Opisy warsztatów i tutoriali

I. Serwer bazy danych Oracle: administrowanie, nowe cechy

[WP DataGuard] Data Guard w pigułce – instalacja, konfiguracja, testowanie

Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Oracle Data Guard to metoda zapewnienia wysokiej dostępności serwerów bazodanowych. Pozwala ona systemom przetrwać scenariusze, w których na skutek kataklizmu awarii ulega serwer lub wręcz całe centrum przetwarzania danych. W tym czasie zapasowa baza danych zostaje automatycznie uruchomiona i przygotowana do obsługi użytkowników, którzy w większości przypadków nie powinni nawet zauważyć faktu przełączenia serwerów.

Warsztat pozwalający na praktyczne zapoznanie z technologią Oracle Data Guard. Wykonując ćwiczenia praktyczne uczestnicy skonfigurują system operacyjny oraz przeprowadzą instalację i konfigurację bazy danych pracującej w architekturze Data Guard, przy okazji zapoznając się z różnymi wariantami takiej architektury. Kolejnym etapem ćwiczeń będzie obserwacja zachowania środowiska podczas testów symulujących wystąpienie najczęstszych problemów w rzeczywistych bazach danych (awarie serwera, brak komunikacji klienta z serwerem).

Wszystkie ćwiczenia zostaną przeprowadzone na pojedynczej maszynie, gdzie środowisko testowe będzie emulowane przy pomocy oprogramowania do wirtualizacji komputerów – VMware. Dzięki temu bez problemu będzie można powtórzyć ćwiczenia na komputerach, które każdy z uczestników posiada w swojej firmie, czy w domu.

Informacja o prowadzącym:

mgr inż. Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opartych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL oraz zagadnień związanych z administrowaniem bazą danych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie z zagadnieniami związanymi z instalowaniem, konfigurowaniem i testowaniem środowiska Oracle Data Guard.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP RAC] RAC w pigułce – instalacja, konfiguracja, testowanie

Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Oracle Real Application Clusters to coraz popularniejsza konfiguracja serwerów bazodanowych, w której jedna baza danych jest obsługiwana przez wiele instancji działających na niezależnych serwerach. Takie rozwiązanie sprawia, że przy stosunkowo niewielkim nakładzie uzyskuje się środowisko, które jest jednocześnie wydajnym i niezawodnym.

Warsztat pozwalający na praktyczne zapoznanie z technologią Oracle Real Application Clusters. Wykonując ćwiczenia praktyczne uczestnicy skonfigurują system operacyjny oraz przeprowadzą instalację i konfigurację bazy danych pracującej w architekturze RAC, przy okazji zapoznając się zarówno z rozwiązaniami stosowanymi od dawna, jak i tymi wprowadzonymi po raz pierwszy w bazie danych Oracle 11g. Kolejnym etapem ćwiczeń będzie obserwacja zachowania środowiska podczas testów symulujących wystąpienie najczęstszych problemów w rzeczywistych bazach danych (awarie pojedynczej maszyny, brak komunikacji klienta z serwerem).

Wszystkie ćwiczenia zostaną przeprowadzone na pojedynczej maszynie, gdzie środowisko testowe będzie emulowane przy pomocy oprogramowania do wirtualizacji komputerów – VMware. Dzięki temu bez problemu będzie można powtórzyć ćwiczenia na komputerach, które każdy z uczestników posiada w swojej firmie, czy w domu.

Informacja o prowadzącym:

mgr inż. Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opar-tych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL oraz zagadnień związanych z administrowaniem bazą danych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie z zagadnieniami z wiązanymi z instalowaniem, konfigurowaniem i testowaniem środowiska Oracle Real Application Clusters.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP Recovery] Czy DBA to wymierający zawód? Czyli nowe własności odtwarzania bazy danych Oracle 11g po awarii

Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Do tej pory utrzymanie wysokiej dostępności bazy danych po awarii wymagało od administratora posiadania wysokiej wiedzy dotyczącej architektury systemu oraz metod odtwarzania bazy danych. Ogólna tendencja zmniejszania kosztu obsługi bazy danych nie ominęła również tego obszaru zarządzania bazą danych – Oracle w wersji 11g automatyzuje procesy diagnostyki uszkodzenia bazy danych oraz odtwarzania bazy danych po awarii. Czy nowe oprogramowanie eliminuje potrzebę zatrudniania wysokiej klasy administratora bazy danych? Czy zadanie utrzymania wysokiej dostępności bazy danych można powierzyć osobie po kilkugodzinnym przeszkoleniu? Na te i inne pytania uczestnicy warsztatów znajdą własną odpowiedź w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Informacja o prowadzącym:

dr inż. Juliusz Jezierski jest zatrudniony w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej na stanowisku adiunkta. Naukowo interesuje się optymalizacją zapytań w środowisku sieci rozległych. Od szeregu lat angażuje się w życiu stowarzyszenia PLOUG, prowadząc warsztaty, tutoriale oraz wykłady z zakresu administracji SZBD Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy systemów baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość serwera bazy danych Oracle.

Forma zajęć: prezentacja przeplatana ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: zapoznanie z nowymi własnościami Oracle w wersji 11g w zakresie odtwarzania po awarii.

Czas trwania: 4 godziny.

[TN Security] Rozszerzone metody zapewnienia poufności danych w bazach Oracle

Piotr Kołodziej (Oracle)

Abstrakt:

W odpowiedzi na coraz bardziej złożone wymagania w dziedzinie poufności systemów, Oracle rozwija i wprowadza nowe rozszerzenia funkcjonalności bazy danych. Dzięki nim użytkownicy mają możliwość spełniania wciąż rosnących wymogów prawnych i oczekiwań wewnątrz organizacji.

Podczas zajęć przedstawione zostaną metody:

 • zwiększania poziomu poufności danych realizowane w oparciu o funkcjonalność Oracle Advanced Security i Oracle Database Vault;
 • tworzenia baz testowych i deweloperskich z wykorzystaniem maskowania danych rzeczywistych (Oracle Data Masking Pack);
 • konsolidacji, przechowywania i analizy audytu operacji (Oracle Audit Vault).

Informacja o prowadzącym:

Piotr Kołodziej jest konsultantem w dziale sprzedaży produktów technologicznych Oracle Polska. Specjalizuje się w tematyce serwera relacyjnej bazy danych Oracle wraz z opcjami.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych, architekci systemów, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów.

Poziom wiedzy uczestnika: znajomość architektury serwera bazy danych Oracle.

Forma zajęć: tutorial wspomagany prezentacją slajdów.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP Testing] Oracle Real Application Testing – badanie wpływu zmian na wydajność relacyjnej bazy danych

Marek Martofel (Oracle)

Abstrakt:

Oracle11g Real Application Testing to długo oczekiwana na rynku opcja relacyjnej bazy danych Oracle skupiająca się na tematyce badania wpływu zmian środowiska bazy danych (sprzętu, systemu operacyjnego, wersji oprogramowania itd.). Możliwość „nagrania” produkcyjnego ruchu eksploatowanych aplikacji i następnie jego odtworzenia w testowym środowisku pozwala ograniczyć ryzyko spadku wydajności aplikacji, jak również daje możliwość precyzyjnego jej strojenia przed oddaniem do środowiska produkcji.

Podczas zajęć omówiona zostanie metodologia oraz praktyka badania wydajności środowisk baz danych Oracle przy pomocy Oracle Database Replay oraz SQL Performance Analyzer. Praktyczne ćwiczenia pozwolą uczestnikom na zapoznanie się zarówno z interfejsem dostępnym z linii komend, jak i konsoli Oracle Enterprise Managera.

Informacja o prowadzącym:

Marek Martofel pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Specjalizuje się w tematyce relacyjnej bazy danych Oracle, jej opcji, oraz integracji środowisk heterogenicznych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych, architekci systemów.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość architektury serwera bazy danych Oracle.

Forma zajęć: warsztat, zajęcia praktyczne przy komputerach wspomagane prezentacją slajdów.

Czas trwania: 3 godziny.

II. Serwery aplikacji

[WP CEP] Złożone i strumieniowe przetwarzanie zdarzeń (Complex Event Processing, Event Stream Processing)

Waldemar Kot (Oracle)

Cel spotkania:

Poznanie koncepcji złożonego przetwarzania strumieni zdarzeń w czasie rzeczywistym. Koncepcje ESP – Event Stream Processing, CEP – Complex Event Processing, EDA – Event-driven Architecture, ED-SOA – Event-driven Service Oriented Architecture. Poznanie zdarzeniowego serwera aplikacyjnego (Oracle CEP Server), nowego modelu programistycznego dla aplikacji zdarzeniowych tworzonych w Java. Poznanie jednego z języków przetwarzania zdarzeń (EPL – Event Processing Language). Podczas warsztatu pokazany będzie także przykład wspólnego wykorzystania gorących dzisiaj technologii takich jak Spring i OSGi, do budowy aplikacji zdarzeniowych.

Dlaczego warto:

 1. Temat jest stosunkowo nowy (a dla środowiska Java bardzo nowy);
 2. Przetwarzanie zdarzeniowe wzbudza coraz większe zainteresowanie;
 3. Dzięki zajęciom uczestnik wzbogaci swój warsztat i będzie umiał zidentyfikować, jakie problemy powinno się rozwiązywać przy wykorzystaniu technologii CEP/ESP, zamiast przystosowywać do tego J2EE/JEE, technologie bazodanowe, czy silniki reguł.

Agenda:

 1. Przetwarzanie zdarzeniowe – a cóż to jest? – do rozwiązania jakich problemów służy, – specyfika tych problemów, – porównania z innymi podejściami;
 2. Przykłady wykorzystania (w tym w realnych projektach);
 3. Zdarzeniowy serwer aplikacyjny – na przykładzie Oracle CEP Server;
 4. Model aplikacji przetwarzającej zdarzenia: – główne komponenty (adaptery, strumienie, procesory zdarzeń, logika biznesowa), – wykorzystanie Spring, Spring-DM (dawniej Spring-OSGi) i OSGi, – trochę o Oracle microService Architecture (mSA);
 5. Budowa prostej aplikacji typu ‘Hello Event World’ – na przykładzie Oracle CEP Server i Eclipse;
 6. Język przetwarzania zdarzeń – na przykładzie SQL-podobnego Event Processing Language (EPL), – przykłady bardziej złożone;
 7. O persystencji, wydajności i klastrowaniu aplikacji zdarzeniowych – na przykładzie takich technologii Oracle jak: Coherence, Berkeley DB i Times Ten;
 8. O aspektach real-time w Java (w kontekście przetwarzania zdarzeniowego) – na przykładzie Oracle JRockit Real Time JVM;
 9. Ekosystem ESP i CEP (czyli jakie inne komponenty architektury zdarzeniowej warto uwzględniać. Będzie m.in. o korzyściach z połączenia koncepcji EDA i SOA, wykorzystaniu ESB, silników procesowych i BAM).

Informacja o prowadzącym:

Waldemar Kot jest inżynierem systemowym w Oracle (wcześniej związany z BEA Systems, Eastern Europe). Specjalizuje się w technologiach middleware związanych z Java, J2EE/JEE oraz Spring, a także technologiach telekomunikacyjnych związanych z IMS (IP Multimedia Subsystem), takich jak SIP, SIP Servlet, czy telecom web services. Jest także aktywnym członkiem społeczności Warszawa Java User Group i Polish Java User Group.

Profil uczestnika: architekci systemów, deweloperzy.

Poziom wiedzy uczestnika: Podstawowa znajomość języków Java i SQL (na poziomie zrozumienia SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER, HAVING, INSERT INTO,…). Nie trzeba posiadać wiedzy o Eclipse, Spring, Spring-OSGi, czy OSGi (choć warto), ani o produktach Oracle middleware typu serwer aplikacyjny WebLogic Server.

Forma zajęć: warsztat, zajęcia praktyczne przy komputerach wspomagane prezentacją slajdów oraz dyskusja. Zajęcia praktyczne obejmują instalację oprogramowania (Oracle CEP, Eclipse), budowę prostej aplikacji zdarzeniowej, a następnie rozwijanie tej aplikacji.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP Coherence] Oracle Coherence – platforma dla wysoce wydajnych i skalowalnych aplikacji

Michał Kuratczyk (Oracle)

Abstrakt:

Oracle Coherence pozwala przechowywać obiekty aplikacji w pamięci operacyjnej i przetwarzać je w sposób rozproszony. Może służyć jako prosty cache dla obiektów aplikacji, może być zintegrowany z różnymi źródłami danych, ale może także sam służyć jako referencyjne źródło danych. Coherence może znaleźć zastosowanie we wszelkich aplikacjach wymagających wysokiej wydajności i skalowalności.

Informacja o prowadzącym:

Michał Kuratczyk pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Pomaga klientom projektować wydajne i skalowalne systemy oraz optymalizować posiadane aplikacje.

Profil uczestnika: architekci i projektanci aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość języka Java.

Forma zajęć: warsztat, zajęcia praktyczne przy komputerach wspomagane prezentacją slajdów.

