IV Konferencja PLOUG, Zakopane 1998: Podsumowanie

W dniach 3-7 listopada w Zakopanem-Kościelisku odbyła się IV Jesienna Konferencja Użytkowników i Developerów Oracle zatytułowana „Ewolucja systemów informatycznych: dane, sprzęt, oprogramowanie i aplikacje”.

W konferencji wzięło udział 280 osób, włącznie z ekipami prezenterów, wejściówkami etc.

Tego roku w zajęciach praktycznych wzięły udział 152 osoby, uczestnicząc w 516 sesjach zajęć (nie licząc krótkich prezentacji). Rok temu 95 osób wzięło udział w 137 sesjach warsztatowych.

Konferencja jest miejscem nie tylko prezentacji referatów oraz zajęć praktycznych, ale również spotkań i nawiązywania nowych znajomości. Największą popularnością, poza referatami i warsztatami, cieszyły się „gorące” wieczorne spotkania w kawiarence przy piwie, sponsorowanym przez Oracle, Hewlett-Packard i Sequent.

Szczegóły dotyczące przebiegu konferencji znajdą Państwo w „Oracle’owych PLOUG’tkach” nr 8).