Harmonogram warsztatów i tutoriali

Jak co roku, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle zaprasza Państwa do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, umożliwiających zapoznanie się z nowymi produktami, aplikacjami i technologiami w dziedzinie systemów informatycznych opartymi o oprogramowanie firmy Oracle lub współpracującymi z produktami Oracle. Zajęcia te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą odbywały się równolegle z sesjami wykładowymi konferencji. Tegoroczna oferta jest szczególnie bogata i obejmuje 27 różnych zajęć z następujących dziedzin tematycznych:

  • serwer bazy danych Oracle: administrowanie, nowe cechy;
  • serwery aplikacji;
  • architektura zorientowana na usługi (SOA);
  • aplikacje internetowe i rozproszone;
  • business intelligence, integracja, ETL;
  • optymalizacja SQL i PL/SQL;
  • obsługa danych przestrzennych;
  • narzędzia;
  • projekty informatyczne.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie tutorialu lub warsztatu. Tutorial to wykład wspomagany demonstracjami. Warsztat to wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi przy komputerach. Udział w niektórych zajęciach jest bezpłatny, warunkiem udziału w pozostałych jest wniesienie opłaty za uczestnictwo. W przypadku zajęć płatnych cena uczestnictwa obejmuje komplet materiałów szkoleniowych, typowo w postaci wydrukowanych slajdów. W przypadku zajęć niepłatnych dostępność materiałów szkoleniowych jest uzależniona od woli prowadzącego.

Aby ułatwić Państwu orientację co do charakteru zajęć, poszczególnym kategoriom zajęć zostały przypisane następujące oznaczenia: TP – tutorial płatny, TN – tutorial niepłatny, WP – warsztat płatny i WN – warsztat niepłatny.

Mamy nadzieję, że tegoroczne propozycje spełnią Państwa oczekiwania i przyczynią się do pogłębienia Państwa wiedzy w zakresie systemów informatycznych opartych o Oracle.

Marek Wojciechowski
koordynator zajęć praktycznych XIV Konferencji
Użytkowników i Deweloperów Oracle
Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl

Ramowy harmonogram warsztatów i tutoriali XIV Konferencji PLOUG

wt. 14.10 8:00 – 12:00 wt. 14.10 15:00 – 19:00 śr. 15.10 9:00 – 13:00 śr. 15.10 15:00 – 19:00 czw. 16.10 15:00 – 19:00 pt. 17.10 9:00 – 13:00 pt. 17.10 15:00 – 19:00
I. Serwer bazy danych Oracle: administrowanie, nowe cechy
[WP DataGuard] Data Guard w pigułce – instalacja, konfiguracja, testowanie Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) [] []
[WP RAC] RAC w pigułce – instalacja, konfiguracja, testowanie Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) [] []
[WP Recovery] Czy DBA to wymierający zawód? Czyli nowe własności odtwarzania bazy danych Oracle 11g po awarii Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska) [] []
[TN Security] Rozszerzone metody zapewnienia poufności danych w bazach Oracle Piotr Kołodziej (Oracle) []
[WP Testing] Oracle Real Application Testing – badanie wpływu zmian na wydajność relacyjnej bazy danych Marek Martofel (Oracle) [] []
II. Serwery aplikacji
[WP CEP] Złożone i strumieniowe przetwarzanie zdarzeń (Complex Event Processing, Event Stream Processing) Waldemar Kot (Oracle) [] []
[WP Coherence] Oracle Coherence – platforma dla wysoce wydajnych i skalowalnych aplikacji Michał Kuratczyk (Oracle) [] []
[WP IdM] Zarządzanie dostępem do aplikacji webowych z wykorzystaniem Oracle Access Management Suite Aleksander Jachowicz (Oracle) [] []
[WN Veritas] Klastry aplikacji wielowarstwowych – centralne zarządzanie setkami serwerów, aplikacji biznesowych na podstawie VERITAS Application Director Piotr Nogaś (Symantec Polska), Lech Lachowicz (POLKOMTEL S.A.) [] []
[WP WebLogic] Oracle (BEA) WebLogic Server: krótki kurs administracji Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) [] []
III. Architektura zorientowana na usługi (SOA)
[WP BPM] Rozwiązania firmy Oracle wspierające zarządzanie procesami biznesowymi Jarosław Stępień, Łukasz Piątkowski (Oracle) [] []
[TP ServiceBus] Oracle Service Bus – szyna usługowa jako serce Service Oriented Architecture Jarosław Stępień, Łukasz Piątkowski (Oracle) []
[TP WebServices] Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) [] []
IV. Aplikacje internetowe i rozproszone
[WP EJB] Tworzenie aplikacji Java EE z wykorzystaniem EJB i JPA Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, PLOUG) [] []
[TP Enterprise20] Enterprise 2.0 – budowa aplikacji portalowych w środowisku J2EE w oparciu o bogaty zestaw usług i obieg dokumentów Michał Szkopiński (Oracle) []
[WN Mashups] Czy każdy może być DJ-em informatycznym? – Pożytki z wdrożenia koncepcji mashupów w firmie Paweł Pilarczyk (CompFort Meridian Polska) [] []
V. Business intelligence, integracja, ETL
[WP BI] Oracle Business Intelligence – Korporacyjny Portal Raportowy Konrad Mokrzański (Oracle) [] []
[TP Integrator] Oracle Data Integrator – kontrola nad integracją danych Konrad Mokrzański (Oracle) []
VI. Optymalizacja SQL i PL/SQL
[WP CBO] Cost Based Optimizer – Czasami Bywa Omylny Marcin Przepiórowski [] []
[WP PLSQL] Optymalizacja kodu PL/SQL Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska) [] []
VII. Obsługa danych przestrzennych
[TP Spatial_1] Wprowadzenie do Oracle Spatial 11g Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska) [] []
[WP Spatial_2] Oracle Spatial 11g w praktyce Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska) [] []
VIII. Narzędzia
[WP TimesTen] TimesTen – cała baza danych w pamięci operacyjnej Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) [] []
[WN TOAD] TOAD – Tips and Tricks Maciej Pogorzelski (Quest Polska) []
[TP SES] Secure Enterprise Search – nowa jakość w indeksowaniu oraz wyszukiwaniu danych Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski) [] []
IX. Projekty informatyczne
[TN Dimensions] Serena Dimensions Express – zintegrowany pakiet rozwiązań do zarządzania zmianami w oprogramowaniu dla organizacji opartych o zespoły projektowe, następca PVCS Version Manager Mariusz Pęczek (CompFort Meridian Polska) [] []
[TP Mentoring] Mentoring jako ważny aspekt asymilacji i integracji młodych pracowników w zespołach projektowych Andrzej Adamczyk, Wojciech Dymowski (ITTI Sp. z o.o.) [] []

UWAGA – Zmiany w programie nanoszone są tylko w części serwisu poświęconej konferencji!

Warsztaty odbywają się w CKiR „Orle Gniazdo”.

Liczba miejsc dla uczestników na poszczególnych zajęciach jest ograniczona. W miarę możliwości, organizatorzy konferencji będą się starali przydzielić dodatkowe terminy dla zajęć, dla których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc. Na stronie www.ploug.org.pl aktualizowany będzie harmonogram i formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Dla większości zajęć zaplanowane zostały 2 edycje. Wyjątkiem są następujące zajęcia: [WN TOAD], [TN Security], [TP ServiceBus], [TP Enterprise20] i [TP Integrator], z których każde odbędzie się tylko raz. Liczba miejsc dla uczestników na poszczególnych zajęciach jest ograniczona. W miarę możliwości, w porozumieniu z wykładowcami organizatorzy konferencji będą się starali przydzielić dodatkowe terminy dla zajęć, dla których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc. Na stronie www.ploug.org.pl aktualizowany będzie harmonogram i formularz zgłoszenia uczestnictwa.