Opisy referatów

„Oracle i BEA – przyszłość skonsolidowanej oferty”

Paweł Korzec, Waldemar Kot (Oracle)

Streszczenie:

1 lipca 2008 Oracle i BEA Systems po raz pierwszy ogłosiły oficjalnie wspólną wizję przyszłości rozwijanych przez siebie produktów. Dzisiaj, po całkowitym połączeniu BEA Systems i Oracle Polska, możemy zaprezentować wspólną, merytoryczną wizję (roadmapę) wspólnego dorobku połączonych firm.

O autorach:

Waldemar Kot jest inżynierem systemowym w Oracle (wcześniej związany z BEA Systems, Eastern Europe). Specjalizuje się w technologiach middleware związanych z Java, J2EE/JEE oraz Spring, a także technologiach telekomunikacyjnych związanych z IMS (IP Multimedia Subsystem), takich jak SIP, SIP Servlet, czy telecom web services. Jest także aktywnym członkiem społeczności Warszawa Java User Group i Polish Java User Group.

Paweł Korzec jest dyrektorem działu wsparcia technologicznego sprzedaży Oracle Polska. W firmie Oracle Polska pracuje od 2000 roku.

„Zarządzanie Tożsamością 2.0”

Jarosław Stakuń (Oracle)

Streszczenie:

Systemy do zarządzania tożsamością stają się coraz bardziej powszechne w organizacjach. Funkcjonalność dostarczana przez typowe systemy zarządzania tożsamością jest często niewystarczająca w stosunku do wymagań i oczekiwań nowoczesnych organizacji. Dlatego też Oracle rozszerzył ofertę produktów w tej domenie o nowe funkcje – takie, jak wieloelementowe, silne uwierzytelnianie, ścisła kontrola dostępu do danych czy też zarządzanie rolami w ramach oferty „Zarządzanie Tożsamością 2.0”. Podczas prezentacji omówiona zostanie koncepcja oraz produkty Oracle wchodzące w skład oferty „Zarządzanie Tożsamością 2.0”.

O autorze:

Jarosław Stakuń pracuje jako dyrektor ds. systemów Zarządzania Tożsamością w firmie Oracle i jest odpowiedzialny za rozwój tych produktów w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Wcześniej przez wiele lat pracował jako konsultant ds. sprzedaży odpowiedzialny między innymi za serwery aplikacji, zarządzanie procesami biznesowymi, SOA oraz produkty związane z bezpieczeństwem.

„Oracle TimesTen – cała baza danych w pamięci operacyjnej”

Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Współczesne systemy zarządzania bazami danych, mimo że potrafią efektywnie przetwarzać setki gigabajtów danych, nie wspierają w zadowalającym stopniu aplikacji wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym. Odpowiedzią na to wyzwanie są systemy baz danych w pamięci operacyjnej (ang. main memory databases, MMDB), w których miejscem składowania danych jest pamięć RAM. Przykładem takiej architektury systemu baz danych jest TimesTen, produkt włączony do rodziny produktów Oracle w 2005 roku. TimesTen to rodzina narzędzi umożliwiających przetwarzanie danych w warstwie serwera aplikacji i zapewniających, z jednej strony, minimalny narzut na czas odpowiedzi połączony z maksymalizacją przepustowości systemu, a z drugiej strony, zapewniających wszystkie podstawowe cechy tradycyjnego przetwarzania transakcyjnego, czyli atomowość, spójność, izolację i trwałość. Struktury fizyczne i algorytmy przetwarzania zapytań w bazie danych TimesTen są specjalnie zaprojektowane pod kątem przetwarzania danych umieszczonych w pamięci RAM i zdecydowanie odbiegają od rozwiązań znanych z relacyjnych systemów baz danych. Baza danych TimesTen może być także wykorzystana jako mechanizm implementacji pamięci podręcznej dla systemu zarządzania bazą danych Oracle (takie rozwiązanie nosi nazwę In-Memory Database Cache). W referacie przedstawiono architekturę bazy danych TimesTen, opisano najciekawsze struktury fizyczne, wykorzystywane przez TimesTen, oraz przybliżono zagadnienia związane z wdrożeniem, instalacją i licencjonowaniem produktu. Osobny rozdział poświęcono także konfiguracji TimesTen, jako systemu zarządzania pamięcią podręczną dla tradycyjnej relacyjnej bazy danych.

O autorze:

Dr inż. Mikołaj Morzy jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wcześniej pracował na Uniwersytecie w Muenster (Niemcy) i Loyola University w Nowym Orleanie (Stany Zjednoczone). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na tematyce eksploracji danych, jest on autorem ponad czterdziestu publikacji dotyczących tej tematyki. Drugą dziedziną zainteresowań i głównym tematem działalności dydaktycznej Mikołaja Morzego są systemy baz danych i hurtowni danych oraz technologie i architektury szkieletowe dla aplikacji internetowych i rozproszonych.

„Nowe technologie semantyczne w Oracle 11gR1 i ich interfejs programistyczny”

Maciej Falkowski (Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Referat omawia nowości z zakresu semantyki danych i przetwarzania danych RDF (Resource Description Framework) wprowadzone w wersji 11g bazy danych Oracle. Do nowości tych należą głównie rozszerzone możliwości wnioskowania, realizowane przy pomocy samej bazy danych nowymi zestawami reguł. Bardzo ciekawym udogodnieniem jest też dostarczenie programistycznego API dla języka Java, w którym zaimplementowano popularne interfejsy do danych semantycznych, znane z narzędzia Jena – Jena Graph oraz Jena Model. Dzięki temu możliwe jest łatwe zintegrowanie źródła danych (bazy Oracle) z zaawansowanymi systemami wnioskującymi, takimi jak Pellet czy RacerPro. Takie połączenie daje duże możliwości rozwoju aplikacji wymagających zaawansowanych operacji na danych oraz integracji danych z różnych źródeł. W referacie przedstawiono przykład takiej aplikacji oraz wyniki testu LUBM przeprowadzonego w różnych konfiguracjach bazy danych i zewnętrznych systemów wnioskujących.

O autorze:

Mgr inż. Maciej Falkowski jest pracownikiem Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą semantycznej reprezentacji danych, ontologii oraz ich związków z bazami danych

„Mechanizmy wspomagające zarządzanie zmianami konfiguracyjnymi serwera bazy danych Oracle 11g i jego otoczenia”

Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Coraz częściej administratorzy systemów informatycznych – tych wielkich, ale także tych składających się z pojedynczej bazy danych – zadają sobie pytania o to, jak w przeszłości wyglądała konfiguracja tych systemów. Szczególnie interesujący jest tu wpływ zmian konfiguracyjnych na różne aspekty działania systemów: wydajność, stabilność, czy też dostępność. Informacje o zmianach w konfiguracji zaczynają też mieć znaczenie w trakcie dostosowywania systemów do wymagań coraz bardziej restrykcyjnych norm i przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa danych w nich przechowywanych i samych systemów. Wymienione powyżej powody skłoniły twórców bazy danych Oracle 10g do stworzenia (a w wersji 11g do dalszego udoskonalenia) mechanizmów gromadzenia i analizowania danych opisujących konfigurację systemu. Narzędzie Configuration Management Pack pozwala na zautomatyzowanie procesu rozpoznawania aktualnej konfiguracji systemu i poszczególnych jego składników, takich jak: baza danych, parametry systemu operacyjnego serwera, serwery aplikacyjne, zainstalowane poprawki, czy wreszcie zmiany w konfiguracji sprzętowej. Administrator korzystający z tego produktu ma możliwość analizowania aktualnej konfiguracji zarządzanych systemów, może także odtworzyć dowolną konfigurację z przeszłości, analizować zmiany w konfiguracji systemów i szukać w nich pewnych prawidłowości. W referacie zaprezentowane zostaną możliwości narzędzia Configuration Management Pack.

O autorze:

Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opartych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

„XForms”

Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej)

Streszczenie:

Referat przedstawi wciąż mało znany, lecz stale rozwijający się XML-owy standard opisu zaawansowanych formularzy, pracujących zgodnie z modelem MVC, a działających w przeglądarkach internetowych. Standard ten daje znacznie większe możliwości od powszechnie znanych formularzy HTML. Formularze XForms do swego działania nie wymagają programowania, a jedynie obecności odpowiedniego rozszerzenia (plug-in) przeglądarki. Istnieją też rozwiązania pozwalające używać formularzy XForms w technologii AJAX, a także przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

O autorze:

Dr inż. Tomasz Traczyk jest docentem w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

„Oracle Real User Experience Insight – analiza jakości aplikacji WWW oraz odczuć i zachowań użytkowników”

Michał Kuratczyk (Oracle)

Streszczenie:

Oracle Real User Experience Insight pozwala analizować jakość działania aplikacji WWW, sposób jej wykorzystania przez użytkowników oraz odczucia użytkowników podczas pracy z aplikacją. Narzędzie tworzy szczegółowe raporty na temat wydajności oraz satysfakcji użytkowników z korzystania z aplikacji.

O autorze:

Michał Kuratczyk pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Pomaga klientom projektować wydajne i skalowalne systemy oraz optymalizować posiadane aplikacje.

„Oracle Application Server 10.3 vs. Oracle WebLogic 10.3: analiza porównawcza”

Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Oracle WebLogic Server to wysokowydajny serwer aplikacji Java EE znany wcześniej pod marką BEA WebLogic Server, stanowiący obecnie wewnętrzną konkurencję (i zagrożenie) dla kluczowego dotąd serwera aplikacji Oracle Application Server. Celem referatu jest funkcjonalne i efektywnościowe porównanie obu serwerów aplikacji oraz próba odpowiedzi na pytanie, który z nich stanowi bardziej atrakcyjną platformę dla wdrażania aplikacji Java EE.

O autorze:

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz technologie internetowe. Autor ponad stu publikacji z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych.

„Projektowe podejście do zarządzania cyklem życia oprogramowania”

Paweł Pilarczyk (CompFort Meridian Polska)

Streszczenie:

Utrzymanie kontroli nad zmianami oprogramowania użytkowego stanowi jedno z największych wyzwań, jakiemu muszą sprostać twórcy i użytkownicy oprogramowania. Ogół zagadnień związanych z procesami zarządzania cyklem życia oprogramowania jest obejmowany pojęciem Application Lifecycle Management (ALM) i obejmuje proces zarządzania zmianą – od powstania potrzeby biznesowej po uruchomienie aplikacji spełniającej tę potrzebę, zaś szczególnie w środowisku aplikacji wspierających ważne procesy biznesowe przedsiębiorstwa, potrzebne jest projektowe podejście do cyklu zarządzania zmianą w oprogramowaniu. Podczas prezentacji pokrótce przedstawimy ofertę firmy Serena Software, która wyróżnia i obejmuje trzy warstwy w procesie zarządzania cyklem życia oprogramowania:

 1. Warstwa procesów technologicznych wykorzystujących rozmaite funkcje oprogramowania wspierającego zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania (znana jako Application Development Management), m.in.: zarządzanie wymaganiami, prototypowanie aplikacji, zarządzanie kodem źródłowym i pracą analityków i programistów, w tym wersjonowanie, automatyzacja budowania kodów wykonalnych i dystrybucji zmian, zarządzanie podprocesami Quality Assurance (testowanie), zarządzanie wprowadzaniem zmian do systemów produkcyjnych (Release Management)
 2. Warstwa kompleksowego zarządzania programami, produktami i projektami (znana jako Project and Portfolio Management) z takimi funkcjami wspierającymi zarządzanie zmianą jak: zarządzanie zasobami [Resource Management] (m.in. ludzkimi i technologicznymi), zarządzanie zapotrzebowaniami [Demand Management] (m.in. zarządzanie rywalizacją o zasoby), zarządzanie projektami [Project Management] (m.in. harmonogramowanie i zarządzanie czasem), zarządzanie portfelem aplikacji [Application Portfolio Management] (m.in. benchmarkowanie kosztów/zysków poszczególnych projektów i programów), zarządzanie finansami [Financial Management] (m.in. zarządzanie kosztami zasobów, projektów, możliwość przypisywania zyskowności projektów)
 3. Warstwa uniwersalnego zarządzania procesami (Business Process and Information Management) pozwalająca na integrację i synchronizację wykonywania poszczególnych funkcji pomocniczych w procesie zarządzania zmianą, obieg dokumentacji, system komunikacji wszystkich uczestników procesów, od biznesu, poprzez analityków, projektantów, programistów, tes-terów i odpowiedzialnych za systemy produkcyjne, aż po kadrę zarządzającą projektami i kierownictwo wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. Umożliwia to pełen wgląd w stan procesów z perspektywy właściwej dla poszczególnych ich uczestników.

O autorze:

Paweł Pilarczyk pracuje w CompFort Meridian od ośmiu lat, gdzie wspiera klientów w dobieraniu najefektywniejszych rozwiązań opartych o produkty firm Serena Software i BMC Software – rozwiązań wspierających zarządzanie korporacyjnymi systemami informacyjnymi. Poprzednio przez kilkanaście lat pracował jako projektant-programista i architekt aplikacji bazodanowych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Znajomość technologii wykorzystywanych przez biznesowe systemy informacyjne oraz złożoności procesów biznesowych wspieranych przez te systemy i problemów, które mogą pojawiać się podczas ich eksploatacji, znakomicie pomagają mu w zrozumieniu potrzeb klienta i trafnym doborze rozwiązań – tak, by w maksymalnym stopniu zaspokajały potrzeby klienta.

„Płacę czy przepłacam? Oracle BI Publisher na tle bezpłatnych narzędzi do raportowania”

Barbara Reimschussel-Wąs (Asseco Poland S.A.)

Streszczenie:

System raportujący jest nieodłączną częścią pakietu Business Intelligence każdego znaczącego producenta oprogramowania. Jeśli chodzi o Oracle Business Intelligence Suite to już od ponad roku jesteśmy świadkami przenoszenia punktu ciężkości z dobrze wszystkim programistom Oracle znanego Oracle Reports na Oracle BI Publisher. Już od wersji 10.1.3.2 częścią tego ostatniego produktu stała się aplikacja ułatwiająca migrację raportów Oracle Reports na szablony BI Publishera. Obecni użytkownicy Oracle Reports namawiani są także do przejścia na nowe narzędzie na organizowanych przez Oracle konferencjach Oracle Technology Day. Jednak czas, w którym mówi się wiele o migracji i nowych narzędziach jest także dobrym czasem na dokładny przegląd rynku, w tym przypadku rynku narzędzi raportujących i poszukaniu kolejny raz odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak otrzymać najwięcej, wydając jak najmniej lub zgoła nic. Skoro mamy rozważać nowy produkt, to może sprawdźmy i to, co oferuje nam świat open source Business Intelligence i zobaczmy, jak prezentuje on się na tym tle. W niniejszym wystąpieniu chciałabym przedstawić najbardziej znane, dostępne zupełnie za darmo narzędzia do raportowania, wykorzystujące, podobnie jak narzędzie Oracle, technologie Java. Ze względu na technologię mogą więc one być rozważane jako produkty konkurencyjne wobec Oracle BI Publisher-a. Niektóre z prezentowanych produktów mogą się również pochwalić wieloma implementacjami nie tylko w małych i średnich firmach, ale i w dużych korporacjach. Słuchacze będą mieli okazję poznać najważniejsze cechy narzędzi do raportowania, dostępnych w ramach: Pentaho Open BI Suite, Jaspersoft Business Intelligence Suite, Business Intelligence and Reporting Tool (BIRT). Produkty te zostaną porównane z Oracle BI Publisher zarówno w zakresie możliwości jakie dają przy tworzeniu raportów, ale także w trakcie całego ich cyklu życia, w tym w zarządzaniu zmianami, bo przecież wpływ kosztów modyfikacji na TCO jest nieraz nawet większy niż wpływ początkowej implementacji. Porównanie zostanie zilustrowane wynikami przeprowadzonych testów wydajności generowania raportów dla wszystkich produktów, z Oracle BI Publisher włącznie.

O autorze:

Autorka od 1998 r. bierze udział w licznych projektach wykorzystujących produkty Oracle. Wraz z firmą Softbank S.A. brała między innymi udział we wdrożeniach systemu Oracle EBS, pełniąc funkcję kierownika zespołu technicznego, zajmującego się rozszerzeniami i modyfikacjami systemu, z wykorzystaniem Oracle Developer Suite, w tym Oracle Reports. Już w 2005 r. jako architekt systemu ze strony Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) brała udział w pierwszym projekcie w Polsce wykorzystującym produkt XML Publisher. Obecnie rozwija swe doświadczenia z nową wersją BI Publishera.

„Biblioteka SDL – narzędzie semantycznego przetwarzania danych relacyjnych”

Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Niniejszy referat przedstawia opis i zastosowanie biblioteki programistycznej SDL (ang. Semantic Data Library). Narzędzie umożliwia integrację relacyjnych baz danych, ontologii w formacie OWL wraz z regułami SWRL oraz silnika wnioskującego Jess. W wykładzie przedstawiona zostanie metoda automatycznej integracji wspomnianych elementów, na którą składa się sposób semi-automatycznego odwzorowania schematu relacyjnej bazy danych na pojęcia ontologiczne oraz sposób generacji skryptu w języku Jess Language, będącego wejściem silnika wnioskującego. Poprzez połączenie metadanych semantycznych w postaci ontologii wraz z danymi pochodzącymi z relacyjnej bazy danych uzyskuje się dane z explicite zdefiniowaną semantyką. Utworzony w ten sposób model danych semantycznych umożliwia zadawanie zapytań do bazy danych o relacje, które nie są bezpośrednio w niej odzwierciedlone. Odpowiedzi na zapytania definiowane w oparciu o pojęcia ontologiczne realizowane są poprzez wykorzystanie procesu automatycznego wnioskowania. Zaprezentowany zostanie opis metody wnioskowania wstecz realizowanej przy użyciu silnika wnioskującego Jess. Metoda ta opiera się na podziale pojęć i reguł na dwie grupy: pojęcia i reguły bazodanowe odpowiedzialne za interakcję z relacyjną bazą danych oraz pojęcia i reguły ontologiczne umożliwiające automatycznie wnioskowanie i udzielanie odpowiedzi na zadawane zapytania. Proces wnioskowania i zadawania zapytań zarządzany jest przez funkcje biblioteki SDL. Posiada ona możliwość zadawania złożonych zapytań składających się z wielu pojęć ontologicznych, które zawierać mogą szereg ograniczeń nakładanych na zmienne występujące w zapytaniach. Językiem zapytań jest język Jess Language. Zaprezentowany zostanie przykład zastosowania biblioteki SDL za pomocą ontologii powstającej w ramach projektu Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zawiera definicje pojęć rdzennych i reguł dotyczących procederu przestępczego oraz procedury jego wykrywania. Przedstawione zostanie również porównanie narzędzia SDL z jego poprzednimi wersjami. Poruszone również zostaną zagadnienia dotyczące wydajności działania narzędzia SDL w porównaniu z efektami działania narzędzi: silnika wnioskującego KAON2 oraz języka SQL.

O autorach:

prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek – w początkowym okresie pracy związany z AGH i UJ w Krakowie. Przez okres 10 lat odbywał staże naukowe i pracował jako Visiting Professor kolejno na kilku uczelniach w USA. W roku 1994 związał się Francusko-Polską Wyższą Szkołą Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych (EFP) w Poznaniu. W latach 1999-2004 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu firmy ITTI w Poznaniu. Jest autorem lub współautorem ok. 150 publikacji. Kierował kilkudziesięcioma projektami dla wiodących operatorów oraz dostawców sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce w zakresie ewolucji sieci i usług, inżynierii ruchu w sieciach teleinformatycznych oraz wykonania, integracji i wdrożenia systemów informatycznych. Od 2003 r. zajmuje stanowisko profesora w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Realizował kilka projektów europejskich dotyczących aplikacji informatycznych.

Mgr inż. Jarosław Bąk jest asystentem w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z semantyką danych, technologiami semantycznymi oraz przetwarzaniem metadanych i wnioskowaniem.

„Powtarzalne, skalowalne i tanie rozwiązanie DR aplikacji Oracle 10.2.x RAC na Linux”

Piotr Nogaś (Symantec Polska), Lech Lachowicz (POLKOMTEL S.A.)

Streszczenie:

Analiza przypadku ze wskazaniem na prostotę implementacji, automatyzację zarządzania wzrostem, skalowalnością i kosztami rozwiązania aplikacji biznesowej pracującej na platformie Linux /Intel x64. Rozwiązanie wykazało najlepszy współczynnik cena/wydajność i spełnienie rygorystycznych norm RTO/RPO oraz automatyzacji przełączania, ciągłości biznesowej dla krytycznej aplikacji biznesowej wykorzystującej trzy ośrodki przetwarzania dla zapewnienia niezbędnych parametrów przetwarzania:

 • wydajność/skalowalność,
 • odporności na awarie (HA/DR),
 • czasów odtworzenia/utraty danych (RTO/RPO),
 • oraz minimalizacji wpływu operacji backup na przetwarzanie.

Środowisko aplikacyjne: Oracle RAC; 18 TB danych; przyrost danych 30 GB dziennie. Środowisko sprzętowe: 2 serwery x86 2 procesory (8 core), 1 serwer 32 GB RAM / 4 procesory (8 core), 2 x macierz modularna @ 40TB (raw), dane aplikacyjne (mirror), 1x macierz modularna @ 80TB (raw) – snapshoty danych (trzeci ośrodek).

O autorze:

Piotr Nogaś jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako konsultant w firmie Digital Equipment Poland. W latach 1998-2000 pełnił obowiązki Managera w organizacji serwisowej EMC Computer Systems. W 2000 roku rozpoczął pracę w IBM Polska na stanowisku Advisory Storage Sales Specialist. Od września 2001 roku pełnił funkcję architekta systemów w polskim oddziale VERITAS Software. Po połączeniu firm Symantec i VERITAS w 2005 roku, zajmuje stanowisko Presales Consultant Managera.

„Jak skutecznie obsługiwać wiele baz danych w przedsiębiorstwie”

Andrzej Dąbrowski (BSC Polska)

Streszczenie:

Równoległa praca z wieloma różnymi serwerami SQL może stanowić prawdziwe wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za ich optymalne funkcjonowanie. Oprócz znajomości charakterystyki samych serwerów, pracownicy działów IT muszą także znać techniki korzystania z kilku różnych narzędzi obsługujących każdy z serwerów. Rozwiązaniem problemu korzystania z wielu narzędzi do obsługi różnych baz danych są produkty firmy Embarcadero Technologies, umożliwiające obsługę wielu serwerów (w tym Oracle, MS SQL Server, DB2 i Sybase ASE) z poziomu jednego narzędzia. Narzędzia Embarcadero obejmują cały obszar działalności bazodanowej w firmie – od etapu modelowania (ER/Studio) i tworzenia kodu bazodanowego (Rapid SQL) aż do etapu administrowania (DBArtisan), strojenia serwerów (DBOptimizer) oraz wersjonowania projektów (ChangeManager). Podczas wykładu zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady wykorzystania rozwiązań Embarcadero Technologies, w tym migracja danych pomiędzy różnymi bazami.

O autorze:

Andrzej Dąbrowski jest trenerem i konsultantem technicznym BSC Polska, pełni obowiązki Embarcadero Technical Consultant. Ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, po odejściu z wojska pracował jako programista i kierownik działu programistów. Specjalizuje się w aplikacjach bazodanowych.

„Data Guard w praktyce”

Jacek Sapiński, Janusz Jarząbkowski (OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.)

Streszczenie:

Praca z Data Guard nie kończy się na jego konfiguracji i implementacji. Co się dzieje z transportem logów przy problemach z siecią? Dlaczego czasami żadne logi nie są przesyłane do bazy standby? Jak administrować i monitorować bazy standby za pomocą Grid Control? Do czego służy Data Guard Broker? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi opartych na doświadczeniach praktycznych i poprzemy propozycjami „Best Practice”.

O autorach:

Jacek Sapiński – Service Manager i Senior DBA w OPITZ CONSULTING Kraków sp. z o.o. Kieruje grupą Service Operations odpowiedzialną za monitorowanie i utrzymanie systemów. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji krytycznych systemów baz danych w jednym z największych cywilnych centrów przetwarzania danych w Europie.

Janusz Jarząbkowski – Prezes Zarządu Firmy OPITZ CONSULTING Kraków sp. z o.o. i dyrektor oddziału serwisowego Firmy OPITZ CONSULTING GmbH w Niemczech, od 17 lat intensywnie zajmuje się tematami związanymi z optymalną eksploatacją, zarządzaniem i monitorowaniem serwerami baz danych i Application Server firmy Oracle.

„Dynamiczne partycjonowanie w serwerach IBM Power Systems a Oracle 10g”

Mariusz Czopiński (IBM)

Streszczenie:

Dynamiczny przydział zasobów w serwerach serii IBM Power Systems, to kolejny przykład na potwierdzenie elastyczności serwerów IBM. Administrator może w miarę potrzeb dodawać lub zabierać moc obliczeniową dla systemu, zwiększać ilość dostępnej pamięci – a to wszystko bez wyłączania maszyny. Serwer bazy danych Oracle bardzo dobrze współpracuje i korzysta z tej funkcjonalności.

UWAGA: Każdy z uczestników tej prezentacji otrzyma książkę „Deploying Oracle RAC on AIX V5 with GPFS”!!!

„Konsolidacja baz danych – moda czy konieczność?”

Agnieszka Czuchryta (Telekomunikacja Polska S.A.)

