I Seminarium PLOUG: Zaproszenie

Aplikacje internetowe na platformie Oracle9i

Warszawa, 29 marca 2001, Hotel Forum

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle ma ogromną przyjemność poinformować Państwa o uruchomieniu nowej formy działalności i tym samym zaprosić do uczestnictwa w I Seminarium PLOUG. Seminaria PLOUG będą organizowanymi trzy razy w roku jednodniowymi konferencjami o tematyce technicznej, uzupełniającymi doroczne jesienne Konferencje PLOUG. Będą one adresowane między innymi do administratorów systemów baz danych, analityków systemowych, projektantów systemów informatycznych i programistów. Uczestnictwo w seminariach umożliwi Państwu zapoznanie się z najnowszymi trendami i technologiami budowy systemów informatycznych przy wykorzystaniu produktów Oracle. Jest to również okazja do spotkania dla osób chcących podzielić się swoimi doświadczeniami użytkowania systemu Oracle, metodami i sposobami budowania aplikacji, złymi i dobrymi doświadczeniami w zakresie budowy i pielęgnacji systemów informatycznych. Pierwsze z serii seminariów, poświęcone aplikacjom internetowym, odbędzie się 29 marca 2001 roku w Warszawie.

Aplikacje i technologie internetowe nadal pozostają w kręgu najgorętszych zainteresowań użytkowników i firm programistycznych. Paradoksalnie, aplikacje i technologie nazywane „internetowymi” niekoniecznie muszą być stosowane w kontekście sieci Internet. Dziś rozwiązania wykorzystujące Oracle Application Server czy Oracle WebDB/Portal z powodzeniem konkurują z tradycyjnymi implementacjami klient-serwer w obszarze zastosowań intranetowych. Technologie internetowe stają się coraz bardziej dojrzałe – powoli odchodzimy od problemów podstawowych, związanych z funkcjonalnością aplikacji (interfejs użytkownika, realizowane funkcje, projekt systemu), aby skupić się na kwestiach bardziej zaawansowanych, dotyczących wydajności, bezpieczeństwa i wyboru narzędzi rozwojowych.

Na I Seminarium PLOUG proponujemy Państwu 3 referaty plenarne i 2 miniszkolenia – tutoriale. Wśród tematów poruszanych przez referaty znajdą się: nowe własności Oracle Application Server 9i (Marek Martofel, Oracle Polska), „linia obrony” producentów rozwiązań tradycyjnych (Zbigniew Zarzycki, Borland Polska) oraz technologia Java Server Pages (Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska). Ponadto, uczestnicy Seminarium mogą wybrać jedno z dwóch miniszkoleń (tutoriali): pierwsze poświęcone będzie zastosowaniom języka XML (Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska), drugie – wykorzystaniu środowiska Oracle JDeveloper (Wojciech Dzieża, Oracle Polska). Uczestnicy otrzymają komplet materiałów konferencyjnych. Czas trwania Seminarium został zsynchronizowany z rozkładem jazdy pociągów tak, aby umożliwić Państwu wygodny dojazd do Warszawy i powrót w ciągu jednego dnia.

Mamy nadzieję, że tematyka i program Seminarium spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Program seminarium:

10:15 Otwarcie
10:30-11:15 „Dlaczego Applications Server 9i jest lepszy od konkurencyjnych”, Marek Martofel, Oracle Polska
przerwa
11:30-12:15 „Szybkie tworzenie wysokowydajnych aplikacji dla sewerów SQL”, Zbigniew Zarzycki, Borland Polska
12:15-12:30 Prezentacja tematyki tutoriali
12:30-14:00 Przerwa na lunch
14:00-14:45 „Java Server Pages: koncepcje i zastosowania”, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska
przerwa
15:00-18:00 Tutoriale (równoległe sesje)
A. „Czy już warto używać XML?”, Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska
B. „JDeveloper jako narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych”, Wojciech Dzieża, Oracle Polska

Organizacja seminarium

SŁAWOMIR KWIECIEŃ
PLOUG – Organizacja Konferencji
ul. Na Błonie 3/8
30-147 KRAKÓW
tel. 0601 95 87 03
fax: (012) 632 35 24

Abstrakty referatów i konspekty tutoriali

„Dlaczego Applications Server 9i jest lepszy od konkurencyjnych”, Marek Martofel, Oracle Polska (referat)

Podobnie jak Oracle8i zarządza wszystkimi danymi, Application Server obsługuje wszystkie aplikacje przedsiębiorstwa. Jest to najbardziej innowacyjny i kompleksowy zestaw usług w warstwie pośredniej dla aplikacji internetowych oraz intranetowych. Oracle iAS to produkt, który przyspiesza działanie aplikacji WWW dzięki dynamicznemu buforowaniu, usprawnia dostęp do systemów informacji gospodarczej dzięki zintegrowanemu raportowaniu i wyszukiwaniu oraz umożliwia zarządzanie całą witryną z jednej konsoli.

„Szybkie tworzenie wysokowydajnych aplikacji dla serwerów SQL”, Zbigniew Zarzycki, Borland Polska (referat)

Istnieje wiele narzędzi do tworzenia aplikacji. Grupa ta przerzedza się jednak gdy chcemy tworzyć aplikacje wydajne. Jeszcze mniejszy wybór pozostaje wtedy, gdy aplikacja planowana jest jednocześnie na wiele platform. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi Borland ze swoją nową wieloplatformową biblioteką komponentów CLX. Biblioteka ta dostępna jest dla wielu platform, ale na każdej łączy ją szereg wspólnych punktów. Pierwszy punkt zgodności to zbliżony wygląd, drugi to szybkość działania natywnej biblioteki. Na początek biblioteka może być używana na dwu platformach najpopularniejszych wśród użytkowników końcowych: Windows (każde) oraz Linux. Wykład ma na celu przedstawienie metod tworzenia aplikacji przeznaczonych dla wielu platform ale mimo to tworzonych przy użyciu języków 3 generacji w celu osiągnięcia najwyższej wydajności.

„Java Server Pages: koncepcje i zastosowania”, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska (referat)

Java Server Pages (JSP), najnowsze wcielenie popularnej technologii serwletów Java, jest mechanizmem dynamicznego generowania dokumentów WWW, umożliwiającym tworzenie przenaszalnych aplikacji internetowych. JSP rozwiązuje zasadniczy problem serwletów Java: pozwala odseparować kod proceduralny (JavaBeans) od definicji szaty graficznej generowanego dokumentu WWW. Technologia ta stanowi interesującą alternatywę dla innych metod dynamicznego generowania dokumentów WWW po stronie serwera: CGI, ASP, PL/SQL Cartridge, PERL Cartridge. W artykule przedstawiono podstawowe zasady konstruowania bazodanowych aplikacji JSP i ich wykorzystania na platformie Oracle8i. Wiele omawianych rozwiązań zostało zilustrowanych przykładami.

„Czy już warto używać XML?”, Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska (tutorial)

Odpowiadając na tytułowe pytanie, tutorial prezentuje obecny stan rozwoju języka XML oraz narzędzi z nim związanych. Pokazane zostaną wzięte z życia przykłady zastosowań XML, wraz z praktycznymi sposobami użycia odpowiednich narzędzi.

Konspekt:

 1. Podstawy XML – przypomnienie:
  • wprowadzenie do XML
  • wprowadzenie do XSL
  • obecny stan prac nad standaryzacją XML
 2. Narzędzia dla XML:
  • narzędzia współdziałające z przeglądarką Microsoft Internet Explorer
  • narzędzia związane z systemem zarządzania bazami danych Oracle8i
 3. Przykłady zastosowań XML:
  • wybrane przykłady propozycji standardów opartych na XML
  • XML w elektronicznej wymianie danych
  • XML w analizie systemów informacyjnych
  • XML jako sposób reprezentacji danych w bazach danych

Profil słuchacza: projektanci systemów informacyjnych.

„JDeveloper jako narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych”, Wojciech Dzieża, Oracle Polska (tutorial)

JDeveloper jest narzędziem przeznaczonym do tworzenia aplikacji internetowych. Przy jego pomocy można tworzyć zarówno aplikacje pisane w języku JAVA jak i aplikacje HTML. Wspiera wiele standardów programistycznych: CORBA, EJB, JNDI itd. Łatwość pisania przy pomocy wizardów jest nieoceniona zarówno dla programistów początkujących jak i bardziej zaawansowanych. JDeveloper wspomaga rozproszone debuggowanie aplikacji, komponentów EJB umieszczonych na serwerze aplikacji (baza ORACLE8i) jak i komponentów zanurzonych w kod HTML (wykorzystuje do tego celu własny serwer WWW). Dodatkowo, JDeveloper jest zintegrowany z BC4J (Business Component for JAVA). BC4J to zaawansowany framework dla aplikacji internetowych i aplikacji Java. Wykorzystując BC4J można w łatwy sposób zbudować własne rozwiązanie inter- i intranetowe. Podkreślić też należy integrację z bazą danych Oracle, dotyczącą zarówno możliwości przeglądania obiektów bazy danych, publikowanych obiektów EJB, jak i wielu wizardów np. do umieszczania klas Java w bazie danych. Warto zapoznać się z możliwościami JDevelopera jako narzędzia dotworzenia własnego portalu internetowego. Na pewno będzie nieoceniony w sytuacji gdy musimy w naszym portalu skorzystać z technik niekonwencjonalnych, wymagających bardziej złożonych rozwiązań.

Profil słuchacza: projektanci i programiści systemów informacyjnych.