Czas trwania: 3 godziny.

[WP IdM] Zarządzanie dostępem do aplikacji webowych z wykorzystaniem Oracle Access Management Suite

Aleksander Jachowicz (Oracle)

Abstrakt:

Zarządzanie dostępem do aplikacji webowych jest jednym z kluczowych elementów zarządzania tożsamością. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodami ochrony systemów webowych przed różnymi atakami z przy pomocy oprogramowania Oracle Access Manager, silnego wieloelementowego uwierzytelniania przy pomocy oprogramowania Oracle Adaptive Access Manager oraz autoryzacji dostępu do zasobów aplikacji przy pomocy komponentów Access Management Suite.

Informacja o prowadzącym:

Aleksander Jachowicz pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Specjalizuje się w tematyce IdM (Identity Management).

Profil uczestnika: architekci rozwiązań webowych, programiści, administratorzy systemów webowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo aplikacji webowych.

Poziom wiedzy uczestnika: znajomość serwerów aplikacji, zagadnień bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Forma zajęć: warsztat.

Czas trwania: 3 godziny.

[WN Veritas] Klastry aplikacji wielowarstwowych – centralne zarządzanie setkami serwerów, aplikacji biznesowych na podstawie VERITAS Application Director

Piotr Nogaś (Symantec), Lech Lachowicz (POLKOMTEL S.A.)

Abstrakt:

Rozwiązanie zapewniające centralne zarządzanie środowiskami pracującymi w heterogenicznych środowiskach sprzętowych i programowych. Czy różnorodność jest opłacalna? Czy koszty wsparcia są duże?

Informacja o prowadzącym:

Piotr Nogaś jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako konsultant w firmie Digital Equipment Poland. W latach 1998-2000 pełnił obowiązki Managera w organizacji serwisowej EMC Computer Systems. W 2000 roku rozpoczął pracę w IBM Polska na stanowisku Advisory Storage Sales Specialist. Od września 2001 roku pełnił funkcję architekta systemów w polskim oddziale VERITAS Software. Po połączeniu firm Symantec i VERITAS w 2005 roku, zajmuje stanowisko Presales Consultant Managera.

Forma zajęć: warsztat.

[WP WebLogic] Oracle (BEA) WebLogic Server: krótki kurs administracji

Maciej Zakrzewicz (PLOUG/Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Oracle WebLogic Server to wysokowydajny serwer aplikacji Java EE znany wcześniej pod marką BEA WebLogic Server, stanowiący obecnie wewnętrzną konkurencję (i zagrożenie) dla kluczowego dotąd serwera aplikacji Oracle Application Server. Celem warsztatu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia architektury i administrowania serwerem aplikacji Oracle WebLogic Server. W ramach samodzielnych ćwiczeń, uczestnicy warsztatu będą realizować podstawowe czynności administracyjne, instalować aplikacje JavaEE, konfigurować parametry bezpieczeństwa oraz monitorować pracę serwera. Omawiana problematyka obejmie między innymi:

 • przegląd architektury serwera WebLogic Server,
 • instalowanie serwera aplikacji,
 • podstawowe narzędzia i czynności administracyjne,
 • konfigurację komponentów serwera aplikacji,
 • instalowanie aplikacji JavaEE,
 • konfigurację klastrów wydajnościowych,
 • monitorowanie pracy serwera aplikacji,
 • sporządzanie kopii bezpieczeństwa serwera aplikacji i odtwarzanie po awarii.

Informacja o prowadzącym:

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz technologie internetowe. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania, implementacji i eksploatacji systemów informatycznych. Kieruje i doradza w projektach informatycznych realizowanych w architekturach internetowych. Autor ponad stu publikacji z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych. Współtwórca serii konferencji i seminariów PLOUG, służących transferowi wiedzy i technologii wśród krajowych przedsiębiorstw informatycznych.

Profil uczestnika: administratorzy serwerów aplikacji, programiści aplikacji Java.

Poziom wiedzy uczestnika: brak wymagań.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: umiejętność wdrożenia serwera aplikacji Oracle WebLogic Server w środowisku produkcyjnym.

Czas trwania: 4 godziny.

III. Architektura zorientowana na usługi (SOA)

[WP BPM] Rozwiązania firmy Oracle wspierające zarządzanie procesami biznesowymi

Jarosław Stępień, Łukasz Piątkowski (Oracle)

Abstrakt:

W wyniku zakupu firmy BEA Systems, w ofercie Oracle pojawiło się kolejne rozwiązanie uzupełniające wizję Business Process Management – BPM Suite. Aktualnie, wraz z wcześniej dostępnymi narzędziami (Business Process Analysis Suite oraz BPEL Process Manager) umożliwia ono stworzenie pełnego rozwiązania BPM, wspierającego analizę, modelowanie, symulację oraz automatyzację procesów biznesowych.

W ramach zajęć, na podstawie przykładowych procesów, zostaną przedstawione główne funkcje wspomnianych narzędzi. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję przekonać się, w jak krótkim czasie są w stanie zbudować w pełni funkcjonujący proces biznesowy, który oprócz interakcji z użytkownikami będzie w stanie wykorzystywać usługi istniejących systemów IT.

Informacja o prowadzących:

Jarosław Stępień pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Specjalizuje się w zakresie narzędzi wspierających zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) oraz rozwiązań związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA).

Łukasz Piątkowski pracuje jako konsultant wspierający działania sprzedażowe firmy Oracle (dawniej w BEA Systems). Posiada 8-letnie doświadczenie w tematyce Integracji Systemów oraz Zarządzania Procesami Biznesowymi.

Profil uczestnika: analitycy procesów biznesowych, administratorzy i architekci systemów.

Forma zajęć: warsztat, zajęcia praktyczne przy komputerach wspomagane prezentacją slajdów.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP ServiceBus] Oracle Service Bus – szyna usługowa jako serce Service Oriented Architecture

Jarosław Stępień, Łukasz Piątkowski (Oracle)

Abstrakt:

Oracle Service Bus to wiodąca technologia zaliczana do kategorii Enterprise Service Bus. Celem warsztatu będzie pokazanie elastyczności rozwiązania w szybko zmieniającym się środowisku. Łatwość zmiany konfiguracji bez konieczności zatrzymywania OSB oraz szybkość tworzenia logiki integracyjnej to cechy, które zostaną zaprezentowane przez prowadzących w ramach tutorialu. Prowadzący pokażą, że w dzisiejszym świecie integracja systemów i realizacja koncepcji SOA nie musi polegać jedynie na wykorzystaniu WebServices, ale na korzystaniu z dostępnych i najbardziej optymalnych w danym środowisku mechanizmów komunikacyjnych. Zajęcia będą oparte o prezentację oraz pokaz narzędzi.

Informacja o prowadzących:

Jarosław Stępień pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Specjalizuje się w zakresie narzędzi wspierających zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) oraz rozwiązań związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA).

Łukasz Piątkowski pracuje jako konsultant wspierający działania sprzedażowe firmy Oracle (dawniej w BEA Systems). Posiada 8-letnie doświadczenie w tematyce Integracji Systemów oraz Zarządzania Procesami Biznesowymi.

Profil uczestnika: administratorzy i architekci odpowiedzialni za zagadnienia integracyjne.

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją slajdów i przykładów.

Czas trwania: 2,5 godziny.

[TP WebServices] Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services

Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Usługi Web Services stają się dziś coraz powszechniejszym składnikiem rozproszonych systemów informatycznych oraz podstawowym budulcem nowoczesnych środowisk realizowanych w architekturze zorientowanej na usługi (SOA, Service-Oriented Architecture). Zaletami tej technologii są niewątpliwie: niezależność od języka programowania, niezależność od platformy sprzętowo-systemowej, szerokie możliwości współdzielenia usług, luźne sprzężenie usług, hermetyzacja ich wewnętrznej implementacji, komponowalność do postaci usług bardziej złożonych, autonomiczność, itp. Należy podkreślić, że konstrukcja usług Web Services wymaga stosowania specyficznego podejścia do analizy i projektowania, co bywa często bagatelizowane przez projektantów i prowadzi do rozwiązań nieskalowalnych o niskim stopniu współdzielenia składników, a w konsekwencji do rozczarowania koncepcją SOA. Celem tutorialu jest omówienie dobrych praktyk z zakresu analizy, modelowania, projektowania i implementacji komponentów usługowych Web Services, budowanych pod kątem realizacji dużych środowisk SOA, a także ilustracja zastosowań narzędzia Oracle JDeveloper do implementacji usług Web Services w języku Java. Poruszana problematyka obejmie między innymi:

 • założenia architektury SOA (Service-Oriented Architecture),
 • wprowadzenie do technologii Web Services,
 • zasady modelowania komponentów usługowych,
 • opis kontraktu/interfejsu usługi w języku WSDL (Web Services Definition Language),
 • definiowanie typów danych w języku XML Schema,
 • metodyki konstrukcji środowisk SOA,
 • analizę systemową zorientowaną na usługi,
 • wirtualizację usługi Web Services za pomocą ESB (Enterprise Service Bus),
 • centralizację opisów usług Web Services za pomocą rejestrów usług,
 • opis komponentów usługowych w notacji UML,
 • metody implementacji usług Web Services za pomocą narzędzia JDeveloper,
 • implementację mechanizmów bezpieczeństwa.

Bibliografia:

 • „Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices”, D. Krafzig, K. Banke, D. Slama, Prentice Hall 2004,
 • „Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services”, T. Erl, Prentice Hall 2004,
 • „Service-Oriented Architectures: Concepts, Technology, and Design”, T. Erl, Prentice Hall 2005,
 • „SOA Technology Center”, www.oracle.com,
 • „Elements of Service-Oriented Analysis and Design”, www.ibm.com,
 • „Principles of Service Design: Service Patterns and Anti-Patterns”, msdn2.microsoft.com

Informacja o prowadzącym:

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz technologie internetowe. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania, implementacji i eksploatacji systemów informatycznych. Kieruje i doradza w projektach informatycznych realizowanych w architekturach internetowych. Autor ponad stu publikacji z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych. Współtwórca serii konferencji i seminariów PLOUG, służących transferowi wiedzy i technologii wśród krajowych przedsiębiorstw informatycznych.

Profil uczestnika: analitycy systemowi, projektanci, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: mile widziana znajomość podstaw języka Java.

Forma zajęć: wykład + demonstracje wykonywane przez prowadzącego.

Cel uczestnictwa: rozumienie specyfiki podejścia do analizy systemowej i projektowania usług Web Services dla środowisk SOA, poznanie metodyk konstrukcji środowisk SOA, umiejętność modelowania, projektowania i implementacji usług Web Services z wykorzystaniem narzędzia Oracle JDeveloper.

Czas trwania: 4 godziny.

IV. Aplikacje internetowe i rozproszone

[WP EJB] Tworzenie aplikacji Java EE z wykorzystaniem EJB i JPA

Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, PLOUG)

Abstrakt:

Enterprise JavaBeans (EJB) to podstawowa i „standardowa” technologia implementacji logiki biznesowej w aplikacjach Java EE. W wersji 3.0 została znacząco uproszczona i dostosowana do aktualnych trendów w rozwoju języka Java. W szczególności, całkowicie zmieniono obsługę komunikacji z bazą danych, poprzez wyodrębnienie z EJB nowego standardu Java Persistence API (JPA), opartego o ideę odwzorowania obiektowo-relacyjnego. Celem warsztatu jest przedstawienie technologii EJB i JPA i ich praktyczna ilustracja na prostych aplikacjach tworzonych w środowisku Oracle JDeveloper. W ramach warsztatu wykorzystywane będą tylko standardowe technologie Java EE (nie będzie omawiany ani wykorzystywany ADF).

Informacja o prowadzącym:

dr inż. Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych, technologiach internetowych i obsłudze danych multimedialnych w bazach danych. Jest autorem ok. 70 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych i obsługi zaawansowanych typów danych przez system zarządzania bazą danych Oracle.

Profil uczestnika: projektanci aplikacji, programiści, kierownicy projektów, architekci systemów.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość języka Java i architektur aplikacji internetowych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie z technologiami Enterprise JavaBeans i Java Persistence API oraz korzystaniem z nich w środowisku Oracle JDeveloper.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP Enterprise20] Enterprise 2.0 – budowa aplikacji portalowych w środowisku J2EE w oparciu o bogaty zestaw usług i obieg dokumentów

Michał Szkopiński (Oracle)

Abstrakt:

Enterprise 2.0 to nazwa dla nowego trendu w dziedzinie serwisów internetowych. Esencją tego trendu jest jak najpełniejsze wykorzystanie siły Internetu, czyli możliwości interakcji z użytkownikami. W przeciwieństwie do innych mediów elektronicznych, Internet umożliwia każdemu korzystającemu teoretyczną możliwość interakcji. Tak więc aplikacja zbudowana w oparciu o koncepcje Enterprise 2.0 to miejsce, w którym użytkownicy mogą łatwo komunikować się wzajemnie z wykorzystaniem takich usług jak Wiki, Blog, IM. Dodatkowo portal Enterprise 2.0 to również miejsce gromadzenia i wymiany wiedzy opartej o repozytorium dokumentów, które współtworzone jest przez użytkowników portalu. Firma Oracle oferuje kompletny zestaw narzędzi, gotowych usług i bardzo zaawansowanych produktów zgromadzonych pod nazwą WebCenter Suite, które wykorzystuje się do budowy aplikacji zgodnej z koncepcją Enterprise 2.0.

