Składki

Zgodnie z postanowieniem Zarządu PLOUG wielkość składki członkowskiej w tym roku wynosi 50 zł. Przypominamy numer rachunku Stowarzyszenia: 10201055-143505-270-1 w PKO BP V/O W-wa, ul. Grójecka 1/3.

V Konferencja

V konferencja organizowana przez PLOUG odbędzie się w WDW "Kościelisko", w Zakopanem-Kościelisku", w dniach 12-16 października br. Pierwsza informacja w załączeniu. Nowym elementem będzie towarzysząca wystawa sponsorów konferencji pod nazwą "Oracle and Friends".

SIG Oracle Applications

W czasie V konferencji zainicjowana zostanie SIG (Special Interest Group) Oracle Applications. Szczegóły w następnej gazetce, która będzie rozsyłana na przełomie sierpnia i września. W gazetce tej będzie szczegółowy program konferencji, z opisem wszystkich referatów i zajęć praktycznych.

Walne Zgromadzenie

W czasie V konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Szczegóły w następnej gazetce.