I Seminarium PLOUG: Podsumowanie

Aplikacje internetowe na platformie Oracle9i

Warszawa, 29 marca 2001, Hotel Forum

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle ma przyjemność poinformować o pomyślnym uruchomieniu nowej formy działalności. Od tego roku członkowie i sympatycy PLOUG mogą uczestniczyć w jednodniowych spotkaniach – minikonferencjach – nazywanych Seminariami PLOUG. Seminaria PLOUG odbywają się trzy razy do roku, mają charakter techniczny (są adresowane głównie do informatyków) i stanowią merytoryczne połączenie pomiędzy kolejnymi zakopiańskimi Konferencjami PLOUG. Pragniemy, aby seminaria pozwoliły nam utrzymać ciągłość kontaktu z Państwem, natomiast Państwu pozwoliły utrzymać ciągłość kontaktu z szybkozmienną technologią informatyczną, która z konferencji na konferencję zmienia się nie do poznania.

Pierwsze z serii seminariów, poświęcone aplikacjom internetowym, odbyło się 29 marca w Hotelu Forum w Warszawie przy udziale 162 osób. Jego problematyka obejmowała trzy główne hasła: „Internet a aplikacje”, „Internet a dane” oraz „Internet a serwery aplikacji”. Tematyka ta została zaprezentowana w formie trzech referatów oraz dwóch miniszkoleń – tutoriali. Wśród haseł poruszanych podczas referatów znalazły się: nowe własności Oracle Application Server 9i (Marek Martofel, Oracle Polska), „linia obrony” producentów rozwiązań tradycyjnych (Zbigniew Zarzycki, Borland Polska) oraz technologia Java Server Pages (Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska). Trzygodzinne tutoriale pozwoliły uczestnikom seminarium zapoznać się z zastosowaniami języka XML (Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska) oraz wykorzystaniem narzędzi Oracle JDeveloper (Wojciech Dzieża, Oracle Polska).

Cieszymy się bardzo, że w I Seminarium PLOUG uczestniczyło tak wiele osób, a w tym tak wiele „nowych” dla nas osób. Liczymy, że spotkamy się z Państwem nie tylko na kolejnych seminariach, ale przede wszystkim na dorocznej Konferencji PLOUG, do której nasze gorące przygotowania trwają już od wielu miesięcy. Ponadto serdecznie Państwa zapraszamy do szeroko rozumianego współudziału w działalności Stowarzyszenia: od formułowania problemów i pytań, które Państwa nurtują i na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedzi, aż do prezentacji własnych doświadczeń i osiągnięć na szerokim forum Stowarzyszenia.

Widząc zainteresowanie Państwa podsumowaniami konferencji, dostępnymi w naszym czasopiśmie, postanowiliśmy analogicznie publikować oceny seminariów. Oceny pochodzą z ankiet uczestników.

Poniżej przytoczono podsumowanie ocen liczbowych (oceny w skali 0..9).

Oceniany aspekt Średnia arytmet. Liczba odpowiedzi MAX MIN Najczęstsza ocena
Oceny poszczególnych aspektów konferencji:
Pożyteczność seminarium 7.21 53 9 3 9
Pożyteczność referatów 6.45 53 9 2 7
Pożyteczność tutoriali 7.07 54 9 0 9
Jakość materiałów 6.42 53 9 0 7
Ogólne oceny poszczególnych zajęć (skala 0..9):
R1 – Dlaczego Applications Server 9i jest lepszy od konkurencyjnych, Marek Martofel, Oracle Polska 6.02 55 9 2 7
R2 – Szybkie tworzenie wysokowydajnych aplikacji dla serwerów SQL, Zbigniew Zarzycki, Borland Polska 3.76 55 9 0 5
R3 – Java Server Pages: koncepcje i zastosowania, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska 7.27 55 10 3 6
TA – Czy już warto używać XML? – Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska 8.27 30 9 2 9
TB – JDeveloper jako narzedzie do tworzenia aplikacji internetowych – Wojciech Dzieża, Oracle Polska 5.70 28 9 0 7
Dostępność miejsca (Warszawa, Hotel „Forum”) 8.37 52 9 2 9
  • Na pytanie o wcześniejsze rozpoczynanie zajęć odpowiedzi „nie” było 26, 27 odpowiedzi podały różne godziny.
  • Na pytanie o możliwość późniejszego kończenia – odpowiedzi „nie” było 37, 14 odp. podały różne godziny.
  • Na „Czy warto było poświęcić te pieniądze i czas i czy zrobię to znowu” odpowiedziano: tak-48 razy, ?-4, nie-2.
  • Na pytanie „Co poprawić w organizacji konferencji” odpowiedzi udzieliło 37 osób, z czego 25 przedstawiały wymagania.

Zmiana miejsca jest reakcją na niedogodności opisane w powyższych uwagach. Zmiana miejsca skutkuje niestety zmianą terminu na 29 maja.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na seminarium, jak również za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na następne seminarium.