VII Konferencja PLOUG, Zakopane, Kościelisko 2001: Materiały

XML i Aplikacje Internetowe

Administrowanie Systemami Informatycznymi

Oracle Applications

Aplikacje bazodanowe

Bezpieczeństwo systemów

Hurtownie danych i eksploracja danych

Projekty informatyczne