Program XIII Konferencji PLOUG

Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie.

16-19.10.2007, Zakopane – Kościelisko

Uwagi organizacyjne: Każdej z sesji przydzielimy w przeddzień konferencji jedną z sal konferencyjnych, w zależności od ilości zgłoszeń uczestników na poszczególne sesje. Tak więc, choć możliwe są niewielkie przesunięcia, nie zmieni się następstwo ani czas sesji oraz referatów. Harmonogram ułożono w sposób umożliwiający zmianę sali podczas przerwy. Po wydrukowaniu tego czasopisma możliwe jest wzbogacenie programu.

Zajęcia odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Wtorek, 16.10
12:00-12:45 obiad
12:45-12:55 Otwarcie konferencji
12:55-14:20 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • „Doświadczenia w przygotowywaniu środowiska IBM System p / AIX do dużych migracji bazy Oracle” (IBM Polska)
 • „Przegląd nowości z zakresu baz danych w ofercie Quest Software” (Quest Polska)
14:20-14:35 przerwa
>14:35-15:35 sesja „Aplikacje internetowe, XML”

 • „SVG – wizualizacje w XML” (Tomasz Traczyk)
 • „Analiza porównawcza technologii odwzorowania obiektowo-relacyjnego dla aplikacji Java EE” (Piotr Błoch, Marek Wojciechowski)
15:35-15:50 przerwa
15:50-16:50 sesja „Aplikacje internetowe, XML”

 • „Ocena techniczna ADF 11g Rich Client” (Maciej Zakrzewicz)
 • „JHeadstart 10.1.3 – nowa jakość tworzenia aplikacji Java EE” (Mikołaj Morzy)
16:50-17:05 przerwa
15:50-16:50 sesja „Nowe technologie Oracle”

 • „Oracle11g dla koneserów i nie tylko” (Marek Martofel, Piotr Kołodziej)
 • „Baza danych Oracle11g – nowe cechy” (Mariusz Masewicz)
 • „Oracle Database 11g w praktyce” (Janusz Jarząbkowski)
19:00 kolacja
Środa, 17.10
07:30 – 09:00 śniadanie
09:00-10:45 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • „Przygotowanie systemu IBM AIX dla instalacji Oracle RAC” (Maciej Przepiórka)
 • „Automatyzacja procesu instalacji poprawek Critical Patch Update za pomocą Oracle Enterprise Manager 10g Release 3 (10.2.0.3)” (Marek Jakubczak)
 • „Archiwizacja danych historycznych” (Krzysztof Mikołajczyk)
10:45-11:00 przerwa
11:00-13:00 sesja „Problemy konstrukcji i jakości systemów”

 • „Zarządzanie jakością przy produkcji oprogramowania, czyli jakość to będzie (w następnym wydaniu)” (Andrzej Sołowiej)
 • „Modelowanie, monitorowanie, optymalizacja, modelowanie… – zamknięty cykl tworzenia i wykorzystywania procesów biznesowych” (Krzysztof Raszewski)
 • „Jak zbudować system zarządzania wiedzą?” (Tomasz Wyrozumski)
13:00-15:00 obiad
15:00-16:45 sesja „Problemy konstrukcji i jakości systemów”

 • „RUP w zastosowaniu – IBM Rational Method Composer” (Jarosław Łagowski)
 • „Działanie dla korzyści i aspiracji, działanie dla uniknięcia problemów – dwa rodzaje motywacji. Warunki dobrej współpracy osób o tak różnych strategiach działania” (Iwona D. Bartczak)
 • „Ta sama technologia, różne rezultaty – ‚Jeśli żołnierze na polu walki mają ten sam sprzęt, to jak
  ten sprzęt daje przewagę jednemu z nich?'” (Jerzy Bielec)
16:45-17:00 przerwa
17:00-18:45 sesja „Problemy konstrukcji i jakości systemów, wdrożenia”

 • „Modelowanie rzeczywistości ekonomiczno-prawnej” (Jacek Martinek, Czesław Jędrzejek)
 • „Wdrażanie zmian na wielu bazach Oracle jednocześnie w środowiskach heterogenicznych (na przykładzie Solaris, Linux, Windows)” (Marek Biliński)
 • „System wysokiej dostępności oparty o technologię Oracle RAC i IBM pSeries” (Agnieszka Czuchryta)
19:30 kolacja
22:00-22:45 zawody „Mistrz języka SQL”
Czwartek, 18.10
07:30-09:00 śniadanie
09:00-13:00 wycieczki
13:00-15:00 obiad
15:00-17:00 sesja „Bezpieczeństwo systemów informatycznych”

 • „Biuletyn Bezpieczeństwa PLOUG – Podsumowanie 2007” (Wojciech Dworakowski)
 • „Problemy SQL Injection w bazach danych Oracle” (Michał Agata, Adam Pelikant)
 • „Neuronowy układ szyfrujący” (Piotr Kotlarz)
 • „Systemy zarządzania tożsamością w praktyce” (Grzegorz Suchodolski, Jarosław Stakuń)
17:00-17:15 przerwa
17:15-19:00 sesja „Eksploracja danych, hurtownie danych”

 • „Analiza porównawcza systemów hurtowni danych na przykładzie Oracle Warehouse Builder i Microsoft Analysis Services” (Piotr Jarmuż)
 • „Wykorzystanie interfejsu JAVA API do budowy narzędzi eksploracyjnych z wykorzystaniem Oracle Data Mining na platformie Oracle 10.2.0.1” (Robert Stępniak, Adam Pelikant)
 • „Algorytmy selekcji atrybutów w zadaniach eksploracji danych” (Ewelina Szydłowska, Włodzimierz Stanisławski
19:00 kolacja
Piątek, 19.10
07:30-09:00 śniadanie
09:00-10:45 sesja „Projekty informatyczne, implementacje, narzędzia”

 • „Automatyczne generowanie zawartości bazy danych” (Sebastian Wajrych, Adam Pelikant)
 • „Wnioskowanie hybrydowe w relacyjnej bazie danych, wykorzystujące ontologię OWL wzbogaconą regułami języka SWRL” (Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek)
 • „Konstrukcja schematów relacyjnych dla danych OWL z wykorzystaniem silników wnioskujących” (Maciej Falkowski, Czesław Jędrzejek)
13:00-15:00 obiad
19:30 kolacja
Sobota, 20.10
07:30-09:00 śniadanie