XIII Konferencja PLOUG Kościelisko 2007: Podsumowanie

W dniach 16-19.10.2007 w Kościelisku odbyła się XIII Konferencja Użytkowników i Deweloperów Oracle. W programie dominowała tematyka dotycząca m.in.: zagadnień administrowania systemami informatycznymi, projektowania i implementacji aplikacji internetowych, przetwarzania danych XML, nowych technologii Oracle, wydajności systemów informatycznych, problematyki konstrukcji i eksploatacji systemów, bezpieczeństwa systemów informatycznych, eksploracji i hurtowni danych, narzędzi i projektów informatycznych.

Uczestnicy ocenili konferencję w ankietach, których dokładniejsze opracowanie umieszczono w następnym artykule.

Program konferencji obejmował 35 referatów plenarnych. Za najlepsze uznano następujące referaty:

 1. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Baza danych Oracle 11g – nowe cechy”.
 2. Marek Martofel, Piotr Kołodziej – (Oracle Polska) – „Oracle 11g dla koneserów i nie tylko”.
 3. Piotr Błoch, Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska) – „Analiza porównawcza technologii odwzorowania obiektowo-relacyjnego dla aplikacji Java EE”.

Program konferencji obejmował 16 tematów warsztatów i tutoriali w 32, przeważnie 4-godzinnych sesjach. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 1. „Rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych przy pomocy wbudowanych w nią podpowiadaczy (advisor)” (Mariusz Masewicz – Politechnika Poznańska) – 46 uczestników;
 2. „Implementacja architektury SOA: BPEL, WebServices i PL/SQL” (Maciej Zakrzewicz PLOUG, Politechnika Poznańska) – 43 uczestników;
 3. „Oracle Data Mining – odkrywanie wiedzy w bazach danych” (Mikołaj Morzy PLOUG, Politechnika Poznańska) – 34 uczestników.

Za najlepsze uznano następujące warsztaty:

 1. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych przy pomocy wbudowanych w nią podpowiadaczy (advisor)”.
 2. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Od zera do… aplikacji webowej w 4 godziny – poznajemy Oracle Application Express”.
 3. Mikołaj Morzy (PLOUG, Politechnika Poznańska) – „Oracle Data Mining – odkrywanie wiedzy w bazach danych”.

Podczas Konferencji miał miejsce konkurs „Mistrzostwa języka SQL”. Zwycięzcami zostali koledzy:

 1. Piotr Jurasz (Asseco Poland S.A.).
 2. Wiktor Moskwa (PragmSoft Wiktor Moskwa).
 3. Arkadiusz Fronc (Interia.PL S.A.).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i powyższych rankingów.

Nowością tej konferencji były dyskusje tematyczne prowadzone w scenerii bankietowej. Miały miejsce cztery dyskusje, tematy były związane z tematami popularnych warsztatów, moderatorami zaś – osoby prowadzące te warsztaty.

Konferencji towarzyszyły wycieczki, bankiety. W imprezie wzięło udział ok. 230 uczestników z całego kraju.

Sukces tegorocznej konferencji nie byłby możliwy bez wsparcia, jakie otrzymaliśmy ze strony sponsorów. W związku z tym szczególne podziękowania należą się firmom: IBM Polska Sp. z o.o., Oracle Polska Sp. z o.o., Quest-Dystrybucja Sp. z o.o.

 

Sławomir Kwiecień