Podczas zajęć omówiona zostanie metodologia oraz przykłady tworzenia aplikacji portalowej z wykorzystaniem Oracle WebCenter Suite oraz pakietu narzędzi przeznaczonych do przetwarzania dokumentów Enterprise Content Management (ECM).

Informacja o prowadzącym:

Michał Szkopiński pracuje w Oracle Polska jako konsultant wsparcia technicznego sprzedaży. Specjalizuje się w tematyce ECM oraz aplikacji Enterprise 2.0.

Profil uczestnika: programiści, architekci systemów, szefowie IT.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość środowiska J2EE.

Forma zajęć: tutorial wspomagany prezentacją slajdów.

Czas trwania: 4 godziny.

[WN Mashups] Czy każdy może być DJ-em informatycznym? – Pożytki z wdrożenia koncepcji mashupów w firmie

Paweł Pilarczyk (CompFort Meridian Polska)

Abstrakt:

Rozwiązanie Serena Business Mashups firmy Serena Software umożliwia szybkie i proste tworzenie diagramów procesów oraz uruchamianie tychże procesów na jednolitej platformie. Oparcie integracji danych i procesów o standardy SOA oraz implementacja komunikacji o WebServices pozwala na samodzielne tworzenie przez użytkowników biznesowych nowych aplikacji – mashupów – które:

 • są skomponowane i uruchamiane przez użytkowników biznesowych w środowisku WYSIWYG,
 • łączą dane i funkcje wielu aplikacji i usług biznesowych,
 • są dostarczane w postaci aplikacji w pełni webowych, z dostępem przez przeglądarkę, możliwe do obsługi na urządzeniach przenośnych, telefonach komórkowych itp.
 • pozwalają na integrację w proces również usług systemów zewnętrznych (B2B),
 • poprzez oparcie o system centralny, w którym wszystkie mashupy są składowane i uruchamiane, jest zachowana pełna kontrola IT nad całością środowiska aplikacji wykorzystywanych przez biznes.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie rozwiązania Serena Business Mashups i przedstawienie przykładów zastosowań. Podczas ćwiczeń uczestnicy samodzielnie zaprojektują i uruchomią własne mashupy, bez konieczności znajomości języków i narzędzi programistycznych.

Informacja o prowadzącym:

Paweł Pilarczyk jest menedżerem produktów Serena Software w firmie CompFort Meridian Polska.

Profil uczestnika: użytkownicy biznesowi, analitycy biznesowi i systemowi, projektanci aplikacji internetowych.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość narzędzi Microsoft Office oraz pojęć z obszaru Service Oriented Architecture.

Forma zajęć: prezentacja i demonstracja przeplatana ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: poznanie komercyjnej platformy do tworzenia i uruchamiania mashupów – integracji informacji i procesów.

Czas trwania: 4 godziny.

V. Business intelligence, integracja, ETL

[WP BI] Oracle Business Intelligence – Korporacyjny Portal Raportowy

Konrad Mokrzański (Oracle)

Abstrakt:

BI to wiodąca platforma raportowa na korporacyjnym rynku. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności i zaawansowanej technologii umożliwia stworzenie kompletnej platformy raportowej w dużym przedsiębiorstwie lub korporacji. Dzięki Oracle BI każda firma w sposób prosty i szybki może stworzyć swój własny portal raportowy. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli samodzielnie stworzyć swój własny portal raportowy. Przekonają się, jak łatwo można integrować dane przy użyciu BI Serwera. Poznają takie moduły jak: BI Answers, BI Dashboard.

Informacja o prowadzącym:

Konrad Mokrzański pracuje w Oracle Polska od 2007 roku jako konsultant wsparcia technicznego w zakresie Business Intelligence, hurtowni danych i narzędzi ETL.

Profil uczestnika: analitycy raportowi, architekci systemów raportowych, analitycy biznesowi.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa wiedza na temat modelowania danych, znajomość systemów raportowych, mile widziana znajomość HTML i JavaScript.

Forma zajęć: warsztaty, zajęcia praktyczne przy komputerach wspomagane prezentacją slajdów.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP Integrator] Oracle Data Integrator – kontrola nad integracją danych

Konrad Mokrzański (Oracle)

Abstrakt:

ODI to unikalny produkt pozwalający na zbudowanie w pełni kontrolowalnego systemu przepływu danych pomiędzy rożnymi systemami w instytucji lub przedsiębiorstwie. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności i zaawansowanej technologii umożliwia stworzenie kompletnej platformy integracyjnej lub ETLowej. Dzięki Oracle Data Integrator każda firma w sposób prosty i szybki może stworzyć wydajny i spójny system transferu danych. Podczas wykładu uczestnicy będą mogli poznać podstawowe cechy i moduły oprogramowania ODI.

Informacja o prowadzącym:

Konrad Mokrzański pracuje w Oracle Polska od 2007 roku jako konsultant wsparcia technicznego w zakresie Business Intelligence, hurtowni danych i narzędzi ETL.

Profil uczestnika: architekci systemów, analitycy biznesowi, projektanci hurtowni danych.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa wiedza na temat modelowania danych, znajomość systemów raportowych, mile widziana znajomość HTML i JavaScript.

Forma zajęć: wykład ze slajdami, przykładowe live demo na komputerze prowadzącego.

Czas trwania: 3 godziny.

VI. Optymalizacja SQL i PL/SQL

[WP CBO] Cost Based Optimizer – Czasami Bywa Omylny

Marcin Przepiórowski

Abstrakt:

Podczas mojej kilkuletniej pracy z bazami danych Oracle, spotkałem się z wieloma różnymi problemami dotyczącymi wydajności i poprawności ich działania. W wielu przypadkach problemy spowodowane były złą estymacją kosztu zapytania przeprowadzoną przez optymalizator CBO. Niniejszy warsztat ma na celu przekazanie Państwu podstaw wiedzy nt. działania optymalizatora, sposobów wyliczania przez niego kosztu zapytania oraz określania planu jego wykonania. Na podstawie danych testowych oraz przykładów działania określone zostaną podstawowe reguły i „dobre praktyki”, które pozwolą na skuteczną walkę z problemami wydajnościowymi w codziennej pracy.

