Warsztaty i tutoriale XVII Konferencji PLOUG

Jak co roku, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle zaprasza Państwa do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, umożliwiających zapoznanie się z nowymi produktami, aplikacjami i technologiami w dziedzinie systemów informatycznych, opartymi o oprogramowanie firmy Oracle lub współpracującymi z produktami Oracle. Zajęcia te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą odbywały się równolegle z sesjami wykładowymi konferencji. Tegoroczna oferta obejmuje ponad 20 różnych zajęć z następujących dziedzin tematycznych:

  • administrowanie serwerem bazy danych Oracle,
  • bezpieczeństwo,
  • sprzęt, wirtualizacja,
  • hurtownie danych, integracja, jakość danych,
  • tworzenie aplikacji.

Dla niektórych zajęć praktycznych zostały zaplanowane w harmonogramie dwie edycje, dla pozostałych tylko jedna. Przewidziana jest jednak możliwość uruchamiania dodatkowych edycji zajęć cieszących się największym zainteresowaniem uczestników, o czym informować będziemy Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową konferencji. Uruchomienie dodatkowych edycji zależeć będzie jednak od dostępności sal i zgody prowadzących.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie tutorialu lub warsztatu. Tutorial to wykład wspomagany demonstracjami. Warsztat to wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi przy komputerach. Udział w niektórych zajęciach jest wliczony w opłatę konferencyjną („niepłatny”), warunkiem udziału w pozostałych jest wniesienie opłaty za uczestnictwo. W przypadku zajęć płatnych, cena uczestnictwa obejmuje komplet materiałów szkoleniowych, typowo w postaci wydrukowanych slajdów. W przypadku zajęć niewymagających dodatkowej opłaty dostępność materiałów szkoleniowych jest uzależniona od prowadzącego.

Aby ułatwić Państwu orientację co do charakteru zajęć, poszczególnym kategoriom zajęć zostały przypisane następujące oznaczenia: TP – tutorial płatny, TN – tutorial niepłatny, WP – warsztat płatny i WN – warsztat niepłatny.

Mamy nadzieję, że tegoroczne propozycje spełnią Państwa oczekiwania i przyczynią się do pogłębienia Państwa wiedzy w zakresie systemów informatycznych opartych o Oracle i nie tylko.

Marek Wojciechowski
koordynator zajęć praktycznych XVII Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle
Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl

Ramowy harmonogram warsztatów i tutoriali XVII Konferencji PLOUG

wt. 18.10
08:00-12:00
wt. 18.10
15:00-19:00
śr. 19.10
09:00-13:00
czw. 20.10
15:00-19:00
pt. 21.10
09:00-13:00
pt. 21.10
15:00-19:00
[WP APEX] APEX – podstawy podstaw, Krzysztof Jankiewicz []
[WP ASH] Monitorowanie bazy za pomocą Active Session History, Marcin Przepiórowski [] []
[TP ASM] Automatic
Storage Management – wydajny sposób zarządzania składowaniem plików,
Bartłomiej Bułkszas
[] []
[WP Bezp11g] Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, Paweł Matuszyk []
[TN BezpInf] Bezpieczeństwo bazy danych Oracle inaczej!, Marcin Kozak []
[TP BPM] Automatyzacja procesów
biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g, Maciej Zakrzewicz
[] []
[WN DIS] Integracja
i czyszczenie danych, Michał Kuratczyk
[]
[TN ECM+EBS] Zarządzanie
dokumentacją w środowisku aplikacji ERP. Integracja narzędzi Oracle ECM
z Oracle E-Business Suite, Michał Szkopiński
[]
[WP Essbase] Oracle
Essbase OLAP (Online Analytical Processing) Server (dawniej Hyperion),
Paweł Chomicz
[]
[TN Exadata] Oracle Exadata. W poszukiwaniu zaginionej wydajności, Marek Martofel [] []
[WN Foglight] Foglight z modułem Performance Analysis for Oracle, Maciek Pogorzelski []
[WN
Guardium]
Guardium – monitorowanie aktywności do baz danych, Zbigniew Szmigiero
[]
[WN
LDAP]
LDAP – czyli o tym jak
projektować usługi katalogowe, Marcin Kozak
[]
[WN
Opt]
Kosztowy optymalizator
SQL – kardynalność jest kardynalna!, Piotr Kołodziej
[]
[TN
Part]
O utwardzaniu
partycjonowania, Jan Okrasiński
[]
[WP
PLSQL]
PL/SQL – walczymy o
wydajny kod naszych programów, Mariusz Masewicz
[] []
[WN
Replikacja]
Replikacja
baz danych w czasie rzeczywistym, Michał Kuratczyk
[]
[WP
RMAN]
Recovery Manager –
naprawa bazy danych i nie tylko, Bartłomiej Bułkszas
[]
[WP
RoR]
Ruby on Rails – Ale o co
chodzi?, Marek Wojciechowski
[] []
[WN
Solaris]
Bezpieczeństwo SO Solaris – czyli o tym dlaczego bezpieczeństwo
systemu operacyjnego ma znaczenie!, Marcin Kozak
[]
[WN
TOAD]
Najnowsza wersja TOAD
for Oracle 11 oraz Toad Multi Platform DB z modułem Spotlight, Maciek
Pogorzelski
[]
[TP
UI]
Interfejs użytkownika w
aplikacjach webowych: co, gdzie, jak i dlaczego?, Marek Wojciechowski
[]

Warsztaty odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Liczba miejsc dla uczestników na poszczególnych zajęciach jest ograniczona. W miarę możliwości, organizatorzy konferencji będą się starali przydzielić dodatkowe terminy dla zajęć, dla których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc. Na stronie www.ploug.org.pl aktualizowany będzie harmonogram i formularz zgłoszenia uczestnictwa.