Podsumowanie Konferencji

W dniach 21 – 25 października w Zakopanem-Kościelisku odbyła się III Jesienna Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE zatytułowana "Systemy informatyczne – nowe trendy i technologie". Wiodącymi tematami tegorocznej konferencji były: technologia OLAP, magazyny danych, Internet i Intranet, zarządzanie projektami i systemami informatycznymi, technologia obiektowa w bazach danych, aplikacje sterowane przepływem pracy. Przedstawiono ogółem 26 referatów, odbyły się dwie dyskusje panelowe poświęcone narzędziom CASE i kontraktacji usług informatycznych. W tym roku,
prezentacji referatów technicznych w głównym programie konferencji towarzyszył bardzo bogaty cykl "tutoriali” i warsztatów, prowadzonych głównie przez pracowników ORACLE Polska, który pozwolił uczestnikom zapoznać się praktycznie z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami. Nie zabrakło również atrakcji turystycznych. Można było wybrać się na jedną z wycieczek po okolicach Zakopanego, wziąć udział w wycieczce na Słowację, a wieczorem spotkać się przy ognisku lub w kawiarence przy sponsorowanym piwie. Program i tematyka konferencji spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. W konferencji wzięło udział łącznie ok. 270 osób, z czego 95 osób wzięło udział w "tutorialach” i warsztatach. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy wyjeżdżali z Zakopanego zadowoleni i usatysfakcjonowani udziałem w konferencji, z postanowieniem spotkania się ponownie za rok na IV Jesiennej Konferencji PLOUG, na którą serdecznie już dziś zapraszamy.

Ankiety uczestników

W konferencji wzięło udział ok. 270 osób, włącznie z ekipami prezenterów, wejściówkami etc., czyli o ok. 60% więcej niż przed rokiem.
W warsztatach i tutorialach uczestniczyło 95 osób, które wzięły udział w 137 sesjach warsztatowych – tu wzrost jest jeszcze większy.
Oddano 75 ankiet. Poniżej przytaczam sposób ich wypełnienia. Przed treścią odpowiedzi umieściłem ilość wystąpień tych odpowiedzi.

Czas trwania konferencji 4
– powinien być krótszy
70 – jest odpowiedni
Wygoda 1
– obiekt powinien być mniej komfortowy, za to tańszy
52 – ten komfort odpowiada mi
18 – obiekt powinien być bardziej komfortowy, choć droższy
Pora roku 61 – jest odpowiednia
14 – wolę inną
Miejsce 65 – Zakopane jest dobrym miejscem na konferencję
10 – wolę inne

  Co spowodowało mój przyjazd na konferencję?

Część z osób (38) rozłożyła punkty z puli 9 pomiędzy poszczególne pozycje. Średnia odpowiedzi jest następująca:
2.7 – referaty
2.0 – warsztaty i tutoriale
1.7 – możliwość kontaktu z osobami mającymi podobne problemy
1.9 – możliwość kontaktu z pracownikami asysty technicznej Oracle
1.4 – piękna okolica, wycieczki

Część z osób (37) przydzieliła punkty od 0 do 9 każdej z pozycji. Średnia odpowiedzi jest następująca:
6.9 – referaty
7.1 – warsztaty i tutoriale
5.7 – możliwość kontaktu z osobami mającymi podobne problemy
4.7 – możliwość kontaktu z pracownikami asysty technicznej Oracle
5.8 – piękna okolica, wycieczki

  Ocena konferencji:

Część z osób (38) rozłożyła punkty z puli 9 pomiędzy poszczególne pozycje. Średnia odpowiedzi jest następująca:
2.6 – referaty
1.9 – warsztaty i tutoriale
1.6 – możliwość kontaktu z osobami mającymi podobne problemy
1.2 – możliwość kontaktu z pracownikami asysty technicznej Oracle
1.8 – piękna okolica, wycieczki

Część z osób (37) postawiła ocenę od 0 do 9 każdej z pozycji. Średnia odpowiedzi jest następująca:
6.1 – referaty
6.2 – warsztaty i tutoriale
5.6 – możliwość kontaktu z osobami mającymi podobne problemy
5.0 – możliwość kontaktu z pracownikami asysty technicznej Oracle
7.3 – piękna okolica, wycieczki

  W przyszłej konferencji oczekuję tematów:

Przytaczam tematy, które powtórzyły się co najmniej 3 razy – z przodu ilość wystąpień tych tematów.
17 – rozwiązania praktyczne
10 – NC
9 – nowe produkty Oracle
8 – bezpieczeństwo danych
6 – magazyny danych, OLAP
6 – DBA, tuning
5 – Internet, narzędzia do web
4 – obiektowe bazy danych
3 – zarządzanie systemami
3 – projektowanie dużych systemów

  Co poprawić w organizacji konferencji:

Przytaczam wypowiedzi, które powtórzyły się co najmniej 3 razy – z przodu ilość wystąpień tych uwag.
19 – nie wypełniono
10 – nie mam uwag, było OK, pochwały
5 – lepsza synchronizacja (tematycznie i czasowo) referatów z warsztatami
5 – wyeliminować słabe referaty
5 – za duży wybór, zlikwidować równoległość zajęć
4 – zbyt niski standard obiektu
4 – zbyt wiele abstrakcyjnych referatów
4 – ściślej przestrzegać harmonogramu zajęć
3 – częściej robić przerwy między referatami

A teraz kilka słów komentarza. Odpowiedzi na pierwsze cztery pytania są dość zgodne. Co do pory roku – udało mi się zarezerwować przyszłoroczny termin niestety dopiero na 3-6 listopada – postaram się przesunąć ten termin jeżeli zwolni się jakiś w październiku.
Odpowiedzi na pytanie o powód przyjazdu wskazują, że uczestnicy brali pod uwagę przede wszystkim aspekt szkolenia.
Ocena programu konferencji wskazuje, że oczekiwania uczestników nie zostały zawiedzione.
Postaramy się podczas przyszłej konferencji poruszyć tematy wymienione w ankietach. W ciągu roku preferencje uczestników mogą się zmienić, co też postaramy się rozpoznać.
W uwagach dotyczących organizacji konferencji uczestnicy wykazali nadzwyczajną wyrozumiałość, za co jestem niezmiernie wdzięczny.dom
Postaramy się spełnić postulat lepszej synchronizacji warsztatów z referatami. Dążenie do ideału mogłoby doprowadzić do likwidacji bardziej popularnych zajęć warsztatowych.
Co do wyeliminowania słabych referatów – postaramy się przyjrzeć im dokładniej przed dopuszczeniem. Podczas następnych konferencji będą już ankiety oceniające każdy z referatów i warsztatów, co da nam wskazówki na przyszłość. Największa jednak nadzieja w narastaniu dorobku firm tworzących w ORACLE – zapraszamy do zgłaszania referatów już teraz.
Z postulatem zlikwidowania równoległości zajęć nie zgadzam się. Danie szansy każdej osobie uczestniczenia we wszystkich ciekawych zajęciach sprowadziłoby się do wydłużenia czasu trwania konferencji lub usunięcia niektórych zajęć – tego nikt by nie chciał.
Standard obiektu poprawi się trochę – kierownictwo obiektu ma w planie remont kolejnych dwu pięter. Natomiast lepszego obiektu nie znalazłem, wziąwszy pod uwagę pojemność (frekwencja może się zwiększyć), ilość sal warsztatowych, salę kinową, standard, cenę, świeże powietrze i atrakcyjność okolicy o tej porze roku, łatwość dojazdu – bardzo proszę o informacje o takich obiektach.

Sławomir Kwiecień