Informacja o prowadzącym:

Marcin Przepiórowski od ośmiu lat zajmuje się bazami danych Oracle jako administrator, konsultant i wdrożeniowiec. Poprzez kontakt z wieloma dostawcami oraz pracę w wielu środowiskach miał możliwość zapoznania się z dużą ilością instalacji bazy danych. Główne zainteresowania to wydajność i bezpieczeństwo bazy danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod badania problemów wąskich gardeł i sposobów ich rozwiązywania. Ostatnie prace związane były głównie z problemami złych planów zapytań w aplikacjach zakupionych przez klientów, gdzie nie było możliwości modyfikacji kodu SQL.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, osoby odpowiedzialne za problemy wydajności.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość bazy danych Oracle.

Forma zajęć: warsztat wspomagany slajdami i prezentacją.

Cel uczestnictwa: poznanie zasad działania CBO oraz sposobów na optymalne wykonywanie zapytań o oparciu o optymalizację kosztową.

Czas trwania: 2-2,5 godziny.

[WP PLSQL] Optymalizacja kodu PL/SQL

Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Tematem warsztatu będą zaawansowane techniki optymalizacji kodu PL/SQL. W ramach warsztatu zostaną omówione techniki optymalizacji kodu PL/SQL – takie jak: modularyzacja kodu PL/SQL, operacje masowe (BULK), wybór właściwych mechanizmów SQL vs. PL/SQL do realizacji określonych zadań, wykorzystanie kolekcji, przekazywanie parametrów IN/OUT, funkcje tablicowe, śledzenie wykonywania złożonego kodu PL/SQL, wykrywanie problemów wydajnościowych w złożonym kodzie PL/SQL. Każde z omawianych zagadnień zostanie zilustrowane częścią wykładową oraz ćwiczeniami dającymi możliwość praktycznego opanowania i zrozumienia omawianych tematów.

Informacja o prowadzącym:

Autor jest pracownikiem Zakładu Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Brał udział w kilku dużych projektach informatycznych, kierował realizacją m.in. systemu kadrowo-płacowego wyższej uczelni Kadry-Płace 2000, systemu informatycznego dla agencji reklamowej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne z zakresu systemów baz danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana jest znajomość systemów baz danych oraz praktyczna umiejętność korzystania z języków SQL i PL/SQL.

Forma zajęć: wykłady ilustrowane ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: zdobycie praktycznych umiejętności wykrywania problemów wydajnościowych w złożonym kodzie PL/SQL oraz ich eliminowania.

Czas trwania: od 3 do 4 godzin.

VII. Obsługa danych przestrzennych

[TP Spatial_1] Wprowadzenie do Oracle Spatial 11g

Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Tematem tutorialu będzie zaawansowane zarządzanie danymi przestrzennymi w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności bazy danych Oracle 11g. W ramach tutorialu zostanie omówiony sposób organizacji danych przestrzennych w bazie danych Oracle i charakterystyka typów obiektowych wykorzystywanych do przechowywania danych przestrzennych. Przedstawiony zostanie interfejs programistyczny w postaci procedur, funkcji i pakietów, umożliwiający zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych, a także możliwości wykorzystania bazy danych Oracle w zakresie przetwarzania danych geodezyjnych. Szczególny akcent zostanie położony na nowe cechy Oracle 11g związane z zaawansowanym przetwarzaniem danych przestrzennych. Tutorial zostanie wzbogacony praktycznymi przykładami, które zilustrują importowanie danych przestrzennych, ich przetwarzanie, a także inne zagadnienia poruszane w trakcie tutorialu.

Tutorial jest całkowicie oparty na prezentacji przedstawionej na XVII seminarium PLOUG, które odbyło się 28.05.2008 r. Rozwinięciem tutorialu jest warsztat „Oracle Spatial 11g w praktyce”.

Informacja o prowadzącym:

Autor jest pracownikiem Zakładu Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Brał udział w kilku dużych projektach informatycznych, kierował realizacją m.in. systemu kadrowo-płacowego wyższej uczelni Kadry-Płace 2000, systemu informatycznego dla agencji reklamowej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne z zakresu systemów baz danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, programiści, osoby zainteresowane przetwarzaniem danych przestrzennych w obiektowo-relacyjnych bazach danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość systemów baz danych i języków SQL i PL/SQL.

Forma zajęć: wykład ze slajdami.

Cel uczestnictwa: zaznajomienie się z bieżącymi funkcjami systemu zarządzania bazą danych Oracle 11g w zakresie przetwarzania danych przestrzennych.

Czas trwania: od 3 do 4 godzin.

[WP Spatial_2] Oracle Spatial 11g w praktyce

Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Tematem warsztatu będzie zaawansowane zarządzanie danymi przestrzennymi w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności bazy danych Oracle 11g. Celem warsztatu jest zilustrowanie za pomocą ćwiczeń praktycznych tematów omawianych w ramach tutorialu „Wprowadzenie do Oracle Spatial 11g”. Uczestnik będzie mógł samodzielnie przyjrzeć się organizacji danych przestrzennych w bazie danych Oracle, wykorzystać interfejs programistyczny pozwalający na import, eksport i zaawansowane manipulowanie danymi przestrzennymi w bazie danych Oracle 11g. Pozna w praktyce możliwości wykorzystania bazy danych Oracle w zakresie przetwarzania danych geodezyjnych.

Warsztat jest rozwinięciem prezentacji przedstawionej na XVII seminarium PLOUG, które odbyło się 28.05.2008 r.

Informacja o prowadzącym:

Autor jest pracownikiem Zakładu Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Brał udział w kilku dużych projektach informatycznych, kierował realizacją m.in. systemu kadrowo-płacowego wyższej uczelni Kadry-Płace 2000, systemu informatycznego dla agencji reklamowej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne z zakresu systemów baz danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, programiści, osoby zainteresowane przetwarzaniem danych przestrzennych w obiektowo-relacyjnych bazach danych.

Poziom wiedzy uczestnika: niezbędna będzie znajomość zagadnień omawianych podczas tutorialu „Wprowadzenie do Oracle Spatial 11g” lub XVII seminarium PLOUG, które odbyło się 28.05.2008 r. Ponadto wymagana jest podstawowa znajomość systemów baz danych i języków SQL i PL/SQL.

Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne realizowane przy współpracy z prowadzącym.

Cel uczestnictwa: praktyczne zaznajomienie się z funkcjami systemu zarządzania bazą danych Oracle 11g w zakresie przetwarzania danych przestrzennych.

Czas trwania: od 2 do 4 godzin.

VIII. Narzędzia

[WP TimesTen] TimesTen – cała baza danych w pamięci operacyjnej

Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Celem warsztatu jest przedstawienie narzędzia TimesTen, bazy danych w pamięci operacyjnej. TimesTen to specjalizowana baza danych, służąca do obsługi aplikacji wymagających przetwarzania dziesiątek i setek tysięcy zapytań na sekundę. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z procesem instalacji oprogramowania oraz przećwiczą podstawowe mechanizmy konfiguracji bazy danych TimesTen. Cechy bazy danych TimesTen zostaną zaprezentowane w postaci prostych eksperymentów. Uczestnicy zaobserwują działanie takich mechanizmów, jak replikacja, zapis zatwierdzonych transakcji, czy powiadomienia. Wymiernym efektem warsztatu będzie przygotowanie przykładowej aplikacji na platformie Java EE, wykorzystującej bazę danych TimesTen jako repozytorium danych. Planuje się także przeprowadzenie ćwiczenia ilustrującego sposób wykorzystania bazy danych TimesTen jako implementacji mechanizmu pamięci podręcznej dla serwera bazy danych Oracle.

Informacja o prowadzącym:

dr inż. Mikołaj Morzy jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wcześniej pracował na Uniwersytecie w Muenster (Niemcy) i Loyola University w Nowym Orleanie (Stany Zjednoczone). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na tematyce eksploracji danych, jest on autorem ponad czterdziestu publikacji dotyczących tej tematyki. Drugą dziedziną zainteresowań i głównym tematem działalności dydaktycznej Mikołaja Morzego są systemy baz danych i hurtowni danych oraz technologie i architektury szkieletowe dla aplikacji internetowych i rozproszonych.

Profil uczestnika: osoby projektujące i implementujące aplikacje.

Poziom wiedzy uczestnika: brak wymagań.

Forma zajęć: demonstracja z samodzielnymi ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: zapoznanie się z funkcjonalnością bazy danych TimesTen.

Czas trwania: 4 godziny.

[WN TOAD] TOAD – Tips and Tricks

Maciej Pogorzelski (Quest Polska)

Abstrakt:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania pakietu Toad for Oracle do zróżnicowanych zadań związanych z administracją, oprogramowaniem i funkcjami analitycznymi dotyczącymi baz Oracle.

Toad for Oracle – jako jedno z najbardziej popularnych narzędzi Quest Software – ułatwia zarówno programistom, analitykom, jak i administratorom baz danych zautomatyzowanie codziennych operacji. Jest zintegrowanym środowiskiem deweloperskim do pisania kodu, modyfikacji schematów i skryptów SQL, pozwala jednocześnie przy wykorzystaniu przyjaznego graficznego interfejsu na dokonywanie podstawowych i zaawansowanych czynności administracyjnych, zaś analitykom dostarcza zaawansowanych możliwości konstruowania raportów i korzystania z informacji zawartych w bazach danych. Toad oferuje wyspecjalizowane moduły DBA, Debugger, SQL Optimizer, Oracle E-Business oraz Knowledge XPert for Oracle, których funkcjonalność poprzez wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń zostanie przybliżona uczestnikom warsztatu.

W trakcie spotkania, oprócz szczegółowego przedstawienia zakresu możliwości pakietu Toad, omówiona zostanie funkcjonalność najnowszej dostępnej wersji oraz korzyści wynikające ze współpracy Toad’a z oprogramowaniem Quest Central for Oracle.

Informacja o prowadzącym:

Maciej Pogorzelski jest Produkt Managerem zajmującym się oprogramowaniem Quest Software dedykowanym dla baz danych, w tym dla platformy Oracle. W Quest Polska od 1 czerwca 2005. Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją inżynieria komputerowa, uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu optymalizacji systemów bazodanowych w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: analitycy, administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, osoby zainteresowane problematyką optymalizacji funkcjonowania systemów baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość poleceń SQL.

Forma zajęć: pokaz przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie uczestników z możliwościami i zaawansowaną obsługą Toad for Oracle.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP SES] Secure Enterprise Search – nowa jakość w indeksowaniu oraz wyszukiwaniu danych

Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski)

Abstrakt:

Secure Enterprise Serach (SES) to system służący najogólniej mówiąc do wyszukiwania oraz indeksowania danych. Mówiąc o danych, mamy na myśli nie tylko informacje, które są przechowywane w firmowej bazie danych Oracle, ale również w innych miejscach, jak np. pliki dyskowe (PDF, DOC, PostScript i wiele innych), zasoby internetowe, archiwa pocztowe.

System SES stworzony został przede wszystkim do przeszukiwania zasobów korporacyjnych (w ramach sieci Intranet), gdzie dostęp do wielu informacji podlega różnego rodzaju ograniczeniom (dane nie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych). Jest to więc sytuacja diametralnie inna niż ta, która występuje przy indeksowaniu i przeszukiwaniu zasobów WWW jako takich. Tam zdecydowana większość danych jest dostępna bez żadnych ograniczeń. Potrzeba uwzględniania powyższych ograniczeń w dostępie do danych narzuca inną filozofię działania systemu SES niż klasycznych wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo itp.).

Głównym celem tutorialu jest pokazanie jak stosunkowo prosto stworzyć lokalną (w ramach firmy) wyszukiwarkę zarejestrowanych danych praktycznie dowolnego rodzaju. Dokonane zostanie szczegółowe omówienie systemu SES oraz na różnych przykładach zademonstrowane zostaną najważniejsze oraz najciekawsze jego możliwości. Przykładowo w najnowszej wersji wprowadzono możliwość efektywnego grupowania wyników wyszukiwania oraz możliwość wykorzystywania synonimów, co bardzo poprawia skuteczność wyszukiwania.

Informacja o prowadzącym:

dr inż. Artur Gramacki – pracuje w Instytucie Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z bazami danych, w szczególności firmy Oracle. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych stara się wykorzystywać swoją wiedzę uczestnicząc w różnych projektach informatycznych z tego zakresu. Brał udział w czterech projektach bazujących na systemie Oracle, których celem było przygotowanie systemów wspomagających działalność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profil uczestnika: projektanci baz danych oraz aplikacji, wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania, indeksowania i przeszukiwania zasobów z danymi (wszelkich typów: tabele bazodanowe, pliki dyskowe, zasoby internetowe itd.).

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość bazy danych Oracle, języka Java oraz PL/SQL.

Forma zajęć: wykład ze slajdami wspomagany prezentacją.

Cel uczestnictwa: uczestnik pozna wnikliwie budowę i możliwości systemu Secure Enterprise Search (SES). Dodatkowo krótko omówiony zostanie moduł Oracle Text, na którym częściowo bazuje system SES.

Czas trwania: 4 godziny.

IX. Projekty informatyczne

[TN Dimensions] Serena Dimensions Express – zintegrowany pakiet rozwiązań do zarządzania zmianami w oprogramowaniu dla organizacji, opartych o zespoły projektowe, następca PVCS Version Manager

Mariusz Pęczek (CompFort Meridian Polska)

Abstrakt:

Serena Dimensions Express jest specjalną wersją flagowego produktu Serena Dimensions CM, zawierającą narzędzia do kontroli i zarządzania wersjonowaniem, konsolidacją i zgłoszeniami. Pozwala na eliminację błędów programistycznych, wprowadzenie automatyzacji i powtarzalności procedur konsolidacji (make, build), zgodności z harmonogramami projektowymi i skrócenie cyklów wytwórczych. Wdrożenie Dimensions Express pozwala na szybkie wprowadzenie procedur i narzędzia wspierającego zarządzanie kodem źródłowym, jego wersjonowaniem i dostępem. W prosty sposób może być następnie – wg potrzeb – rozszerzone do pełnej wersji Dimensions CM, bez konieczności ponownej instalacji, rekonfiguracji i definiowania procesów. Produkt Serena Dimensions Express zastępuje PVCS Version Manager; Serena Software zaleca użytkownikom PVCS VM rozważenie przejścia do rozwiązania Dimensions Express, oferując narzędzia ułatwiające migrację danych oraz korzystny program konwersji licencji.

Celem tutorialu jest zaprezentowanie rozwiązania Serena Dimensions Express i przedstawienie przykładów zastosowań. Demonstracja obejmie całość cyklu życia aplikacji, od zarejestrowania żądania zmiany CR, poprzez jego aprobatę, wprowadzenie zmian i zarządzanie kodami źródłowymi, zbudowanie kodu wykonalnego, symulację przejścia przez QA, aż po przeniesienie na środowisko „produkcyjne”, z zamknięciem CR.

Informacja o prowadzącym:

Mariusz Pęczek jest konsultantem w firmie CompFort Meridian Polska, prowadzi projekty wdrożeń rozwiązań Serena Software u klientów z sektora bankowego.

Profil uczestnika: kierownicy projektów, projektanci i programiści, administratorzy.

Poziom wiedzy uczestnika: znajomość narzędzi programistycznych, uczestnictwo w projektach zespołowych.

Forma zajęć: prezentacja i demonstracja różnych przypadków użycia produktu.

Cel uczestnictwa: poznanie komercyjnego narzędzia wspierającego zarządzanie cyklem życia oprogramowania.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP Mentoring] Mentoring jako ważny aspekt asymilacji i integracji młodych pracowników w zespołach projektowych

Andrzej Adamczyk, Wojciech Dymowski (ITTI Sp. z o.o.)

Abstrakt:

Tutorial skupia się na wprowadzeniu nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w zespołach projektowych IT. Celem autorów jest pokazanie, że mentoring może być stosowany praktycznie na każdym poziomie zespołu – nie tylko dla kluczowych członków zespołu, lecz już od pierwszych kroków stażystów. Odgrywa on także istotną rolę na etapie budowania zespołu projektowego. Dobór członków zespołu w taki sposób, aby tworzyć wewnątrz zależności mentor-podopieczny, przyspiesza przepływ wiedzy i zwiększa efektywność zarówno wewnątrz zespołu jaki i – w efekcie – wewnątrz całej organizacji.

W czasie tutorialu zostaną omówione kluczowe role mentora (np. mentor jako nauczyciel), i krytyczne cechy im odpowiadające, wraz z praktycznymi przykładami. Na bazie wybranych przykładów zostaną poprowadzone dyskusje/zadania poszukiwania rozwiązań i komentowania ich w kontekście teorii i praktyki mentorskiej.

Rola mentoringu w projektach IT zostanie także odniesiona do obszaru wiedzy Zarządzanie Kadrami wg standardu Project Management Body of Knowledge.

Informacja o prowadzących:

Andrzej Adamczyk – w latach 1991-1993 studiował na Politechnice Poznańskiej na kierunku Telekomunikacja i Elektronika. W latach 1993-1996 kontynuował studia w EFP – Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Stopień magistra inżyniera uzyskał w 1996 roku w dziedzinie systemów rozproszonych. Od 1996 roku pracował na stanowisku Kierownik Pracowni Systemów Informatycznych w Instytucie Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTI) w Poznaniu. W Zespole Systemów Informatycznych i Multimediów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Czesława Jędrzejka prowadził projekty w następujących dziedzinach: inżynieria oprogramowania, technologie inter- i intranetowe, aplikacje i systemy baz danych oraz technologia i metodyka zdalnego kształcenia multimedialnego. Koordynował projekty Piątego Programu Ramowego, programu Leonardo da Vinci i PHARE. Przez rok kierował działaniami informatycznymi firmy ALMA S.A. na stanowisku Dyrektor Departamentu Systemów i Aplikacji. Obecnie w ITTI na stanowisku starszego konsultanta realizuje projekty związane z analizą, projektowaniem i budową systemów informatycznych oraz z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji. Pełni też w ITTI funkcję Dyrektora ds. Produkcji.

Wojciech Dymowski – absolwent specjalności Systemy Wspomagania Decyzji Menedżerskich i były doktorant Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aktualnie Konsultant Zarządzający w ITTI Sp. z o.o. Ekspert i kierownik projektów. Główne obszary doświadczenia zawodowego: technologie Społeczeństwa Informacyjnego – zwłaszcza telepracy i e-learningu (integracja systemów CMS i LMS), zarządzanie projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych ze środków UE, modelowanie procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki i telekomunikacji. Członek Zarządu PMI Polska – Oddział Poznań, członek założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, członek Stowarzyszenia e-learningu Akademickiego. Współautor publikacji naukowych z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz technologii komunikacji elektronicznej.

Profil uczestnika: tutorial przeznaczony jest dla każdego członka zespołu projektowego, który ma osoby podległe sobie w hierarchii lub osoby nad którymi sprawuje opiekę/nadzór merytoryczny wynikający z większego doświadczenia

Poziom wiedzy uczestnika: pożądane podstawowe doświadczenie we współpracy z osobami podległymi lub sprawowaniu opieki merytorycznej nad innymi osobami.

Forma zajęć: wykład ze slajdami przeplatany ćwiczeniami problemowymi i dyskusją z uczestnikami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie z nowymi technikami zarządzania personelem z możliwością ich wdrożenia jako narzędzia integracji młodych pracowników.

Czas trwania: 3 godziny.