VI Konferencja PLOUG, Zakopane 2000: Materiały

Wykłady zaproszone

Referaty recenzowane

Oracle 8i, Technologie internetowe I

Nowe technologie Oracle

Problematyka systemów baz danych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych i sieciowych

Technologie internetowe II

Zarządzanie projektami informatycznymi

Aplikacje

Aplikacje i projekty informatyczne

Magazyny Danych

Aplikacje, Aplikacje internetowe

Referaty nierecenzowane