XVII Konferencja PLOUG, Kościelisko 2011: Ankiety uczestników

Uczestnicy ocenili konferencję w ankietach, których dokładniejsze opracowanie umieszczono poniżej.

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia praktyczne:

 • „Kosztowy optymalizator SQL – kardynalność jest kardynalna!” (Piotr Kołodziej – Oracle Polska) – 33 uczestników,
 • „Monitorowanie bazy za pomocą Active Session History” (Marcin Przepiórowski) – 17 uczestników,
 • „Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 14 uczestników,
 • „Replikacja baz danych w czasie rzeczywistym” (Michał Kuratczyk – Oracle Polska) – 14 uczestników,
 • „Integracja i czyszczenie danych” (Michał Kuratczyk – Oracle Polska) – 12 uczestników.

Za najlepsze uznano następujące warsztaty:

 1. Marcin Kozak – Oracle Polska – „Bezpieczeństwo bazy danych Oracle inaczej!”; ocena: 9.0, wsp. zmienności: 0%.
 2. Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG – „Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g”; ocena: 8.90, wsp. zmienności: 4%.
 3. Michał Kuratczyk – Oracle Polska – „Replikacja baz danych w czasie rzeczywistym”; ocena: 8.8, wsp. zmienności: 5%.
 4. Piotr Kołodziej – Oracle Polska – „Kosztowy optymalizator SQL – kardynalność jest kardynalna!”; ocena: 8.7, wsp. zmienności: 5%.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom rankingów.

Ankiety uczestników oceniające konferencję

Uczestnicy oddali tylko 15 ankiet. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie wartości średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 30%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 12, czyli 80% z liczby ankiet oddanych. Min=5, Max=9, Średnia= 7.5. Współczynnik zmienności wynosi 14%. Ocena niższa od ubiegłorocznej o 0.1%.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – średnia

Odpowiedzi było 11, czyli 73% z ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.2. Współczynnik zmienności wynosi 23%. Ocena ogólna referatów jest większa o 0.5% od ubiegłorocznej. W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 6.1 przy wsp. zmienności 33%.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy wiele się spodziewali. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 15, czyli 100% z ankiet oddanych. Średnia punktów wynosiła 7.5, współczynnik zmienności: 29%. W poprzednim roku średnia tych punktów wynosiła 7.7. Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 15, czyli 100% z oddanych głosów, przy średniej 8.0 i współczynniku zmienności 15%. Ocena jest większa od ubiegłorocznej oceny o 0.4%.

Oceny innych aspektów konferencji

 • kontakty zawodowe (powód przyjazdu: 6.2 (więcej o 0.2%), ocena realizacji: 6.7 (więcej o 0.3%),
 • kontakty z pracownikami ORACLE (powód przyjazdu: 4.3 (mniej o 0.9%), ocena realizacji: 6.3 (więcej o0.5),
 • walory miejsca i okolic (powód przyjazdu: 7.1 (więcej o 0.7%), ocena miejscowości: 7.7 (mniej o 0.4%).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 80% do 100% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji w zestawieniu z oczekiwaniami ubiegłorocznymi.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 6 osób. Żadna z uwag nie powtórzyła się.

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono nieznacznie lepiej niż w poprzednim roku. Poniżej załączono diagram obrazujący zmiany średnich ocen w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Oddano bardzo mało ankiet, a w nich niewiele ocen. Liczba ocen referatu mającego ocen najwięcej wynosi 3. To za mało do porównań.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 165. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia praktyczne:

 • „Kosztowy optymalizator SQL – kardynalność jest kardynalna!” (Piotr Kołodziej – Oracle Polska) – 33 uczestników,
 • „Monitorowanie bazy za pomocą Active Session History” (Marcin Przepiórowski) – 17 uczestników,
 • „Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 14 uczestników,
 • „Replikacja baz danych w czasie rzeczywistym” (Michał Kuratczyk – Oracle Polska) – 14 uczestników,
 • „Integracja i czyszczenie danych” (Michał Kuratczyk – Oracle Polska) – 12 uczestników.

Uczestnicy oddali 106 ankiet.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Marcin Kozak – Oracle Polska – „Bezpieczeństwo bazy danych Oracle inaczej!”; ocena: 9.0, wsp. zmienności: 0%.
 2. Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG – „Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g”; ocena: 8.90, wsp. zmienności: 4%.
 3. Michał Kuratczyk – Oracle Polska – „Replikacja baz danych w czasie rzeczywistym”; ocena: 8.8, wsp. zmienności: 5%.
 4. Piotr Kołodziej – Oracle Polska – „Kosztowy optymalizator SQL – kardynalność jest kardynalna!”; ocena: 8.7, wsp. zmienności: 5%.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 8.17 (6 ocen, współczynnik zmienności 5%), co jest dowodem bardzo wyraźnego wzrostu poziomu – rok temu: 7.0.

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych warsztatów (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 8.57 i trzeba ją uznać za bardzo wysoką. Rok temu: 8.09.

Zakończenie

Tym samym kończymy podsumowanie XVII Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XVIII konferencję, która odbędzie się w październiku 2012 r.

Sławomir Kwiecień
organizator XVII Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.