XIV Konferencja PLOUG Szczyrk 2008: Ankiety

Uczestnicy oddali tylko 28 ankiet. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie wartości średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 30%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 25, czyli 89% z liczby ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.3. Współczynnik zmienności wynosi 17%. Spadek oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 7.4%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – średnia

Odpowiedzi było 26, czyli 93% z ankiet oddanych. Min=1, Max=9, Średnia= 6.2. Współczynnik zmienności wynosi 30%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów spadła o 15.4%.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 6.9 przy wsp. zmienności 30%.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy wiele się spodziewali. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 26, czyli 93% z ankiet oddanych. Średnia punktów wynosiła 7.8, współczynnik zmienności – 29%. W poprzednim roku średnia tych punktów wynosiła 8.0. Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 25, czyli 89% z oddanych głosów, przy średniej 7.6 i współczynniku zmienności 18%. W stos. do ubiegłorocznej oceny – spadek o 6.9%. Poniżej – rozkład ocen.

Oceny innych aspektów konferencji

 • kontakty zawodowe (powód przyjazdu: 5.0 (spadek o 26.3%), ocena realizacji: 5.9 (spadek o 22.5%)),
 • kontakty z pracownikami ORACLE (powód przyjazdu: 4.3 (spadek o 22.4%), ocena realizacji: 5.9 (spadek o 15.7%)),
 • walory Szczyrku i okolic (powód przyjazdu: 4.6 (spadek o 33.4%), ocena miejscowości: 6.4 (spadek o 24.6%)).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 77% do 97% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji.

Jedna osoba zaproponowały dwa inne tematy.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 21 osób. Dwie uwagi wystąpiły więcej niż raz. Oto one:

 • kiepska jakość pokoi w części AB (5),
 • wrócić do Kościeliska (4).

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono gorzej niż w poprzednim roku. Poniżej załączono wykres obrazujący zmiany wskaźników w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Oddano 10 ankiet. Średnia liczba ocen wystawionych referatom wynosiła 4.4. W poniższym rankingu pominięto referaty o liczbie wystawionych ocen mniejszej od 3.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. Marcin Pisanko, Rafał Renk, Rafał Knapik, Witold Hołubowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Tworzenie elastycznego systemu w dynamicznym środowisku biznesowym w oparciu o technologie workflow, web service i ESB „, ocena 8.25, współczynnik zmienności 18%, liczba ocen 4.
 2. Piotr Nogaś (Symantec Polska), Lech Lachowicz (POLKOMTEL S.A.) – „Powtarzalne, skalowalne i tanie rozwiązanie DR aplikacji Oracle 10.2.x RAC na systemie Linux”, ocena 8.0, współczynnik zmienności 14%, liczba ocen 3.
 3. Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska) – „Od Intermedia do Multimedia – obsługa danych multimedialnych w Oracle 10g/11g”, ocena 8.0, współczynnik zmienności 26%, liczba ocen 3.
 4. Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej) – „XForms”, ocena 7.43, współczynnik zmienności  21%, liczba ocen 7.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

W tym roku zaproponowano uczestnikom 26 tematów warsztatów i tutoriali w 42, przeważnie 4-godzinnych, zajęciach. Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 373. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 1. „Optymalizacja kodu PL/SQL” (Krzysztof Jankiewicz – Politechnika Poznańska) – 38 uczestników;
 2. „Cost Based Optimizer – Czasami Bywa Omylny” (Marcin Przepiórowski) – 33 uczestników;
 3. „TOAD – Tips and Tricks” (Maciej Pogorzelski – Quest Polska) – 28 uczestników;
 4. „Oracle (BEA) WebLogic Server: krótki kurs administracji” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska) – 26 uczestników;
 5. „Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska) – 24 uczestników.

Uczestnicy oddali 296 ankiet.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska) „Wprowadzenie do Oracle Spatial 11g”, średnia ocen 9.0, współczynnik zmienności 0%, liczba ocen 9.
 2. Mariusz Masewicz (Politechnika Poznańska) – „Data Guard w pigułce – instalacja, konfiguracja, testowanie”, średnia ocen 9.0, współczynnik zmienności 0%, liczba ocen 6.
 3. Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska) – „Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services”, średnia ocen 8.94, współczynnik zmienności 3%, liczba ocen 18.
 4. Waldemar Kot (Oracle Polska) „Złożone i strumieniowe przetwarzanie zdarzeń (Complex Event Processing, Event Stream Processing)”, średnia ocen 8.91, współczynnik zmienności 3%, liczba ocen 11.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 6.20 (31 ocen, współczynnik zmienności 18%). Rok temu: 5.86, wzrost 23%). Z rankingu wyłączono zajęcia, na które oddano mniej niż 5 głosów.

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych warsztatów (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 8.24 (296 ocen) i trzeba ją uznać za bardzo wysoką (rok temu: 8.12, różnica w granicach błędu).

Zakończenie

Ze wszystkich ocen różnych aspektów konferencji najwięcej zmieniły się, w stosunku do poprzedniej konferencji, oceny: znaczenie kontaktów zawodowych wśród powodów uczestnictwa w konferencji: (spadek o 26.3%),  i najsłabiej ocenionego warsztatu (wzrost oceny o 23%).

W tym roku, tuż po zakończeniu konferencji, poprosiliśmy uczestników pocztą elektroniczną o dokonanie dwóch wyborów. Powodem byłe sprzeczne opinie zasłyszane w kuluarach.

Pierwszy dotyczył lokalizacji następnej konferencji  – WDW (Kościelisko) czy Orle Gniazdo (Szczyrk).

Drugi dotyczył harmonogramu przyszłej konferencji – jak dotąd (wtorek 13:00 – piątek 13:00, wycieczki w czwartek rano), czy po modyfikacji (środa 9:00 – piątek 19:00, wycieczki w sobotę rano).

Otrzymałem 53 odpowiedzi. Wynik ankiety jest następujący:

Wybrana możliwość Stosunek głosów
WDW „Kościelisko” 31:20
Harmonogram konferencji jak dotychczas (wtorek-piątek) 48:03

Na pocieszenie osób, które wybrały Orle Gniazdo – w WDW Kościelisko kończy się remont nieodnowionych dotąd pokoi oraz kuchni (m.in. „szwedzki stół”). Warunki bytowe będą w przyszłym roku lepsze niż dotychczas, dostęp do Internetu też będzie lepszy.

Tym samym kończymy podsumowanie XIV Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XV konferencję, która odbędzie się w Kościelisku w terminie 20-23 października 2009 r.

Sławomir Kwiecień
organizator XIV Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.