XVI Konferencja PLOUG Kościelisko 2010: Ankiety

Uczestnicy ocenili konferencję w ankietach, których dokładniejsze opracowanie umieszczono poniżej.

Za najlepsze uznano następujące referaty:

 1. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) – „Oracle 11g Statistical Functions: statystyka dla dużych i małych”.
 2. Piotr Węsław (Politechnika Poznańska) – „PL/SQL Hierarchical Profiler jako zaawansowana metoda strojenia wydajności aplikacji”.
 3. Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Zielonogórski) – „Przybliżone zapytania do baz danych z akceleracją obliczeń rozkładów prawdopodobieństwa”.
 4. Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, PLOUG) – „Materializowane perspektywy eksploracyjne w praktyce: Wnioski z implementacji w Oracle 11g”.

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia praktyczne:

 1. „TP Security” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG),
 2. „DW&OBI, jak zbudować hurtownię danych (ETL) i wykonać analitykę” (Michał Grochowski – Oracle Polska),
 3. „Usługi Katalogowe w 30 minut” (Marcin Kozak – Oracle Polska),
 4. „Replikacja danych w czasie rzeczywistym z użyciem Golden Gate” (Michał Kuratczyk – Oracle Polska),
 5. „Interfejs użytkownika w aplikacjach webowych: co, gdzie, jak i dlaczego?” (Marek Wojciechowski, Piotr Kaleta – Politechnika Poznańska).

Za najlepsze uznano następujące warsztaty:

 1. Marek Wojciechowski, Piotr Kaleta – Politechnika Poznańska, PLOUG – „Interfejs użytkownika w aplikacjach webowych: co, gdzie, jak i dlaczego?”.
 2. Michał Szkopiński – Oracle Polska – „ECM 11g – wszechstronne rozwiązanie do zarządzania dokumentami”.
 3. Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG – „Oracle Database 11g: mechanizmy bezpieczeństwa”.
 4. Krzysztof Jankiewicz – Politechnika Poznańska – „APEX – podstawy podstaw”.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom rankingów.

Ankiety uczestników oceniające konferencję

Uczestnicy oddali tylko 18 ankiet. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów – mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie wartości średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 30%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 16, czyli 89% z liczby ankiet oddanych. Min=6, Max=9, Średnia= 7.6. Współczynnik zmienności wynosi 14%. Ocena wyższa od ubiegłorocznej o 0.1%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – średnia

Odpowiedzi było 18, czyli 100% z ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 6.7. Współczynnik zmienności wynosi 21%. Ocena ogólna referatów jest mniejsza o 0.1% od ubiegłorocznej.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 6.7 przy wsp. zmienności 25%.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy wiele się spodziewali. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 18, czyli 100% z ankiet oddanych. Średnia punktów wynosiła 7.7, współczynnik zmienności: 25%. W poprzednim roku średnia tych punktów wynosiła 8.3.

Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 17, czyli 94% z oddanych głosów, przy średniej 7.6 i współczynniku zmienności 17%. Ocena jest mniejsza od ubiegłorocznej oceny o 0.4%. Poniżej – rozkład ocen.

Oceny innych aspektów konferencji

 • kontakty zawodowe – powód przyjazdu: 6.0 (mniej o 0.2%), ocena realizacji: 6.4 (mniej o 0.6%),
 • kontakty z pracownikami ORACLE – powód przyjazdu: 5.2 (więcej o 0.4%), ocena realizacji: 5.8 (mniej o 0.2),
 • walory miejsca i okolic – powód przyjazdu: 6.4 (więcej o 0.8%), ocena miejscowości: 8.1 (więcej o 0.6%).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 94% do 100% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 6 osób. Żadna z uwag nie powtórzyła się.

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono nieznacznie gorzej niż w poprzednim roku. Poniżej załączono wykres obrazujący zmiany średnich ocen w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Oddano 9 ankiet. Średnia liczba ocen wystawionych referatom wynosiła 5.8. W poniższym rankingu pominięto referaty o liczbie wystawionych ocen mniejszej od 2.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) – „Oracle 11g Statistical Functions: statystyka dla dużych i małych”; ocena: 8.33, wsp. zmienności: 19%.
 2. Piotr Węsław (Politechnika Poznańska) – „PL/SQL Hierarchical Profiler jako zaawansowana metoda strojenia wydajności aplikacji”; ocena: 8.20, wsp. zmienności: 22%.
 3. Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Zielonogórski) – „Przybliżone zapytania do baz danych z akceleracją obliczeń rozkładów prawdopodobieństwa”; ocena: 8.00, wsp. zmienności: 71%.
 4. Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, PLOUG) – „Materializowane perspektywy eksploracyjne w praktyce: Wnioski z implementacji w Oracle 11g”; ocena: 8.00, wsp. zmienności: 0%.

Najgorzej oceniony referat uzyskał ocenę 5.33 ze współczynnikiem zmienności 126%.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 297. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia praktyczne:

 1. „TP Security” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 23 uczestników, „DW&OBI, jak zbudować hurtownię danych (ETL) i wykonać analitykę” (Michał Grochowski – Oracle Polska) – 23 uczestników,
 2. „Usługi Katalogowe w 30 minut” (Marcin Kozak – Oracle Polska) – 17 uczestników,
 3. „Replikacja danych w czasie rzeczywistym z użyciem Golden Gate” (Michał Kuratczyk – Oracle Polska) – 13 uczestników,
 4. „Interfejs użytkownika w aplikacjach webowych: co, gdzie, jak i dlaczego?” (Marek Wojciechowski, Piotr Kaleta – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 13 uczestników.

Uczestnicy oddali 244 ankiety.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Marek Wojciechowski, Piotr Kaleta – Politechnika Poznańska, PLOUG – „Interfejs użytkownika w aplikacjach webowych: co, gdzie, jak i dlaczego?”; ocena: 8.89, wsp. zmienności: 4%.
 2. Michał Szkopiński – Oracle Polska – „ECM 11g – wszechstronne rozwiązanie do zarządzania dokumentami”; ocena: 8.88, wsp. zmienności: 4%.
 3. Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG – „Oracle Database 11g: mechanizmy bezpieczeństwa”; ocena: 8.85, wsp. zmienności: 4%.
 4. Krzysztof Jankiewicz – Politechnika Poznańska – „APEX – podstawy podstaw”; ocena: 8.75, wsp. zmienności: 5%.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 7.00 (9 ocen, współczynnik zmienności 38%). Rok temu: 7.22.

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych warsztatów (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 8.09 (173 ocen) i trzeba ją uznać za bardzo wysoką (chociaż rok temu była jeszcze wyższa: 8.24, 224 ocen).

Zakończenie

Ze wszystkich ocen różnych aspektów konferencji najwięcej zmieniły się w stosunku do poprzedniej konferencji, następujące oceny: walory miejscowości, w której odbyła się konferencja (wzrost o 15.4%) i uczestnictwo w referatach jako powód przyjazdu (wzrost o 13.8%).

Tym samym kończymy podsumowanie XVI Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XVII konferencję, która odbędzie się w Kościelisku w terminie 18-21 października 2011 r.

 

Sławomir Kwiecień

organizator XVI Konferencji i Warsztatów
Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle