X Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2004: Ankiety

Uczestnicy oddali 67 ankiet. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy takim ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 20%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 63, czyli 94% z liczby ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.4. Współczynnik zmienności wynosi 17%. Spadek oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 3.4%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – dobra

Odpowiedzi było 57, czyli 85% z ankiet oddanych. Min=3, Max=9, Średnia= 7.1. Współczynnik zmienności wynosi 18%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów wzrosła o 7.3%.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 6.5.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy spodziewali się najwięcej, tak samo jak przed rokiem. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 56, czyli 84% z ankiet oddanych. Średnia ocen wynosiła 7.5, współczynnik zmienności – 28%. W poprzednim roku średnia tych ocen wynosiła 7.6 więc niemal identycznie. Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 85% z oddanych głosów, przy średniej 7.3 i współczynniku zmienności 18%. Poniżej – rozkład ocen.

Oceny innych aspektów konferencji:

 • kontakty zawodowe (powód przyjazdu: 6.1, ocena realizacji: 6.8),
 • kontakty z pracownikami ORACLE (powód przyjazdu: 4.8, ocena realizacji: 5.0),
 • ocena Zakopanego jako miejsca konferencji (powód przyjazdu: 6.1, ocena miejscowości: 8.1).

Tematy interesujące za rok

Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy oddający ankiety, uznali więc to pytanie za istotne. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań w stosunku do poszczególnych tematów.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 26 osób czyli 38%. W tabeli 1 przytoczono wszystkie uwagi występujące więcej niż jeden raz.

Tabela 1.

Treść komentarza Ilość
Zwiększyć możliwość wymiany informacji z pracownikami Oracle 2
Ograniczyć ilość ćwiczących do liczby komputerów 2
Polepszyć wyżywienie 4
Stworzyć merytoryczne okazje do spotkań osób o podobnych zainteresowaniach 2
Zbyt tłoczno na salach warsztatowych 2
Więcej okazji do spotkań z praktykami 2
Stworzyć możliwość dostępu do Internetu przez WI-FI 3
Kiepskie krzesła w salach warsztatowych 2

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono podobnie jak w poprzednich latach. Poniżej załączono wykres zmian wskaźników w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Liczby ocen wystawionych poszczególnym referatom nie były duże. By jednak nie zrywać tradycji podtrzymajmy ranking – na szczęście liczby ocen wystawionych referatom najlepiej ocenionym wynoszą 7 i więcej.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. „Migracja produkcyjnej bazy danych Oracle z platformy Windows 32bit na platformę AIX 64bit – Case Study na przykładzie migracji przeprowadzonej w GE Capital Bank”, Ryszard Kobojczyk, Maciej Przepiórka (IBM Polska)”, średnia ocen 8.29, liczba ocen 7, wsp. zmienności 21%.
 2. „Biuletyn Bezpieczeństwa PLOUG – Podsumowanie 2004”, Wojciech Dworakowski (Securing), średnia ocen 8.17, liczba ocen 12, wsp. zmienności 20%.
 3. „Hurtownie danych oparte o Oracle9i/10g – przegląd funkcjonalności”, Robert Wrembel (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki), średnia ocen 8.00, liczba ocen 8, wsp. zmienności 23%.
 4. „Serwer aplikacji OracleAS 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności”, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki), średnia ocen 8.00, liczba ocen 10, wsp. zmienności 10%.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

W tym roku zaproponowano uczestnikom 18 tematów warsztatów i tutoriali w 23, przeważnie 4-godzinnych, zajęciach. Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 453. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 • „Hurtownie danych oparte o Oracle 9i/10g – przegląd funkcjonalności”, Robert Wrembel (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań) – 50 uczestników;
 • „Oracle 10g – nowe cechy dla administratorów”, Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań) – 40 uczestników;
 • „Odzyskiwanie utraconych danych bazy Oracle”, Paweł Nabel (Politechnika Rzeszowska) – 39 uczestników;
 • „Bezpieczeństwo aplikacji internetowych – Metody ataku i obrony”, Wojciech Dworakowski (SecuRing) – 38 uczestników;
 • „Oracle 10g – nowe cechy dla deweloperów”, Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań) – 38 uczestników.

Uczestnicy oddali 326 ankiet.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. „Administrowanie serwerem aplikacji Oracle Application Server 10g„, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia ocen 8.79, 19 ocen.
 2. „Przetwarzaj dokumenty – korzystaj z Oracle Text”, Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia ocen 8.33, 16 ocen.
 3. „TOAD 8.0 – sztuczki i kruczki”, Paweł Żuchowski (Quest Polska), średnia ocen 8.20, 21 ocen.
 4. „JDeveloper 10g: Tworzenie aplikacji bazodanowych w oparciu o ADF Business Components”, Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia ocen 8.14, 21 ocen.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 6.75 (8 ocen).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 7.68 i trzeba ją uznać za wysoką. (rok temu: 7.89, dwa lata temu: 7.72, trzy lata temu 7.87, różnica w granicach błędu). Najlepiej oceniono poziom wiedzy prowadzących (średnia ocena 8.06), najgorzej – ilość przekazanych informacji (średnia ocena 5.55).

Tym samym kończymy podsumowanie X Konferencji Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XI konferencję, która odbędzie się w dniach 18-21 października 2005 r., najprawdopodobniej w tym samym miejscu.

Sławomir Kwiecień organizator X Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle