XII Konferencja PLOUG Kościelisko 2006: Ankiety

Uczestnicy oddali 34 ankiety. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie wartości średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 20%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena”
[w skali 1-9]

Odpowiedzi było 29, czyli 85% z liczby ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.6. Współczynnik zmienności wynosi 14%. Wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej o -1.5%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – dobra

Odpowiedzi było 31, czyli 91% z ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.0. Współczynnik zmienności wynosi 17%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów wzrosła o 8.6%.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 7.7 przy wsp. zmienności 20%.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy wiele się spodziewali. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 28, czyli 82% z ankiet oddanych. Średnia ocen wynosiła 7.6, współczynnik zmienności – 28%. W poprzednim roku średnia tych ocen wynosiła 7.4 więc niemal identycznie.

Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 29, czyli 85% z oddanych głosów, przy średniej 7.4 i współczynniku zmienności 16%. W stos. do ubiegłorocznej oceny – spadek o 1.6%. Poniżej – rozkład ocen.

Oceny innych aspektów konferencji

 • kontakty zawodowe – powód przyjazdu: 5.2 (spadek o 5%), ocena realizacji: 6.5 (wzrost o 15%),
 • kontakty z pracownikami ORACLE – powód przyjazdu: 4.6 (wzrost o 70%), ocena realizacji: 5.9 (wzrost o 58%),
 • walory Kościeliska i okolic – powód przyjazdu: 6.6 (spadek o 22%), ocena miejscowości: 8.3 (spadek o 17%).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 79% do 88% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji.

Sześć osób zaproponowało inne tematy, jednak żaden z tamtych tematów nie został zaproponowany więcej niż raz.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 8 osób. Żadna z uwag ani postulatów nie wystąpiły więcej niż jeden raz.

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono podobnie jak w poprzednich latach. Poniżej załączono wykres zmian wskaźników w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Liczby ocen wystawionych poszczególnym referatom nie były duże. By jednak nie zrywać tradycji podtrzymajmy ranking – referaty mające mniej niż 5 ocen nie były brane pod uwagę.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) – „Rozproszona replikacja danych z wykorzystaniem Oracle Streams” – ocena 8.5, współczynnik zmienności 7%.
 2. Wojciech Dworakowski (Securing) – „Biuletyn Bezpieczeństwa PLOUG – Podsumowanie 2006” – ocena 8.4, współczynnik zmienności 18%.
 3. Tomasz Kazimierski (Oracle Polska) – „Oracle Data Mining 10g – odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych” – ocena 8.0, współczynnik zmienności 12%.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

W tym roku zaproponowano uczestnikom 15 tematów warsztatów i tutoriali w 33, przeważnie 4-godzinnych, zajęciach. Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 463. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 • „Baza danych Oracle jako wydajna hurtownia danych” (Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska) – 58 uczestników;
 • „Zaawansowane struktury składowania danych w bazie danych Oracle 10g” (Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska) – 47 uczestników;
 • „Developer Suite 10g: Forms & Reports – krótki kurs dla administratorów i deweloperów” (Jarosław Gramacki, Artur Gramacki , Uniwersytet Zielonogórski) – 42 uczestników;
 • „Toad for Oracle – uniwersalne narzędzie deweloperskie i administracyjne” (Maciej Pogorzelski, Quest Polska) – 36 uczestników;
 • „Oracle Portal 10g: implementacja portali korporacyjnych” (Maciej Zakrzewicz, PLOUG, Politechnika Poznańska) – 35 uczestników;
 • „10G Oracle Database Vault” (Jarosław Jóźwiak, Oracle Polska) – 35 uczestników;
 • „Zarządzanie tożsamością” (Wacław Harchut, Oracle Polska) – 31 uczestników.

Uczestnicy oddali 259 ankiet. Warsztaty mające mniej niż 5 ocen nie były brane pod uwagę.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) – „Oracle Portal 10g: implementacja portali korporacyjnych”, średnia ocen 8.70, współczynnik zmienności 7%,
 2. Marcin Przepiórowski – „Gdzie są moje dane? Backup and restore w bazie 10g”, średnia ocen 8.67, współczynnik zmienności 8%,
 3. Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska) – „Tworzenie aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle w ASP.NET”, średnia ocen 8.50, współczynnik zmienności 11%,
 4. Paweł Żuchowski (Quest Polska) – „Quest Central for Oracle (najkrótsza droga do zapewnienia funkcjonowania bazy danych zgodnie z najlepszymi praktykami)”, średnia ocen 8.33, współczynnik zmienności 9%,
 5. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Zaawansowane struktury składowania danych w bazie danych Oracle 10g”, średnia ocen 8.26, współczynnik zmienności 11%.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 7.63 (30 ocen, współczynnik zmienności 20%) (rok temu: 5.75, wzrost 33%).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych warsztatów (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 8.09 (259 ocen, współczynnik zmienności 15%)i trzeba ją uznać za wysoką (rok temu: 7.78, różnica w granicach błędu).

Ze wszystkich ocen różnych aspektów konferencji najwięcej zmieniły się, w stosunku do poprzedniej konferencji, oceny: najsłabiej ocenionego warsztatu (wzrost oceny o 33%) i możliwości kontaktu z pracownikami Oracle (wzrost 58%).

Tym samym kończymy podsumowanie XII Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XIII konferencję, która odbędzie się w dniach 16-19 października 2007 r. w tym samym miejscu.

Sławomir Kwiecień organizator XII Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle