XIII Konferencja PLOUG Kościelisko 2007: Ankiety

Uczestnicy oddali aż 62 ankiety. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów – mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie wartości średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 30%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 60, czyli 97% z liczby ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.3. Współczynnik zmienności wynosi 16%. Wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej o -3.3%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – średnia

Odpowiedzi było 62, czyli 100% z ankiet oddanych. Min=2, Max=9, Średnia= 6.5. Współczynnik zmienności wynosi 26%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów wzrosła o -7.1%.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 6.8 przy wsp. zmienności 24%.

 

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy wiele się spodziewali. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 59, czyli 95% z ankiet oddanych. Średnia punktów wynosiła 8.0, współczynnik zmienności – 16%. W poprzednim roku średnia tych punktów wynosiła 7.6. Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 58, czyli 94% z oddanych głosów, przy średniej 7.7 i współczynniku zmienności 15%. W stos. do ubiegłorocznej oceny – wzrost o 3.2%. Poniżej – rozkład ocen.

 

Oceny innych aspektów konferencji

 • Kontakty zawodowe (powód przyjazdu: 6.1 (wzrost o 17.2%), ocena realizacji: 6.9 (wzrost o 6.1%)).
 • Kontakty z pracownikami ORACLE (powód przyjazdu: 4.8 (wzrost o 4.3%), ocena realizacji: 6.3 (wzrost o 7.4%)),
 • Walory Kościeliska i okolic (powód przyjazdu: 6.3 (spadek o 4.6%), ocena miejscowości: 7.9 (spadek o 4.1%)).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 77% do 97% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji.

Cztery osoby zaproponowały inne tematy, jeden z nich zaproponowano więcej niż raz – jest to „Platforma .NET i Oracle” (zaproponowano 2 razy).

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 22 osoby. Kilka postulatów wystąpiło więcej niż raz. Dotyczyły kwestii:

 • brak ogniska, imprez, dodatkowych atrakcji (5),
 • za mało stanowisk komputerowych na warsztatach (4),
 • słaby poziom merytoryczny referatów (3),
 • brak dyskusji panelowych (2),
 • brak pracy recepcji przed pierwszymi warsztatami (2),
 • kilka referatów nie odbyło się (2).

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono podobnie jak w poprzednich latach. Poniżej załączono wykres obrazujący zmiany wskaźników w tym okresie.

Ankiety oceniające referaty

Oddano 35 ankiet. Średnia liczba ocen wystawionych referatom wynosiła 12.5. W poniższym rankingu pominięto jeden referat mający dużą średnią ocen, jednak liczba wystawionych mu ocen, 2, była zbyt mała.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Baza danych Oracle 11g – nowe cechy”, ocena 7.9, współczynnik zmienności 20%, liczba ocen 23.
 2. Marek Martofel, Piotr Kołodziej (Oracle Polska) – „Oracle 11g dla koneserów i nie tylko”, ocena 7.7, współczynnik zmienności 24%, liczba ocen 21.
 3. Piotr Błoch, Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska) – „Analiza porównawcza technologii odwzorowania obiektowo-relacyjnego dla aplikacji Java EE”, ocena 7.6, współczynnik zmienności 20%, liczba ocen 12.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

W tym roku zaproponowano uczestnikom 16 tematów warsztatów i tutoriali w 32, przeważnie 4-godzinnych sesjach. Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 442. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 1. „Rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych przy pomocy wbudowanych w nią podpowiadaczy (advisor)” (Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska) – 46 uczestników;
 2. „Implementacja architektury SOA: BPEL, WebServices i PL/SQL” (Maciej Zakrzewicz, PLOUG, Politechnika Poznańska) – 43 uczestników;
 3. „Oracle Data Mining – odkrywanie wiedzy w bazach danych” (Mikołaj Morzy, PLOUG, Politechnika Poznańska) – 34 uczestników;
 4. „Dlaczego to (nie)działa” (Marcin Przepiórowski) – 33 uczestników;
 5. „TOAD – Tips and Tricks” (Maciej Pogorzelski, Quest Polska) – 32 uczestników;
 6. „3 perspektywy zarządzania projektem” (Andrzej Adamczyk, Paweł Radziulis, ITTI) – 31 uczestników.

Uczestnicy oddali 326 ankiet.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych przy pomocy wbudowanych w nią podpowiadaczy (advisor)”, średnia ocen 8.72, współczynnik zmienności 6%, liczba ocen 32.
 2. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Od zera do… aplikacji webowej w 4 godziny – poznajemy Oracle Application Express”, średnia ocen 8.67, współczynnik zmienności 16%, liczba ocen 18.
 3. Mikołaj Morzy (PLOUG, Politechnika Poznańska) – „Oracle Data Mining – odkrywanie wiedzy w bazach danych”, średnia ocen 8.62, współczynnik zmienności 7%, liczba ocen 22.
 4. Maciej Zakrzewicz (PLOUG, Politechnika Poznańska) – „ADF Faces 10g/11g: migracja aplikacji Oracle Forms do Java EE”, średnia ocen 8.61, współczynnik zmienności 8%, liczba ocen 31.
 5. Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska) – „Przetwarzanie dokumentów z Oracle Text”, średnia ocen 8.50, współczynnik zmienności 10%, liczba ocen 7.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 5.86 (14 ocen, współczynnik zmienności 45%) (rok temu: 7.63, spadek 23%).

Ocena średnia wyliczona na podstawie wszystkich ocen ogólnych warsztatów (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 8.12 (326 ocen) i trzeba ją uznać za wysoką (rok temu: 8.09, różnica w granicach błędu).

Ze wszystkich ocen różnych aspektów konferencji najwięcej zmieniły się, w stosunku do poprzedniej konferencji, oceny: najsłabiej ocenionego warsztatu (spadek oceny o 23%) i możliwości kontaktu z pracownikami Oracle (wzrost 7.4%).

Tym samym kończymy podsumowanie XIII Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XIV konferencję, która odbędzie się w drugim lub trzecim tygodniu października 2008 r. Ze względu na remont WDW, do którego będziemy mogli powrócić dopiero za 2 lata, szukamy miejsca, prosimy o podpowiedzi.

 

Sławomir Kwiecień
organizator XIII Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu Oracle.