Program XIV Konferencji PLOUG

Systemy informatyczne.
Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie.

14-17.10.2008, Szczyrk

Uwagi organizacyjne:

Każdej z sesji przydzielimy w przeddzień konferencji jedną z sal konferencyjnych, w zależności od ilości zgłoszeń uczestników na poszczególne sesje. Tak więc, choć możliwe są niewielkie przesunięcia, nie zmieni się następstwo ani czas sesji oraz referatów. Harmonogram ułożono w sposób umożliwiający zmianę sali podczas przerwy. Po wydrukowaniu tego czasopisma możliwe jest wzbogacenie programu.

Zajęcia odbywają się w CKiR „Orle Gniazdo”.

Najbardziej aktualne, uzupełniające informacje, a zwłaszcza najbardziej aktualny harmonogram zajęć i wykaz wolnych miejsc w warsztatach i zmieniający się w związku z tym formularz zgłoszenia uczestnictwa, jest dostępny w naszym serwisie pod adresem: http://www.ploug.org.pl/konferencja

Wtorek, 14.10
12:00-13:00 obiad
13:00-13:10 Otwarcie konferencji
13:10-14:45 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”, „Nowe technologie Oracle”

 • „Rozwiązania Quest Software do zarządzania, optymalizacji i diagnostyki baz danych Oracle” Quest
 • „Oracle i BEA – przyszłość skonsolidowanej oferty” Paweł Korzec, Waldemar Kot (Oracle)
14:45-15:00 przerwa
15:00-17:10 sesja „Nowe technologie Oracle”

 • „Zarządzanie Tożsamością 2.0” Jarosław Stakuń (Oracle)
 • „Oracle TimesTen – cała baza danych w pamięci operacyjnej” Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska)
 • „Nowe technologie semantyczne w Oracle 11gR1 i ich interfejs programistyczny” Maciej Falkowski (Politechnika Poznańska)
 • „Mechanizmy wspomagające zarządzanie zmianami konfiguracyjnymi serwera bazy danych Oracle 11g i jego otoczenia” Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska)
17:10-17:25 przerwa
17:25-18:45 dyskusja panelowa „Zarządzanie projektami informatycznymi”
19:30 kolacja, wieczorek zapoznawczy
Środa, 15.10
07:30 – 09:00 śniadanie
09:00-10:45 sesja „Aplikacje internetowe, XML”

 • „XForms”Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej)
 • „Oracle Real User Experience Insight – analiza jakości aplikacji WWW oraz odczuć i zachowań użytkowników”Michał Kuratczyk (Oracle)
 • „Oracle Application Server 10.3 vs. Oracle WebLogic 10.3: analiza porównawcza”Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska)
10:45-11:00 przerwa
11:00-13:00 sesja „Oprogramowanie narzędziowe”

 • „Projektowe podejście do zarządzania cyklem życia oprogramowania”Paweł Pilarczyk (CompFort Meridian Polska)
 • „Płacę czy przepłacam? Oracle BI Publisher na tle bezpłatnych narzędzi do raportowania”Barbara Reimschussel-Wąs (Asseco Poland S.A.)
 • „Biblioteka SDL – narzędzie semantycznego przetwarzania danych relacyjnych”Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska)
13:00-15:00 obiad
15:00-16:45 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • „Powtarzalne, skalowalne i tanie rozwiązanie DR aplikacji Oracle 10.2.x RAC na systemie Linux”Piotr Nogaś (Symantec Polska), Lech Lachowicz (POLKOMTEL S.A.)
 • „Jak skutecznie obsługiwać wiele baz danych w przedsiębiorstwie”Andrzej Dąbrowski (BSC Polska)
 • „Data Guard w praktyce”Jacek Sapiński, Janusz Jarząbkowski (OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.)
16:45-17:00 przerwa
17:00-19:00 sesja „Administrowanie systemami informatycznymi”

 • „Dynamiczne partycjonowanie w serwerach IBM Power Systems a Oracle 10g”Mariusz Czopiński (IBM)
 • „Konsolidacja baz danych – moda czy konieczność?”Agnieszka Czuchryta (Telekomunikacja Polska S.A.)
 • „Pomiar obciążenia bazy danych Oracle 10g RAC”Jarosław Przybyszewski (Accenture Services), Piotr Węsław (Roche Polska Sp. z o.o.)
19:00-20:00 kolacja
20:30-22:00 walne zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (tylko dla członków Stowarzyszenia)
Czwartek, 16.10
07:30-09:00 śniadanie
09:00-13:00 wycieczki
13:00-15:00 obiad
15:00-16:45 sesja „Problematyka konstrukcji systemów”

 • „Fakty i mity usług sieciowych”Czesław Jędrzejek (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska)
 • „ITIL v3 – Cykl życia usług IT”Jarosław Łagowski (IBM Polska)
 • „Tworzenie elastycznego systemu w dynamicznym środowisku biznesowym w oparciu o technologie workflow, web service i ESB”Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16:45-17:00 przerwa
17:00-18:45 sesja „Problematyka konstrukcji systemów”

 • „Oracle Security – now and in the future”Jacek Sapiński (OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.), Alexander Kornbrust (Red-Database-Security GmbH)
 • „Prognozowanie w teorii i praktyce”Tomasz Wyrozumski (BMS Creative)
 • „Implementacja GUI dla systemu który jeszcze nie istnieje”Michał Tanaś (Uniwersystet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ITTI Sp. z. o.o.), Andrzej Adamczyk (ITTI Sp. z. o.o.), Grzegorz Taberski (ITTI Sp. z. o.o.)
19:30 kolacja, wieczorek pożegnalny
21:30 konkurs zawodowy z wiedzy o produktach Oracle
Piątek, 17.10
07:30-09:00 śniadanie
09:00-11:15 sesja „Przetwarzanie złożonych typów danych”, „Wdrożenia”

 • „Od Intermedia do Multimedia – obsługa danych multimedialnych w Oracle 10g/11g”Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska)
 • „GIS by ORACLE: Spatial Database Option 11g”Tomasz Murtaś (Oracle)
 • „Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim”Mateusz Rusin, Czesław Jędrzejek, Piotr Szpryngiel (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska)
 • „Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji”Jarosław Gramacki, Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki)
11:15-11:30 zamknięcie konferencji
13:00-15:00 obiad