Opisy warsztatów i tutoriali

Opisy umieściliśmy zgodnie z tematyką.

I. Administrowanie serwerem bazy danych Oracle

[WP ASH] Monitorowanie bazy za pomocą Active Session History

Marcin Przepiórowski

Abstrakt:

Active Session History zostało zaimplementowane w wersji 10 bazy danych Oracle. Od tego czasu jest to bardzo potężne narządzie do monitorowania bieżącego obciążenia bazy oraz poszczególnych sesji lub zapytań. Za jego pomocą w połączeniu z repozytorium AWR można diagnozować problemy wydajnościowe, które miały miejsce w przeszłości. Tematem warsztatu będzie omówienie mechanizmów działania ASH oraz przedstawienie możliwości raportowania za pomocą narzędzi graficznych i zapytań SQL. Dodatkowo umówiona zostanie darmowa implementacja Active Session History – OraSASH – pozwalająca na monitorowanie baz Standard Edition oraz Enterprise Edition bez potrzeby posiadania Diagnostic and Tunning Pack-a.

Informacja o prowadzącym: Autor ostatnie 10 lat zajmuje się bazami danych Oracle jako administrator, konsultant i wdrożeniowiec. Poprzez kontakt z wieloma dostawcami oraz pracę w wielu środowiskach miał możliwość zapoznania się z dużą ilością instalacji bazy danych w kraju oraz za granicą. Główne zainteresowania to wydajność i bezpieczeństwo bazy danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod badania wąskich gardeł i sposobów ich rozwiązywania. Od roku 2010 jest posiadaczem tytułu Oracle ACE.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, osoby odpowiedzialne za problemy wydajności.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość bazy danych Oracle.

Forma zajęć: warsztat wspomagany slajdami i prezentacją.

Cel uczestnictwa: poznanie zasad działania Active Session History oraz praktycznego ich użycia.

Czas trwania: 2 godz.

[TP ASM] Automatic Storage Management – wydajny sposób zarządzania składowaniem plików

Bartłomiej Bułkszas

Abstrakt:

Automatic Storage Management (ASM), jest opcją serwera bazy danych, wprowadzoną po raz pierwszy w wersji Oracle 10g, która dostarcza administratorom wydajny system zarządzania pamięcią dyskową. Poprzez integrację systemu plików i volume managera, ASM dostarcza bezpieczny, wydajny – dzięki direct async I/O, łatwy w obsłudze system plików. ASM dzięki swoim własnościom pozwala na oszczędzenie czasu administratorów związanego z zarządzaniem plikami bazy, co ważne jest dostępny zarówno dla wersji Standard i Enterprise bazy Oracle. Podczas tutorialu zostaną omówione zagadnienia związane z konfiguracją instancji ASM, obsługą grup dysków, wykorzystaniem grup ASM w konfiguracji Clusterware i RAC, korzystaniem z ASM Dynamic Volume Manager (ADVM) i Oracle ASM Cluster File System (ACFS).

Tutorial będzie miał charakter wykładu przeplatanego demonstracjami praktycznymi.

Informacja o prowadzącym: Od wielu lat prowadzi szkolenia z technologii i produktów Oracle w ramach Oracle University. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach związanych z bazami danych (administracja, archiwizacja, strojenie, architektury wysokiej wydajności i niezawodności baz danych Oracle i MySQL), programowaniem w językach SQL, PL/SQL, hurtowniami danych.

Certyfikaty: OCP DBA 9i, 10g, 11g; Oracle Database 10g: Real Applications Clusters Administrator Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning Certified Expert.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych, konsultanci.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość działania bazy danych Oracle.

Forma zajęć: wykład przeplatany demonstracjami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: uczestnicy tutorialu zdobędą wiedzę o możliwościach wykorzystania ASM do składowania plików związanych z bazą danych Oracle 11g, narzędziach wykorzystywanych w administracji.

Czas trwania: 3-4 godz.

[WN Foglight] Foglight z modułem Performance Analysis for Oracle

Maciek Pogorzelski (Quest Polska)

Abstrakt:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania narzędzia Foglight for Oracle wraz z modułem Performance Analysis do monitorowania i analizy wydajności baz danych Oracle.

Foglight for Databases przeznaczony jest dla klientów wymagających monitorowania i historycznego przechowywania danych, stałej kontroli i analityki obciążenia, optymalizacji ustawień i konfiguracji baz oraz powiadamiania na wypadek wystąpienia zaburzeń w pracy systemu.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zakres możliwości Foglight for Oracle Advanced (zawierającego moduł Perfomance Analysis). Funkcjonalność najnowszych dostępnych wersji oraz korzyści wynikające z ich stosowania zostaną przybliżone poprzez wspólne wykonanie podczas warsztatów prostych ćwiczeń.

Informacja o prowadzącym: Maciej Pogorzelski jest Produkt Managerem zajmującym się oprogramowaniem Quest Software dedykowanym dla baz danych, w tym dla platformy Oracle. W Quest Polska od 1 czerwca 2005. Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją inżynieria komputerowa, uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu optymalizacji systemów bazodanowych w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, osoby zainteresowane problematyką optymalizacji funkcjonowania systemów baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość poleceń SQL.

Forma zajęć: pokaz przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie uczestników z możliwościami i zaawansowaną obsługą Spotlight on Oracle i Foglight Performance Analysis for Oracle.

Czas trwania: 4 godz.

[WN Opt] Kosztowy optymalizator SQL – kardynalność jest kardynalna!

Piotr Kołodziej (Oracle)

Abstrakt:

Podstawą działania kosztowego optymalizatora SQL jest wybór najwłaściwszej metody wykonywania zapytań w zależności od spodziewanej kardynalności (liczebności) źródeł danych oraz zbioru rezultatów. Odmienności przewidywań od rzeczywistego charakteru danych mogą prowadzić do kardynalnych problemów z wydajnością – krótko mówiąc: do nieoptymalnych planów wykonania. Skąd się biorą takie odstępstwa? Warsztat ma na celu pokazanie typowych przyczyn, metod diagnozy i środków zaradczych.

Informacja o prowadzącym: Piotr Kołodziej, Master Principal Sales Consultant, Oracle Polska. Konsultant technicznego wsparcia sprzedaży, specjalizujący się w zakresie serwera bazy danych Oracle. Przed dołączeniem do Oracle w roku 2000 zbierał doświadczenia z bazami danych Oracle począwszy od wersji 7.0 (od 1994 roku) oraz oprogramowaniem narzędziowym. W Oracle kontynuował praktykę z wersjami 8/8i/9i i kontynuuje ją dalej z wersjami 10g/11g. Główne obszary działalności obejmują optymalizację, skalowanie systemów baz danych oraz opracowywanie metod efektywnego składowania i przetwarzania danych na miarę możliwości dostępnej technologii. W ostatnich kilku latach praktykuje w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych.

Profil uczestnika: specjaliści zajmujący się strojeniem aplikacji lub systemów baz danych.

Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne, wprowadzenie i podsumowanie w postaci slajdów.

[WP RMAN] Recovery Manager – naprawa bazy danych i nie tylko

Bartłomiej Bułkszas

Abstrakt:

Serwer bazy danych Oracle 11g oferuje szereg możliwości związanych z zabezpieczeniem dostępności danych składowanych w bazie danych. Jedna z nich to kopie archiwalne i możliwość naprawy bazy, inna to udostępnianie środowisk programistom. Podczas prezentacji poruszone zostaną zagadnienia związane z flash recovery area, kontrolą spójności plików , archiwizacją bazy danych i jej odtwarzaniem, wykorzystaniem bazy standby fizycznej do naprawy bloków i plików bazy głównej, flashback database, klonowaniem.

Warsztat będzie miał charakter wykładu przeplatanego demonstracjami praktycznymi i zakończonego krótkimi zajęciami praktycznymi.

Informacja o prowadzącym: Od wielu lat prowadzi szkolenia z technologii i produktów Oracle w ramach Oracle University. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach związanych z bazami danych (administracja, archiwizacja, strojenie, architektury wysokiej wydajności i niezawodności baz danych Oracle i MySQL), programowaniem w językach SQL, PL/SQL, hurtowniami danych.

Certyfikaty: OCP DBA 9i, 10g, 11g; Oracle Database 10g: Real Applications Clusters Administrator Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning Certified Expert.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych, konsultanci.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość działania bazy danych Oracle.

Forma zajęć: wykład z ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę o możliwościach wykorzystania Recovery Managera w dbaniu o dostępność danych gromadzonych w bazie danych Oracle 11g.

Czas trwania: 3-4 godz.

[WN TOAD] Najnowsza wersja TOAD for Oracle 11 oraz Toad Multi Platform DB z modułem Spotlight

Maciek Pogorzelski (Quest Polska)

Abstrakt:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania pakietu Toad for Oracle do zróżnicowanych zadań związanych z administracją, oprogramowaniem i funkcjami analitycznymi dotyczącymi baz Oracle.

Toad for Oracle jako jedno z najbardziej popularnych narzędzi Quest Software ułatwia zarówno programistom, analitykom, jak i administratorom baz danych zautomatyzowanie codziennych operacji. Jest zintegrowanym środowiskiem developerskim do pisania kodu, modyfikacji schematów i skryptów SQL, pozwala jednocześnie przy wykorzystaniu przyjaznego graficznego interfejsu na dokonywanie podstawowych i zaawansowanych czynności administracyjnych, zaś analitykom dostarcza zaawansowanych możliwości konstruowania raportów i korzystania z informacji zawartych w bazach danych. Toad oferuje wyspecjalizowane moduły DBA, Debugger, SQL Optimizer oraz Knowledge XPert for Oracle oraz Spotlight, których funkcjonalność poprzez wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń zostanie przybliżona uczestnikom warsztatu.

W trakcie spotkania oprócz szczegółowego przedstawienia zakresu możliwości pakietu Toad, omówiona zostanie funkcjonalność najnowszej dostępnej wersji oraz pakiet Toad Multi Platform DB Suite, który przeznaczony jest dla zespołów administrujących systemami, w których funkcjonują 2-3 różne motory bazodanowe (np. Oracle i SQL Server lub Oracle, SQL Server i DB2/Sybase).

Informacja o prowadzącym: Maciej Pogorzelski jest Produkt Managerem zajmującym się oprogramowaniem Quest Software dedykowanym dla baz danych, w tym dla platformy Oracle. W Quest Polska od 1 czerwca 2005. Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją inżynieria komputerowa, uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu optymalizacji systemów bazodanowych w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: analitycy, administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, osoby zainteresowane problematyką optymalizacji funkcjonowania systemów baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość poleceń SQL.

Forma zajęć: pokaz przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie uczestników z możliwościami i zaawansowaną obsługą Toad for Oracle.

Czas trwania: 4 godz.