Streszczenie:

Współcześnie wymagane jest od informatyków nie tylko administrowanie wysokodostępnymi systemami informatycznymi, ale również obniżanie kosztów utrzymania infrastruktury. „Wirtualizacja”, „Ekologiczna informatyka” – to wiodąca dzisiaj tematyka konferencji informatycznych i specjalistycznych artykułów. W referacie zostaje podjęta dyskusja na temat nie tyle, czy warto i dlaczego, ale przede wszystkim w jaki sposób konsolidować środowiska informatyczne. Czy konsolidacja ułatwia, czy utrudnia administrowanie bazami danych? Czy łatwo jest taką operację przeprowadzić? Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielą się specjaliści baz danych z Telekomunikacji Polskiej S.A.

O autorze:

Autorka referatu pracuje na stanowisku Głównego Administratora w Telekomunikacji Polskiej S.A.

„Pomiar obciążenia bazy danych Oracle 10g RAC”

Jarosław Przybyszewski (Accenture Services), Piotr Węsław (Roche Polska Sp. z o.o.)

Streszczenie:

Celem referatu jest kompleksowe przedstawienie sposobu mierzenia zużycia zasobów przez aplikacje końcowe działające z wykorzystaniem bazy danych Oracle 10g w konfiguracji klastrowej. W pierwszej kolejności omówione zostaną problemy najczęściej napotykane przez administratorów i twórców aplikacji w procesie tworzenia oprogramowania, wynikające z różnic pomiędzy środowiskami testowymi a środowiskami produkcyjnymi. W tej części referatu przeanalizowane zostaną także komplikacje będące rezultatem współdzielenia środowisk przez wiele projektów. Kolejnym punktem wykładu będzie krótki opis nowych elementów i funkcjonalności dostępnych w Oracle 10g, zbierających dane na temat wykorzystania systemu. Szczególna uwaga będzie zwrócona na Automatic Workload Repository oraz zestaw widoków i tabel udostępnianych przez ten komponent. W tej części referatu przedstawione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające analizowanie tych danych oraz tworzenie rozmaitych raportów. Omówione zostaną możliwości oferowane przez te narzędzia w kontekście procesu tworzenia oprogramowania. Bazując na dokumentacji Oracle’a oraz dodatkowej analizie przeprowadzonej przez autorów, przedstawiony zostanie usystematyzowany sposób wykorzystania danych gromadzonych przez AWR do analizy obciążenia serwera bazy danych przez konkretne aplikacje. Najważniejszą częścią referatu będzie przedstawienie metody wykorzystania danych wydajnościowych gromadzonych w bazie danych, która pozwala na jednoznaczną identyfikację i precyzyjne zmierzenie wykorzystania zasobów przez poszczególne aplikacje. Wykazane zostanie, że pomiar jest możliwy także w środowisku RAC dla aplikacji wykorzystujących zapytania równoległe wykonywane na kilku węzłach klastra. Dodatkowo opisana zostanie możliwość rozdzielenia wykorzystania zasobów sesji działających w trybie wsadowym od sesji użytkowników, co umożliwia pomiary w środowiskach produkcyjnych, niezależnie od aktywności użytkowników końcowych. Całość rozważań poparta będzie przykładem zrealizowanym przez autorów.

O autorach:

Piotr Węsław jest aktualnie pracownikiem farmaceutycznej firmy Roche Polska Sp. z o.o. Jeszcze podczas studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zajmował się zagadnieniami związanymi z bazami danych ze szczególnym uwzględnieniem technologii Oracle. Od początku kariery zawodowej skupia się na tematyce dotyczącej współbieżności i strojenia wydajności dużych baz danych Oracle, zarówno hurtowni danych, jak i systemów transakcyjnych.

Jarosław Przybyszewski jest obecnie administratorem baz danych Oracle w firmie Accenture Services. Jego przygoda z Oracle rozpoczęła się w trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej, a praca zawodowa prawie od początku była ściśle związana z szeroko rozumianym administrowaniem bazami danych Oracle. Aktualnie zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z bazami danych działającymi w konfiguracji klastrowej, w tym także optymalizacją zapytań.

„Fakty i mity usług sieciowych”

Czesław Jędrzejek (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Usługi sieciowe są jednym z najpopularniejszych obecnie trendów w informatyce, stanowiąc podstawowy element Service Oriented Architecture, czyli SOA. Ale rozwój usług sieciowych niekoniecznie przebiega w kierunku zaplanowanym przez organizacje standaryzacyjne. Podstawowe funkcjonalności SOAP, WSDL, UDDI są realizowane, jednak standaryzowanej postaci UDDI nie używa nikt, a prosta technologia REST jest alternatywą dla SOAP, w bardzo ważnym modelu outsourcingu usług firmy AMAZON. Wydaje się też, że niespecjalnie są akceptowane konkretne rozwiązania WS-Coordination. W efekcie platformy SOA nie są całkiem otwarte, a świat usług sieciowych dzieli się na wyspy zarządzane przez wielkich dostawców systemów informatycznych. Waga rozwiązań przesuwa się w kierunku integracji, często semantycznej, procesów obsługiwanych przez usługi sieciowe i rozwiązań dla poszczególnych domen biznesowych. Nie jest jednak jasne, czy rozwiązania pochodzące z zaawansowanych programów badawczych takie jak SBPMN (Semantic Business Process Modelling Notation), czy Web Service Modeling Ontology przebiją się do praktyki. Może to jednak nastąpić, ponieważ wielcy dostawcy systemów bazodanowych oferują coraz bardziej zaawansowane elementy semantycznych narzędzi integracyjnych.

O autorze:

prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek – w początkowym okresie pracy związany z AGH i UJ w Krakowie. Przez okres 10 lat odbywał staże naukowe i pracował jako Visiting Professor kolejno na kilku uczelniach w USA. W latach 1999-2004 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu firmy ITTI w Poznaniu. Jest autorem lub współautorem ok. 150 publikacji. Kierował kilkudziesięcioma projektami dla wiodących operatorów oraz dostawców sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce w zakresie ewolucji sieci i usług, inżynierii ruchu w sieciach teleinformatycznych oraz wykonania, integracji i wdrożenia systemów informatycznych. Od 2003 r. zajmuje stanowisko profesora w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu i zajmuje się systemami przetwarzającymi dane semantyczne. Realizował kilka projektów europejskich dotyczących aplikacji informatycznych. Jest prezesem firmy Mobilfuture Sp. z o.o. zajmującej się usługami personalizacji (Web 2.0).

