XI Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2005: Ankiety

Uczestnicy oddali 25 ankiet. Wzięto pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 20%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena”
[w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 22, czyli 88% z liczby ankiet oddanych. Min=5, Max=9, Średnia= 7.7. Współczynnik zmienności wynosi 13%. Wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 3.5%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – dobra

Odpowiedzi było 23, czyli 92% z ankiet oddanych. Min=3, Max=9, Średnia= 6.5. Współczynnik zmienności wynosi 25%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów zmalała o 8.6%.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 6.9 przy wsp. zmienności 26%.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy spodziewali się najwięcej, tak samo jak przed rokiem. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 23, czyli 92% z ankiet oddanych. Średnia ocen wynosiła 7.4, współczynnik zmienności – 35%. W poprzednim roku średnia tych ocen wynosiła 7.5 więc niemal identycznie.

Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 84% z oddanych głosów, przy średniej 7.6 i współczynniku zmienności 13%. W stos. do ubiegłorocznej o ceny – wzrost o 3.2%.

Poniżej – rozkład ocen.

Oceny innych aspektów konferencji

Kontakty zawodowe:

 • powód przyjazdu: 5.5 (spadek o 10%),
 • ocena realizacji: 5.7 (spadek o 16%).

Kontakty z pracownikami ORACLE:

 • powód przyjazdu: 2.7 (spadek o 43%),
 • ocena realizacji: 3.7 (spadek o 25%).

Walory Kościeliska i okolic:

 • powód przyjazdu: 5.4 (spadek o 12%),
 • ocena miejscowości: 7.0 (spadek o 13%).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 72% do 88% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji.

Pięć osób zaproponowało inne tematy, jednak żaden z tych tematów nie został zaproponowany więcej niż raz.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 17 osób. Żadna z uwag ani postulatów nie wystąpiły więcej niż jeden raz.

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono podobnie jak w poprzednich latach. Poniżej załączono wykres zmian wskaźników w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Liczby ocen wystawionych poszczególnym referatom nie były duże. By jednak nie zrywać tradycji podtrzymajmy ranking – referaty mające mniej niż 6 ocen nie były brane pod uwagę.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. Wojciech Dworakowski (SecuRing) – „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy BS 7799 – Wprowadzenie”, ocena 8.0.
 2. Bartłomiej Jabłoński (Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki) – „Otwarty interfejs programistyczny w Oracle 10g – tworzenie własnych funkcji agregujących, tabelowych oraz indeksów”, ocena 7.8.
 3. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki) – „Oracle Data Mining 10g – odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych”, ocena 7.7.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

W tym roku zaproponowano uczestnikom 22 tematy warsztatów i tutoriali w 39, przeważnie 4-godzinnych, zajęciach. Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 465. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 • „Praktyki zapewniające bezpieczeństwo w bazie 9i,10g” (Iwona Mońdziel – Politechnika Białostocka) – 49 uczestników;
 • „Oracle GRID – Zrób to sam!” (Rafał Czekała, Jarosław Jóźwiak, Tomasz Kazimierski – Oracle Polska) – 40 uczestników;
 • „Baza danych Oracle 10g: krótki kurs administrowania” (Maciej Zakrzewicz – PLOUG) – 38 uczestników;
 • „Czasy odpowiedzi w 10 g – nowe możliwości strojenia” (Marcin Przepiórowski – EDS Poland, PWT GPMS Centre of Competence) – 36 uczestników;
 • „Otwarty interfejs programistyczny w Oracle 10g – tworzenie własnych funkcji agregujących, tabelowych oraz indeksów” (Bartłomiej Jabłoński – Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki) – 32 uczestników.

Uczestnicy oddali 327 ankiet.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Maciej Zakrzewicz (PLOUG) – „Baza danych Oracle 10g: krótki kurs administrowania”, średnia ocen 9.0, 25 ocen, współczynnik zmienności 2%.
 2. Maciej Zakrzewicz (PLOUG) – „Implementacja rozwiązań kryptograficznych w języku Java”, średnia ocen 8.8, 9 ocen, współczynnik zmienności 5%.
 3. Wojciech Dworakowski (SecuRing) – „Bezpieczeństwo stacji roboczej. Metody ataku i obrony”, średnia ocen 8.7, 7 ocen, współczynnik zmienności 6%.
 4. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki) – „OracleBI Spreadsheet Add-In – zaawansowana analiza danych dla uzytkowników arkuszy kalkulacyjnych”, średnia ocen 8.6, 11 ocen, współczynnik zmienności 8%.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 5.75 (6 ocen, współczynnik zmienności 9%).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 7.78 (327 ocen, współczynnik zmienności 17%)i trzeba ją uznać za wysoką (rok temu: 7.68, różnica w granicach błędu).

Tym samym kończymy podsumowanie XI Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XII konferencję, która odbędzie się w dniach 17-20 października 2006 r. w tym samym miejscu.

Informacje o konferencji będziemy zamieszczać w naszym serwisie http://www.ploug.org.pl i w niniejszym czasopiśmie.

 

Sławomir Kwiecień organizator XI Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.