II. Bezpieczeństwo

[WP Bezp11g] Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Paweł Matuszyk (ONT Solutions Sp. z o.o.)

Abstrakt:

Wiele organizacji planuje jest w trakcie lub skończyło migrację ze starszych wersji bazy danych do wersji 11g. Niewiele z nich wykorzystuje jej najnowsze cechy z dwóch powodów: administratorzy nie są ich świadomi lub firmy migrują do nowszej wersji bez wprowadzania zmian w aktualnej konfiguracji.

W trakcie warsztatu użytkownicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami szyfrowania danych w bazie (m.in. encrypted tablespace) jak też metodami bezpiecznej komunikacji z serwerem bazodanowym (m.in. Oracle Advanced Security, event 10079).

Informacja o prowadzącym: Paweł Matuszyk jest niezależnym konsultantem. Technologią Oracle zajmuje się od ponad 11 lat. Głównym jego zainteresowaniem jest strojenie baz. Aktualnie pracuje w banku JP Morgan. Wcześniej uczestniczył przy wdrażaniu systemów opartych na technologiach firmy Oracle m.in. w London Clearing House, ING Barings Bank N.V., Societe General, Citicorp, Schlumberger, Logica CMG, Vodafone Japan, British Sky Broadcasting i wielu innych.

Profil uczestnika: zaawansowani administratorzy i projektanci baz danych, konsultanci.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana dobra znajomość administracji bazą danych, płynne posługiwanie się SQL*Plusem.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: przybliżenie użytkownikom tematyki bezpiecznego składowania danych w bazie; zagrożenia związane z brakiem zabezpieczenia danych.

Czas trwania: 4 godz.

[TN BezpInf] Bezpieczeństwo bazy danych Oracle inaczej!

Marcin Kozak (Oracle)

Abstrakt:

Dzisiaj myśląc o bezpieczeństwie myślimy o systemach operacyjnych, bazach danych. Bezpieczeństwo to dzisiaj instalacja i konfiguracja wybranego produktu. To jedna z dróg…

Inna droga, prezentowana podczas tych zajęć, to droga oparta o Analizę Ryzyka. Celem tutorialu jest pokazanie w jaki sposób poprawnie zadbać o każdy element bezpieczeństwa. Począwszy od:

 • Analizy Ryzyka,
 • Klasyfikacji Informacji,
 • Realizacji procesu szacowania słabości.

aż do ewaluacji produktu i wyboru rozwiązania. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak adresować obszary poufności, integralności informacji w bazie Oracle. W tym celu wykorzystane zostaną mechanizmy kontrolne:

 • Oracle Configuration Management Pack,
 • Oracle Label Security,
 • Oracle Database Vault.

Informacja o prowadzącym: Marcin Kozak przez wiele lat pracując na stanowisku architekta systemów zarządzania tożsamością koncentrował się na budowie pełnego systemu bezpieczeństwa, począwszy od systemu operacyjnego, poprzez bezpieczne repozytoria danych, aż do poziomu bezpiecznej aplikacji kończąc. Jest wielkim zwolennikiem implementacji rozwiązań zgodnych ze standardami bezpieczeństwa określanymi przez NIST (National Institute of Standards and Technology).

Profil uczestnika: architekci oprogramowania, inżynierowie i wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem informacji w repozytoriach bazodanowych.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa wiedza o dowolnym systemie operacyjnym z rodziny Linux bądź Unix.

Forma zajęć: tutorial, połączony z prezentacjami budującymi wiedzę w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Cel uczestnictwa: zdobycie kompetencji w obszarze bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem baz danych.

Czas trwania: 3-4 godz.

[WN Guardium] Guardium – monitorowanie aktywności do baz danych

Zbigniew Szmigiero (IBM)

Abstrakt:

Zestaw ćwiczeń przybliżających funkcjonowanie systemu Guardium 8:

 • Budowa polityki audytowej dla baz danych;
 • Budowa raportów;
 • Tworzenie polityk blokujących ruch do i z bazy danych;
 • Szacowanie podatności.

Informacja o prowadzącym: 10-letnie doświadczenie zawodowe w przestrzeni bezpieczeństwa w obrębie ochrony danych, informacji, zarządzania tożsamością i dostępem.

Profil uczestnika: oficerowie bezpieczeństwa, administratorzy baz danych, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL.

Forma zajęć: warsztaty z użyciem środowiska zwirtualizowanego.

Cel uczestnictwa: podstawowe umiejętności korzystania ze środowiska Guardium.

Czas trwania: 4 godz.

[WN LDAP] LDAP – czyli o tym jak projektować usługi katalogowe

Marcin Kozak (Oracle)

Abstrakt:

Usługi katalogowe wykorzystywane są od kilkudziesięciu lat. Raz jest to zwykła książka adresowa, innym razem repozytorium uwierzytelniające użytkowników lub też zwykła baza profili aplikacji. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję praktycznie poznać implementację Oracle Directory Server (dawniej iPlanet/Sun Directory Server) oraz przekonać się, jak minimalnym nakładem pracy poprawić aspekty związane z wydajnością katalogu. Warsztaty pokażą jak praktycznie zostały zaimplementowane standardy opisywane w RFC (2247, 2251-2256). Połączenie wiedzy systemowej wraz z aplikacją pozwoli zbudować wiedzę dotyczącą projektowania tego typu usług.

Informacja o prowadzącym: Marcin Kozak przez wiele lat pracując na stanowisku architekta systemów zarządzania tożsamością koncentrował się na budowie pełnego systemu bezpieczeństwa, począwszy od systemu operacyjnego, poprzez bezpieczne repozytoria danych, aż do poziomu bezpiecznej aplikacji kończąc. Jest wielkim zwolennikiem implementacji rozwiązań zgodnych ze standardami bezpieczeństwa określanymi przez NIST (National Institute of Standards and Technology).

Profil uczestnika: architekci oprogramowania, inżynierowie i wszyscy zainteresowani technologiami LDAP.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa wiedza o dowolnym systemie operacyjnym z rodziny Linux bądź Unix.

Forma zajęć: warsztat praktyczny, połączony z krótkim (5-10 minut) wprowadzeniem do każdego ćwiczenia. (Warsztaty realizowane są bez wykorzystywania slajdów! Jest to praktyczne laboratorium.)

Cel uczestnictwa: zdobycie kompetencji w obszarze projektowania i wykorzystania usług katalogowych.

Czas trwania: 3-4 godz.

[WN Solaris] Bezpieczeństwo SO Solaris – czyli o tym dlaczego bezpieczeństwo systemu operacyjnego ma znaczenie!

Marcin Kozak (Oracle)

Abstrakt:

System operacyjny to fundament na którym budujemy nasze usługi. Kiepsko zabezpieczony system to kiepski fundament. Uczestnicy warsztatu w sposób praktyczny będą mieli okazję poznać zagadnienia będące standardami bezpieczeństwa. Mechanizm Role Base Access Control (RBAC) czy Least Privileges jest dzisiaj podstawowym elementem każdego procesu czy aplikacji. Pełna kontrola systemu, a w tym:

 • Resource Manager – zarządzanie mocą obliczeniową,
 • Trusted Exstensions – klasyfikacja informacji,
 • Rights Management – ścisła kontrola każdego procesu lub użytkownika,

jest nieodzowną częścią dobrze naoliwionej maszyny. Wartość jaką niesie w sobie system operacyjny jest nie do przecenienia. W trakcie warsztatu są realizowane w sposób praktyczny wytyczne NIST SP 800-27 (33 pryncypia bezpieczeństwa).

Informacja o prowadzącym: Marcin Kozak przez wiele lat pracując na stanowisku architekta systemów zarządzania tożsamością koncentrował się na budowie pełnego systemu bezpieczeństwa, począwszy od systemu operacyjnego, poprzez bezpieczne repozytoria danych, aż do poziomu bezpiecznej aplikacji kończąc. Jest wielkim zwolennikiem implementacji rozwiązań zgodnych ze standardami bezpieczeństwa określanymi przez NIST (National Institute of Standards and Technology).

Profil uczestnika: architekci oprogramowania, inżynierowie i wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem u podstaw.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa wiedza o dowolnym systemie operacyjnym z rodziny Linux bądź Unix (wystarczy podstawowa wiedza narzędziowa np. poruszanie się między katalogami).

Forma zajęć: warsztat praktyczny, połączony z krótkim (5-10 minut) wprowadzeniem do każdego ćwiczenia (Warsztaty realizowane są bez wykorzystywania slajdów! Jest to praktyczne laboratorium).

Cel uczestnictwa: zdobycie kompetencji w obszarze projektowania systemu bezpieczeństwa, zrozumienie iż jest to fundament dla kolejnych usług.

Czas trwania: 3-4 godz.

III. Sprzęt, wirtualizacja

[TN Part] O utwardzaniu partycjonowania

Jan Okrasiński (Oracle)

Abstrakt:

Omówiony zostanie aktualny stan technologii wirtualizacyjnej Oracle VM Server for SPARC (vel Sun Logical Domains) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki najnowszej platformy serwerowej SPARC T4. Przedyskutowane zostaną scenariusze wykorzystania tegoż partycjonowania z naciskiem na te, które już dziś wydają się spełniać wszelkie wymagania dla partycjonowania „twardego” w rozumieniu polityki licencyjnej produktów Oracle, a jednak nie zostały oficjalnie zaaprobowane jako granica obligatoryjnego licencjonowania. Prowadzący ma nadzieję, że sytuacja formalna może się zmienić pomiędzy chwilą redagowania niniejszego streszczenia a momentem przeprowadzenia zajęć.

Informacja o prowadzącym: Jan Okrasiński nie ukończył żadnych studiów technicznych, a mimo to doświadczenia zdobyte w zespołach realizujących różnorodne zadania w ramach skomplikowanych projektów naukowych, jakimi były eksperymenty fizyki wysokich energii już w czasach jego studiów podyplomowych w końcu zeszłego wieku, ośmielają go do posługiwania się tytułem inżyniera przedsprzedaży w Sun Microsystems i Oracle. Posiadana praktyka prowadzenia zajęć dydaktycznych jest dostatecznie mała, by nie popaść w rutynę, a jednocześnie dostatecznie zróżnicowana i bogata, by śmiało – chociaż po raz pierwszy – stanąć przed wymagającym audytorium PLOUG. Po rozwiązaniu problemów sponsorowanych przez swego aktualnego chlebodawcę lubi stawiać przed sobą zadania gratisowe w rodzaju łamigłówek, algorytmów i innych ciekawostek z szeroko pojętych nauk ścisłych. Ze zmiennym szczęściem dostaje cięgi w towarzyskich, chociaż rozliczanych porównawczo, maratonach brydżowych (choć już nie tak długich, jak w czasach studenckich).

Profil uczestnika: projektanci i architekci systemów, administratorzy.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość wirtualizacji i konsolidacji systemów.

Forma zajęć: wykład wspomagany slajdami i prezentacją praktyczną.

Cel uczestnictwa: efektywniejsze pod względem technologicznym i biznesowym wykorzystanie zasobów platform serwerowych Oracle SPARC T4 i wcześniejszych.

Czas trwania: 2 godz.

IV. Hurtownie danych, integracja, jakość danych

[WN DIS] Integracja i czyszczenie danych

Michał Kuratczyk (Oracle)

Abstrakt:

Poddczas warsztatów przedstawiona zostanie rodzina produktów Oracle Data Integration Solutions, ze szczególnym uwzględnieniem Oracle Data Integrator i Enterprise Data Quality. Omówimy różne zastosowania integracji danych – od zasilania hurtowni danych po platformy SOA. Udostępniona zostanie maszyna wirtualna, na której każdy będzie mógł skonfigurować proces integracji danych z wykorzystaniem omawianych narzędzi.

Informacja o prowadzącym: Michał Kuratczyk pracuje w branży IT od ponad 10 lat. Zaczynał od administracji sieciami i systemami unixowymi, z czasem zaczął rozwijać i wdrażać systemy IT w największych instytucjach w Polsce. Od kilku lat jest pracownikiem Oracle, gdzie zajmuje się technicznym wsparciem sprzedaży produktów technologicznych. Obecnie zajmuje stanowisko konsultanta sprzedaży rozwiązań integracji danych w regionie EMEA.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, architekci, osoby związane z hurtowniami danych i business intelligence.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość baz danych.

Forma zajęć: wykład i zajęcia praktyczne.

Cel uczestnictwa: znajomość zagadnień i narzędzi do integracji danych, umiejętność wyboru odpowiedniego narzędzia, podstawowa znajomość Oracle Data Integratora.

Czas trwania: ok. 3 godz.

[WP Essbase] Oracle Essbase OLAP (Online Analytical Processing) Server (dawniej Hyperion)

Paweł Chomicz (BizTech Konsulting S.A.)

Abstrakt:

Wraz z Hyperionem Oracle kupił całą masę produktów do analiz danych. Baza danych Hyperion Essbase to wielowymiarowa baza danych o olbrzymich możliwościach analitycznych. Oracle kupił ją aby uzupełnić swoją ofertę Business Intelligence. Essbase jest zupełnie innym produktem od relacyjnej Oracle Database, również z opcją OLAP: inaczej organizuje i przechowuje dane i ich strukturę, ma inny interfejs do zarządzania. Inny jest cykl produkcji aplikacji. Inne są procesy obsługujące dane w systemie. To wszystko jest specyficzne i nie intuicyjne do opanowania, nawet dla dobrych administratorów relacyjnej bazy Oracle. Do tego dochodzą zagadnienia zasilania danymi struktur wielowymiarowych oraz eksport danych do postaci relacyjnej.

Informacja o prowadzącym: Autor w latach 1992-1999 prowadził szkolenia IT oraz szkolenia dla trenerów. W latach 1999-2004 zbudował i prowadził zespół Oracle w Altkom Akademii. W latach 2005-2006 zbudował i prowadził Zespół Aplikacji Oracle w Matrix.pl. Aktualnie jest Dyrektorem Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A.

Profil uczestnika: analitycy przetwarzający dane zgromadzone w bazie Essbase; administratorzy i deweloperzy, wspierający pracę analityków danych; projektanci systemów analitycznych.

Poziom wiedzy uczestnika: znajomość administracji MS Windows i Oracle; podstawy SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: Celem jest zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem Hyperion Essbase w zakresie tworzenia i zarządzania bazą danych oraz analizą danych w MS Excel przy pomocy pluginu. Wiedza pozyskana w trakcie szkolenia: Różnice pomiędzy relacyjnymi i wielowymiarowymi danymi. Filozofia i praktyczna wiedza o środowisku Hyperion Essbase. Planowanie i tworzenie kompletnych aplikacji i baz danych w Essbase, powiązanie ich z danymi relacyjnymi. Zarządzanie środowiskiem Essbase.

Czas trwania: 4 godz.

[WN Replikacja] Replikacja baz danych w czasie rzeczywistym

Michał Kuratczyk (Oracle)

Abstrakt:

Warsztat będzie okazją do zapoznania się z dwoma narzędziami do replikacji baz danych w czasie rzeczywistym – Goldengate i Active Data Guard. Podczas warsztatów omówione zostaną różnice między narzędziami oraz potencjalne zastosowania. Udostępniona zostanie maszyna wirtualna, na której każdy będzie mógł skonfigurować replikację z pomocą prowadzącego.

Informacja o prowadzącym: Michał Kuratczyk pracuje w branży IT od ponad 10 lat. Zaczynał od administracji sieciami i systemami unixowymi, z czasem zaczął rozwijać i wdrażać systemy IT w największych instytucjach w Polsce. Od kilku lat jest pracownikiem Oracle, gdzie zajmuje się technicznym wsparciem sprzedaży produktów technologicznych. Obecnie zajmuje stanowisko konsultanta sprzedaży rozwiązań integracji danych w regionie EMEA.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, architekci, osoby związane z hurtowniami danych i business intelligence.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość baz danych.

Forma zajęć: wykład i zajęcia praktyczne.

Cel uczestnictwa: znajomość narzędzi do integracji danych, umiejętność wyboru i konfiguracji narzędzi do replikacji baz danych.

Czas trwania: ok. 3 godz.

V. Tworzenie aplikacji

[WP APEX] APEX – podstawy podstaw

Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Oracle Application Express, którego wersja 4.0 pojawiła się w zeszłym roku, zyskuje bez przerwy na popularności. Jego prostota, czytelność, szybkość tworzenia aplikacji mają bez wątpienia na to istotny wpływ. W ramach warsztatu zostanie przedstawiona technologia Oracle APEX, środowisko tworzenia aplikacji, omówione zostanie narzędzie Application Builder. Ponadto zaprezentowana zostanie architektura aplikacji tworzonych w środowisku Oracle APEX a także sposób tworzenia prostych formularzy i raportów.

Jest to powtórka warsztatu z ubiegłego roku.

Informacja o prowadzącym: Krzysztof Jankiewicz jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w technologiach baz danych ze szczególnym uwzględnieniem danych XML, przestrzennych, pełnotekstowych. Brał udział w kilku dużych projektach informatycznych, kierował realizacją m.in. systemu kadrowo-płacowego wyższej uczelni, systemu informatycznego dla agencji reklamowej. Jest autorem szeregu publikacji o charakterze naukowo-technicznym. Od wielu lat prowadzi szkolenia z technologii i produktów Oracle w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na tematy wchodzące w zakres jego zainteresowań.

Profil uczestnika: projektanci i programiści aplikacji intra- i internetowych, osoby, które nie zetknęły się do tej pory z platformą APEX.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość technologii związanych z siecią Web oraz bazami danych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zapoznanie ze środowiskiem Oracle Application Express; zapoznanie z metodami tworzenia podstawowych komponentów (formularzy, raportów) aplikacji intra- i internetowych.

Czas trwania: 4 godz.

[TP BPM] Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g

Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, PLOUG)

Abstrakt:

Oracle BPM 11g jest jedną z najpopularniejszych korporacyjnych platform automatyzacji i obsługi procesów biznesowych, opartą o koncepcję architektury zorientowanej na usługi (SOA). W skład platformy wchodzą m.in.: repozytorium BPM – baza danych przechowująca definicje procesów biznesowych oraz stany bieżących i historycznych instancji procesów biznesowych, serwer BPM – nieprzerwanie pracująca aplikacja serwerowa, która koordynuje wykonanie instancji procesów biznesowych, BPM Workspace – aplikacja dostępna za pośrednictwem przeglądarki WWW, umożliwiająca kontakt użytkowników końcowych z instancjami procesów biznesowych oraz realizację działań manualnych będących krokami składowymi procesów biznesowych, narzędzia Process Composer i JDeveloper – służące analitykom i programistom do modelowania i implementacji nowych procesów biznesowych, narzędzie Enterprise Manager – wspomagające pracę administratora systemu zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiające obserwację stanu każdej bieżącej lub historycznej instancji procesu biznesowego, a także diagnozowanie przyczyn ewentualnych awarii.

Celem tutorialu jest przedstawienie architektury i zakresu funkcjonalnego Oracle BPM 11g oraz demonstracja zasad implementacji procesów biznesowych BPMN wykorzystujących zewnętrzne usługi Web Services, moduły obsługi czynności manualnych (Human Tasks) i zewnętrzne reguły decyzyjne Oracle Rules.

Plan tutorialu:

 1. Wprowadzenie do języka BPMN, architektury SOA i zagadnień automatyzacji procesów biznesowych.
 2. Elementy platformy Oracle BPM 11g.
 3. Implementacja prostego procesu biznesowego BPMN za pomocą narzędzia Oracle JDeveloper 11g.
 4. Wywoływanie zewnętrznych usług Web Services oraz usług-adapterów.
 5. Implementacja czynności manualnych (ADF Human Tasks) i ich graficznych interfejsów użytkownika.
 6. Eksternalizacja reguł decyzyjnych przy użyciu komponentów Oracle Rules.
 7. Wdrażanie procesów biznesowych BPMN na platformie Oracle SOA Suite 11g.

Uczestnicy tutorialu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych wraz z kodem źródłowym aplikacji budowanych podczas demonstracji praktycznych.

Informacja o prowadzącym: Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz architektury aplikacji internetowych. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, USA, Słowacja) prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych. Projektuje i realizuje szkolenia IT, opracowuje strategie informatyzacji, kieruje i doradza w projektach IT. Autor 130 publikacji naukowych i naukowo-technicznych, m.in. z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych.

Profil uczestnika: analitycy biznesowi, projektanci, programiści systemów zarządzania procesami biznesowymi.

Poziom wiedzy uczestnika: brak wymagań szczegółowych.

Forma zajęć: wykład wspomagany demonstracjami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: uczestnicy tutorialu zdobędą wiedzę o funkcjonalności i przeznaczeniu Oracle BPM 11g oraz zasadach jego użycia do implementacji/automatyzacji procesów biznesowych.

Czas trwania: 4 godz.

[TN ECM+EBS] Zarządzanie dokumentacją w środowisku aplikacji ERP. Integracja narzędzi Oracle ECM z Oracle E-Business Suite

Michał Szkopiński (Oracle)

Abstrakt:

Aplikacje ERP oprócz typowej funkcjonalności dostarczanej przez producentów oprogramowania często wymagają dość zaawansowanej obsługi dużej liczby powiązanych ze sobą dokumentów elektronicznych. Jest to typowa luka w ich standardowej funkcjonalności. Odpowiedzią na ten problem jest rozwiązanie firmy Oracle w postaci wysokiej klasy systemu Enterprise Content Management (ECM) wraz z gotowymi adapterami do powszechnie używanych aplikacji Oracle (EBS, PeopleSoft, JDE, Siebel). Na zajęciach zostaną omówione najważniejsze aspekty integracyjne oraz zostanie pokazane na żywo, jak zarządza się dokumentami w aplikacji EBS będącymi pod kontrolą Oracle ECM.

Informacja o prowadzącym: Architekt rozwiązań IT w Oracle Polska. Posiada 10 letnie doświadczenie w branży informatycznej. Specjalizuje się w rozwiązaniach z dziedziny produktów Oracle Middleware, a w szczególności rozwiązań integracyjnych w architekturze SOA oraz zarządzania wiedzą i informacją w systemach klasy ECM.

Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie prowadząc zajęcia z projektowania aplikacji internetowych w środowisku J2EE.

[WP PLSQL] PL/SQL – walczymy o wydajny kod naszych programów

Mariusz Masewicz (niezależny konsultant)

Abstrakt:

Język PL/SQL został opracowany jako rozszerzenie języka SQL. Dzięki specjalnym konstrukcjom (instrukcje sterujące, pętle, wywołania kolejnych procedur i funkcji) pozwala on wykonać operacje, których wykonanie w języku SQL nie jest możliwe lub też byłoby nieefektywne.

Wraz z pojawianiem się kolejnych wersji bazy danych Oracle pojawiają się też rozszerzenia dla języka PL/SQL pozwalające pisać coraz bardziej efektywny kod. Takie rozszerzanie tego języka ma swoje uzasadnienie w rzeczywistych jego zastosowaniach. Coraz częściej nasze programy przetwarzają ogromne zbiory danych i coraz częściej zdarza się tak, że to przetwarzanie musi zakończyć się w ściśle zdefiniowanym czasie.

Celem tego warsztatu jest zwrócenie uwagi na dwa problemy z którymi spotykamy się najczęściej. Pierwszym z nich są błędy w kodzie już napisanych programów – skutki tych błędów niejednokrotnie są tragiczne dla całego procesu przetwarzania danych. Drugim problemem jest prawidłowe wykorzystanie mechanizmów, które w języku PL/SQL pojawiły się wraz z wersją 11g bazy danych.

W trakcie warsztatów zaprezentowanych zostanie wiele przykładów nieprawidłowego użycia pewnych konstrukcji programowych wraz z dokładnym omówieniem, dlaczego w danym momencie prezentowana konstrukcja jest błędna, oraz jaka konstrukcja byłaby wydajniejsza.

Warsztaty rozpoczną się od omówienia przykładów dotyczących zarządzania transakcjami, konstruowania pętli, zarządzania kursorami, efektywnego wykorzystania kolekcji, tworzenia wyrażeń warunkowych, itp. Zakończą natomiast operacjami masowymi, zagadnieniami związanymi z natywną kompilacją kodu, zastosowaniem bufora dla wyników (result cache), rozszerzeniami mechanizmu wyzwalaczy dostępnymi w wersji 11gR2.

Uczestnicy warsztatów będą rozwiązywali zadania ilustrujące omawiane zagadnienia, oraz brali aktywny udział w analizie prezentowanych przypadków.

Informacja o prowadzącym: Mariusz Masewicz jest niezależnym konsultantem zajmującym się tematyką projektowania, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych, w których kluczową rolę pełnią produkty firmy Oracle. Od 1999 roku współpracuje z wieloma firmami, realizując w tym czasie szereg projektów związanych między innymi z administracją bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu hurtowni danych, BI, integracji systemów w ramach SOA. Specjalizuje się w rozwiązaniach mających zapewnić wysoką niezawodność i wydajność systemów. Przez ponad 11 lat był też pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, co zaowocowało powstaniem między innymi kilkudziesięciu publikacji o tematyce dotyczącej wykorzystania szeregu produktów firmy Oracle. Od wielu lat jest stałym współpracownikiem Oracle University, gdzie jako trener specjalizuje się miedzy innymi w zagadnieniach związanych z bazami danych (administracja, strojenie, wysoka dostępność i wydajność), programowaniem w językach SQL, PL/SQL, Java (w tym także JEE i ADF), hurtowniami danych i systemami BI, oraz rozwiązaniami z rodziny SOA.

Profil uczestnika: administratorzy, architekci i projektanci systemów, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość programowania (dowolny język), podstawowa umiejętność obsługi baz danych (podstawy języka SQL i PL/SQL).

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: zaprezentowanie metod tworzenia wydajnych programów w języku PL/SQL.

Czas trwania: 4 godz.

[WP RoR] Ruby on Rails – Ale o co chodzi?

Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Ruby on Rails to framework do tworzenia aplikacji webowych w języku Ruby, oparty o wzorzec projektowy MVC. Język Ruby jest obiektowym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia, choć popularność zyskał głównie dzięki opracowanemu dla niego frameworkowi Rails i w połączeniu z nim jest najczęściej używany. Rails jest z pewnością jednym z najbardziej wpływowych frameworków jakie pojawiły się w ostatnich kilku latach. Jego elementy i koncepcje można znaleźć w wielu frameworkach dla innych języków skryptowych, a także na „poważnych” platformach Java EE i Microsoft .NET. Na czym polega fenomen Ruby on Rails? Jest to framework niesamowicie upraszczający implementację typowej funkcjonalności aplikacji webowych, m.in. dzięki powszechnie stosowanym generatorom kodu. Ponadto, samego kodu aplikacji jest znacząco mniej w porównaniu np. z frameworkami dla języka Java, dzięki wszechobecnym w Rails zasadom przewagi konwencji nad konfiguracją (ang. Convention Over Configuration) i niepowtarzania się (ang. Don’t Repeat Yourself). Ruby on Rails został dostrzeżony również przez firmę Oracle, o czym świadczy seria artykułów w Oracle Technology Network poświęconych temu frameworkowi i współpracy aplikacji w nim tworzonych z bazą danych Oracle.

Dlaczego warto poznać Ruby on Rails? Bezdyskusyjnie jego znajomość może zaoszczędzić nam sporo czasu pracy gdy mamy do utworzenia prostą aplikację webową. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że język Ruby nie musi wszystkim programistom przypaść do gustu, a do tego kwestionowane są jego predyspozycje do implementacji skalowalnej, rozbudowanej logiki biznesowej. Znajomość Ruby on Rails, choćby pobieżna, pozwoli jednak lepiej zrozumieć współczesne frameworki dla innych języków programowania, gdyż wiele z nich było w mniejszym lub większym stopniu na Rails wzorowanych. Sam język Ruby również wart jest poznania i powinien zainteresować np. programistów aplikacji na platformę Java jako jeden z dynamicznych języków skryptowych obsługiwanych przez JVM.

Informacja o prowadzącym: Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych, technologiach internetowych i obsłudze danych multimedialnych w bazach danych. Jest autorem ok. 90 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych i obsługi zaawansowanych typów danych przez system zarządzania bazą danych Oracle.

Profil uczestnika: projektanci i programiści aplikacji intra- i internetowych, kierownicy projektów, architekci systemów, wszyscy zainteresowani nowymi językami programowania i współczesnymi trendami w tworzeniu oprogramowania.

Poziom wiedzy uczestnika: brak wymagań.

Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne przy komputerach wspierane prezentacją.

Cel uczestnictwa: poznanie podstaw języka Ruby, jako reprezentanta nowoczesnych obiektowych języków skryptowych; praktyczne zapoznanie się z frameworkiem Ruby on Rails, jego implementacją wzorca MVC oraz stanowiącymi jego główne założenia regułami Don’t Repeat Yourself (DRY) i Convention Over Configuration.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP UI] Interfejs użytkownika w aplikacjach webowych: co, gdzie, jak i dlaczego?

Marek Wojciechowski, Piotr Kaleta (Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Tworzenie aplikacji oraz serwisów internetowych przyjaznych użytkownikowi i intuicyjnych w obsłudze wymaga czegoś więcej, niż biegłej znajomości technologii. Dlatego też pojawiają się i zyskują uznanie twórców witryn internetowych pozycje literaturowe (niektóre osiągnęły już status „kultowych”), tutoriale czy blogi poświęcone architekturze informacji (ang. information architecture) i użyteczności (ang. usability). Niestety, zazwyczaj źródła te nie uwzględniają specyfiki aplikacji korporacyjnych z interfejsem webowym, skupiając się na tworzeniu ogólnodostępnych witryn. Specyfika ta obejmuje choćby takie zagadnienia jak: rozbudowane formularze, prezentacja i przetwarzanie danych w formie tabelarycznej czy maksymalizacja wydajności wyszkolonych użytkowników.

Głównym celem niniejszego tutorialu jest kompleksowe omówienie problematyki tworzenia interfejsu użytkownika w aplikacjach webowych, z naciskiem na zagadnienia odnoszące się do aplikacji biznesowych. Przedstawione będą następujące aspekty webowego interfejsu aplikacji:

 • zagadnienia ogólne (układ strony, paski przewijania, kolorystyka, kształty komponentów, typografia, ikony, język),
 • menu i nawigacja,
 • dane tabelaryczne,
 • formularze (układ, rodzaje elementów, etykiety),
 • interakcja z użytkownikiem (komunikaty, sygnalizacja przetwarzania, wyszukiwanie, okna dialogowe, kreatory, skróty klawiaturowe),
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zawartość tutoriala oparta jest o przegląd literatury i serwisów poświęconych projektowaniu witryn internetowych oraz analizę opublikowanych w Internecie specyfikacji opracowanych przez korporacje na potrzeby tworzenia własnych systemów i współpracujących z nimi aplikacji oraz serwisów tworzonych przez partnerów. Może stanowić inspirację przy pracach nad własnymi specyfikacjami dla nowo tworzonych aplikacji w celu zapewnienia spójnego interfejsu do poszczególnych funkcji systemu.

Jest to powtórka tutoriala z ubiegłego roku.

Informacja o prowadzącym: Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych, technologiach internetowych i obsłudze danych multimedialnych w bazach danych. Jest autorem ok. 90 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych i obsługi zaawansowanych typów danych przez system zarządzania bazą danych Oracle.

Profil uczestnika: projektanci witryn internetowych, projektanci i programiści aplikacji intra- i internetowych, kierownicy projektów, architekci systemów.

Poziom wiedzy uczestnika: brak wymagań.

Forma zajęć: wykład ze slajdami.

Cel uczestnictwa: usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki tworzenia interfejsu użytkownika w odniesieniu do biznesowych aplikacji z interfejsem webowym; zaznajomienie się z powszechnie uznawanymi rekomendacjami oraz zaletami i wadami poszczególnych wariantów w przypadku aspektów, dla których brak jednoznacznych uniwersalnych wytycznych; wprowadzenie do problematyki tworzenia aplikacji webowych przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania: ok. 3 godz.