„ITIL v3 – Cykl życia usług IT”

Jarosław Łagowski (IBM Polska)

Streszczenie:

Początki ITIL (IT Infrastructure Library) sięgają końca lat 80-tych, kiedy to powstał zestaw dokumentów określających standardy dostarczania usług IT dla organów rządowych Wielkiej Brytanii. Określone standardy okazały się elastyczne i użyteczne w wielu innych sektorach (przemysł, edukacja, finanse). W 1991 powstała organizacja non-profit itSMF (IT Service Management Forum) promująca filozofię ITIL. Filozofia ITIL opiera się na dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT poprzez procesy. Prace koordynowane przez itSMF doprowadziły do opublikowania w roku 1999 oficjalnej aktualizacji ITIL’a – pojawiła się wersja 2. Natomiast ponad rok temu, w czerwcu 2007 oficjalnie zaprezentowana została wersja 3 ITIL. W tej wersji, podejście do zarządzania usługami IT oparte jest na cyklu życia usługi: od planowania strategicznego aż do fazy produkcyjnej. Referat przedstawi podstawowe założenia modelu procesów ITIL v3. Wskazane zostaną różnice pomiędzy wersjami 2 i 3 ITIL’a. Konspekt:

 1. Co to jest ITIL?
 2. Zmiany w stosunku do wersji 2,
 3. Cykl życia usług IT,
 4. Service Strategy,
 5. Service Design,
 6. Service Transition,
 7. Service Operation,
 8. Continual Service Improvement,
 9. Podsumowanie.

O autorze:

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Od lipca 1992 zatrudniony w firmie UNIDATAX jako programista, później jako administrator baz danych. Od grudnia 1994 w IFS Poland jako programista, następnie na stanowisku specjalisty ds. Oracle. Od maja 2000 w IRM Polska jako Kierownik Asysty Technicznej. Od marca 2002 w IBM Polska jako z/OS Services Engineer. Aktualnie w IBM Polska, dział: IBM Technology Services, stanowisko: IT Advisory Specialist, obszary działalności: Bazy Danych, Disaster Recovery, ITIL.

„Tworzenie elastycznego systemu w dynamicznym środowisku biznesowym w oparciu o technologie workflow, web service i ESB”

Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Streszczenie:

W referacie przedstawiona zostanie metoda integracji systemu opartego na technologii workflow z zewnętrznymi komponentami (np. aplikacjami, procesami lub urządzeniami fizycznymi) posiadającymi interfejsy Web Service. Opisany sposób zakłada, że komponenty zewnętrzne posiadają różniące się interfejsy oraz mogą być dynamicznie dodawane do działającego systemu. Proponowana metoda opiera się na wykorzystaniu języka BPEL (Business Process Execution Language) w połączeniu z komponentem ESB (Enterprise Service Bus) w celu dynamicznej integracji zewnętrznych Web Service’ów o odrębnych interfejsach. Jako przykład implementacji przedstawiony zostanie moduł invokeATP stworzony w ramach projektu europejskiego VISP (Virtual Internet Service Provider).

O autorach:

MARCIN PISANKO jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W 2007 roku ukończył studia o kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Odbył staż zawodowy w firmie Lucent Technologies (obecnie Alcatel-Lucent), gdzie zajmował się urządzeniami dostępowymi ADSL. Następnie w firmie ITTI Sp. z o.o. zajmował się problematyką automatyzacji procesów biznesowych oraz systemami workflow. Od 2002 roku pracuje w firmie ZP Serwis w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku projektanta-programisty, gdzie zajmuje się tworzeniem aplikacji i systemów wykorzystujących przenośne komputery przemysłowe. Poza pracą w ZP Serwis zaangażowany jest jako pracownik kontraktowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w finansowany przez Unię Europejską projekt europejski VISP, którego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej integrację usług internetowych świadczonych przez różnych dostawców usług.

RAFAŁ KNAPIK ukończył kierunek Informatyka Politechniki Poznańskiej w 2001 roku. Od 1999 do 2001 roku zajmował się tworzeniem aplikacji internetowych w firmie 7bulls.com. Następnie zajmował się administracją serwera internetowego w firmie Syberia, a przez kolejne 3 lata zatrudniony był na stanowisku programisty-analityka w firmie Polarys, gdzie zajmował się aplikacjami bankowymi oraz systemami typu firewall. Obecnie pracuje w firmie ITTI na stanowisku starszego konsultanta. Brał udział w takich projektach, jak system udostępniania informacji przez Internet za pomocą quasi-inteligentnego modułu komunikacyjnego, system archiwizacji plików historycznych systemu bankowości detalicznej, system wymiany informacji o klientach z centralą grupy bankowej za pomocą kolejek MQSeries oraz tworzenie strategii informatyzacji dla jednostki administracji publicznej. Poza pracą w ITTI zaangażowany jest jako pracownik kontraktowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w finansowany przez Unię Europejską projekt europejski VISP, którego celem jest stworzenie platformy umożliwiającej integrację usług internetowych świadczonych przez różnych dostawców usług.

RAFAŁ RENK jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy, którą ukończył w 1998 roku. W ATR pracował nad zagadnieniami związanymi z trójwymiarowymi światami wirtualnymi. Od 1998 roku jest pracownikiem ITTI, gdzie piastuje obecnie stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Rafał Renk wykonywał oraz współkierował szeregiem projektów poruszających tematykę sieci telekomunikacyjnych w aspekcie technicznym i biznesowym oraz zagadnień informatycznych związanych z: inżynierią oprogramowania, technologiami internetowymi, aplikacjami i systemami baz danych oraz technologią i metodyką zdalnego kształcenia multimedialnego z systemami zdalnego nauczania oraz projektowania hurtowni danych. Projekty o tematyce telekomunikacyjnej dotyczyły zarówno rynku polskiego, jak i międzynarodowego, a ich tematyka obejmowała m.in. analizy rynkowe (w zakresie telefonii IP, transmisji danych itp.), tworzenie strategii budowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnych zarówno dostępowych jak i szkieletowych a także zagadnienia techniczne związane z VoIP, sieciami dostępowymi, sieciami szkieletowymi, protokołami i standardami technologii internetowych, strumieniowania, jakością usług w sieci IP oraz systemów zdalnego nauczania. Prace związane z systemami zdalnego nauczania obejmowały zagadnienia związane ze standaryzacją tego typu systemów oraz przeprowadzania i automatycznej oceny wyników egzaminów (wykorzystanie języka XML i ontologii). Rafał Renk jest również autorem bądź współautorem licznych publikacji i wystąpień na krajowych oraz zagranicznych konferencjach.

WITOLD HOŁUBOWICZ jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, gdzie uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. W latach 1987-89 był wykładowcą na Politechnice w Nowym Jorku, a w latach 1992-96 we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych (EFP) w Poznaniu. Od października 1996 r. jest profesorem na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (była Akademia Techniczno-Rolnicza) w Bydgoszczy. Jest również profesorem i kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (od 2003 roku). Od 1996 r. jest także zawodowo związany z Instytutem Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTI) w Poznaniu, gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu. Jest również współtwórcą i przewodniczącym Komitetu Programowego Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Ruchomej w Poznaniu (KKRR) w latach 1996-2000. Zainteresowania zawodowe Witolda Hołubowicza obejmują m.in. radiokomunikację (w tym technologie transmisji z poszerzonym widmem CDMA), aspekty techniczno-rynkowe sieci komunikacji ruchomej GSM i UMTS, aspekty usługowe sieci komórkowych i konwergentnych. Uczestniczył i kierował wieloma projektami naukowo-badawczymi i wdrożeniowymi, w tym również realizowanymi pod egidą Komisji Europejskiej. Witold Hołubowicz jest autorem ponad 100 publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych. Jest również współautorem 4 książek z zakresu łączności bezprzewodowej.

„Oracle Security – now and in the future”

Jacek Sapiński (OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.), Alexander Kornbrust (Red-Database-Security GmbH)

Streszczenie:

This presentation covers the most common security problems facing Oracle Databases. Even nowadays the main security problems are insecure configuration settings, weak passwords and missing patches and patchsets. But the situation is changing. Development issues (SQL Injection, Logic errors, password storage, …) are becoming more and more important. In future the main responsibility in Oracle security is moving from DBA to Developers responsibility.

O autorach:

Jacek Sapiński – Service Manager i Senior DBA w OPITZ CONSULTING Kraków sp. z o.o., Kieruje grupą Service Operations odpowiedzialną za monitorowanie i utrzymanie systemów. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji krytycznych systemów baz danych w jednym z największych cywilnych centrów przetwarzania danych w Europie.

Alexander Kornbrust – is the founder and CEO of Red-Database-Security GmbH, a company specialized in Oracle security. Red-Database-Security is one of the leading companies in Oracle security. He is responsible for Oracle security audits and Oracle Anti-hacker trainings and gave various presentations on security conferences like Black Hat, Defcon, Bluehat, IT Underground and Syscan. Alexander has worked with Oracle products as an Oracle DBA and Oracle developer since 1992. During the last six years, Alexander reported over 320 security bugs in different Oracle products.

„Prognozowanie w teorii i praktyce”

Tomasz Wyrozumski (BMS Creative)

Streszczenie:

Referat nawiązuje do wcześniejszych publikacji autora, dotyczących zastosowań sztucznych sieci neuronowych. Jego przedmiotem nie jest jednak tym razem funkcjonowanie samego motoru neuronowego, lecz raczej szerszy kontekst zagadnienia, a więc istota prognozowania, kryteria przewidywalności zjawisk, metodyki predykcji oraz możliwe sposoby jej automatyzacji. Szeroko omówione będą kwestie doboru i przetwarzania danych wykorzystywanych do tworzenia prognoz, jak również problemy analizy wyników i zarządzania ryzykiem otrzymanych rezultatów. Rozważania teoretyczne zilustrowano na przykładzie konkretnej implementacji – dedykowanego oprogramowania N-Predictor, działającego w oparciu o bazy danych Oracle.

O autorze:

Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w dziedzinie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1992 roku zajmuje się profesjonalnie informatyką, kierując firmą BMS Creative (Kraków). Uczestniczy przy tym aktywnie w komercyjnych projektach informatycznych związanych między innymi z eksploracją danych, technologią sztucznych sieci neuronowych, a także wdrożeniami systemów CRM.

„Implementacja GUI dla systemu który jeszcze nie istnieje”

Michał Tanaś (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ITTI Sp. z o.o.), Andrzej Adamczyk (ITTI Sp. z o.o.), Grzegorz Taberski (ITTI Sp. z o.o.)

Streszczenie:

W referacie prezentujemy nowatorski sposób projektowania i implementacji Graficznego Interfejsu Użytkownika. W klasycznym podejściu do procesu projektowania, GUI jest tworzony w oparciu o ustalony uprzednio szczegółowy projekt aplikacji bazowej, co przy uwzględnieniu faktu iż GUI jest często najbardziej rozbudowaną i pracochłonną częścią aplikacji IT, powoduje opóźnienia i trudności w procesie tworzenia aplikacji. Prezentowane przez nas alternatywne podejście umożliwia tworzenie GUI wcześniej niż znany jest szczegółowy projekt systemu IT, co znacznie przyspiesza projektowanie systemu jako całości oraz umożliwia użycie samego GUI jako demonstratora działania jeszcze nie gotowego systemu. Przedstawiona metodyka projektowania GUI jest omówiona na przykładzie historii projektowania rzeczywistego systemu IT.

O autorach:

MICHAŁ TANAŚ – z wykształcenia informatyk, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat w dziedzinie informatyki na Politechnice Clausthal (RFN). Od 2000 roku projektuje, implementuje i utrzymuje systemy IT w Centrum Informatyki UAM. Od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki UAM. Od 2007 roku starszy konsultant w ITTI Sp. z o.o.

ANDRZEJ ADAMCZYK w latach 1991-1993 studiował na Politechnice Poznańskiej na kierunku Telekomunikacja i Elektronika. W latach 1993-1996 kontynuował studia w EFP – Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. W 1995 roku odbył półroczny staż w laboratorium LAAS-CNRS w Tuluzie we Francji. Stopień magistra inżyniera uzyskał w 1996 roku w dziedzinie systemów rozproszonych. Od 1996 roku pracował na stanowisku Kierownik Pracowni Systemów Informatycznych w Instytucie Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTI) w Poznaniu. W Zespole Systemów Informatycznych i Multimediów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Czesława Jędrzejka prowadził projekty w następujących dziedzinach: inżynieria oprogramowania, technologie inter- i intranetowe, aplikacje i systemy baz danych oraz technologia i metodyka zdalnego kształcenia multimedialnego. Koordynował projekty Piątego Programu Ramowego, programu Leonardo da Vinci i PHARE. Przez rok kierował działaniami informatycznymi firmy ALMA S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Systemów i Aplikacji. Obecnie w ITTI na stanowisku starszego konsultanta realizuje projekty związane z analizą, projektowaniem i budową systemów informatycznych oraz z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji. Pełni też w ITTI funkcję Dyrektora ds. Produkcji.

GRZEGORZ TABERSKI ukończył Informatykę Stosowaną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w roku 2008. W latach 2004-2007 studiował Astronomię. W roku 2005 odbył miesięczny staż w Joint Institute for Nuclear Research – Laboratory of Information Technologies w Dubnej (Rosja). W 2006 odbył praktyki w Pionie Eksploatacji sieci firmy PTC. Od 2007 roku pracuje w ITTI Sp. z o.o. na stanowisku młodszego konsultanta, gdzie uczestniczy w projektach europejskich i krajowych z dziedzin na styku biznesu i technologii IT.

„Od Intermedia do Multimedia – obsługa danych multimedialnych w Oracle 10g/11g”

Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Oracle Multimedia to cecha serwera bazy danych Oracle 11g dostępna zarówno w edycji serwera Enterprise Edition jak i Standard Edition, w poprzednich wersjach serwera znana pod nazwą Oracle interMedia. Oracle Multimedia umożliwia składowanie, wyszukiwanie i w pewnym stopniu przetwarzanie obrazów, danych audio i danych wideo. Celem referatu jest przedstawienie nowości i zmian w Oracle interMedia 10.2 i Oracle Multimedia 11.1, ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji metadanych o obrazach i obsługi obrazów medycznych.

O autorze:

dr inż. Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych, technologiach internetowych i obsłudze danych multimedialnych w bazach danych. Jest autorem ok. 70 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych i obsługi zaawansowanych typów danych przez system zarządzania bazą danych Oracle.

„GIS by ORACLE: Spatial Database Option 11g”

Tomasz Murtaś (Oracle)

Streszczenie:

Oracle Spatial Database Option w wersji 11g oferuje nowe możliwości w zakresie przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych. Pozwala przechowywać i analizować zarówno obiekty 2d jak i 3d, posiada wsparcie dla topologii sieci. W wersji 11 wprowadza zaawansowane technologie służące obsłudze dużych wolumenów danych przestrzennych. Oracle dostarcza również narzędzia służące do budowy warstwy prezentacyjnej danych w postaci serwisów WWW. Podczas prezentacji omówiona zostanie funkcjonalność SDO w wersji 11g i MapViewer jako API do tworzenia internetowego serwisu mapowego w standardzie WMS.

O autorze:

Tomasz Murtaś pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Specjalizuje się w tematyce relacyjnej bazy danych Oracle i tematyce GIS.

„Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim”

Mateusz Rusin, Czesław Jędrzejek, Piotr Szpryngiel (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska)

Streszczenie:

Referat przedstawia założenia modelu biznesowego i implementację systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim. Architektura systemu, projektowanego zgodnie z założeniami technologii SOA, została oparta o niezależne Web Serwisy partnerów biorących udział w transakcji. Centralnym punktem systemu jest aplikacja realizująca zadania koordynatora zawieranych transakcji. Pozwala ona na aranżację procesów biznesowych zachodzących między stronami, czyli między fabrykami zlecającymi przewóz towaru i przewoźnikami realizującymi te zlecenia. Dzięki algorytmom selekcji danych zawartych w logice biznesowej, koordynator może w sposób automatyczny i niezależny podejmować decyzje o wyborze najlepszej strategii realizacji transakcji. Model biznesowy systemu zakłada pełną kontrolę koordynatora nad danymi przesyłanymi do i od zainteresowanych stron. Opis procesów biznesowych zachodzących w systemie został wykonany w środowisku BPEL za pomocą narzędzi Oracle SOA Suite.

O autorach:

prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek – w początkowym okresie pracy związany z AGH i UJ w Krakowie. Przez okres 10 lat odbywał staże naukowe i pracował jako Visiting Professor kolejno na kilku uczelniach w USA. W latach 1999-2004 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu firmy ITTI w Poznaniu. Jest autorem lub współautorem około 150 publikacji. Kierował kilkudziesięcioma projektami dla wiodących operatorów oraz dostawców sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce w zakresie ewolucji sieci i usług, inżynierii ruchu w sieciach teleinformatycznych oraz wykonania, integracji i wdrożenia systemów informatycznych. Od 2003 r. zajmuje stanowisko profesora w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu i zajmuje się systemami przetwarzającymi dane semantyczne. Realizował kilka projektów europejskich dotyczących aplikacji informatycznych.

Mgr inż. Mateusz Rusin ukończył studia magisterskie matematyki oraz studia inżynierskie informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej i pracuje obecnie w firmie zajmującej się tworzeniem i pozycjonowaniem portali socjalnych.

Inż. Piotr Szpryngiel ukończył studia inżynierskie informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Wraz z M. Rusinem opracowuje obecnie model biznesowy systemu logistycznego opartego na usługach sieciowych dla konsorcjum producentów i przewoźników oraz wdraża taki system.

„Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji”

Jarosław Gramacki, Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki)

Streszczenie:

W referacie będą omówione możliwości redukcji wymiarowości zbioru danych numerycznych zarówno pod kątem odkrywania niewidocznych związków pomiędzy tymi danymi jak i pod kątem ich użytecznej wizualizacji. Posłużono się metodą analizy składowych głównych (Principal Component Analysis, PCA), wybranymi metodami grupowania danych oraz metodami opartymi na działaniu specjalnych typów sieci neuronowych – samoorganizujących się map (Self-Organizing Maps, SOM). Metody będą demonstrowane najpierw na bardzo prostych przykładach, a następnie korzystając z danych opisujących rzeczywisty złożony proces przemysłowy.

O autorach:

dr inż. Jarosław Gramacki jest pracownikiem naukowym w Instytucie Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz wdrażaniem aplikacji bazodanowych usprawniających szeroko rozumiane zarządzanie Uczelnią. Od wielu lat prowadzi również zajęcia dydaktyczne dotyczące projektowania baz danych, działania i administrowania systemami zarządzania bazami danych oraz wykorzystania technologii Oracle w budowie aplikacji użytkowych.

dr inż. Artur Gramacki pracuje w Instytucie Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z bazami danych, w szczególności firmy Oracle. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych stara się wykorzystywać swoją wiedzę uczestnicząc w różnych projektach informatycznych z tego zakresu. Brał udział w pięciu projektach, których celem było przygotowanie systemów wspomagających działalność Uniwersytetu Zielonogórskiego.