronizuje
kontrolery macierzowe Smart/2 z procesorem i pozwala systemowi na przetwarzanie transakcji w czasie, gdy następuje dostęp do dysków. Model wymiarowania bierze pod uwagę tę jednoczesną aktywność i czyni pewne aspekty modelu niewłaściwymi dla systemów innych, niż Compaq’a.

Czy Oracle System Sizer pracuje z systemami operacyjnymi innymi, niż Windows NT?

Ta wersja jest wysyłana z plikami danych, zawierającymi parametry modelu dla systemu Windows NT. Ten model jest rozciągliwy i będzie pracował dla innych systemów operacyjnych. Możesz dodać inne systemy operacyjne w trybie „Utilities”, ale określenie dokładnych parametrów jest bardzo trudne. Sprawdzaj stronę Oracle’a w Internecie w celu
znalezienia uaktualnień dla plików danych dla modelu Oracle System Sizer.

Czy mogę użyć tego narzędzia do modelowania systemów
wspomagania decyzji?

Transakcje wspomagające podejmowanie decyzji nie są obsługiwane przez obecną wersję. Chociaż transakcje te zwykle reprezentują część normalnego obciążenia, narzędzie to w pierwszej kolejności jest nakierowane na transakcje typu OLTP.
Nasz bieżący model zakłada, że transakcje wspomagające podejmowanie decyzji będą pracować poza szczytowym obciążeniem.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie Oracle System Sizer?

Oracle Customer Support dostarcza darmową pomoc do instalacji systemu Oracle System Sizer. Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalacji, możesz skontaktować się z serwisem pod adresem web-sup@us.oracle.com.
Jeśli masz jakieś komentarze lub pytania dotyczące systemu Oracle System Sizer lub tej strony, możesz skontaktować się z działem produktów Compaq’a (Compaq Products Division) pod adresem infocompaq@us.oracle.com.

Copyright
1996 Oracle Corporation.
All Rights Reserved.