Program XVII Konferencji PLOUG

Systemy informatyczne.
Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie.

18-21.10.2011, Kościelisko

Uwagi organizacyjne:

Każdej z sesji przydzielimy w przeddzień konferencji jedną z sal konferencyjnych, w zależności od ilości zgłoszeń uczestników na poszczególne sesje. Tak więc, choć możliwe są niewielkie przesunięcia, nie zmieni się następstwo ani czas sesji oraz referatów. Harmonogram ułożono w sposób umożliwiający zmianę sali podczas przerwy. Po wydrukowaniu tego czasopisma możliwe jest wzbogacenie programu.

Zajęcia odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Najbardziej aktualne, uzupełniające informacje, a zwłaszcza najbardziej aktualny harmonogram zajęć i wykaz wolnych miejsc w warsztatach (oraz zmieniający się w związku z tym formularz zgłoszenia uczestnictwa), jest dostępny w naszym serwisie pod adresem: http://www.ploug.org.pl/konferencja

Wtorek
12:00-13:30 obiad
13:30-13:40 otwarcie konferencji
13:40-14:40 sesja „Business Intelligence”, „Serwery baz danych Oracle”

 • Oracle Data Integration Solutions, Milomir Vojvodic, Oracle DIS
 • Blaski i cienie testowania aplikacji bazodanowych, Andrzej Dąbrowski, Embarcadero Technologies
14:40-15:00 przerwa
15:00-17:00 sesja „Business Intelligence”, „Serwery baz danych Oracle”

 • Przyspieszenie i optymalizacja typowych procesów administracyjnych w środowisku Oracle, Wojciech Janusz, NetApp Poland Sp. z o.o.
 • BPS Farmer – serwer procesów wsadowych w środowisku Oracle, Jan Posiadała, Scott Tiger S.A.
 • Chroń właściwie swoją bazę danych, Zbigniew Szmigiero, IBM
19:00-21:30 kolacja, wieczór zapoznawczy, dyskusje zawodowe
Środa
7:30-9:00 śniadanie
9:00-10:50 sesja „Zarządzanie projektami”

 • Współpraca na linii Dostawca – Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych. Doświadczenia zebrane na przykładzie projektów wdrożeń Oracle Hyperion., Ewa Sońta-Drączkowska, SmartCon Sp. z o.o.
 • Połączenie systemów wdrażania projektów: kaskadowego oraz ‚agile’ jako sposób na efektywną współpracę Dostawcy z Klientem, Agnieszka Dobosiewicz, SmartCon Sp. z o.o.
10:50-11:10 przerwa
11:10-13:00 sesja „Serwery baz danych Oracle”

 • Testowanie aplikacji bazodanowych w praktyce, Andrzej Dąbrowski, Embarcadero Technologies
 • Oracle Database Firewall, Grzegorz Jakusz-Gostomski, OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.
 • Technologia Flash, Piotr Sajda, OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.
13:00-15:00 obiad
15:00-17:00 sesja „Sprzęt i systemy operacyjne”

 • Co nowego w sprzęcie Oracle’a po Oracle Open World?, Zbigniew Swoczyna, Oracle
 • Solaris 11 – bezpieczny, wydajny i funkcjonalny system operacyjny w dzisiejszym, bujającym w obłokach świecie, Jan Okrasiński, Oracle
 • Power w 72 godziny, Radosław Mańkowski, IBM
16:50-17:10 przerwa
17:10-17:40 sesja „Exadata”

 • Exadata – nieunikniona rewolucja! Przyjdź, zobacz i uwierz!, Marek Martofel, Oracle
19:00-20:00 kolacja
20:00-22:00 walne zebranie członków Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (tylko dla członków Stowarzyszenia)
Czwartek
7:30-9:00 śniadanie
9:00-13:00 wycieczki
13:00-15:00 obiad
15:00-16:10 sesja „Architektury zorientowane na usługi”

 • Procesy biznesowe w środowiskach SOA – kompensacja a kompensowalność, Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska
 • Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: doświadczenia wdrożeniowe, Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska
16:10-16:30 przerwa
16:30-17:40 sesja „Nowe technologie”, „Ewolucja systemów i technologii”

 • Quo vadis ERP?, Tomasz Wyrozumski, BMS Creative
 • Co nowego w ITILu?, Jarosław Łagowski, IBM Polska
17:40-18:40 sesja „Asysta techniczna i edukacja Oracle”

 • Rozwiązania asysty technicznej Oracle, Paweł Szymczak, Oracle
 • Nowości Oracle University, Marcin Jahn, Oracle
19:30-21:30 konkursy wiedzy zawodowej, kolacja, wieczór pożegnalny, wyniki konkursów, wręczenie nagród, dyskusje zawodowe
Piątek
7:30-9:00 śniadanie
9:00-10:40 sesja „Technologie Java”, „Universal Content Management”

 • Dostosowywanie wyglądu aplikacji ADF Faces, Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska
 • Co nowego w Java 7?, Maciej Gruszka, Oracle
 • Oracle Universal Content Management jako środowisko do przechowywania i metaopisu surogatów, Paweł Chomicz, BizTech S.A.
10:40-11:00 przerwa
11:00-12:40 sesja „Serwery baz danych”, „Universal Content Management”

 • Oracle Database XE, Standard, Enterprise – którą wersję bazy danych wybrać aby nie przepłacić?, Mariusz Masewicz
 • Dokumentacja środowiska bazy danych Oracle, Paweł Chomicz, BizTech S.A.
 • Indeks dla zapytań o ciągłe wystąpienia wzorców, Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska
12:40 zamknięcie konferencji
13:00-15:00 obiad