XI Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2005: Podsumowanie

W dniach 18-21.10.2005 w Zakopanem odbyła się XI Konferencja Użytkowników i Deweloperów Oracle. Program konferencji obejmował 32 referaty plenarne oraz 22 tematy warsztatów i tutoriali. W programie imprezy dominowała tematyka dotycząca m.in.: administrowania systemami informatycznymi, technologii internetowych, nowych cech produktów Oracle, projektów informatycznych, problematyki konstrukcji systemów, bezpieczeństwa systemów, hurtowni danych, a także – po raz pierwszy – produktów pakietu Oracle E-Business Suite. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się wykład zaproszony p. Sławomira Wojczuka nt. Business Inteligence Architecture a także dyskusja panelowa na temat globalizacji rynku oprogramowania.

W konferencji wzięło udział 230 osób. Zajęcia szkoleniowe odbywały się równocześnie w 8 salach. W zajęciach praktycznych, przeważnie 4-godzinnych, wykorzystano 465 miejsc.

Konferencji towarzyszyły liczne imprezy dodatkowe, w tym góralskie ognisko połączone z licznymi konkursami z nagrodami, górskie wycieczki, koncert zespołu Boba Jazz Band, bankiety.

Sukces tegorocznej konferencji nie byłby możliwy bez wsparcia, jakie otrzymaliśmy ze strony sponsorów. W związku z tym szczególne podziękowania należą się firmom Oracle Polska, Quest Software, Sun Microsystems, Borland, Symantec.

Maciej Zakrzewicz