VIII Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2002: Podsumowanie

W dniach 22-26 października w Zakopanem odbyła się kolejna, VIII Konferencja Użytkowników i Deweloperów Oracle, poświęcona projektowaniu, implementowaniu i eksploatowaniu systemów informatycznych opartych na platformach Oracle. Dla ponad 250 uczestników przygotowaliśmy 37 referatów plenarnych, wygłaszanych w układzie dwóch równoległych sesji, oraz 19 tematów warsztatów i tutoriali, odbywających się równolegle w 7 salach. Konferencję zainaugurował zaproszony wykład Sue Harper z Oracle Corporation, reprezentującej zespół Oracle9i Designera. Wykład ten, zatytułowany „Oracle9i Designer: Where do we go from here?” poświęcony był perspektywom rozwoju pakietu narzędziowego Oracle9i Designer oraz jego kontrowersyjnym relacjom z coraz bardziej wspomagającym projektantów Oracle9i JDeveloperem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku wystąpienia poświęcone tematyce bezpieczeństwa systemów baz danych oraz aplikacjom internetowym.

Konferencji towarzyszyło wiele imprez dodatkowych.

W pierwszym dniu odbyło się, organizowane co trzy lata, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, podczas którego dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium, a następnie przeprowadzono nowe wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie drugiego dnia konferencji, jej uczestnicy zostali zaproszeni na góralski wieczór przy ognisku. Nie zabrakło ani bigosu, ani herbaty góralskiej. Czwartek rozpoczął się trudnymi, śnieżnymi wycieczkami górskimi dla najwytrwalszych, zakończył się natomiast nieco lżej – koncertem Aloszy Awdiejewa. Przez cały czas trwania konferencji bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naszych tegorocznych sponsorów oraz wystawców.

Mamy nadzieje, że uczestnicy konferencji opuszczali Zakopane zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem referatów, warsztatów i tutoriali. Zapraszamy gorąco wszystkich już dziś na spotkanie w roku 2003 na kolejnej, IX Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle w Zakopanem.

Maciej Zakrzewicz
Prezes Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle

Podsumowanie zajęć praktycznych Konferencji PLOUG 2002

Tegorocznej, VIII Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle, podobnie jak w latach ubiegłych, towarzyszyły zajęcia praktyczne. W tym roku zaoferowaliśmy Uczestnikom aż 19 różnych tematów, dotyczących tematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektowania systemów internetowych, strojenia i administrowania bazami danych, budowania systemów rozproszonych i heterogenicznych, technologii OLAP.

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów z następujących firm i instytucji: BSI, Altkom Akademia, Politechnika Poznańska, TETA SA, Oracle Polska, Biuro Matematyki Stosowanej SC, Database Debunkings.

Spośród prezentowanych tematów największym zainteresowaniem cieszyły się: „XML w aplikacjach WWW – ale jak?” (58 osób), „Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych w PHP” (41 osób), „Query Management – zarządzanie zapytaniami” (41 osób) i „Tuning bezpieczeństwa systemów Oracle” (38 osób).

Jak co roku, zajęcia praktyczne zostały poddane ocenie za pomocą ankiet. Na ich podstawie sporządzono ranking najwyżej ocenionych tematów. Przy jego obliczaniu uwzględniono tylko te zajęcia, które oceniono za pomocą co najmniej dziesięciu ankiet. Poniżej podano zajęcia, które otrzymały jedną z czterech najwyższych ocen (w skali 0-9).

  1. XML w aplikacjach WWW – ale jak? Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska (ocena 9.0)!
  2. Mechanizmy zaawansowane – Buffer Cache. Wojciech Karwowski, Oracle Polska (ocena 8.7).
  3. Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych w PHP. Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska (ocena 8.4).
  4. Oracle Data Guard. Beata Deptuła. Altkom Akademia SA (ocena 8.2).
  5. Reorganizacja bazy on-line bez zatrzymywania pracy aplikacji. Paweł Żuchowski, Teta SA (ocena 8.2).
  6. Podstawy Oracle Discoverer 4. Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska (ocena 8.2).

W imieniu Rady Programowej Konferencji PLOUG’00 serdecznie dziękuję wszystkim Prowadzącym zajęcia praktyczne za wysiłek włożony w ich przygotowanie i przeprowadzenie. Prowadzącym najwyżej ocenione zajęcia Zarząd PLOUG składa gratulacje!

Robert Wrembel
koordynator zajęć praktycznych Konferencji PLOUG 2002