XIII Konferencja PLOUG Kościelisko 2007: Materiały

Administrowanie systemami informatycznymi

Aplikacje internetowe, XML

Nowe technologie Oracle

Problemy konstrukcji i jakości systemów

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Eksploracja danych, hurtownie danych

Projekty informatyczne, implementacje, narzędzia

Zawartość artykułów skopiowano bez redakcji z nośników dostarczonych przez autorów

* Aktualizacja tekstu 22.11.2007

** Jest to właściwy artykuł. W książce i na konferencyjnym CD umieszczono omyłkowo artykuł z ubiegłego roku, za co serdecznie przepraszamy czytelników i autorkę.