IX Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2003: Podsumowanie

W dniach 21-25 października 2003 r. odbyła się w Zakopanem IX Konferencja PLOUG, poświęcona projektowaniu, implementowaniu i eksploatowaniu systemów informatycznych. Organizatorzy konferencji przygotowali: 40 referatów plenarnych wygłaszanych w układzie dwóch równoległych sesji, 20 tematów czterogodzinnych mini-szkoleń praktycznych, prowadzonych w wielu edycjach, równolegle w 8 salach komputerowych, szereg prezentacji dostawców oprogramowania, a także wiele imprez towarzyszących, w tym koniecznie góralskie ognisko i wycieczki w Tatry. W konferencji wzięło udział około 250 osób z kraju oraz wielu gości z zagranicy.

Tematyka poruszana podczas IX Konferencji PLOUG była bardzo szeroka. Zaproszeni goście omawiali m.in. nową linię produktów Oracle10g, metody zabezpieczania baz danych przed skutkami awarii, techniki strojenia wydajności aplikacji i baz danych, mechanizmy maksymalizacji dostępności i niezawodności systemów informatycznych, narzędzia i metody monitorowania pracy użytkowników, rozwiązania w zakresie replikacji danych. Uczestnicy poznawali wiele narzędzi, które wspomagają pracę administratora bazy danych Oracle. Przedmiotem licznych referatów i mini-szkoleń były tematy związane z realizacją projektów informatycznych, hurtowniami danych, bezpieczeństwem systemów, XML i danymi multimedialnymi. Poruszano problemy oceny ryzyka w projektach informatycznych, szacowania wydajności systemów oraz efektywności przetwarzania danych obiektowych w bazach danych Oracle. Zaprezentowano współczesne podejścia do konstrukcji hurtowni danych, czyszczenia danych oraz opłacalności wdrożeń centralnych systemów wspomagania podejmowania decyzji. Przedstawiono możliwości zastosowania sprzętowej kryptografii w środowiskach Oracle, zagrożenia bezpieczeństwa systemów i najnowsze trendy w zakresie zabezpieczeń sieci informatycznych. Omawiano trendy rozwojowe dla języka XML, implementację jego obsługi w bazach danych Oracle oraz porównamy wydajność dostępnych technik i interfejsów. Przedstawiono również możliwości realizacji systemów multimedialnych w oparciu o środowiska baz danych.

Uczestnicy IX Konferencji PLOUG długo będą pamiętać dwa interesujące wykłady zaproszone. Pierwszy z nich, poświęcony nowym możliwościom tworzenia aplikacji J2EE przy użyciu narzędzia Oracle JDeveloper 10G (produkt ten zostanie wprowadzony na rynek na początku roku 2004) został wygłoszony przez Keitha Bremera z brytyjskiego oddziału firmy Oracle. Drugi wykład, omawiający zastosowania formatu MPEG-7 w multimedialnych systemach informatycznych, przedstawił prof. Władysław Skarbek z Politechniki Warszawskiej. Inną atrakcją dla uczestników była otwarta dyskusja panelowa poświęcona przeszłości zawodu informatyka w Polsce. Rozmawiano o specjalnościach informatycznych, które według zaproszonych gości będą najbardziej pożądane na rynku pracy w ciągu najbliższych lat, a także o wadach i zaletach wykształcenia akademickiego, z jakim swoje kariery rozpoczynają ci najmłodsi w branży.

Bardzo ważnym elementem każdej zakopiańskiej Konferencji PLOUG są zajęcia praktyczne, które przyjmują postać skondensowanych specjalistycznych szkoleń technicznych, prowadzonych przez znanych i uznanych ekspertów. Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów dydaktycznych oraz świadectwa udziału w szkoleniu. Oto tytuły kilku wybranych mini-szkoleń, jakie odbyły się w tym roku w Zakopanem: „Oracle Developer 6i oraz Oracle9i Developer Suite – projektowanie formularzy”, „Sztuczki i kruczki w TOAD czyli jak uprzyjemnić sobie pracę z bazą danych Oracle”, „Rozwiązania mobilne oparte o technologię WAP 2.0”, „WebServices w Oracle – Co i Jak?”, „Java od A do Z”, „Wybrane zagadnienia optymalizacji systemów hurtowni danych”, „Zewnętrzne narzędzia zabezpieczające bazy danych i aplikacje przed włamaniami”. W każdym mini-szkoleniu zwykle bierze udział kilkanaście osób, a najpopularniejsze tematy są powtarzane nawet trzykrotnie podczas trwania całej konferencji.

W najbliższych miesiącach Stowarzyszenie PLOUG zaprosi swoich członków i sympatyków do udziału w czterech seminariach tematycznych w Warszawie oraz w kolejnej Zimowej Szkole PLOUG w Poznaniu. W październiku przyszłego roku odbędzie się w Zakopanem szczególna, jubileuszowa, Dziesiąta Konferencja PLOUG, na którą zarząd Stowarzyszenia już teraz serdecznie zaprasza.

Maciej Zakrzewicz
Prezes Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle