Opisy referatów

Oracle Data Integration Solutions

Milomir Vojvodic, Oracle DIS

How Oracle Data Integration Solutions (DIS) can help with increasing business and IT performance, removing complexity, reducing costs and integrating „everything”? Oracle Data Integration Solutions Product Line-Up consist of : (1) Oracle GoldenGate: real-time, low-impact, transactional data acquisition, distribution and delivery (replication) across heterogeneous systems and platforms, (2) Optimal performance on Oracle yet still offering highest levels of performance and scalability for non-Oracle platforms Oracle Data Integrator, next generation ELT technology with broad heterogeneous connectivity offering, (3) Optimized for Oracle with „best-in-class” performance against Exadata (and is only ETL/ELT solution certified for Exadata) Oracle Enterprise Data Quality; the best of breed option for managing your data quality implementations as part of the integration process; pre-built knowledge modules and quality rules as well as optimized for Oracle Data Integrator (ODI), (4) Oracle Active Data Guard – the best performing maximum availability solution for Oracle 11g databases, offering access to standby databases and supporting production offloading operations (such as running resource-intensive reporting on a standby environment, incremental backups) with enhanced recovery options

Milomir Vojvodic is Business Development Manager for the Oracle Data Integration Solutions for the Central and Eastern European markets. 4 years in Oracle. Has been acting as sales, Oracle partners manager, technical presales consultant for Oracle Middleware and business development manager. Previously working in business development and technical presales consultations in Microsoft partner network.

Przyspieszenie i optymalizacja typowych procesów administracyjnych w środowisku Oracle

Wojciech Janusz, NetApp Poland Sp. z o.o.

Celem prezentacji jest pokazanie najnowszych technologii software’owych firmy NetApp wspomagających projektantów i administratorów baz danych. Przedstawione zostaną koncepcje natychmiastowego tworzenia środowisk dev/test oraz szybkiego backupu baz danych bez konieczności delegowania dodatkowej przestrzeni dyskowej, a także inteligentnego cache’owania danych. Główny nacisk zostanie położony na infrastrukturę pamięci masowej, działającą pod kontrolą systemu operacyjnego Data ONTAP.

BPS Farmer – serwer procesów wsadowych w środowisku Oracle

Jan Posiadała, Scott Tiger S.A.

Procesy wsadowe w środowisku bazodanowym to procesy przetwarzające w trybie wsadowym obiekty reprezentowane w bazie danych. Innymi słowy – z biznesowego punktu widzenia – to zrobienie czegoś z elementami pewnego zbioru obiektów. Jak zrealizować taką funkcjonalność redukując koszt programowania i testowania, a zwiększając skalowalność, łatwość administracji i pielęgnacji?

Podczas prezentacji opowiem o modelowym rozwiązaniu serwerowym realizującym procesy wsadowe w środowisku Oracle. Model rozwiązania jest oparty na następującym paradygmacie: wszystkie procesy wsadowe są prawie” takie same. Przedstawię aspekty podobieństwa procesów wsadowych oraz jak zrealizować to, czym się one różnią, czyli co kryje się pod tajemniczym „prawie”.

Jak zaimplementować proces wsadowy w bazie Oracle bez użycia instrukcji zatwierdzenia i wycofania transakcji? Bez sekcji przechwytywania wyjątków? Bez instrukcji pętli? Odpowiedzi na te i inne pytania oraz demonstracja na żywo podczas prezentacji.

Zapraszam.

Jan Posiadała jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (2005 r.). W Scott Tiger S.A. (od 2004 r.) zajmuje się architekturą aplikacji opartych na środowisku Oracle. Specjalizuje się w modelowaniu przetwarzania wsadowego w środowisku bazodanowym.

Chroń właściwie swoją bazę danych

Zbigniew Szmigiero, IBM

Implementacja pełnej kontroli dostępu do danych w bazach relacyjnych poprzez pryzmat wymagań stawianych rozwiązaniom klasy DAM (Database Activity Monitoring).

Jak zarządzać bezpieczeństwem rozbudowanego środowiska bazodanowego, właściwie raportować, kontrolować dostęp, analizować ruch do i z bazy, identyfikować zmiany w konfiguracji, szacować podatność i mapować użytkowników w puli połączeń? – odpowiedzią są systemy klasy DAM a w szczególności lider rozwiązań – IBM InfoSphere Guardium

Autor posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w przestrzeni bezpieczeństwa w obrębie ochrony danych, informacji, zarządzania tożsamością i dostępem.

Indeks dla zapytań o ciągłe wystąpienia wzorców

Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska

Opracowany w ostatnich latach nowy typ analitycznego przetwarzania danych, rozszerzający standardowy OLAP na dane sekwencyjne, tzw. Sequential OLAP (SOLAP), wprowadził nowe sposoby przetwarzania i odpytywania danych. Integralną częścią przetwarzania SOLAP jest odszukiwanie sekwencji, w których występuje zdefiniowany przez użytkownika wzorzec. Ze względu na konieczność nietypowego przetwarzania oraz przeszukiwania danych z uwzględnieniem zdefiniowanego na nich porządku, standardowe struktury indeksowe okazują się być niewystarczające dla wydajnej realizacji zapytań SOLAP. W niniejszej prezentacji przedstawiono strukturę indeksową wspierającą zapytania o sekwencje zawierające zadane wzorce, jej implementację w środowisku Oracle Database oraz wyniki eksperymentalne potwierdzające znacznie zwiększoną wydajność realizacji zapytań o wystąpienia wzorców w stosunku do standardowych metod realizacji tego typu zapytań.

Współpraca na linii Dostawca – Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych. Doświadczenia zebrane na przykładzie projektów wdrożeń Oracle Hyperion.

Ewa Sońta-Drączkowska, SmartCon Sp. z.o.o.

Doświadczenia i badania empiryczne w realizacji projektów informatycznych pokazują, że projekty tendencyjnie się opóźniają. Powoduje to, że organizacje niechętne są nowym inicjatywom wdrożeniowym, trudno pozyskać motywację członków zespołów do zaangażowania się w projekty oraz pokazać korzyści wdrażanych rozwiązań. Złe doświadczenia wdrożeniowe rzutują również na negatywne nastawienie użytkowników do nowych systemów oraz zmian związanych z ich implementacją w firmach.

Inaczej problemy projektowe postrzegają Dostawcy rozwiązań (w tym rozumieniu firmy wdrożeniowe), nieco inaczej ich odbiorcy, czyli Klienci. Dla Dostawców rozwiązań informatycznych szybka realizacja projektów to m.in.: możliwość zwiększenia przychodów, obniżka kosztów oraz poprawa reputacji rynkowej. Dla Klientów, krótszy czas amortyzacji projektu, szybsze wdrożenie oczekiwanych zmian w firmie oraz pozytywny efekt marketingowy wewnątrz organizacji. Mimo, że napięcia między Dostawcami i Klientami w trakcie projektów są nieuniknione, zarówno Klient jak i Dostawca powinni być żywo zainteresowani zwiększaniem prawdopodobieństwa, że rozpoczęty projekt ukończy się w terminie. Fakt ten wydaje się być bezsporny, jednak jak trudny do zrealizowania jest w praktyce, wiedzą tylko udręczeni przeciągającymi się projektami kierownicy projektów i zespoły projektowe.

Ewa Sońta-Drączkowska jest doktorem nauk ekonomicznych. Doktorat obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła Betriebswirtschaftslehre (zarządzanie przedsiębiorstwem) na Freie Universitat w Berlinie oraz Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym zdobyte między innymi w takich firmach doradczych jak: Roland Berger & Partner, A.T. Kearney oraz Deloitte. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu strategicznym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przełożenia strategii na działania operacyjne, organizacją współpracy pomiędzy działem informatyki a biznesem oraz w tzw. miękkich aspektach zarządzania jak: zarządzanie ludźmi w organizacji, rozwój pracowników, coaching. Od ponad dwóch lat działa również jako trener biznesowy i wykładowca. Obecnie pracuje jako kierownik projektu w firmie SmartCon Sp. z.o.o., gdzie jest zaangażowana w projekt rozwoju aplikacji SmartKonsolidacja współfinansowany ze środków UE.

Połączenie systemów wdrażania projektów: kaskadowego oraz ‚agile’ jako sposób na efektywną współpracę Dostawcy z Klientem

Agnieszka Dobosiewicz, SmartCon Sp. z.o.o.

