Warsztaty i tutoriale XIII Konferencji PLOUG

Jak co roku, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle zaprasza Państwa do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, umożliwiających zapoznanie się z nowymi produktami, aplikacjami i technologiami w dziedzinie systemów informatycznych, opartymi o oprogramowanie firmy Oracle lub współpracującymi z produktami Oracle. Zajęcia te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą odbywały się równolegle z sesjami wykładowymi konferencji. Tegoroczna oferta obejmuje 17 różnych zajęć z następujących dziedzin tematycznych:

  • tworzenie aplikacji dla bazy danych Oracle: ADF, SOA, APEX,
  • narzędzia, zaawansowana funkcjonalność serwera Oracle,
  • administracja, wirtualizacja serwerów, bezpieczeństwo,
  • zarządzanie projektem, wdrożenia.

W tym roku szczególnie bogata jest oferta dla twórców aplikacji dla baz danych Oracle, w tym cztery skoordynowane warsztaty poświęcone elementom Oracle ADF (ADF Business Components, ADF Faces, ADF Swing i JHeadstart). Pojawia się również tematyka wdrożeń i zarządzania projektami, nieobecna w zeszłym roku.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie tutorialu lub warsztatu. Tutorial to wykład wspomagany demonstracjami. Warsztat to wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi przy komputerach. Udział w niektórych zajęciach jest bezpłatny, warunkiem udziału w pozostałych jest wniesienie opłaty za uczestnictwo. W przypadku zajęć płatnych, cena uczestnictwa obejmuje komplet materiałów szkoleniowych, typowo w postaci wydrukowanych slajdów. W przypadku zajęć niepłatnych, dostępność materiałów szkoleniowych jest uzależniona od prowadzącego.

Aby ułatwić Państwu orientację co do charakteru zajęć, poszczególnym kategoriom zajęć zostały przypisane następujące oznaczenia: TP – tutorial płatny, TN – tutorial niepłatny, WP – warsztat płatny i WN – warsztat niepłatny.

Mamy nadzieję, że tegoroczne propozycje spełnią Państwa oczekiwania i przyczynią się do pogłębienia Państwa wiedzy w zakresie systemów informatycznych opartych o produkty Oracle.

 

Marek Wojciechowski
koordynator zajęć praktycznych XIII Konferencji Użytkowników i Deweloperów
Oracle
Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl

 

Ramowy harmonogram warsztatów i tutoriali XIII Konferencji PLOUG

wt. 16.10
8:00 – 12:00
wt. 16.10
15:00 – 19:00
śr. 17.10
9:00 – 13:00
śr. 17.10
15:00 – 19:00
czw. 18.10
15:00 – 19:00
pt. 19.10
9:00 – 13:00
pt. 19.10
15:00 – 19:00
I. Tworzenie aplikacji dla bazy danych Oracle
[WP ADFBC] ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej w aplikacjach Oracle ADFMarek Wojciechowski (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WP ADFFaces] ADF Faces 10g/11g: migracja aplikacji Oracle Forms do Java EEMaciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WP ADFSwing] ADF Swing: następca Oracle Forms dla desktopowych aplikacji klient-serwerMarek Wojciechowski (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WP JHeadstart] JHeadstart 10.1.3 – nowa jakość tworzenia aplikacji Java EEMikołaj Morzy (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WP SOA] Implementacja architektury SOA: BPEL, WebServices i PL/SQLMaciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WP APEX] >Od zera do… aplikacji webowej w 4 godziny – poznajemy Oracle Application ExpressMariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
II. Narzędzia, zaawansowana funkcjonalność serwera Oracle
[WP Mining] Oracle Data Mining – odkrywanie wiedzy w bazach danychMikołaj Morzy (PLOUG, Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[TP Publisher] Poznaj Oracle BI Publisher – jedyne rozwiązanie do raportowania zdolne stawić czoło Oracle FusionBarbara Reimschussel-Wąs (Asseco Poland S.A.) [ ] [ ]
[WP Text] Przetwarzanie dokumentów z Oracle TextKrzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WN TOAD] TOAD – Tips and Tricks(Quest Polska) [ ]
III. Administracja, wirtualizacja serwerów, bezpieczeństwo
[WP Advisor] Rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych przy pomocy wbudowanych w nią podpowiadaczy (advisor)Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) [ ] [ ]
[WP Backup] Oracle 11g – archiwizacja i odtwarzanie bazy danychBartłomiej Bułkszas (Oracle University) [ ] [ ]
[WP Vault] Oracle Database Vault 10GIwona Mońdziel (Oracle University) [ ] [ ]
[TP VMware] Wirtualizacja serwerówKrzysztof Mońdziel (Lumena SA) [ ] [ ]
IV. Zarządzanie projektem, wdrożenia
[TP Kaizen] Kaizen dla IT czyli jak poprawić efektywność projektów ITAndrzej Góralczyk [ ] [ ]
[TP Projekty] 3 perspektywy zarządzania projektemAndrzej Adamczyk, Paweł Radziulis (ITTI) [ ] [ ]
[TP Wdrożenia] Dlaczego to (nie)działaMarcin Przepiórowski [ ] [ ]

Warsztaty odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Liczba miejsc dla uczestników na poszczególnych zajęciach jest ograniczona. W miarę możliwości, organizatorzy konferencji będą się starali przydzielić dodatkowe terminy dla zajęć, dla których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc.