Warto przeczytać

Jesienią tego roku ukaże się książka pt. "System Zarządzania Bazą Danych Oracle7 i Oracle8", autorstwa R. Wrembla, J. Jezierskiego i M. Zakrzewicza. Jest ona adresowana do administratorów baz danych (nie tylko systemu Oracle), szerokiego grona informatyków zajmujących się projektowaniem systemów informatycznych, studentów kierunków związanych z informatyką oraz wszystkich tych, którzy interesują się problematyką baz danych. Książka ta została opracowana: na bazie wieloletnich doświadczeń autorów w administrowaniu bazami danych pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (m.in. Unix AIX, Sun Solaris, Windows NT, Windows 95), na podstawie zajęć dydaktycznych i kursów prowadzonych w Politechnice Poznańskiej dla kierunków informatycznych i studiów podyplomowych oraz z wykorzystaniem dokumentacji technicznej systemu Oracle i książek wydawnictwa Osborne McGraw-Hill.

W pierwszym rozdziale książki przedstawiono architekturę SZBD Oracle, a w drugim – strukturę samej bazy danych. Rozdział trzeci jest poświęcony obiektom bazy danych. Kolejny rozdział omawia sposoby zarządzania użytkownikami bazy danych. Sposób instalowania bazy danych umożliwiającej zdalny dostęp został opisany w rozdziale piątym. Następnie, w rozdziale szóstym, przedstawiono mechanizmy umożliwiające współbieżny dostęp do bazy danych i zapewniające spójność danych. Rozdziały siódmy i ósmy są poświęcone zagadnieniom optymalizacji zapytań oraz strojenia bazy danych i strojenia poleceń SQL. Rozdziały dziewiąty, dziesiąty i jedenasty dotyczą bezpieczeństwa bazy danych w przypadku awarii nośników danych; dziewiąty omawia podstawowe mechanizmy Oracle umożliwiające odtwarzanie bazy danych po awarii, dziesiąty prezentuje techniki sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych, a jedenasty – sposoby odtwarzania bazy danych po awarii nośników. Rozdział dwunasty jest poświęcony rozszerzeniom systemowym wprowadzonym w SZBD Oracle8.

Robert Wrembel