Obecnie obserwuje się coraz więcej dyskusji dotyczących metod wdrażania projektów do przedsiębiorstw. Z jednej strony jest podejście bardzo sztywne, ale przejrzyste i schematyczne, czyli model kaskadowy. Z drugiej strony coraz większą popularnością cieszy się podejście bardziej dynamiczne i umożliwiające efektywne wdrażanie systemów informatycznych, czyli podejście ‚agile’. Z doświadczenia we wdrażaniu systemów w naszej firmie stworzony został model, który łączy obydwa podejścia. Tezą referatu jest efektywniejsze wdrażanie systemów za pomocą połączonej wersji obydwu metod niż w przypadku stosowania tylko jednej z nich.

Model kaskadowy jest jednym ze sposobów tworzenia i wdrażania systemów informatycznych. Polega na podziale wdrażania systemu na etapy: Planowanie, Analiza, Projekt, Implementacja, Testowanie i Utrzymanie. Etapy realizowane są w ustalonej kolejności, co gwarantuje utrzymanie porządku przy realizacji projektu. Jeżeli jakiś etap ma niesatysfakcjonujące efekty należy cofnąć się do odpowiedniego etapu i powtórzyć iterację. Wadą tego podejścia jest przede wszystkim nieelastyczność przejść między kolejnymi etapami oraz w przypadku słabej komunikacji pomiędzy Klientem a Dostawcą stanowcze wydłużenie czasu wdrażania projektu, a tym samym zwiększenie kosztów.

Metoda ‚agile’ polega na częstych etapach weryfikacji wymagań i założeń do projektu, co wiąże się ze sprawdzeniem, czy dany etap spełnia oczekiwania Klienta co do systemu. Z drugiej strony metoda wymusza aktywny udział klienta w weryfikacji i budowie, dzięki czemu poprawia się komunikacja pomiędzy Klientem a Dostawcą. Wadą podejścia jest, ze strony Klientów, konieczność ciągłego uczestnictwa w projekcie, przez co zobligowany on jest do delegacji odpowiednich osób. Dodatkowo harmonogram działania może zmieniać się wraz z projektem, przez co Klient nie otrzymuje jasnego schematu i może być zniechęcony do metody.

Agnieszka Dobosiewicz ukończyła Informatykę i Ekonometrię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiuje Elektronikę, Informatykę i Telekomunikację na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W 2010 brała udział w praktykach w Citi Handlowym, które umożliwiły poznanie zasad funkcjonowania narzędzi business inteligence. Od 2011 roku pracuje w firmie SmartCon Sp. z o.o. na stanowisku młodszego konsultanta wdrożeniowego, gdzie bierze udział we wdrażaniu do firm produktów firmy Oracle.

Oracle Database Firewall

Grzegorz Jakusz-Gostomski, OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.

Oracle Database Firewall jest pierwszą linią obrony baz danych, monitorując je w czasie rzeczywistym, poprzez analizę ruchu pochodzącego z zewnątrz, jak i wewnątrz sieci. Produkt ten zabezpiecza nie tylko produkty firmy Oracle, ale również bazy danych takie jak Microsoft SQL Server, IBM DB2 czy Sybase. Funkcjonalnością Oracle Firewall wyróżniającą go pośród konkurencyjnych rozwiązań jest rozbudowana analiza gramatyki SQL, rozbudowane filtry w formie białych i czarnych list, czy też blokada przed atakami typu SQL Injection. Celem prezentacji jest zaprezentowanie możliwości, korzyści, jak i kosztów związanych z wdrożeniem takiego rozwiązania w firmie.

Technologia Flash

Piotr Sajda, OPITZ CONSULTING Kraków Sp. z o.o.

Rozwijające się w zawrotnym tempie technologie pamięci półprzewodnikowych, w tym przede wszystkim pamięci trwałej typu Flash mają swoje odniesienie również w produktach Oracle. Światowy lider na rynku baz danych posiada w swojej szerokiej ofercie produkty sprzętowe, czyli karty Flash oraz macierze flashowe, jak również rozwiązania softwarowe wykorzystujące charakterystykę tych pamięci, tj. dostępny w Oracle 11gR2 Flash Cache. We współpracy z firmą Arrow ECS, czołowym dystrybutorem produktów informatycznych w Polsce przeprowadziliśmy testy rozwiązań opartych o technologię Flash do zastosowań współpracujących z silnikiem bazy danych Oracle (testowana wersja: 11gR2). Sprawdzaliśmy ich przydatność do tego typu zastosowań w porównaniu z tradycyjnymi macierzami dyskowymi.

Testowanie aplikacji bazodanowych w praktyce

Andrzej Dąbrowski, Embarcadero Technologies

Testowanie aplikacji bazodanowych jest zadaniem trudnym i niewygodnym dla zespołów QA: należy testować je przy maksymalnym obciążeniu i przy maksymalnej liczbie użytkowników oraz badać ich wpływ na inne działające aplikacje. Wymaga to starannego przygotowania środowiska testowego oraz narzędzi, które będą nas w tym wspierały. Narzędzie Embarcadero DB Optimizer XE2 pozwala identyfikować komendy SQL generowane przez testowaną aplikację oraz sprawdzić ich poprawność. Rozwiązanie umożliwia także efektywnie symulowanie obciążenia serwera SQL dużą liczbą jednoczesnych użytkowników. Podczas referatu wykładowca pokaże praktyczne możliwości narzędzia i omówi najczęściej występujące problemy oraz zagadnienia związane z testowaniem aplikacji bazodanowych.

Co nowego w sprzęcie Oracle’a po Oracle Open World?

Zbigniew Swoczyna, Oracle

W tym roku Oracle Open World zapowiadał się na imprezę w dużym stopniu poświęconą nowościom sprzętowym – co jak na firmę Oracle jest pewnym novum. Niniejszy referat poświęcony będzie w części krótkiemu przeglądowi nowości, które zostały wtedy przedstawione. Od momentu przejęcia Sun’a Oracle stał się pierwszym na rynku dostawcą, który ma w swej ofercie kompletną ofertę sprzętu i oprogramowania. Praktycznie od momentu ogłoszenia tego przejęcia Oracle deklarował swoje zaangażowanie w rozwój sprzętu – wydaje się, że z perspektywy Oracle Open World A.D. 2011 lepiej widać w którą stronę podążył i gdzie zmierza rozwój Hardware’u Oracle. I o tym jest druga część referatu.

Solaris 11 – bezpieczny, wydajny i funkcjonalny system operacyjny w dzisiejszym, bujającym w obłokach świecie

Jan Okrasiński, Oracle

Nawet dla użytkowników tak stabilnego systemu operacyjnego jak Solaris sześć lat to wystarczający czas by przyzwyczaić się do takich dobrodziejstw wprowadzonych w wersji 10 Solarisa jak ZFS, DTrace czy Trusted Extensions i zacząć się rozglądać za kolejną wersją. Dla uważnych, niespodzianek w Solarisie 11 nie będzie wiele ze względu na publiczną dostępność edycji Express, ale i tak warto zapoznać się z ich przeglądem. Pytanie tylko, czy wersja oficjalna zostanie udostępniona przy okazji Oracle Open World czy też w magicznej dacie 11.11.2011 (przed czy po Konferencji PLOUG)?

Power w 72 godziny

Radosław Mańkowski, IBM

Prezentacja przedstawia „case study” projektu migracyjnego hurtowni danych o rozmiarze 100TB w 72h na technologię POWER. Zostaną omówione zagadnienia związane z: projektem architektury (z uwzględnieniem różnic między starym system a docelowym), technologią POWER + ORACLE 11.2, procesami migracji oraz implementacji w środowisku IBM POWER. Zaprezentowane zostaną mechanizmy jakie zostały wykorzystane w oknie migracyjnym oraz jakie od początku napotkano problemy w trakcie tego projektu. Pokazane zostaną aspekty innowacyjności oraz oszczędności z punktu widzenia technicznego oraz biznesowego w tym projekcie.

Radosław Mańkowski, IBM STG Lab Services, specjalizacja: bazy danych Oracle i DB2 na platformie POWER, w IBM odpowiedzialny za opracowanie architektury oraz implementacje dla środowisk bazodanowych.

Procesy biznesowe w środowiskach SOA – kompensacja a kompensowalność

Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska

Przypadki, w których proces biznesowy przetwarzany w środowisku SOA nie może w pełni zrealizować swojego przetwarzania, bardzo często prowadzi do konieczności podjęcia kompensacji tych aktywności, które do momentu decyzji o anulowaniu procesu zostały wykonane. Podejście to jest szeroko rozpowszechnione wśród standardów związanych z przetwarzaniem procesów biznesowych w środowiskach SOA. Opierają się na nim specyfikacje koordynacji procesów, języki wykonawcze dla procesów biznesowych, a także notacje używane do projektowania procesów. Niestety żadna ze specyfikacji nie dostarcza mechanizmów, które zabezpieczałyby możliwość dokonania kompensacji. Brak takich mechanizmów może prowadzić do sytuacji, które w standardzie BPMN określane są jako „hazardowe”. Dochodzi do nich wówczas, gdy proces, którego wykonanie nie może zostać zakończone, nie może zostać także w pełni skompensowany. Jego wynik jest wówczas nieokreślony, niezgodny z zamierzeniami projektanta procesu, co może prowadzić do niespójności. Przypadki takie wymuszają często konieczność ręcznego rozwiązania zaistniałej, niekorzystnej sytuacji. Referat skupia się na powyższym problemie, dokonuje jego analizy a także proponuje sposób jego rozwiązania.

Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: doświadczenia wdrożeniowe

Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska

Oracle BPM 11g jest jedną z najpopularniejszych korporacyjnych platform automatyzacji i obsługi procesów biznesowych, opartą o koncepcję architektury zorientowanej na usługi (SOA). W skład platformy wchodzą m.in.: repozytorium BPM – baza danych przechowująca definicje procesów biznesowych oraz stany bieżących i historycznych instancji procesów biznesowych, serwer BPM – nieprzerwanie pracująca aplikacja serwerowa, która koordynuje wykonanie instancji procesów biznesowych, BPM Workspace – aplikacja dostępna za pośrednictwem przeglądarki WWW, umożliwiająca kontakt użytkowników końcowych z instancjami procesów biznesowych oraz realizację działań manualnych będących krokami składowymi procesów biznesowych, narzędzia Process Composer i JDeveloper – służące analitykom i programistom do modelowania i implementacji nowych procesów biznesowych, narzędzie Enterprise Manager – wspomagające pracę administratora systemu zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiające obserwację stanu każdej bieżącej lub historycznej instancji procesu biznesowego, a także diagnozowanie przyczyn ewentualnych awarii.

W referacie przedstawiono architektury i funkcjonalność składników Oracle BPM 11g oraz omówiono doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania procesami biznesowymi opartych o Oracle BPM 11g.

Informacja o autorze: Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, członek Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, członek założyciel Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz architektury aplikacji internetowych. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, USA, Słowacja) prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych. Prowadzi lub prowadził wykłady akademickie dla Politechniki Poznańskiej, Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbuettel, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Loyola University New Orleans, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projektuje i realizuje szkolenia IT, opracowuje strategie informatyzacji, kieruje i doradza w projektach IT.

Quo vadis ERP?

Tomasz Wyrozumski, BMS Creative

Referat dotyczy systemów wspomagających pracę przedsiębiorstw. Próbujemy prześledzić w nim historię takich rozwiązań, ich aktualny stan rozwoju, a także zastanawiamy się nad kierunkami przyszłej ewolucji. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na wzajemne oddziaływanie informatyki i biznesu, pokazując w jaki sposób potrzeby wpływają na powstawanie możliwości, a możliwości generują nowe potrzeby. Analizując uwarunkowania informatyczne, ekonomiczne i społeczne oraz posiłkując się konkretnymi przykładami, pokazujemy, jak dochodzi do jednoczenia się różnych koncepcji dotyczących zarządzania firmą.

Informacja o autorze: Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w dziedzinie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1992 roku zajmuje się profesjonalnie informatyką, będąc współwłaścicielem i dyrektorem BMS Creative. Aktywnie kieruje projektami komercyjnymi w zakresie systemów CRM, ERP, obiegu dokumentów oraz eksploracji danych, w szczególności z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

Co nowego w ITILu?

Jarosław Łagowski, IBM Polska

Na przełomie lipca i sierpnia 2011 zaprezentowana zastała oficjalnie, długo oczekiwana aktualizacja ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library). Nowa wersja powstała, między inymi, w wyniku lawiny zastrzeżeń ze strony praktyków i szkoleniowców ITIL, odnośnie spójności i przejrzystości wersji 3 opublikowanej w roku 2007. Aktualizacja nie zmienia podstawowych założeń, ale wprowadza szereg poprawek usuwających błędy i niespójności oraz uwzględnia zmiany jakie zaszły w praktykach Service Management’u od roku 2007.

Ten artykuł zawiera przegląd wprowadzonych zmian w ITIL v3 2011 na poziomie ogólnym oraz w odniesieniu do każdej z pięciu podstawowych publikacji.

Informacja o autorze: Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. IBM Certified Specialist, ITIL v3 Expert. Firma: IBM Global Technology Services, stanowisko: Senior IT Specialist, obszary działalności: Bazy Danych, Disaster Recovery, ITIL, SOA Governance

Co nowego w Java 7?

Maciej Gruszka, Oracle

Oracle po akwizycji firmy Sun Microsystems przejął zaszczytną rolę firmy wiodącej w opracowywaniu kolejnych wersji języka Java. W dniu 7 lipca 2011 ogłosiliśmy powszechną dostępność wersji 7 JDK i ostateczną finalną wersję specyfikacji. W czasie krótkiego wystąpienia pokazane zostanie co się zmieniło / co zostało uzupełnione w specyfikacji, a także jakie komercyjne oferty w dziedzinie komercyjnych implementacji Javy pojawiają się w ofercie Oracle. Zaadresowana zostanie również problematyka najnowszej specyfikacji JEE, a mianowicie siódma jej wersja – omówiona zostanie roadmapa specyfikacji, a także omówiona zostanie strategia implementacji w postaci serwera aplikacyjnego – zarówno darmowego o nazwie Glassfish, jak i w pełni komercyjnego serwera WebLogic.

Maciej Gruszka od 1999 roku w swoim zawodowym życiu zajmuje się komercyjnymi implementacjami serwerów aplikacyjnych J2EE/JEE. Najpierw będąc inżynierem w firmie BEA Systems wspomagał pionierski rozwój rynku serwera aplikacyjnego WebLogic na terenie całej Europy Wschodniej. W 2009 roku w wyniku akwizycji został pracownikiem Oracle gdzie skupił się na wsparciu największych wdrożeń platformy Javowej Oracle wśród polskich klientów a także pełnił rolę ekspercką w dziedzinie WebLogica wśród najbardziej prestiżowych wdrożeń w Europie Wschodniej. Latem 2011 roku przeniósł się do działu rozwoju produkcji oprogramowania firmy Oracle, gdzie pełni funkcję Product Managera w dziedzinie Cloud Application Framework na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Cloud Application Framework obejmuje w Oracle implementacje wirtualnych maszyn Java, serwery aplikacyjne JEE, Coherence i Tuxedo. W swoim obszarze Maciej zajmuje się również promocją rozwiązania ExaLogic Elastic Cloud wśród największych klientów WebLogic Servera. W życiu prywatnym Maciej jest zapalonym brydżystą zrzeszonym w Polskim Związku Brydża Sportowego.

Dostosowywanie wyglądu aplikacji ADF Faces

Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska

ADF Faces to opracowana przez firmę Oracle w ramach narzędzia Oracle Application Development Framework (ADF) biblioteka komponentów graficznych do budowy interfejsu użytkownika w aplikacjach opartych o technologię JavaServer Faces (JSF). Charakterystyczne dla JSF, a w związku z tym również dla ADF Faces, komponentowe podejście do budowy stron WWW stanowiących interfejs aplikacji odcina programistę od wynikowego kodu HTML, a przez to ogranicza możliwości wpływania na wygląd aplikacji poprzez arkusze stylów CSS. Aby zaoferować twórcom aplikacji większą niż przewidziana w ramach technologii JSF kontrolę nad szatą graficzną aplikacji, ADF Faces udostępnia mechanizm tzw. skórek, umożliwiających precyzyjne określenie formatowania poszczególnych komponentów strony. Celem wykładu jest przedstawienie zasady działania skórek, sposobu ich tworzenia i wykorzystywania w aplikacjach, a także wsparcia narzędzi Oracle dla tworzenia i edycji skórek.

Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych, technologiach internetowych i obsłudze danych multimedialnych w bazach danych. Jest autorem ok. 90 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych i obsługi zaawansowanych typów danych przez system zarządzania bazą danych Oracle.

Oracle Database XE, Standard, Enterprise – którą wersję bazy danych wybrać aby nie przepłacić?

Mariusz Masewicz

Kupując licencję serwera bazy danych Oracle mamy do wyboru wiele opcji. Począwszy od wersji Express Edition (XE), poprzez warianty Standard Edition a na Enterprise Edition skończywszy. O wyborze wariantu droższego decyduje jego funkcjonalność, natomiast za wariantem tańszym przemawia zdecydowanie niższa cena.

W tym referacie postaramy się przeanalizować możliwości poszczególnych wersji. Zastanowimy się nad tym, które z rozszerzeń dostępnych w droższej opcji są warte „grzechu”, a które nawet mimo ich braku w wersji tańszej dają się w pewnych sytuacjach zastąpić mniej lub bardziej niekonwencjonalnym zastosowaniem mechanizmów z wersji niższej.

Coraz częściej zdarza się, że firmy stają przed kolejnymi wyzwaniami dotyczącymi składowania, przeszukiwania, czy tez analizowania danych. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebują coraz wydajniejszych, a przez to coraz bardziej wyrafinowanych mechanizmów. Najważniejsze z tych wyzwań, to zapewnienie wysokiej dostępności (Data Guard), wydajności (RAC), efektywnego składowania dużych zbiorów danych (partycjonowanie), oraz ich efektywnego przeszukiwania (operacje równoległe). Do tego coraz częściej wdrażane są rozwiązania typu Hurtownie Danych, dla których opracowano szereg wyrafinowanych mechanizmów zwiększania wydajności – od indeksów bitmapowych począwszy, a na perspektywach zmaterializowanych z mechanizmem przepisywania zapytań skończywszy. Jeżeli to tego dołożymy chęć ciągłego monitorowania systemu i automatyzacji procesu jego strojenia, to okazuje się, że komplet narzędzi może zapewnić nam tylko licencja Enterprise z wykupionymi dodatkowymi pakietami.

Po wykonaniu analizy potrzebnych funkcjonalności nadchodzi moment refleksji – czy faktycznie to co oferuje najdroższa wersja wykorzystamy w 100% i czy przypadkiem nie można przynajmniej części z wymienionych powyżej funkcjonalności zasymulować stosując prostsze mechanizmy?

W niniejszym wykładzie zebrano odpowiedzi na powyższe pytania. Zaprezentowano też rozwiązania, których wdrożenie pozwoliło zaoszczędzić sporo pieniędzy. Przy czym należy tu zaznaczyć, iż w większości przypadków oszczędność taka nie oznaczała całkowitej rezygnacji z zakupu droższych wersji licencji. Wdrożenie proponowanych tu rozwiązań pozwoliło w kilku przypadkach na odsunięcie takiego wydatku w czasie o kilka lat.

Mariusz Masewicz jest niezależnym konsultantem zajmującym się tematyką projektowania, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych w których kluczową rolę pełnią produkty firmy Oracle. Od 1999 roku współpracuje z wieloma firmami, realizując w tym czasie szereg projektów związanych między innymi z administracją bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu hurtowni danych, BI, integracji systemów w ramach SOA. Specjalizuje się w rozwiązaniach mających zapewnić wysoką niezawodność i wydajność systemów. Przez ponad 11 lat był też pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej co zaowocowało powstaniem między innymi kilkudziesięciu publikacji o tematyce dotyczącej wykorzystania szeregu produktów firmy Oracle. Od wielu lat jest stałym współpracownikiem Oracle University, gdzie jako trener specjalizuje się między innymi w zagadnieniach związanych z bazami danych (administracja, strojenie, wysoka dostępność i wydajność), programowaniem w językach SQL, PL/SQL, Java (w tym także JEE i ADF), hurtowniami danych i systemami BI, oraz rozwiązaniami z rodziny SOA.

Dokumentacja środowiska bazy danych Oracle

Paweł Chomicz, BizTech S.A.

Nie wystarczy poprawnie zainstalować i skonfigurować ASM, serwer bazy danych, RAC i Active Data Guard. To wszystko należy opakować odpowiednią dokumentacją i procedurami. Czy wszyscy weryfikują poprawność backupu? A co z archiwum logów? Czy raz do roku przepisywane są taśmy z backupem ?

Minimalna dokumentacja oraz procedury rekomendowane przez Oracle powinny pokrywać następujące obszary: dokumentacja powykonawcza – opis środowiska, polityka zarządzania wakatami/zwolnieniami/nieobecnościami pracowników, polityka obsługi awarii, polityki backupu i odtwarzania, procedury administracyjne, katalog skryptów, inne – specyficzne dla danego środowiska.

Autor zaprezentuje podstawowe listy procedur, które powinny być wykonywane codziennie, tygodniowo oraz miesięcznie w celu zapewnienia poprawnej administracji bazą danych Oracle. Listy te mogą zostać rozszerzone o inne procedury, które okażą się niezbędne do wprowadzenia, a których konieczność funkcjonowania może wykazać szczegółowa analiza środowiska Oracle w organizacji. Na koniec zaprezentowane zostaną procedury które powinny być wykonane jednorazowo.

Autor opowie o poważnej awarii środowiska RAC która wynikła z powodu braku dokumentacji i procedur.

Informacje o autorze: W latach 1992-1999 prowadził szkolenia IT oraz szkolenia dla trenerów. W latach 1999-2004 zbudował i prowadził zespół Oracle w Altkom Akademii. W latach 2005-2006 zbudował i prowadził Zespół Aplikacji Oracle w Matrix.pl. Aktualnie jest Dyrektorem Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A.

Oracle Universal Content Management jako środowisko do przechowywania i metaopisu surogatów

Paweł Chomicz, BizTech S.A.

Celem cyfryzacji jest przede wszystkim zabezpieczanie oraz udostępnienie dorobku kulturalnego w przestrzeni publicznej jaką jest Internet. Duża część naszego dziedzictwa narodowego tylko w cyfrowym formacie ma szanse dotrwać do przyszłych wieków. Na przykład w tej chwili kilkadziesiąt archiwalnych filmów właśnie wyparowuje z celofanu.

Proces cyfryzacji ma kilka istotnych podprocesów: digitalizacja, czyli stworzenie kopii cyfrowej filmu, obrazu itd. czyli uzyskanie tak zwanego obiektu cyfrowego czyli surogatu, meta opis, przechowywanie tymczasowe i głębokie lub wieczyste, przeszukiwanie i prezentacja.

W referacie skupimy się na dwóch zagadnieniach w kontekście Oracle Universal Content Management: meta danych i problemach z nośnikami oraz zmianami technologii przy wieczystym składowaniu. Metadane służą do przechowywania opisów magazynowanych w archiwum elektronicznym obiektów oraz umożliwiają łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych danych. Metadane pozwalają również grupować kilka obiektów w jedną funkcjonalną całość (np. kilka zdjęć płaskich rzeźby wykonanych pod różnymi kątami pozwoli zbudować jej przestrzenny obraz).

Metadane tworzone na różnych poziomach szczegółowości mogą być ze sobą powiązane, umożliwiając użytkownikowi nawigacje na różnych poziomach opisu. Metadane mogą być przechowywane oddzielnie od obiektu informacyjnego, lub mogą być włączone do obiektu (dotyczy to oczywiście tylko obiektów cyfrowych). Metadane można przechowywać w następujących standardach (przykłady): PREMIS, CHIN, SPECTRUM, METS.

Wieczyste składowanie staje się problemem wtedy, kiedy dane liczone są w petabajtach. Na przykład taśmy należy przepisać przynajmniej raz do roku aby mieć pewność co do ich zawartości. A zmiana technologii? Czy za 20 lat przeczytamy dane umieszczone na dyskietkach 1,44”?

Oracle Universal Content Management (UCM) jest jednolitą platformą zarządzania treścią, umożliwiającą scentralizowane zarządzanie dokumentami, treścią WWW, zasobami cyfrowymi. Wraz z innymi produktami Oracle oraz sprzętem umożliwia stworzenie środowiska do przechowywania, przeszukiwania i prezentacji surogatów wraz z ich meta opisem.

Informacje o autorze: W latach 1992-1999 prowadził szkolenia IT oraz szkolenia dla trenerów. W latach 1999-2004 zbudował i prowadził zespół Oracle w Altkom Akademii. W latach 2005-2006 zbudował i prowadził Zespół Aplikacji Oracle w Matrix.pl. Aktualnie jest Dyrektorem Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A.